Archive | กันยายน 20th, 2023

เปิ้ล ชัชชฎา -6-1_resize

3 สาวเซเลบสายบุญ ร่วมรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์.. ผู้สร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน

Posted on 20 กันยายน 2023 by writer

              แม้การจากไป… แต่คุณงามความดียังอยู่  คุณพ่อเรย์ พ่อพระของผู้พิการ ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านอาชีพคนพิการ สานฝันสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา สู่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ องค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการระดับสากล ช่วยเหลือคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โอกาสดีที่ปีนี้ครบรอบ 20 ปีที่คุณพ่อจากไป พวกเราจึงขอร่วม “รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่จิตตารมณ์และสืบสานพันธกิจและสานพลังเครือข่ายคุณพ่อเรย์ รวมถึงเพื่อสร้างกองทุนคุณพ่อเพื่อคนพิการ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อเด็กและคนพิการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น…

ดร.สุภรธรรม_resize

              ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์  เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่ามูลนิธิฯ ขอน้อมรำลึกบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือ คุณพ่อเรย์ ครบรอบ 20 ปี ผู้ก่อตั้งและอุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและคนพิการ โดยพ่อเรย์ใช้เวลากว่า 52 ปี ในเมืองไทยจวบจนชีวิตของท่าน ทำงานอย่างเสียสละและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยความรัก ทั้งผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และคนพิการ รวมกว่า 900 คนให้อยู่ร่วมกับสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหลายโครงการที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มยังคงดำเนินงานอยู่ และได้รับการสานต่อโดยบาทหลวงจากคณะพระมหาไถ่ และลูก ๆ ของท่านทุกคน

              ในโอกาสครบรอบ 20 ปีนี้เราจะขอสืบสานปณิธานพ่อเรย์ พร้อมดูแลสนับสนุนสถานศึกษาสำหรับคนพิการ 4 แห่ง และขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ และเดินหน้าช่วยเหลือคนพิการที่ยากลำบากตามจิตตารมณ์คุณพ่อเรย์ และคณะพระมหาไถ่ เผยตั้งแต่ พ.ศ.2515 -ปัจจุบัน ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ กว่า 5,000 คน และช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 คน….คุณพ่อเรย์…เปรียบเสมือนพ่อพระของผู้พิการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องคนพิการตลอดมา

              งานนี้… ได้รับเกียรติจาก 3 สาวสวยเซเลบคนดังของเมืองไทย ร่วมใจออกมาเชิญชวนให้ผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้ใช้ชีวิตในสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ในโอกาส รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” ในครั้งนี้ด้วย

โมนา วิภาวี -3_resize

              @ โมนา-วิภาวี คอมันตร์ ไฮโซสาวสวยที่ได้ทำบุญช่วยเหลือน้องผู้พิการผ่านทางมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เป็นประจำทุกปี ได้กล่าวถึงการรำลึก 20ปีคุณพ่อเรย์ ว่า “คุณพ่อเรย์นับเป็นแบบอย่างที่ดี ท่านมีความเสียสละเป็นอย่างมากและต้องการช่วยเหลือคนพิการทั้งโลก ให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โมนาขอเป็นตัวแทนผู้พิการทุกท่านขอบคุณมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ที่สร้างความมั่นคงในงานด้านคนพิการของคณะพระมหาไถ่ รวมไปถึงสืบสานปณิธานจิตตารมณ์ของคุณพ่อเรย์ ทั้ง 4 แห่งที่ช่วยดูแลน้อง ๆ คนพิการ อาทิ 1.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 2.)โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 3.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  4.) โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ รวมไปถึงศูนย์จัดหางานคนพิการ และสายด่วนคนพิการ 1479  เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ เราสามารถช่วยและสนับสนุนผู้พิการเหล่านี้ได้นะคะ โดยบริจาคเงินสมทบกองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กและคนพิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการกันคะ”

อุ๊–เจนนิส -5_resize

              @ คุณอุ๊-เจนนิส ยังพิชิต สาวสวยใจบุญอีกคน   “แม้คุณพ่อเรย์จะจากพวกเราไปนานถึง 20 ปีแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังปรากฏอย่างเด่นชัด ผ่านทางมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลงานด้านคนพิการของคณะพระมหาไถ่และสืบสานปณิธานคุณพ่อเรย์ ในการช่วยเหลือเด็ก เด็กด้อยโอกาส และคนพิการ ที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี  อุ๊ขอเป็นตัวแทนผู้พิการทุกท่าน กราบขอบพระคุณและรำลึกถึงความเมตาของคุณพ่อเรย์ ที่ช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ อุ๊จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการกันได้จะมากจะน้อย ตามจิตศรัทราและกำลังทรัพย์ของท่านคะ”

เปิ้ล ชัชชฎา -6-1_resize

              @ คุณเปิ้ล-ชัชชฎา ก้องธรนินทร์  เซเลบสายบุญกล่าว   “เปิ้ลรู้จักมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นอย่างดี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการระดับสากล ที่ให้ความช่วยเหลือเยาวชนคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นจำนวนมากทั้งด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ รวมถึงจัดหางานให้ด้วย ปีนี้เป็นปีที่ดีที่พวกเราทุกคนได้ร่วมรำลึกคุณพ่อเรย์ ครบรอบ 20 ปีที่พ่อเรย์จากพวกเราไป  ดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้มีทุนในการศึกษา  ดูแลตนเองด้วยการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิฯ เพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้พิการกันนะคะ”

              ทั้งนี้ ร่วมรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยโอนเงินผ่านกองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กและคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร พัทยา เลขที่บัญชี 983-0-12089-6  ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ที่ และสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8301 หรือLine : @mahatai  

ปิดความเห็น บน 3 สาวเซเลบสายบุญ ร่วมรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์.. ผู้สร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน

กันยายน 2023
พฤ อา
« ส.ค.   ต.ค. »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

RELATED SITES