Archive | ข่าว

คนไทยสนใจเรียนนิวซีแลนด์คึกคัก หลังเปิดประเทศ 1 ส.ค. เพิ่มขึ้นกว่า 25%

คนไทยสนใจเรียนนิวซีแลนด์คึกคัก หลังเปิดประเทศ 1 ส.ค. เพิ่มขึ้นกว่า 25%

Posted on 29 พฤศจิกายน 2022 by writer

          หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์เผยนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติให้ความสนใจเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  โดยหลังจากเปิดประเทศ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา  เพิ่มสูงขึ้นกว่า 25%

DSC_4122_resize_resize

          นิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาอันดับต้นๆของโลก และเป็นเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนไทยและนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ เพราะด้วยจุดเด่นของระบบการศึกษานิวซีแลนด์ที่เปิดกว้างทางการศึกษา มีมาตรฐานติดอันดับโลก ทำงานได้ระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษายังสามารถต่อวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้สูงสุดถึง 3 ปี อีกทั้งยังได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีความปลอดภัย  ผู้คนเป็นมิตร สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การศึกษา โดยล่าสุด นิวซีแลนด์ได้จัดอันดับเป็น “ประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับที่ 2 ของโลก” จากการจัดอันดับประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ประจำปี 2022 ของ CS Global Partners

          นอกจากนี้ การศึกษาของนิวซีแลนด์ ยังมีความโดดเด่นทางด้านหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรการพัฒนาเอไอ (AI),  หลักสูตรการสร้างเกมส์ เทคโนโลยีแฟชั่นดิจิทัล (Digital Fashion Technology) ออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital and Design) วิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสุขภาพดิจิทัล (Health Sciences in Digital Health), นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และ การตลาดดิจิทัล (Digital Ubiquitous Marketing)

DSC_4032_resize_resize

          นายกรานท์ แมคเฟอร์สัน (Mr. Grant McPherson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า ตลาดการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียมีศักยภาพการเติบโตสูง โดยประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของนิวซีแลนด์ในการดึงดูดนักเรียนต่างชาติให้มาศึกษาในประเทศในนิวซีแลนด์ 5 อันดับประเทศในทวีปเอเชียที่ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ จีน, อินเดีย, เกาหลีใต้, เวียดนาม และ ไทย อยู่อันดับ 5

          โดยจากข้อมูลเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 มีจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ในประเทศนิวซีแลนด์  จำนวนทั้งสิ้น 16,959 คน จากทั้งหมด 126 ประเทศ ในจำนวนนี้ มีนักเรียนไทย  840 คน

          จากข้อมูลของหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ระบุว่า ปัจจุบันมีนักเรียนไทยให้ความสนใจลงทะเบียนไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่า 25% เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนไทยที่ถือวีซ่านักเรียน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ในประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2565 และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ภายหลังจากการเปิดประเทศของนิวซีแลนด์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยนักเรียนไทยส่วนใหญ่กว่า 47% ที่ลงทะเบียนไปเรียนที่นิวซีแลนด์นั้นไปเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่นักเรียนไทยสนใจไปเรียนต่อนิวซีแลนด์มากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ และระดับอุดมศึกษา

          ทั้งนี้ การศึกษานิวซีแลนด์ได้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับโรงเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) และมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ (Business Foundation Studies Programme)  เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนไทยสามารถต่อปริญญาตรีแบบไฮบริดกับมหาวิทยาลัยระดับโลกของนิวซีแลนด์

DSC_4111_resize_resize

          รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)  เปิดเผยว่า  โครงการความร่วมมือระหว่าง RMUTT กับ มหาวิทยาลัยโอทาโก เป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเร่งรัดสำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานด้านธุรกิจ (Business Foundation Studies Programme) หลักสูตรเรียนเตรียมปริญญาปี 1 นิวซีแลนด์ที่ประเทศไทย 8 เดือน (เทียบเท่าป.ตรีปี 1) หลังจากจบหลักสูตรเร่งรัดแล้วสามารถเรียนจบป.ตรีนิวซีแลนด์ได้ใน 3 ปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนไทยของเราสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาในนิวซีแลนด์ได้เร็วขึ้น

          นอกจากความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์แล้ว ที่ผ่านมาทาง RMUTT ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZC) ที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ DD Mall เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างการศึกษาไทยกับการศึกษานิวซีแลนด์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับนานาชาติให้นักเรียนไทยอีกด้วย

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studywithnewzealand.govt.nz

Comments (0)

New Zealand Education Fair 2022

New Zealand Education Fair 2022

Posted on 29 พฤศจิกายน 2022 by writer

DSC_2398_2_resize

          H.E. Mr. Jonathan Kings New Zealand Ambassador to Thailand, New Zealand Embassy, recently presided over the opening ceremony of New Zealand Education Fair 2022. Education New Zealand hosted this flagship event with 47 leading New Zealand education institutions exhibiting to showcase their programme offerings. Other key participants included Ms. Chortip Pramoolpol Education New Zealand Country Director (Philippines & Thailand), Ms. Jaruwan Pongjaruwat Education New Zealand Director of Education, Ms. Suquan Bulakul and Ms.Thichakorn Plengpanich The event was held at Samyan Mitrtown Hall 2.

DSC_2563_3

Comments (0)

สภาทนายความฯ ร่วมลงนามกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายฯ กับคนพิการฯ

สภาทนายความฯ ร่วมลงนามกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายฯ กับคนพิการฯ

Posted on 25 พฤศจิกายน 2022 by writer

สภาทนายความ1

          ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่  เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้ทางกฎหมาย  พัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคลในทุกด้านและทุกมิติ และทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of People with Disability, CRPD)  อีกทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลัก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติต่อไป รวมทั้งให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและคนพิการ ณ ห้องประชุม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

          พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนคนพิการทั่วประเทศใช้บริการ 1479 สายด่วนคนพิการ และ NiNa 1479 Platform….

สภาทนายความ6

Comments (0)

เชิญชวนร่วมวิ่งการกุศล เพื่อน้องคนพิการ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เชิญชวนร่วมวิ่งการกุศล เพื่อน้องคนพิการ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

Posted on 21 พฤศจิกายน 2022 by writer

314044028_resize

                มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกับ สมาคมเมโลเดียน จัดกิจกรรมในโครงการ “วิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย รวมพลังสามัคคี ภักดี ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเยศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆพิการ ส่งเสริมการออกกำลังกาย   เพื่อให้โอกาสชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย  5 ธ.ค. 2565

                พร้อมกันนี้ งานจริงจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน  อำเภอบางละมุง พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งการวิ่งเป็น 2 ประเภท  คือ 10 กม.  ค่าสมัคร 600 บาท และ 5  กม. ค่าสมัคร 500  บาท  และยังมีรุ่นพิเศษ(VIP Guide Runner)   คือ “วิ่งกับน้องพิการ” ค่าสมัคร 1,000 บาท โดยท่านจะได้รับเสื้อ 2 ตัว เหรียญ 1 เหรียญ  รับจำนวนจำกัด  เพียง! 200 ท่านเท่านั้น และสำหรับผู้ใจบุญที่สนับสนุนโครงการ ตั้งแต่ 5,599 บาท ขึ้นไป   ท่านจะได้รับโล่ที่ระลึกพร้อมใบประกาศ อีกด้วย

314109626_resize

                ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและผู้รักในสุขภาพทุกท่านขอให้ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิฯ  เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำของน้องๆ คนพิการต่อไป  โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ทรงศักดิ์ โทร 0899367598  หรือผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ช่องทาง Facebook มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ,ช่องทาง Line Official วิ่งเพื่อวันชาติไทย  และWebsite Thai Run

ท่านที่สนใจ  สามารถสมัครฯและสอบถามเส้นทางในการวิ่งมินิมาราธอนและฟันรันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป……….

Comments (0)

5 เทคนิคการพัฒนาคน เพื่อการเติบโต สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันยุคดิจิทัล

5 เทคนิคการพัฒนาคน เพื่อการเติบโต สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันยุคดิจิทัล

Posted on 08 พฤศจิกายน 2022 by writer

          ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เมื่อไรก็ตามที่คุณหยุดนิ่ง จะเท่ากับว่าคุณตกยุคไปแล้ว  การแข่งขัน สู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารทางด้านต่างๆ ความเจริญก้าวหน้าไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไป พลวัตของสังคมก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรจึงเป็นตัวแปรสำคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ การพัฒนาคนให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก แบบ On Demand Learning จะสามารถสร้างความชั้นได้เปรียบการแข่งขันยุคดิจิทัล ที่องค์กรต่างๆจะมองข้ามไม่ได้เป็นอันขาด…

IDE_4895-removebg-1_OK_resize

          ด้วยความสำคัญดังกล่าว Beyond Training  องค์กรผู้นำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมทุกโจทย์ในการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจรในยุคเศรษฐกิจสังคมยุคดิจิทัลหนึ่งเดียวในประเทศไทย เผยเทคนิคในการพัฒนาคนให้ทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยการปรับวิธีคิด สู่ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงธุรกิจ กับหลักสูตร Changing For Growth ที่มีความสำคัญกับพนักงานในแต่ละองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะความรู้เดิม ทักษะเดิม ประสบการณ์เดิมๆ อาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน และพนักงาน คือหัวใจหลักในการนำนวัตกรรมและแนวคิดใหม่เข้ามาสู่องค์กร อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจมากกว่าปัจจัยประกอบการขององค์กรภาคธุรกิจในเวลานี้

          ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด เผยเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วย 5 แนวทางในการปรับวิธีคิด สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงธุรกิจยุคใหม่ โดยต้องคำนึงถึงหลัก 5 ประการ ที่ประกอบด้วย…

DSC_0980_resize_resize

        1.AWARNESS TO CHANGE การสร้างการตระหนักรู้ เปิดหู เปิดตา เปิดใจ สังเกตุสัญญาณการ เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรและการดำเนินชีวิตอย่างไม่ชะล่าใจ ไม่ประมาท
        2.HEAD MIND SET การคิดแบบ Growth Mindset เชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของพรแสวง เรียนรู้ได้ ฝึกฝนได้ และการคิดแบบพนักงานบริษัทหัวใจผู้ประกอบการ (Corporate entrepreneurship mindset)
        3.HEART INSPIRATION TO CHANGE การค้นหาแรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนแปลงตนเองและ รักษาการตัดสินใจจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ อย่างไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆ ไม่ล้มเลิกก่อนบรรลุเป้าหมาย
        4.HAND EXELLENCE IN EXECUTION การกล้าคิด กล้าเสี่ยง เอาชนะความกลัว ลงมือทำทันที ทำอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวสู่ Agile Organization
        5.LIFE LONG LEARNING การตัดสินใจเรียนรู้ตลอดชีวิต ละทิ้งความรู้เดิม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ (Unlearn & Relearn) พร้อม Upskill & Reskill ทักษะสำหรับโลกอนาคต ทำให้การเรียนรู้ ผสานอยู่ในชีวิตประจำวัน

          ทั้งนี้ การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีสำคัญอย่างมากต่อองค์กรต่างๆที่ต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน “คุณภาพของคน” ในองค์กรได้เปลี่ยนไปเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงาน ทำให้พนักงานอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะได้เติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท เพื่อสร้างความได้เปรียบการแข่งขันยุคดิจิทัลให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน….

          พัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัล ไปกับ Beyond Training ดูรายละเอียดที่ www.Beyondtraining.in.th

ปิดความเห็น บน 5 เทคนิคการพัฒนาคน เพื่อการเติบโต สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันยุคดิจิทัล

เปิดแนวคิดผู้บริหารรุ่นที่ 2 ชลิต อินดัสทรีฯ ชูกลยุทธ์ เน้นคุณภาพ-เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ

เปิดแนวคิดผู้บริหารรุ่นที่ 2 ชลิต อินดัสทรีฯ ชูกลยุทธ์ เน้นคุณภาพ-เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ

Posted on 28 ตุลาคม 2022 by writer

Chavit Photo_resize

          บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางของไทย ภายใต้แบรนด์ “POP อะไหล่ยานยนต์คุณภาพสูงมาตรฐานสากลจากฝีมือคนไทย ได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30  ปี  มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายอะไหล่ทดแทนและอะไหล่ยางสำหรับใช้ในรถยนต์ทุกชนิดแบบครบวงจร ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ประเภททดแทน หรือ REM (Replacement Equipment Manufacturers) ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการทดแทนชิ้นส่วนที่เสียหรือสึกหรอ รวมถึงตลาด OEM (Original Equipment Manufacturers) รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเพื่อป้อนโรงงานรถยนต์โดยตรง มีผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของผู้ใช้งานมากกว่า 4,000 รายการ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถเพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถญี่ปุ่น รถยุโรป อาทิ ยางแท่นเครื่อง, ยางแท่นเกียร์, ยางกันกระแทก, ยางเพลากลาง, บู๊ชปีกนก และบูชโช๊คอัพล่าง เป็นต้น

          ปัจจุบันบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด อยู่ภายใต้การบริหารงานของ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ทายาทรุ่นที่ 2  เปิดเผยว่า ชลิต อินดัสทรีฯ มีแนวทางชัดเจนในการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมสู่ตลาดโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศ การันตีด้วยผลิตภัณฑ์ไทยคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T MARK) ระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF 16949: 2016 Automotive Quality Management System Standard) การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

          “ผมเข้ามาสานต่อและบริหารงานต่อจากครอบครัว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับหลักการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามเวลา ในราคาที่ยุติธรรม ด้วยบริการที่ดีและรวดเร็ว โดยเรามีพันธกิจ (Mission) คือ 1. พัฒนาความสามารถของบุคลากรทั้งความรู้-ทักษะ, เครื่องมือ-เทคนิคการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ 2. ตอบสนอง –ประสานงานกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว” นายชวิศ กล่าว

           นายชวิศ ยงเห็นเจริญ  ยังได้เปิดเผยถึง กลยุทธ์ในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้ โดยมี 3 กลยุทธ์ใหญ่ๆ คือ ด้านคุณภาพ,  ด้านเทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ และด้านเพิ่มยอดขาย นอกจากนี้ ในแต่ละกลยุทธ์หลักก็จะมีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆและกำหนดกลยุทธ์ย่อยต่อไปเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ และจึงทำ KPI เพื่อชี้วัดสำหรับการติดตามผลงานอย่างชัดเจน

          “นอกจากนี้ เรายังได้เตรียมแผนรับมือในระยะยาว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “POP” และสร้างความมั่งคง ยั่งยืนขององค์กรแบบองค์รวม โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามแผนที่วางไว้ 1. ยกระดับบุคลากรและพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. สร้างนวัตกรรมความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติจัดตั้ง Training Centre ร่วมกับพันธมิตร 3. รับงาน OEM มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ขยายการผลิตและผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบขึ้นเอง

          ด้วยกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนนี้ แม้ว่าในช่วง 2-3 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลกได้รับผลกระทบ รวมถึงบริษัทชลิต อินดัสทรีฯ ทำให้ยอดขายโดยรวมของบริษัทหยุดชะงักไปบ้าง แต่ด้วยการวางแผนตั้งรับและมองการณ์ไกลของผู้บริหาร รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ทำให้ชลิต อินดัสทรีฯ ผ่านวิกฤติมาได้อย่างดี อีกทั้งการที่บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย จึงยังพอเห็นตัวเลขในการเติบโตในกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มให้ชื่นใจได้  และมียอดขายรวมเติบโตสวนกระแส ถือเป็นอีกบริษัทฯที่น่าจับตามอง ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.chalitindustry.com

ปิดความเห็น บน เปิดแนวคิดผู้บริหารรุ่นที่ 2 ชลิต อินดัสทรีฯ ชูกลยุทธ์ เน้นคุณภาพ-เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ

แนวทางวางรากฐานการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ แนะรู้จัก “ผู้เรียน” คือหลักการสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ

แนวทางวางรากฐานการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ แนะรู้จัก “ผู้เรียน” คือหลักการสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ

Posted on 27 ตุลาคม 2022 by writer

2022-06-14_9-38-14

         รวมถึงการศึกษาต่อต่างประเทศ การเรียนในสถาบันนานาชาติในประเทศไทย การศึกษาทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การวางรากฐานการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จถือเป็นหัวใจต่อการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของเด็กไทย

         หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ Hybrid ให้เข้าใจง่ายและได้ผล”ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของไทยจากทั่วประเทศมากกว่า 300 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และแบ่งปันเทคนิคการสร้างแรงจูงใจและความต้องการตอบสนองการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเมื่อเร็วๆนี้

Dr Karen Ashton_resize

          “ดร.คาเรน แอชตัน” (Dr. Karen Ashton) วิทยากรอาวุโสด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์และภาษาเพื่อการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแมสซีย์ ของนิวซีแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอนและมีประสบการณ์มากมายในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และนำเสนอเทคนิคต่างๆในหัวข้อบรรยาย: “แนวทางการวางรากฐานการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ” (Sowing the seeds for success in English language teaching and learning) โดยได้แนะนำเคล็ดลับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

         – สิ่งสำคัญที่สุดในการจะประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปัจจัยสำคัญ คือ“นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนและสนุกไปกับมัน”โดยผู้สอนจะต้องรู้จักนักเรียนให้มากขึ้นว่า พวกเขากำลังสนใจเรื่องอะไร เพื่อช่วยให้เด็กๆ รู้สึกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

         – ประเภทกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษและรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ (เช่น ครู นักเรียนงานคู่, งานกลุ่ม ฯลฯ) ที่หลากหลาย รวมทั้งการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษต่างๆ ได้แก่ การฟัง, พูด, อ่าน และเขียน ก็สำคัญเช่นกัน โดยการให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษทีละนิดทีละน้อย แต่อย่างรวดเร็ว โดยท้า

         ทายให้เด็กทำให้ได้ตามเวลา ช่วยให้เด็กจดจ่อและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะรู้สึกสนุกโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียนหนังสืออยู่ และขณะเดียวกันก็ไม่ควรลืมสอนทักษะภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักภาษาและไม่ลืมหัวใจของการเรียนภาษาคือ ให้นักเรียนเกิดการใช้ภาษาอังกฤษซ้ำๆบ่อยๆ

ช่อทิพย์ ประมูลผล

         – การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนด้วยความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความจำและการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริง การพูดคำศัพท์เดิมๆ เสียงดังฟังชัดซ้ำๆ หรือการจับคู่ภาพกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นทำได้ง่ายกว่าครูผู้สอนลงไปนั่งทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการทำกิจกรรมเช่นนั้นต้องเตรียมสื่อการเรียนการสอนอย่างระมัดระวังและมั่นใจว่าจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน

         – ครูสอนภาษาอังกฤษต้องมี “ความเชี่ยวชาญ” การใช้ภาษาอังกฤษ และต้องรู้จักทดลองทำการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพูดคุยภาษาอังกฤษกัน และต้องไม่ลืมว่า การเรียนภาษาอังกฤษนั้นใช้ระยะเวลา ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องทำให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสนุก ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษด้วย และที่ลืมไม่ได้ คือ คณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องแบ่งปันความรู้กันและกัน รวมทั้งร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการสอนภาษาอังกฤษ

         – เทคนิคการสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญคือ การรู้จักผู้เรียน (นักเรียน) ถือเป็นหลักการสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้สอนใช้เทคนิคและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนและมั่นใจได้ว่า พวกเขาจะสามารถนำไปใช้นอกห้องเรียนได้ และอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งโจทย์ให้นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่น ฝึกพูดกับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และต้องแน่ใจว่า นักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษที่เรียน แล้วสามารถนำไปใช้จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริง หากพวกเขาทำได้ก็จะเกิดกำลังใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และบรรลุสิ่งที่ยากมากขึ้นทีละระดับ จนประสบความสำเร็จด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

         “นักเรียนจะประสบความสำเร็จด้านการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด ถ้ารู้จักใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะพูดคุยตอบโต้หรือทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ภาษาอังกฤษไปด้วย และการที่ผู้สอนจะทำให้นักเรียนมาถึงจุด ๆ นี้ได้ ก็ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และทำให้พวกเขาสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนจดจำบริบทการใช้ภาษา อังกฤษได้ดีอีกด้วย ซึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา” ดร.คาเรน แอชตัน กล่าวสรุป

ปิดความเห็น บน แนวทางวางรากฐานการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ แนะรู้จัก “ผู้เรียน” คือหลักการสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ชวนซื้อกระเช้าของขวัญ “จากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับ” หนุนผู้พิการและคนในชุมชนสร้างงาน – สร้างอาชีพ

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ชวนซื้อกระเช้าของขวัญ “จากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับ” หนุนผู้พิการและคนในชุมชนสร้างงาน – สร้างอาชีพ

Posted on 26 ตุลาคม 2022 by writer

           ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เชิญชวนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญจากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับเพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้พิการและคนในชุมชน ในช่วงเวลาพิเศษแทนคำขอบคุณสำหรับคนพิเศษ ในแคมเปญ “You like Farm For Mahatai Charity” สนับสนุนการซื้อกระเช้าเท่ากับมอบโอกาส แก่ผู้พิการและคนในชุมชน  เผยขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งต่อความรู้สึกดีๆ ผ่าน “กระเช้าของขวัญ”  จัดทำโดยผู้พิการและคนในชุมชน มีให้เลือก 6 แบบ 6 สไตล์  เพื่อมอบให้แก่คนพิเศษในช่วงเวลาสำคัญ สนใจสั่งซื้อและสอบถามได้ที่ โทร 093 992 6959 , 086 414 7584 อีเมล์ mahataicharity@gmail.com  โดยสั่งจองล่วงหน้า 45 วัน เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

GF8A9221-1_resize

           นายมานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดเผยว่า ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่เราคนไทยให้ความสำคัญ และเป็นเทศกาลส่งความสุขที่เรานิยมมอบของขวัญที่มีคุณค่าให้กับคนสำคัญแทนคำขอบคุณสำหรับคนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ คนในครอบครัว เจ้านาย ลูกค้า เพื่อน และคนสำคัญรอบๆตัว ในปีนี้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ขอเชิญชวนทุกท่านเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ จากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ผู้พิการและคนในชุมชน ในแคมเปญ “You like Farm  For Mahatai Charity” สนับสนุนกระเช้าเท่ากับ “มอบโอกาสแก่ผู้พิการและคนในชุมชน ”  พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรู้สึกดีๆ ผ่าน “กระเช้าของขวัญ”  6 แบบ 6 สไตล์  ให้ท่านเลือกอย่างหลากหลายเพื่อมอบให้แก่คนพิเศษในช่วงเวลาสำคัญนี้

           “นับเป็นความภูมิใจของผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พวกเขามีความภูมิใจ มีความตั้งใจจริง ในความพยามยามที่จะสร้างสรรค์ออกมาเป็นกระเช้าของขวัญเพื่อจัดจำหน่ายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน นับเป็นโอกาสสำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเขาตั้งใจ ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากผู้ขอ ผู้รอรับ สู่การร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อลงมือทำ จึงอยากขอโอกาสจากทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนก้าวแรกในการเริ่มต้นของพวกเขาเพื่อนำไปสู่ก้าวต่อไป ที่มั่นคง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ทุกการสนับสนุนของท่านคือกำลังใจที่ส่งตรงสู่หัวใจของผู้พิการ เสมือนเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาศักยภาพ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป เพื่อตอบแทนการสนับสนุนของทุกท่าน แทนคำขอบคุณ ที่เห็นคุณค่าและความพยายามของผู้พิการ ที่ทุกท่านเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ จากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ผู้พิการและคนในชุมชน  “ขอบคุณจากใจ” ผู้จัดการ บริษัทฯ กล่าว

Charity For Mahatai_220922_compressed ver4

           สำหรับกระเช้าไม้มีให้เลือก 6 แบบ 6 สไตล์  คือ  (1) กระเช้า A ขนาด  8x12x6″ ราคา 1,479  บาท ประกอบด้วย ต้นโคโลคาเซีย (สุ่มสายพันธุ์) คุกกี้ คอร์นเฟลกส์ธัญพืช ทองม้วน ขนุนทอดกรอบ  พวงกุญแจลูกปัด  น้ำพริกตาแดง  น้ำพริกสวรรค์  (2) กระเช้า B  ขนาด 8x12x6″  ราคา 1,479 บาท ประกอบด้วย คุกกี้คอร์นเฟลกส์ธัญพืช ขนุนทอดกรอบทองม้วน พวงกุญแจลูกปัด น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค์  และชาลูกฟิก  (3) กระเช้า C ขนาด  8x8x6″  ราคา 899  บาท ประกอบด้วย  คุกกี้ คอร์นเฟลกส์ธัญพืช ขนุนทอดกรอบ ชาลูกฟิก  พวงกุญแจลูกปัด  (4) กระเช้า d ขนาด8x12x6″ ราคา 1,799 บาท ประกอบด้วย  ต้นกล้วยแดงสยาม (สุ่มลาย) คุกกี้ คอร์นเฟลกส์ธัญพืช ทองม้วน ขนุนทอดกรอบ พวงกุญแจลูกปัด น้ำ พริกตาแดงน้ำ พริกสวรรค์  (5) กระเช้า E ราคา  499 ประกอบด้วย ต้นโคโลคาเซีย (สุ่มสายพันธุ์)ห่อด้วยป่านอะบาค่าผูกริบบิ้นป่าน  และ (6) กระเช้า F ขนาด 8x8x6″ ราคา  899 ประกอบด้วย ต้นโคโลคาเซีย (สุ่มสายพันธุ์)  เลือกสีดอกไม้ประดับได้ เป็นต้น

           สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดกระเช้าของขวัญได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโทร 093 992 6959 , 086 414 7584 , 0882291111 , 092 929 1404  อีเมล์ mahataicharity@gmail.com  โดยสั่งจองล่วงหน้า 45 วัน สั่งซื้อง่ายๆเพียง เลือกแบบ ระบุจำนวนและวันที่ต้องการใช้ แจ้งเพื่อขอใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล หรือหนังสือแสดงความขอบคุณจากมูลนิธิฯ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้…

ปิดความเห็น บน มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ชวนซื้อกระเช้าของขวัญ “จากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับ” หนุนผู้พิการและคนในชุมชนสร้างงาน – สร้างอาชีพ

THB2 million in scholarships on offer at  the New Zealand Education Fair on Saturday, November 5, 2022.

THB2 million in scholarships on offer at the New Zealand Education Fair on Saturday, November 5, 2022.

Posted on 25 ตุลาคม 2022 by writer

220922_New Study 1050x1050_resize_resize

THB2 million in scholarships to study in New Zealand will be offered exclusively to students who attend the annual New Zealand Education Fair on Saturday, 5 November 2022.

Education New Zealand in collaboration with nearly 50 of New Zealand’s leading educational institutions, including schools, universities, vocational education providers, and private training establishments as well as English language providers, will be showcasing the country and the programmes offered to prospective students. They will also provide advice and information on how to apply for scholarships.

The Fair which will be held from 11:00 am-5:00 pm at Samyan Mitrtown Hall 2, 5thfloor. Registration is free, here https://bit.ly/NZEducationFair2022

A highlight of the Fair will be the personal reflections of “Suquan Bulakul”, a famous celebrity and influencer, who will speak and share why she decided to send her only son to study in New Zealand.

ENZ fair 2022-PR_resize

The event also gives Thai students the opportunity to experience first-hand the New Zealand simulated classrooms conducted by an experienced New Zealand teacher who flies from New Zealand to facilitate the session. The simulated classrooms are offered free of charge and scheduled three rounds at 11:45 am, 2:00 pm, and 3:00 pm. To register, go to  https://bit.ly/Simulatedclassreg.

New Zealand has been recognised by the Economist Intelligence Unit as the world’s best English-speaking country in educating our students for the future. Its education system focuses on helping prepare younger generations to become global citizens, innovators and new thinkers. New Zealand education providers lead the way through academic excellence, and by providing an education experience that helps build innovation, individual thought and global connections.

Students attending the fair can explore unique courses being offered that are appropriate to the global trend and skill shortages such as courses in AI development, game development, health sciences in digital health, data science, etc.

In addition, Te Pūkenga – New Zealand Institute of Skills and Technology, which is New Zealand’s largest national institute for vocational education, will also introduce itself to the Thai education community at this event.

Those interested in attending the event can register for free, explore scholarships from a variety of institutions, and win free air ticket to and from New Zealand from Air New Zealand. Register here  https://bit.ly/NZEducationFair2022

ปิดความเห็น บน THB2 million in scholarships on offer at the New Zealand Education Fair on Saturday, November 5, 2022.

หัวใจนักสู้…พิการแค่ร่างกาย แต่ใจเกิน100 เปิดวาร์ป 2 นักกีฬาทีมชาติไทยน้องๆรร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ

หัวใจนักสู้…พิการแค่ร่างกาย แต่ใจเกิน100 เปิดวาร์ป 2 นักกีฬาทีมชาติไทยน้องๆรร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ

Posted on 20 ตุลาคม 2022 by writer

           การเล่นกีฬาให้อะไรมากกว่าคำว่า ร่างกายแข็งแรง  ช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บางคนใช้กีฬาเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจเสริมสร้างวินัย ที่สำคัญผู้เล่นได้ฝึกความเป็นน้ำใจนักกีฬาที่ดี ไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตาม กีฬาช่วยให้ผู้เล่นรู้จักทุ่มเทไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ใช่แล้ววันนี้เราพูดถึง 2 นักกีฬาทีมชาติไทย จาก รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ ที่พิการเพียงร่างกาย แต่หัวใจนักสู้เป็นอย่างยิ่ง ทั้ง 2 ใช้ความรักในกีฬามาพัฒนาทักษะสู่การเป็นกีฬาทีมชาติ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เป็นแรงกระตุ้นชั้นเยี่ยมที่ผลักดันตนเองสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติที่พิชิตทั้งรางวัลและหัวใจคนไทย…

36254

           ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นเป็นองค์กรการกุศล ซึ่งจัดการศึกษาและฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้อน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดการศึกษานอกระบบและมีโครงการเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนอยู่ประจำในหอพักของโรงเรียน และโรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กตาบอดและเด็กตาบอดพิการซ้อนด้วยกระบวนการต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคงทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนตาบอด เช่น การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหวและการเดินทาง การอ่าน การเขียนอักษรเบรลล์ นันทนาการ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นสมาชิกของสังคม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม การสร้างความเป็นเลิศด้านการกีฬา ดนตรี งานนวดและงานฝีมือ เพื่อเป็นการสร้างความก้าวหน้าในอนาคต โดยนักเรียนผู้เข้ารับบริการไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

           แน่นอนวันนี้เรามี 2 นักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประสบความสำเร็จในด้านกีฬามาเล่าประการณ์และความสำคัญของอาชีพนักกีฬามาฝากกัน…

87330

           นายสุกฤษฎิ์ เหมือนปอง  หนึ่งในผู้พิการซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย  โดยเป็นตัวแทนรุ่นเยาวชนครั้งแรกไปแข่งในรายการ เอเชียน ยูธ พาราเกมส์  2019 ณ ประเทศบรูไน โดยสุกฤษฎิ์ ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนฯ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (กศน.)  จากจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนั้นสุกฤษฎิ์เล่าว่า “เริ่มจากการลงว่ายน้ำเล่นๆเพื่อความสนุกสนานกับเพื่อนๆ คลายร้อน ในสระน้ำโรงเรียน จุดนี้ทำให้ชอบว่ายน้ำเพราะสนุกดี เลยเริ่มศึกษาและเรียนว่ายน้ำอย่างจริงจังจากครูสอนว่ายน้ำเพื่อช่วยแนะนำการว่ายน้ำที่ถูกต้องและทักษะขั้นต้นต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น

           ท่าฟรีสไตล์ เป็นท่าที่ผมชอบมากที่สุด การว่ายน้ำสำหรับผมมันคือความท้าทายกับการได้พัฒนา เวลาที่ลดลงจากการว่ายในท่าต่างๆ ในแต่ละระยะทางเป็นสถิติที่หายเหนื่อย ในปี 2559 ผมเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการครั้งแรกและได้เหรียญเงิน ในท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร  ดีใจมาก ภูมิใจที่ตนเองทำได้ ผมผ่านการแข่งขันระดับกีฬานักเรียน กีฬาคนพิการแห่งชาติ และติดทีมชาติรุ่นเยาวชนครั้งแรก เอเชียน ยูธ พาราเกมส์ 2019 ณ ประเทศบรูไน ซึ่งผมจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมระดับ พาราลิมปิค ต่อไปครับ ขอบคุณโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ฯ ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ พ่อแม่ ผู้ฝึกสอน รวมทั้งกำลังใจจากทุกคนที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผมได้มีโอกาสได้เล่นกีฬานี้ครับ”

36245_resize

นายธนโชติ จะเมรัมย์ นักกีฬาโกลบอล ผมเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากจุดเล็กๆ สู่การเป็นนักกีฬาโกลบอล ทีมชาติ ธนโชติเล่าว่า ชอบกีฬาโกลบอลครับ ก่อนอื่นมารู้จักกีฬาโกลบอลกันก่อนครับ คนทั่วๆไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไรนัก เพราะเป็นกีฬาสำหรับนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตา  แข่งขันระหว่างทีม 2 ทีม ทีมละ 3 คน ในพื้นที่สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตูอยู่ท้ายสนามทั้งสองฝั่ง คล้ายๆกีฬาฟุตบอล  แต่นักกีฬาทุกคนในสนามจะต้องปิดตาโดยอุปกรณ์บังตา เพื่อกลิ้งลูกบอลที่มีกระดิ่งอยู่ภายใน ให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้าม สนุกดีครับ

           ผมเห็นรุ่นพี่ที่ได้เล่นแล้วติดทีมชาติ จึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากเล่นบ้าง  เป็นกีฬาที่เล่นแล้วน่าตื่นเต้นดีครับ ผมเริ่มลงสนามแข่งขันจากการเล่นกีฬาสี กีฬานักเรียน และใน ปี 2560ทีมผมก็ได้เหรียญทองกีฬานักเรียนด้วยครับ หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นกีฬาคนพิการแห่งชาติ แม็ตพิเศษ ทีมชาติเยาวชน และทีมชาติชุดใหญ่ ดีใจและภูมิใจมากๆ อยากพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปให้ก้าวสู่ระดับโลกให้ได้ครับ อยากขอบคุณโรงเรียน คณะครู ครูผู้ฝึกสอน ครอบครัวและทุกท่านมีส่วนทำให้ผมประสบความสำเร็จไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม ผมจะไม่หยุดแค่นี้ จะพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ โกลบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ผมรักมาก ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่น ได้อยู่กับเพื่อนๆ ในทีมทำให้มีมิตรภาพระหว่างเพื่อนกับโค้ช พร้อมทั้งให้เรามีความรัก ความสามัคคีในทีม ผมพิการแค่ร่างกายแต่หัวใจผมสู้เต็ม100 ครับ

ท่านสามารถดูรายละเอียด รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ เพิ่มเติมได้ที่  auapattayablind@gmail.com หรือเว็บไซต์  www.prsb.ac.th

ปิดความเห็น บน หัวใจนักสู้…พิการแค่ร่างกาย แต่ใจเกิน100 เปิดวาร์ป 2 นักกีฬาทีมชาติไทยน้องๆรร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ

ธันวาคม 2022
พฤ อา
« พ.ย.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

RELATED SITES