Archive | ข่าว

มหาวิทยาลัยดังนิวซีแลนด์โชว์เคสพัฒนายั่งยืน GSDC 2024 รั้งอันดับ 1 เป็นผู้นำของโลกด้านการจัดการความยั่งยืนจาก THE

มหาวิทยาลัยดังนิวซีแลนด์โชว์เคสพัฒนายั่งยืน GSDC 2024 รั้งอันดับ 1 เป็นผู้นำของโลกด้านการจัดการความยั่งยืนจาก THE

Posted on 24 มิถุนายน 2024 by writer

5 Sustainability Stewardship

          มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน Global Sustainable Development Congress 2024 (GSDC 2024)” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนที่ภาคการศึกษาและมหาวิทยาลัย จะสามารถมีส่วนช่วยผลักดันและสนับสนุนความยั่งยืนระดับโลก  จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) โดยมีผู้นำมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้

1 ENZ_ Dawn Freshwater (UOA)_resize

          นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นอันดับต้นๆของโลก ทั้งภาคการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ก้าวขึ้นมาสู่อันดับต้นๆของโลกในด้านจัดการดูแลความยั่งยืน จากการจัดอันดับผลกระทบด้านการศึกษาของ Times Higher Education ปีล่าสุด (2024)

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับ 1 เป็นผู้นำของโลกด้านการจัดการความยั่งยืน

          มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกด้านการจัดการความยั่งยืนใน Times Higher Education Impact Rankings 2024 โดยสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) ได้ประกาศว่า แนวทางการจัดการความยั่งยืนและความเท่าเทียมของมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์นั้นเป็นผู้นำระดับโลกในการจัดอันดับ Impact Rankings (ปี 2024) ล่าสุด โดยนิวซีแลนด์มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดถึง 85.3 รองลงมาคือออสเตรเลีย (84.4) และฮ่องกง (81.9) ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 แห่งในนิวซีแลนด์เข้าร่วมในการจัดอันดับนี้

          ทั้งนี้ การจัดอันดับ Impact Rankings ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว เป็นระบบการจัดอันดับเพียงระบบเดียวในโลกที่วัดผลการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) การจัดอันดับนี้ประเมินความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยต่อความยั่งยืนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การวิจัย การดูแลทรัพยากร การเผยแพร่ และการสอน ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัย 2,152 แห่งจาก 125 ประเทศ/ภูมิภาค ได้รับการประเมิน โดยมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ได้รับคะแนนสูงในการติดตามขยะอาหารและการมีอาหารที่ยั่งยืนในมหาวิทยาลัย (SDG 2) สัดส่วนของนักวิชาการหญิงอาวุโส (SDG 5) การมีนโยบายและการวัดการใช้น้ำซ้ำ (SDG 6) การรับประกันการประหยัดพลังงานด้วยการปรับปรุงอาคาร (SDG 7) และการรับประกันค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ (SDG 8)

2 ENZ-Neil Quigley (Waikato)_resize

ผู้นำจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมเวทีโลก  GSDC 2024 ที่ประเทศไทย

          ภายในงาน Global Sustainable Development Congress 2024  ทางมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ นำโดย มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์  (University of Auckland; UOA), มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี (University of Canterbury)  และมหาวิทยาลัยไวกาโต( University of Waikato)ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันที่จะส่งต่อแนวคิด ความรู้ และ วิธีการต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

          ศาสตราจารย์ ดอน เฟรชวอเตอร์ (Dawn Freshwater, Vice-chancellor and professor, University of Auckland) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (University of Auckland; UOA) เปิดเผยว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งทางความคิดของชุมชนและสังคม จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของนักเรียน นักวิชาการ พนักงาน ผู้สนับสนุน และผู้คนในชุมชน ซึ่งสถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการสนทนาสาธารณะในประเด็นที่หลากหลาย โดยเรามุ่งเน้นที่ความสำคัญของการพัฒนาสังคมที่ยุติธรรมและมีวัฒนธรรมเพื่อที่จะสามารถส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนได้ เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะติดกับดักทางเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่เรายังคงมีอีกหลายหนทางที่จะโน้มน้าวให้ทุกคนเข้าใจ คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยังคงต้องเคารพความแตกต่างในแต่ละวัฒนธรรมเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในอนาคตที่ยั่งยืนอีกด้วย

          “ไม่เพียงแค่การให้การศึกษาที่มีคุณภาพเท่านั้น เรายังทำงานกับโรงเรียนและการศึกษาภาคบังคับและให้ผู้คนเข้าถึงออนไลน์สำหรับการฝึกอบรม STEM ดังนั้นนโยบายของเราจริงๆแล้วคือ การเริ่มก่อนที่เด็กๆและเยาวชนก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัย โดยจะช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดในเรื่องของความยั่งยืน และหลักสูตรใหม่ของเราจะมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืน และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในนิวซีแลนด์” ศาสตราจารย์ ดอน เฟรชวอเตอร์ กล่าวและเสริมว่า

3 ENZ-Brett Berquist and Professor Simon Kingham (UC)_resize

          “หนึ่งในสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง นั่นก็คือ เทคโนโลยีในอนาคตและแม้แต่เทคโนโลยีที่เรากำลังใช้อยู่ในวันนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เราต้องคำนึงถึงวิธีการที่เราจะสามารถสนับสนุนนักศึกษาของเรา ที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคต และเป็นพลเมืองที่สำคัญนิวซีแลนด์และของโลก ที่จะเตรียมพร้อมในการรับเทคโนโลยี AI และอื่นๆที่เกิดขึ้นจาก AI รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในแบบผสมผสานให้เข้ากับชีวิตของพวกเขาได้”

          หนึ่งในการแสดงถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นได้สะท้อนในรูปแบบการจัดบูทของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ในงาน GSDC ที่มีทั้งจอ LED โชว์ภาพเคลื่อนไหว และ VR reality ให้ผู้เยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศเสมือนจริงของนิวซีแลนด์ได้ภายในงาน GSDC 2024

          มร. นีล ควิกลีย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยไวกาโต (Neil Quigley, Vice-chancellor and ญPresident, University of Waikato) เปิดเผยว่า รู้สึกโชคดีที่มหาวิทยาลัยไวกาโตตั้งอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงและพื้นฐานที่ดีด้านความยั่งยืนอยู่แล้ว แต่เราก็ยังคงส่งเสริมความคิดริเริ่มในหลากหลายด้านทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยไวกาโตจะมุ่งเน้นทางด้านการวิจัย แต่ก็ยังมุ่งเน้นในด้านของความยั่งยืนและความเป็นสากลในหลักสูตรอีกด้วย

          “สำหรับอนาคตเรากำลังดำเนินการโปรแกรมใหม่ๆในด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการพยาบาล และการผดุงครรภ์ เภสัชศาสตร์ และเราหวังว่าจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสำหรับแพทยศาสตร์ โปรแกรมใหม่จะสามารถทำให้เราก้าวข้ามปัญหาและเทคโนโลยีเก่าเพื่อที่เราจะมุ่งไปสู่อนาคตได้” มร. นีล ควิกลีย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยไวกาโต กล่าว

4 ENZ- UOA Booth_resize

          ทางด้านของ มร. เบร็ต เบอร์ควิสต์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านความร่วมมือ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (Mr.Brett Berquist, Assistant vice-chancellor for engagement, University of Canterbury) ได้ให้ความเห็นร่วมกับ ศาสตราจารย์ ไซมอน คิงแฮม ศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี (Professor Simon Kingham, Geography Professor, UC) ว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นสำคัญมากสำหรับโลกโดยรวม นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีผู้คนเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนในงานที่ใหญ่ที่สุดที่ Times Higher Education เคยจัดขึ้น นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นผู้คนมากมายจากหลากหลายประเทศในงานประชุม GSDC 2024 ที่กรุงเทพฯ ทุกคนต่างมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนในระดับโลกสำหรับประเทศและสถาบันของตนเอง ดังนั้น สิ่งที่เรากำลังพูดถึงในเวทีสนทนาคือ ตัวอย่างจากนิวซีแลนด์ เราพูดถึงบริบทของสถาบันของเรา ประเทศของเราและรัฐบาลของเรา แต่เรายังเปรียบเทียบกับตัวอย่างจากประเทศไทยและอินเดียกับผู้ร่วมอภิปรายคนอื่นๆ  ถึงการที่มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือปัญหาต่างๆในชุมชน ที่เป็นอะไรที่นอกเหนือจากงานวิจัยเพราะนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

          มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ มีเครื่องหมายด้านคุณภาพการศึกษาที่แข็งแกร่งมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ยังได้ประกาศเป้าหมายสาธารณะในด้านความยั่งยืนและการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศร่วมกับรัฐบาล ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคน

31 ส.ค. นี้ เชิญร่วมงานงานสำหรับการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ 2024 

          สำหรับน้องๆที่สนใจอยากเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ โอกาสมาแล้วกับงานใหญ่ประจำปีการศึกษานิวซีแลนด์ หนึ่งปีมีหนเดียว พบกันในงานสำหรับการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ 2024  (New Zealand Education Fair 2024) ขอรับคำปรึกษาได้โดยตรงจากกว่า 50 สถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ ทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา พร้อมทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท  ทดลองเรียนในคลาสเรียนจำลองจากครูนิวซีแลนด์ และลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปนิวซีแลนด์ เสาร์ที่ 31 ส.ค. นี้ 11.00-17.00 น. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรีตลอดงาน) คลิ๊ก https://www.learnenglishnewzealand.com/nzeducationfair

Comments (0)

NGG Jewellery ส่งคอลเล็กชั่นสุดพิเศษ! Petite E Signature คอลาบอเรชั่น ELLE x Gemalyn ชูจุดเด่นฝังพลอยกระเปาะตัว “E”

NGG Jewellery ส่งคอลเล็กชั่นสุดพิเศษ! Petite E Signature คอลาบอเรชั่น ELLE x Gemalyn ชูจุดเด่นฝังพลอยกระเปาะตัว “E”

Posted on 17 มิถุนายน 2024 by writer

DSC_5934_resize

          NGG Jewellery  ส่งคอลเล็กชั่นสุดพิเศษ Petite E Signature ที่คอลาบอเรชั่นกับ ELLE คอลเลคชันสุดพิเศษจาก ELLE x Gemalyn  ชูจุดเด่นด้วยเทคนิคฝังพลอยด้วยกระเปาะตัว E ครั้งแรกของเมืองไทย หลังประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับ ‘De Paris Collection’ คอลเล็กชั่นแรกจาก Gemalyn  อัญมณีหลากสีสันได้รับแรงบันดาลใจจากสีท้องฟ้าของกรุงปารีส ล่าสุดรับเทศกาลสีสันแห่งความสุข PROUD OF RIDE เปล่งประกายความเป็นตัวคุณ ได้เปิดตัวคอลเล็กชั่น Petite E Signature  โดยตัวเรือนเป็นทอง 18.K มีให้เลือก 3 สี คือ White gold, Yellow gold และ Pink gold ล้อมเพชรธรรมชาติฝังลงตัวเรือน ดีไซน์แบบ Stacking ring เพิ่มความมินิมอล ให้สาวๆ ได้มิกซ์แอนด์แมตช์ อย่างสนุกสนาน จำหน่ายแล้วที่  NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม

DSC_5823_resize

          นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยถึง   “GEMALYN (เจมมาลิน)” แบรนด์เครื่องประดับสัญชาติไทย ที่นำเสนอความงดงามของพลอยแท้จากธรรมชาติได้อย่างลงตัว ตั้งแต่ออกแบบ คัดเลือกสีพลอย จนถึงรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับที่รวมสีพลอยไว้สวยงามที่ผ่านมา Gemalyn ได้ปล่อยคอลเล็กชั่นแรก อย่าง “De Paris Collection”  โดยได้รับแรงบรรดาลใจจากสีท้องฟ้าของกรุงปารีส ซึ่งคอลาบอเรชั่นกับแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากฝรั่งเศสขวัญใจสาวๆ อย่าง ELLE และได้รับผลตอบรับด้วยดีจากกลุ่มลูกค้า  ล่าสุดเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าและต้อนรับเทศกาลสีสันแห่งความสุข PROUD OF RIDE เปล่งประกายความเป็นตัวคุณ จึงได้เปิดคอลเล็กชั่นใหม่สู่ตลาดเครื่องประดับ ให้มีสีสันในสไตล์ที่เป็นคุณกับคอลเลคชั่น  Petite E Signature ซึ่งคอลาบอเรชั่นกับ ELLE เพื่อให้เป็นคอลเลคชันสุดพิเศษจาก ELLE x Gemalyn โดดเด่นด้วยเทคนิคการฝังพลอยด้วยกระเปาะตัว E ครั้งแรกของประเทศไทย

          พร้อมกันนี้ คอลเลคชันสุดพิเศษนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวอักษรแรกของ ELLE ที่ทรงพลังด้านแฟชั่น ซึ่งถือเป็นกระเปาะพิเศษที่ทาง Gemalyn และ ELLE รังสรรค์ขึ้นมาร่วมกัน โดยมีการฝังพลอยธรรมชาติหรือพลอยเนื้อแข็งมากถึง 7 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น Blue Sapphire, Yellow Sapphire, Pink Sapphire, Orange Sapphire, Purple Sapphire, Tsavorite และ Ruby ที่ตอกย้ำการเป็นผู้นำเสนอความงดงามของพลอยแท้จากธรรมชาติได้อย่างลงตัว ตั้งแต่การออกแบบ คัดเลือกสีพลอย จนถึงรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับ

DSC_5937

          ทั้งนี้ ความพิเศษของจิวเวลรี่คือ ตัวเรือนทอง 18K ที่มีให้เลือกถึง 3 สี ได้แก่ White gold, Yellow gold และ Pink gold รายล้อมไปด้วยเพชรธรรมชาติที่ฝังลงตัวเรือนอย่างประณีต ผ่านความบรรจงของช่างฝีมือมากประสบการณ์จาก NGG Jewellery พร้อมทั้งการสร้างกิมมิกในด้านดีไซน์ ที่ให้สวมใส่แบบ Stacking ring หรือการสวมแหวนซ้อนกันหลายๆวง กลายเป็นความมินิมอลที่อัดแน่นไปด้วยดีเทล ซึ่งสาวๆ สามารถนำมามิกซ์แอนด์แมตช์ได้อย่างสนุกสนาน

          พร้อมกันนี้ ไม่เพียงแค่เติมเต็มสีสันการแต่งตัวในแต่ละลุค แต่ยังเป็นไอเท็มที่เผยความเป็นแฟชั่นนิสต้าในแบบฉบับสาวปารีเซียงได้อย่างมีระดับ โดยทุกท่านสามารถร่วมสัมผัสความพิเศษของ  Petite E Signature คอลเลคชั่นใหม่นี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ NGG Jewellery อาณาจักรเครื่องประดับ ทอง เพชร อัญมณี และนาฬิกา หรือสามารถสั่งจอง ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย คือ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลอยุธยา, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลนครสวรรค์, เซ็นทรัลนครปฐม, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลระยอง, เซ็นทรัลศรีราชา, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ , ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, จังซีลอนภูเก็ต , เซ็นทรัลภูเก็ต และ เทอมินอลพัทยา หรือซื้อผ่านออนไลน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02- 821-5983  เว็บไซต์ https://nggjewellery.com/collection/basic-line-gemstones   Facebook: Gemalyn Jewelery และ LINE OA: @Gemalyn Jewelry  ” ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กล่าวในท้ายสุด

Comments (0)

depa มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 พร้อมเปิดเวทีโชว์วิสัยทัศน์ “ดิจิทัล ซีอีโอ”

depa มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 พร้อมเปิดเวทีโชว์วิสัยทัศน์ “ดิจิทัล ซีอีโอ”

Posted on 15 มิถุนายน 2024 by writer

DSC_6778_resize

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ 92 ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 และ กิจกรรมนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของผู้นำยุคดิจิทัล ซึ่งผู้อบรมได้นำองค์ความรู้จากหลักสูตรฯ มาบูรณาการต่อยอดและพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป

DSC_6375_resize_resize

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรพร้อมกล่าวแสดงความยินดี แก่ ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 จำนวน 92 ราย ก่อนร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคง โสณกุล, คุณยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม , คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, พล.ท.ธงชัย รอดย้อย รองเสนาธิการทหารบก, นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์, ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว, คุณณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร, พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. , คุณอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, คุณปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี , คุณจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ กลต. , ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ดร. ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และ คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย , คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม, คุณปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม , ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด ฯลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะและมอบข้อเสนอแนะให้กับผลงาน จากทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ Digital Economy : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนด้วย Government Wallet , Digital Manpower : Digital Workforce Development Plan for Healthcare , กลุ่ม Digital Society : How to drive “Chom Thong, Chiang Mai” to be one of the Top 10 Smart Cities in the world? และ Digital Transformation : Thailand Quantum แห่งชาติ ซึ่งต่างได้รับการชื่นชมในผลงานที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไปในอนาคต

DSC_6382_resize_resize

          พลอากาศเอก ประจิน เปิดเผยว่า การเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความพร้อมและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง เร่งขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการพื้นฐานดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัล และใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารระดับสูงจากหลักสูตร Digital CEO จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในระยะต่อไป

DSC_6964

          ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าวว่า depa ความมุ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยทุกภาคส่วนมีขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน สามารถประยุกต์ใช้ทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินการหลักสูตร Digital CEO อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สร้างผู้นำยุคดิจิทัล รวมกว่า 600 ราย ไม่เพียงแค่สร้างผู้นำยุคดิจิทัลที่แกร่งทั้งความรู้และการก้าวทันเทคโนโลยีของผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรเท่านั้น แต่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้บริหารรัฐและเอกชนอย่างเข็มแข็ง และพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป

          depa มุ่งมั่นเสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 8 สามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครได้ที่ www.depa.or.th

Comments (0)

DSC_4861

depa มอบสัมฤทธิบัตรให้ผู้สำเร็จหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

Posted on 14 มิถุนายน 2024 by writer

DSC_4805_resize

          เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรและกล่าวแสดงความยินดี ให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4” (The Smart City Leadership Program #4–SCL#4) โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 47 ท่าน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

DSC_4861
          พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณธนากร เอี่ยมสกุล Business Development Manager,บริษัท Bedrock Analytics ได้บรรยายในหัวข้อ “Data Platform และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” และรับฟังบรรยายในหัวข้อ Smart City Promotion & Incentive นำโดย คุณสักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมด้วย คุณชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และคุณปรมะ ไชยะสุชีวะ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากนั้นได้รับฟังบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางการสร้างเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครยะลา” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ โดยผู้เข้าเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4” ยังได้นำเสนอผลของ Design Thinking Workshop ที่ได้ระดมความคิดแก้ปัญหาเมืองในทั้ง 7 Smarts โดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปวางแผนเชิงนโยบาย ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการจบหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

DSC_4860
          ทั้งนี้ คณะผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (The Smart City Leadership Program #4 – SCL#4)  มีจำนวน 47 คน คือ นายกฤษฎา คัมภีรภาพ    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  น.อ.กันต์พัฒน์ มังคละศิริรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด  นางสาวกัลยานี พรพัฒนกุลฑล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโซลูชั่น บริษัท อี เอส อาร์ ไอ(ประเทศไทย)  จำกัด  นางสาวกานติ์ชนิต สิเนรุราช ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด   ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา  นายเกรียงไกร  ไชยประภา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จ.สระแก้ว  ดร.เกรียงศักดิ์  ศิวะสนธิวัฒน์ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  นายคเณศวร์ ศรีชุม    ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด  นายคมน์อิชณน์ จันทร์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา  นางสาวจินดารัตน์ ชโยธิน  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด  นางสาวจีระภา พานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด  จ.สมุทรปราการ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ   นายเฉลิมรัฐ วงศ์สวาสดิ์    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ดร.ชลธิชา ชัยศิริรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์   นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ชัยทัต แซ่ตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด  นางสาวฐิติมา จันทร์บาง  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  นายณพมิตร อภิษฎารัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กูรู สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด  นางสาวดารัณ ไชยพิณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโครงการ บริษัท เค ทู เวนเจอร์ จำกัด  นายเดชา นุชพุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทย   นายธีธัช จึงกานต์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด  พ.อ.นพ.ธีรศักดิ์ พุ่มสีทอง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล  โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายนุชา มนตรีเศวตกุล รองประธาน บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด   นายปราบศักดิ์ ทองระอา ผู้อำนวยการฝ่ายงานขาย บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  นายพรณรงค์ สุวรรณเทวรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท ชวริน จำกัด นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง  ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย  นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) นายพีรวุฒิ วิชัยดิษฐ กีรติกานต์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กีรติ พัฒนา 2020 จำกัด  นางภรปภัช ธนะวัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายมาทัศน์ ไววิริยะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน บริษัท ขอร์ก เทคโนโลยีส์ จำกัด  นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  นายรัฐการ วัลภา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด นายรัฐวุฒิ บุตราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อุ่มจาน จ.สกลนคร  นายลือกฤต มีสา ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวิชัย สีสุด รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผน  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายวินัย นนทะคุณ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร  นายวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)  นายสมชาย ศรีกล่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย จ.ปราจีนบุรี นายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมหมาย ลูกอินทร์รองปลัดเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา นายสิทธิโชค กิตติโสภาวดี ผู้จัดการหน่วยบริการลูกค้า บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  นายสิทธินันท์ ทองใบ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด  นายอติเทพ ธัญญกสิกล นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง จ.นครสวรรค์  ดร.อาภามาศ จันทร์เมฆา ผู้อำนวยการ สำนักศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่อัจฉริยะ  สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Comments (0)

ผอม สวยสุขภาพดีแบบไม่ต้องอด… กับผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร

ผอม สวยสุขภาพดีแบบไม่ต้องอด… กับผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร

Posted on 13 มิถุนายน 2024 by writer

ความอ้วน เป็นปัญหาที่หลายคนกังวล โดยเฉพาะผู้หญิงวัยทำงานที่มักจะมีภารกิจเร่งรัดทั้งเรื่องของงาน ครอบครัว ชีวิตส่วนตัว รวมกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ การทำงานหนัก และมีความเครียด ทำให้รับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย รวมถึงพฤติกรรมการนั่งโต๊ะทำงานทั้งวันและออกกำลังกายน้อยลง จึงทำให้มีภาวะไขมันสะสมในร่างกายและมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

ข้อมูลจาก อ.อรุณศรี ตั้งวงศ์วิวัฒนา สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้หลายคนต่างค้นหาวิธีลดน้ำหนักที่รวดเร็วและเห็นผลทันใจ ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆ ก็คือการอดอาหาร แต่วิธีนี้ไม่ได้เป็นทางออกที่ดีและยั่งยืน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เนื่องจากการอดอาหารทำให้ร่างกายได้รับพลังงานไม่เพียงพอและปรับตัวเข้าสู่โหมด “ประหยัดพลังงาน” ระบบเผาผลาญจะทำงานช้าลงเพื่อลดการใช้พลังงาน ส่งผลให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้น น้ำหนักลดช้าลง ทำให้เกิดความรู้สึกหิวโหยและอ่อนล้า แล้วนำไปสู่การบริโภคอาหารในปริมาณมากขึ้นนภายหลัง หรือที่เรียกว่า “โยโย่เอฟเฟค” (Yo-Yo Effect) ซึ่งทำให้น้ำหนักกลับมาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นเสียอีก

messageImage_1718014530211_resize

อันที่จริงการลดน้ำหนักที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพควรจะต้องมีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย เลือกวิธีการลดน้ำหนักที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพ โดยเริ่มจากการสร้างสมดุลพลังงาน ด้วยการรับพลังงานจากอาหารให้น้อยกว่าที่ร่างกายใช้ไปในกิจกรรมประจำวัน เพื่อให้ร่างกายดึงเอาพลังงานสำรองที่สะสมไว้ในรูปของไขมันสะสมมาใช้ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

          ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม อย่ากำหนดเป้าหมายในการลดน้ำหนักมากเกินไป สร้างการมีวินัยและความตั้งใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหาจุดที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขมากที่สุด โดยแนะนำให้ลดน้ำหนักตัวประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและยั่งยืน

          การสร้างสมดุลพลังงาน ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนแต่ละหมวดหมู่ในปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย หยุดตามใจปาก บอกลา Junk Food ลดของทอด อาหารที่มีไขมันสูง ของหวาน น้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคต่างๆ แล้ว ยังช่วยควบคุมน้ำหนัก มีหุ่นฟิต & เฟิร์มได้ง่ายขึ้น

          สนุกกับการออกกำลังกาย การลดน้ำหนักจะไม่สำเร็จได้เลยถ้าหากคุณไม่ออกกำลังกายควบคู่กันไป อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน เพื่อให้เพิ่มการเผาผลาญพลังงานมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและกระชับมากขึ้น

          จัดการความเครียด รู้ไหมว่าเมื่อฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้น เรามักจะหิวหรืออยากกินนั่นนี่เต็มไปหมด หากรู้สึกเครียดควรหากิจกรรมอย่างอื่นที่ช่วยสร้างความผ่อนคลาย เช่น การทำสมาธิ หรือฝึกโยคะเพื่อช่วยลดความเครียดและปรับสมดุลจิตใจให้อยู่ในภาวะปกติ

อย่างไรก็ตามการมีน้ำหนักที่ลดลงโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนั้นจำเป็นต้องใช้เวลา และมีความตั้งใจจริงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย นอกจากนี้ร่างกายของแต่ละคนจะเผาผลาญแคลอรีแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร  (อาหารควบคุมหรือลดน้ำหนัก) หรือ Meal Replacement ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถบริโภคแทนมื้อปกติ แต่ยังคงให้สารอาหารครบถ้วน เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารในปริมาณที่เหมาะสม จึงเข้ามามีบทบาทสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ลดการบริโภคแคลอรี หรือไม่มีเวลาทำอาหาร ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา หรือลดความยุ่งยากในการวางแผนและจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารทุกวัน ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารจึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และกลายมาเป็นตัวช่วยที่สะดวกและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

delicious-food-groups-arrangement-top-view_resize_resize

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารมีให้เลือกหลายประเภท ที่มีส่วนผสมและองค์ประกอบของสารอาหารที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและอ่านฉลากให้ดีก่อนซื้อมาบริโภค ปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร (อาหารควบคุมหรือลดน้ำหนัก) จากประเทศญี่ปุ่นที่เพียงใช้ชงดื่มก็ช่วยให้คุณอิ่มอร่อยได้ โดยให้พลังงานเพียง 200 กิโลแคลอรี/มื้อเท่านั้น สามารถเลือกดื่มได้ตามความชอบทั้งรสโกโก้และกาแฟลาเต้ โดยให้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับการบริโภคใน 1 มื้อ เช่น มีวิตามินและ แร่ธาตุ ที่จำเป็นถึง 21 ชนิด ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพโดยรวมและช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโปรตีน สูง 22 กรัม/มื้อ ช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ รวมถึงมีใยอาหารสูง 10 กรัม (ทำให้อิ่มได้นาน) เพิ่มกากใยอาหาร และช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดี มีการเสริมแอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) ในปริมาณถึง 250 มิลลิกรัม (ช่วยเร่งการเผาผลาญ) จุดสำคัญมีการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร เพื่อการคุมน้ำหนักอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้หลายคนอาจจะยังสงสัยและมีความสับสนระหว่างผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร (อาหารควบคุมหรือลดน้ำหนัก หรือ Meal Replacement) กับผลิตภัณฑ์โปรตีนสูง (High Protein) ที่ต่างก็มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลัก แต่หากดูที่วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้และส่วนประกอบทางโภชนาการแล้ว จะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร ประกอบด้วยสารอาหารครบถ้วน แคลอรีต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก หรือควบคุมอาหาร ช่วยให้อิ่มอร่อยได้โดยไม่ต้องอดอาหาร ในขณะที่โปรตีนเสริมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มปริมาณโปรตีนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกาย

ดังนั้นด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นและน่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้รักสุขภาพและหนุ่มสาวยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองแต่ต้องการมีรูปร่างดี หรือต้องการควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

          ขอเชิญชวนสาวๆ ทั้งวัยรุ่น หรือวัยทำงาน อายุระหว่าง 25-40 ปี มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “SUNTORY ชวนฟิต พิชิตหุ่น” มื้อนี้คุมง่าย ไม่ต้องอด สารอาหารครบถ้วน สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ LINE ID : @mrp2024 เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 67 นี้เท่านั้น รับด่วนจำนวนจำกัด ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Comments (0)

สัมกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก-01-horz_resize

กองทุนโรงมะเร็งในเด็กฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก”

Posted on 12 มิถุนายน 2024 by writer

สัมกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก-01-horz_resize

              เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 นี้ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมกับ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  ขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง, ผศ.พิเศษ พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล, รศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร, รศ.พญ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์, พญ.ยุจินดา เล็กตระกูล, รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์, รศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พญ.ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์, พญ.ณัจวาย์ ยุทธสมภพ, นพ.พงศ์ภัค พงศ์พิชชา, ผศ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับแพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ CME 3.5 หน่วยกิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งนภา เพชรชำลิ  โทร. 0-2022-2222 หรือ rungnapa.pe@sarmitivej.co.th

Comments (0)

NGG JEWELLERY เปิดตัวแบรนด์ใหม่ลงตลาดเพชรแท้ “DIAMOND TODAY” เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซื้อเครื่องประดับชิ้นแรก…

NGG JEWELLERY เปิดตัวแบรนด์ใหม่ลงตลาดเพชรแท้ “DIAMOND TODAY” เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซื้อเครื่องประดับชิ้นแรก…

Posted on 08 มิถุนายน 2024 by writer

DTZ_COVER_01_resize

          NGG JEWELLERY  อาณาจักรเครื่องประดับเพชร ทอง อัญมณี และ นาฬิกา ตอกย้ำการเป็นผู้นำแบรนด์เครื่องประดับครบวงจร ดีเดย์เปิดตัว แบรนด์น้องใหม่ “Diamond Today” ชูคอนเซ็ปต์ for everyday brilliant  เจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ซื้อเพชรชิ้นแรก เน้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการใส่เครื่องประดับในทุกๆวัน  เพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องประดับชิ้นแรกสำหรับทุกคน พร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นแรก Urban Minimal Girl Talk โดดเด่นด้วยดีไซน์มินิมอล เน้นความเรียบง่าย เหนือกาลเวลา สวยงามด้วยเส้นสายและรูปแบบของก้านแหวน มีความโดดเด่นแตกต่างกันในสไตล์ Quiet Luxury ผ่านดีไซน์ก้านแหวนถึง 5 รุ่น และมีสไตล์การฝังเพชรถึง 3 แบบ สนใจเครื่องประดับชิ้นแรก everyday look เลือกซื้อได้แล้วที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ…

          นางสาวจิรารัตน์ เกยไธสง  ผู้จัดการแบรนด์ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือNGG JEWELLERY” (NGG : natural glamour gift) เปิดเผยว่า NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามานานกว่า 40 ปี ล่าสุดดีเดย์เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ “Diamond Today” ภายใต้คอนเซ็ป for everyday brilliant  โดยวางตำแหน่งของสินค้าให้เป็นแบรนด์เครื่องประดับที่เน้น ชื่นชมความงามในทุกวันๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ เปรียบดัง  Diamond Today เสริมความมั่นใจให้สาวๆ กล้าที่จะแต่งตัว ไม่ว่าจะสไตล์ไหนก็สวมใส่ได้ให้การใส่เครื่องประดับเพชร ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยมุ่งเน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มซื้อเครื่องประดับ หรือเริ่มสะสมเพชรชิ้นแรก

          โดยคอลเลคชั่นใหม่ฯ นี้นับเป็นCelebrate the beauty of everyday  คือการชื่นชมความงามในทุกๆ วัน ผ่านความเรียบง่ายของเครื่องประดับ ที่เน้นความสวยงามของเส้นสายของเครื่องประดับที่ดูสะอาดตา และการออกแบบที่เรียบง่าย โดยในคอลเลคชั่นนี้เราเชื่อว่าความงามที่แท้จริงนั้นอยู่ในความเรียบง่ายของการแสดงออก (Quiet Luxury) ซึ่งแหวน Band Ring ที่มีดีไซน์ออกมาเรียบง่ายเหนือกาลเวลา มีความรู้สึกลึกซึ้ง ลึกลับ ดูแล้วมีอำนาจและสง่างามกว่าดีไซน์มินิมอล ด้วยเรามีกระบวนการผลิตที่ประณีต ตัวแหวนจะถูกประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆ เพื่อให้สามารถสวมใส่ได้ในทุกๆ วันและเข้าได้กับการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นการไปทำงาน หรือโอกาสพิเศษ ก็สามารถเลือกแหวนในคอลเลคชั่นนี้มาสวมใส่ได้  ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 9,500 บาทขึ้นไป

DTZ_CT3_00_ ok_resize

          สำหรับแบรนด์  “Diamond Today”  นับเป็นการเปิดตัวคอลเลคชั่นแรก Urban Minimal Girl Talk ที่มีความโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มินิมอล เน้นความเรียบง่าย เหนือกาลเวลา มีความสวยงามของเส้นสายและรูปแบบของก้านแหวนที่แต่ละแบบจะมีความโดดเด่นที่ต่างกันในสไตล์ Quiet Luxury ผ่านดีไซน์ก้านแหวนถึง 5 รุ่น คือ

  1. Life style สไตล์บางเบา ลุคสาวหวาน เหมาะกันคนที่เริ่มใส่เครื่องประดับชิ้นแรก
  2. Soft edge style ตัวเรือนมีกิมมิคด้วยขอบแบ่งชั้นตัวเรือนเล็กๆ เพิ่มดีเทลแหวนแถวน่าสนใจ
  3. Gentle Style แหวนแถวมีขอบด้านข้าง โดดเด่น ดูแข็งแรงแต่ทันสมัยเหมาะกับสาวมั่นใจ
  4. Medium Style ก้านแหวนสไตล์สุดคลาสสิค ยอดนิยมตลอดกาล เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
  5. Comfort Style สไตล์เด่นชัดด้วยหน้าแหวน 4 mm ก้านแหวนสวมใส่สบายนิ้ว แต่แข็งแรง เหมาะกับสาวแกร่ง

DTZ_CT4_00_ok_resize

          นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกความหนาของก้านแหวนได้ตั้งแต่ 2 mm – 4 mm ที่พิเศษสุดคือในคอลเลคชั่น Urban Minimal Girl Talk จะมีสไตล์การฝังเพชรให้ลูกค้าได้เลือกถึง 3 แบบ ด้วยกันคือ
1. Single Diamond สไตล์มินิมอล ฝังเพชร 1 เม็ด  ตรงกลางแหวนเป็นกิมมิค 2. Triple Diamond ฝังเพชร 3 เม็ด ติดกันตรงกลางหน้าแหวน เพชรเด่นชัด ระยิบระยับเล่นแสง 3. Surround Diamond สไตล์ฝังเพชร 3 เม็ดกระจายก้านแหวน ดีไซน์เก๋ และเท่ห์ในวงเดียวกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสาวๆที่มีความหลากหลายในทุกสไตล์ ที่ชื่นชอบเพชร ช่วยเสริมความมั่นใจและโดดเด่นไปกับ Diamond Today ในทุกๆวัน

          สำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องประดับ everyday look หรือเครื่องประดับชิ้นแรกให้กับตัวเองในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 9,500 บาทขึ้นไป ไม่ว่าจะสไตล์ไหนก็ช่วยเสริมความมั่นใจ  ท่านสามารถเลือกซื้อ Diamond Today ได้แล้วที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ เซ็นทรัลเวิร์ด, เซ็นทรัลอยุธยา, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลนครสวรรค์, เซ็นทรัลนครปฐม, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลระยอง, เซ็นทรัลศรีราชา, เซ็นทรัลเวสวิล, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, จังซีลอนภูเก็ต และ เทอมินอลพัทยา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร02- 821-5983 เว็บไซต์ https://nggjewellery.com/ Facebook: NGG Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery

ปิดความเห็น บน NGG JEWELLERY เปิดตัวแบรนด์ใหม่ลงตลาดเพชรแท้ “DIAMOND TODAY” เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซื้อเครื่องประดับชิ้นแรก…

นิวซีแลนด์เปิดสอนหลักสูตร “การท่องเที่ยว ภาษา และวัฒนธรรม”ไคัตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นิวซีแลนด์เปิดสอนหลักสูตร “การท่องเที่ยว ภาษา และวัฒนธรรม”ไคัตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Posted on 07 มิถุนายน 2024 by writer

         นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับถึงความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เป็นประเทศหมุดหมายปลายทางในอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้เข้ามาสัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายโอบล้อมอยู่ทั่วประเทศ ภูมิทัศน์ของนิวซีแลนด์ยังเป็นส่วนหนึ่งในฉากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลก ทั้ง เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ อวตาร (Avatar) และอภินิหารตำนานแห่งนาร์เนีย อีกทั้งนิวซีแลนด์ยังมีความโดดเด่นกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเอ็กซ์ตรีมหลากหลายรูปแบบ เอาใจคนรักกิจกรรมเอาท์ดอร์และผู้ชื่นชอบกิจกรรมการผจญภัยอีกด้วย

 DSC_0398-1_resize

         นิวซีแลนด์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษา ซึ่งหลักสูตรการเรียนในภาคของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมงานบริการของนิวซีแลนด์ ได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ หลายสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการที่เติบโตขึ้นในแต่ละปี โดยการศึกษาด้านการท่องเที่ยวมีหลายด้านที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ครอบคลุมถึงกลยุทธ์การตลาด, การท่องเที่ยว, และการจัดการ เป็นต้น

         ศาสตราจารย์เฮเซล ทัคเกอร์ (Professor Hazel Tucker) ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ ประกอบขึ้นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นเจาะกลุ่มนิชมาร์เก็ต (NICHE Market) ที่มุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เพราะนิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์จึงมุ่งมั่นสร้างการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

1.DSC_0374-1_resize

         “แม้นิวซีแลนด์จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ก็มีสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี และในอนาคตก็คาดว่าจะต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นด้วย นั่นก็เพราะว่า นิวซีแลนด์มีการจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและอย่างยั่งยืน โดยใช้พื้นที่ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ เช่น โดดบันจี้จัมพ์, ขับรถบ้านเที่ยวชมทิวทัศน์, เดินเทรล ฯลฯ ที่ไม่ใช่แค่สนุกและรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังผนึกเอาชุมชนและผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีกับนักท่องเที่ยวทุกชาติ และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากนิวซีแลนด์ไม่ผลิตแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสาขานี้” ศาสตราจารย์เฮเซล ทัคเกอร์ กล่าวและเสริมว่า

         ดังนั้น มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรภาคการท่องเที่ยวและบริการของนิวซีแลนด์ได้พัฒนาและเปิดสอนหลักสูตรใหม่ “การท่องเที่ยว ภาษา และวัฒนธรรม (Study Tourism, Languages and Cultures)” ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก เพื่อเตรียมพร้อมให้กับผู้เรียนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะหลากหลาย ทั้งด้านการจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว, สามารถสื่อสารได้หลายภาษา และมีความเข้าใจวัฒนธรรมของคนประเทศต่างๆอย่างถ่องแท้ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศบ้านเกิดของผู้เรียน

         โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์เฮเซล ทัคเกอร์  ได้ให้เกียรติเดินทางมาแนะนำหลักสูตร “การท่องเที่ยว ภาษา และวัฒนธรรม” และร่วมทำ Workshop กับนักศึกษาชาวไทย ที่สนใจด้านการท่องเที่ยวและอยากทำงานในอุตสาหกรรมนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้คำแนะนำว่า หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างโอกาสการเรียนใหม่ๆ เพื่อนักเรียนนิวซีแลนด์และนักเรียนชาวต่างชาติ และนักเรียนทั้งสองกลุ่มนี้จะได้เรียนร่วมกัน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาการท่องเที่ยว, ภาษา และวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ มาให้ความรู้และให้คำแนะนำกับผู้เรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งนักศึกษาจะได้ออกไปทัศนศึกษาและลงพื้นที่ทำงานจริงร่วมกับคนท้องถิ่นในนิวซีแลนด์ ซึ่งช่วยให้คนในพื้นที่, นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ และนักศึกษาต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อสิ่งต่างๆรอบตัว, ประสบการณ์ส่วนตัว รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศตัวเอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนนี้ด้วย

1.DSC_0385_resize

         “มหาวิทยาลัยโอทาโก มีเป้าหมายที่จะสร้างนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้(การท่องเที่ยว) ให้มีความพร้อมที่จะออกไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และในระดับต่างๆ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้ลงมือทำงานในเชิงปฏิบัติการจริง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการทำงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการท่องเที่ยวมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นอกจากนี้ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการท่องเที่ยวนี้ จะมีคอนเนคชั่นที่ดีกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยโอทาโก ได้มอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นตั้งแต่ตอนเรียน ไม่ว่าจะกับวิทยากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง และจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาด้วย ดังนั้น เมื่อเรียนจบนักเรียนจะเป็นผู้มาทั้งประสบการณ์ด้วย โดยนักเรียนป.ตรี จะมีเวลา 3 ปีในการเรียนรู้และสร้างคอนเนคชั่น” ศาสตราจารย์เฮเซล ทัคเกอร์ กล่าวและเสริมว่า

         ทั้งนี้ ผู้จบหลักสูตรการท่องเที่ยว ผู้เรียนจะมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายในภาคการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ ในส่วนของภาครัฐ อย่างเช่น การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ และสำนักงานการท่องเที่ยวของต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีงานรองรับทางภาคเอกชน มีบริษัทเล็กถึงใหญ่ในนิวซีแลนด์อีกมากมายที่ต้องการแรงงานด้านการท่องเที่ยว เช่น Air New Zealand และ Auckland Airport เป็นต้น

         น้องๆที่สนใจหลักสูตรการท่องเที่ยวและอยากเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ โอกาสมาแล้ว พบกันในงานสำหรับการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ 2024  (New Zealand Education Fair 2024) ขอรับคำปรึกษาได้โดยตรงจากกว่า 50 สถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ ทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา พร้อมทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท  ทดลองเรียนในคลาสเรียนจำลองจากครูนิวซีแลนด์ และลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปนิวซีแลนด์ เสาร์ที่ 31 ส.ค. นี้ 11.00-17.00 น. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรีตลอดงาน) คลิ๊ก https://www.learnenglishnewzealand.com/nzeducationfair

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่  www.studywithnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน นิวซีแลนด์เปิดสอนหลักสูตร “การท่องเที่ยว ภาษา และวัฒนธรรม”ไคัตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ENZ เชิญน้องๆร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อเมืองไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์   Study in Christchurch Education Fair เสาร์ที่ 1 มิ.ย. 2567

ENZ เชิญน้องๆร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อเมืองไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ Study in Christchurch Education Fair เสาร์ที่ 1 มิ.ย. 2567

Posted on 29 พฤษภาคม 2024 by writer

Study in Christchurch Education Fair_resize

         หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้สนใจ ร่วมงานศึกษาต่อเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์  (Study in Christchurch Education Fair) งานแนะแนวให้คำปรึกษา พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันและโรงเรียนกว่า 20 แห่ง อาทิ โรงเรียนมัธยม (รัฐบาล และ เอกชน) มหาวิทยาลัย สถาบันภาษา สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันเอกชนเฉพาะทางต่างๆ  พร้อมเปิดประสบการณ์สัมผัสห้องเรียนจำลองนิวซีแลนด์ ร่วมเรียนในห้องเรียนจำลอง (ฟรี) สอนโดยครูนิวซีแลนด์หัวข้อ Experience a New Zealand High School Classroom (STEM) และ Designing Tomorrow: Sustainable Spaces for a Brighter Future  น้องๆจะได้ทดสอบแก้โจทย์ที่ท้าทาย เรียนรู้การออกแบบระดับโลก และการทำงานเป็นทีม  ทั้งนี้กิจกรรมห้องเรียนจำลองมี 2 รอบ เหมาะกับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ  จำกัดเพียง 60 คน ต่อรอบ (ลงทะเบียนทดลองเรียนห้องเรียนจำลองที่หน้างานเท่านั้น)

ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน (ฟรี) ที่นี่ https://bit.ly/ChristchurchEdFair

ปิดความเห็น บน ENZ เชิญน้องๆร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อเมืองไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ Study in Christchurch Education Fair เสาร์ที่ 1 มิ.ย. 2567

NGG JEWELLERY แนะนำ “จี้กังหันหยกจักรพรรดิ”

NGG JEWELLERY แนะนำ “จี้กังหันหยกจักรพรรดิ”

Posted on 28 พฤษภาคม 2024 by writer

NGG-หยกจักรพรรดิ_resize

         บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ “NGG JEWELLERY” แนะนำ   จี้กังหันหยกจักรพรรดิ ชุด The Empire’s IMPERIAL JADE THE WHEEL  ตัวเรือนดีไซน์สวย เก๋ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ผลิตจากทองคำ18K Yellow Gold ล้อมเพชรแท้จากธรรมชาติ  พร้อมปลดล็อคพลังแห่งหยกเข้ายุค 9 ธาตุไฟ  เปลี่ยนดวงครึ่งปีหลังเพื่อดึงดูดความมั่นคั่ง เสริมพลังด้านดี เพิ่มบารมีผู้สวมใส่ หยกหายากมีปริมาณไม่ถึง 1%  ของหยกธรรมชาติ จำหน่ายในราคา 109,999 บาท

         สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสั่งจองได้แล้วที่ NGG Jewellery ทุกสาขา อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล เชียงใหม่ , เซ็นทรัล นครสวรรค์, เซ็นทรัลนครปฐม, เซ็นทรัล อยุธยา,  เซ็นทรัล ศรีราชา,  เทอมินอล 21 พัทยา ,  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, จังซีลอน ภูเก็ต,  เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (Westville)  และ เซ็นทรัล พระราม2  ด่วน! ของมีจำนวนจำกัด หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 061 097 5355 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com   หรือ Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery

ปิดความเห็น บน NGG JEWELLERY แนะนำ “จี้กังหันหยกจักรพรรดิ”

มิถุนายน 2024
พฤ อา
« พ.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

RELATED SITES