Archive | สิงหาคม, 2023

ภาพสังคม-2_resize

เปิดงานรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์…

Posted on 28 สิงหาคม 2023 by writer

ภาพสังคม-2_resize

             นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีเปิดหน่วยบริการ “ลูกพ่อเรย์เพื่อสังคม” ภายใต้โครงการ “รำลึก 20 ปี หลวงพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” จัดขึ้นเพื่อรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงชีวิตและคุณงามความดีของคุณพ่อเรย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อเด็กและคนพิการ ซึ่งเน้นด้านการศึกษาของคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน โดยมี พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ อธิการคณะพระมหาไถ่ พัทยา น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  เป็นต้น ร่วมเปิดงานฯ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ปิดความเห็น บน เปิดงานรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์…

งานรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์…พ่อผู้เสียสละ อุทิศหัวใจเพื่อผู้อื่น สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ…มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

งานรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์…พ่อผู้เสียสละ อุทิศหัวใจเพื่อผู้อื่น สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ…มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

Posted on 23 สิงหาคม 2023 by writer

ภาพสังคม-001_resize

          งานรำลึกคุณพ่อเรย์  ครบรอบ 20 ปี  พ่อพระผู้อุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและคนพิการ โดย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงในงานด้านคนพิการ และสืบสานปณิธานพ่อเรย์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ สู่การมีงานทำและอาชีพที่มั่งคงของคนพิการ ตามจิตตารมณ์คุณพ่อเรย์และคณะพระมหาไถ่ โดยที่ผ่านมารวมแล้วคนพิการที่ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ (ตั้งแต่ พ.ศ.2515 – ปัจจุบัน) กว่า 5,000 คน และคนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 คน  ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมายโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้บริการชุมชนมากมาย เช่น บริการตรวจสุขภาพ บริจาคโลหิต ตรวจสายตา เพื่อคนในชุมชน คนพิการและครอบครัว นับพันคนมาร่วมงานในครั้งนี้ ร่วมสนับสนุนคนพิการได้โดยโอนเงินผ่าน กองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อคนพิการและสังคม ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร พัทยา เลขที่บัญชี 983-0-12018-5 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8301 หรือไลน์ @mahatai

          นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยบริการ “ลูกพ่อเรย์เพื่อสังคม”โครงการ “รำลึก ๒๐ ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” ได้กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่จิตตารมณ์และสืบสานพันธกิจและสานพลังเครือข่ายคุณพ่อเรย์ รวมถึงเพื่อสร้างกองทุนคุณพ่อเพื่อคนพิการ และสร้างการรับรู้ เผยแพร่จิตตารมณ์ สืบสานพันธกิจและสร้างกองทุนคุณพ่อเรย์เพื่อคนพิการ เป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อเด็กและคนพิการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และให้ศิษย์เก่า นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงออกถึงความเสียสละอันเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าเพื่อผู้อื่นตามแบบอย่างของคุณพ่อเรย์ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ สานสัมพันธ์ลูกพ่อเรย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนับสนุนงานคุณพ่อเรย์ บุคคลและองค์กรเครือข่ายร่วมเป็นภาคี เพื่อรณรงค์หารายได้มาช่วยเหลือน้องๆผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่อไป”

340710_0_resize

          โดยภายในงาน มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย อาทิ  พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ อธิการคณะพระมหาไถ่ พัทยา น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  น.ส.ภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบางละมุง  นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฯ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อนการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี

          ทั้งนี้ โอกาสและผลงานดีๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มี “คุณพ่อเรย์หรือ บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนเนน”  ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานในเมืองพัทยาเมื่อ 54 ปีที่แล้ว จนเมืองพัทยาประกาศยกย่องให้คุณพ่อเรย์เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของเมืองพัทยา สำหรับกิจกรรม “เปิดหน่วยบริการลูกพ่อเรย์เพื่อสังคม”  ได้มีบริการเพื่อสังคมโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ศิษย์เก่าลูกพ่อเรย์ เมืองพัทยา โรงพยาบาลบางละมุง สหกรณ์เดินรถพัทยา หน่วยงานห้างร้านและบริษัทต่าง ๆ สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ เพื่อให้บริการชุมชนมากมาย เช่น บริการตรวจสุขภาพ บริจาคโลหิต นวดแผนไทย ทำนายโชคชะตา ตรวจสายตาประกอบแว่น เป็นต้น ซึ่งงานในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความสนใจจากคนในชุมชน คนพิการและครอบครัว นับพันคนมาร่วมงานและรับบริการและร่วมรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ในครั้งนี้ จะเห็นว่างาน“รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” แสดงให้สังคมได้เห็นว่างาน“คุณพ่อเรย์”  จะได้รับการสืบสานจากชาวมหาไถ่ และผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องสืบไป

340728

          คุณพ่อเรย์ ทำภารกิจเพื่อเด็กและคนพิการซึ่งเป็นภารกิจที่ยากและหนักยิ่งตลอดชีวิตของท่าน  ปัจจุบันภารกิจของคุณพ่อเรย์ยังคงดำเนินการอยู่และมีการขยายงานหรือประกาศข่าวดีออกไปทั่วโลก สำหรับงานช่วยเหลือเด็กและคนพิการของคุณพ่อเรย์ สมาชิกคณะพระมหาไถ่  เริ่มจากสถานสงเคราะห์เด็กพัทยา โรงเรียนโสตพัฒนา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา หมูบ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ โรงเรียนเด็กพิเศษพระมหาไถ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย และมีการปรับรูปแบบการบริการสำหรับเด็กและคนพิการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี สู่งานศูนย์บริการคนพิการมหาไถ่ สายด่วน 1479 สิทธิคนพิการเป็นจริง สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ และอื่นๆ นับเป็นหน่วยบริการลูกพ่อเรย์เพื่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและคนพิการ เป็นการดำเนินสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

          ท่านสามารถร่วมรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยโอนเงินผ่าน กองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อคนพิการและสังคม ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร พัทยา เลขที่บัญชี 983-0-12018-5 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้  ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8301 หรือไลน์ @mahatai

ปิดความเห็น บน งานรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์…พ่อผู้เสียสละ อุทิศหัวใจเพื่อผู้อื่น สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ…มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

S__11624458_resize

คุณแม่ ยุวดี ฉัตรหิรัญทรัพย์ รับรางวัล “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566”

Posted on 11 สิงหาคม 2023 by writer

S__11624457_0_0_resize

          ไม่มีความรักใดในโลกใบนี้จะยิ่งใหญ่เท่า “ความรักของแม่”  เป็นความรักที่บริสุทธิ์ ความรักที่แม่มีให้ลูก เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข  เพราะลูกคือทั้งหมดในชีวิตของผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่า “แม่”  ไม่มีใครสามารถมาเทียบความรักที่แม่มีให้กับลูกได้  แม่ผู้ยอมสละเวลาเพื่อดูแลลูก แม่คือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่  ให้ความรัก ให้การดูแล ให้ความรู้ ให้กำลังใจ ให้ความสุขเมื่อเราทุกข์ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรามาโดยตลอดโดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน ในฐานนะลูกตระหนักดีถึงความรักที่ยิ่งใหญ่นี้ แม้ไม่ได้แสดงออกถึงความรักที่แม่มีต่อลูกในทุกๆวัน แต่ก็ไม่เคยหยุดรักและเคารพแม่เลย เดือนสิงหาคม… ซึ่งเป็นเดือนของแม่ เดือนที่พวกเราลูกๆทั้งหลายจะได้แสดงออกให้คุณแม่รับรู้ว่าเรารักท่านมากแค่ใหน และแม่คือตัวอย่างที่ดีของลูก ขอกราบหัวใจทุกดวงของคุณแม่ทุกท่าน กราบความรักที่ยิ่งใหญ่ทีมีต่อลูกทุกคนจากใจจริง ในโอกาสวันแม่ปีนี้… 

          คุณแม่ ยุวดี ฉัตรหิรัญทรัพย์ ได้รับเลือกให้เป็นแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าว  สำหรับรางวัลแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร จะคัดคัดเลือกจากคุณแม่ดีเด่น ประจำเขตคลองสานจำนวน  30 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนเขตคลองสาน จากสำนักงานเขต 50 เขตของ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

S__11624458_resize

          โดยงาน… จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงคุณอเนกอนันต์เป็นแม่ของแผ่นดินเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง กรุงเทพมหานครตระหนักถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ตลอดจนพระคุณของ “แม่” จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันแม่”ประจำปี 2566 ขึ้น  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่เลือกชาติศาสนาที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมีความผาสุก

          ซึ่ง “คุณแม่ ยุวดี ฉัตรหิรัญทรัพย์   เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเท อบรมเลี้ยงดูลูก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณแม่คอยเป็นกำลังใจ ในทุกช่วงเวลาในชีวิต ไม่ว่าจะดีหรือร้าย แม่คอยช่วยเหลือ support สนับสนุนลูกๆอยู่เสมอ  งานนี้คนที่อมยิ้มปลื้มใจสุดๆ คงหนีไม่พ้น  ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด สถาบันฝึกอบรมชั้นนำของประเทศ  ที่ให้บริการในด้านการพัฒนาทักษะของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 สำหรับการพัฒนาทักษะของคนทำงานได้ Up & Re Skills ทักษะแห่งอนาคต  ในฐานะลูกชายได้กล่าวความรู้ที่มีต่อคุณแม่ว่า “ผมคงไม่สามารถประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ได้หากขาดกำลังใจและแรงสนับสนุนจากคุณแม่ ดังนั้นสำหรับรางวัล “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” สำหรับผมนั้น รู้สึกถึงคำว่า “คุณค่าที่คุณคู่ควร”  ขอบคุณและ ยินดี กับคุณแม่ยุวดี และคุณแม่ท่านอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลนี้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ” ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ กล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้

ปิดความเห็น บน คุณแม่ ยุวดี ฉัตรหิรัญทรัพย์ รับรางวัล “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566”

มาแล้ว!! งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เสาร์ที่ 26 ส.ค. 66 นี้ พบ 50 สถาบัน พร้อมทุนกว่า 2 ล้านบาท

มาแล้ว!! งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เสาร์ที่ 26 ส.ค. 66 นี้ พบ 50 สถาบัน พร้อมทุนกว่า 2 ล้านบาท

Posted on 11 สิงหาคม 2023 by writer

ENZ Photo-1_resize

          หนึ่งปีมีครั้งเดียวสำหรับงานใหญ่ประจำปีด้านการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2023) ซึ่งหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ได้จัดขึ้น โดยรวบรวมกว่า 50 สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ครบทุกระดับทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษาไว้ในงานเดียว พร้อมข้อเสนอพิเศษและทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท เปิดโอกาสให้น้องๆไปขอคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ ร่วมทดสอบความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ และทดลองเรียนห้องเรียนจำลองวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ในรูปแบบ  3D ในวันเสาร์ที่ 26 ส.ค. 2566 นี้ 11.00-17.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี  https://bit.ly/nzeducationfair2023

          นิวซีแลนด์ ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษา ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ช่วยค้นหาตัวตนและความสามารถที่แท้จริงของเด็ก และสามารถเรียนได้ตามความสนใจของเด็ก ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์อาชีพที่ใช่สำหรับเด็กในอนาคต อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนความพร้อมในการทำงานเมื่อจบการศึกษา มีความโดดเด่นด้านหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเทรนด์ฮิตของคนรุ่นใหม่ และยังอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานต่อได้สูงสุดถึง 3 ปีหลังเรียนจบ

          สำหรับน้องๆที่สนใจอยากเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ โอกาสมาแล้วสามารถไปค้นหาหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง ภายในงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2023) พร้อมขอรับคำปรึกษาได้โดยตรงจากกว่า 50 สถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ที่ยกทัพมาทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา  พร้อมข้อเสนอพิเศษสุดและรับสิทธิ์ทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท  ทั้งทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิทุนจากมหาวิทยาลัยโอทาโกกว่า 2 ล้านบาทในระดับป. เอก และอีกมากมายในหลากหลายระดับ และทุนการศึกษาอื่นๆสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศนิวซีแลนด์ อาทิ Auckland Grammar School และอีกหลากหลายโรงเรียนระดับแนวหน้า ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับตัวแทนที่บูธสถาบันการศึกษาได้ภายในงาน

ENZ 1200x600_resize

          นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆที่อยากจะทดสอบความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ ก็สามารถไปทดสอบกันได้ (ฟรี) จาก University of Otago รู้ผลได้ภายในงาน  พร้อมทดลองเรียนฟรี! เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับกิจกรรมห้องเรียนจำลองโดยคุณครูนิวซีแลนด์จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้ 3D มาใช้กับสถาปัตยกรรมไทย ให้นักเรียนไทยได้สัมผัสประสบการณ์จริง 3 รอบ  เวลา 11.45 น., 14.00 น. และ 15.00 น.   (*ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด)

          พร้อมร่วมค้นหาคำตอบทำไมคนดังนิยมส่งลูกไปเรียนที่นิวซีแลนด์ กับช่วงเสวนาพิเศษพูดคุยกับ “คุณโชคและคุณสู่ขวัญ บูลกุล” ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และเปิดใจว่าทำไมถึงเลือกให้ “น้องปราบ” ลูกชายเพียงคนเดียวไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์  พร้อมอัพเดทชีวิตการเรียนของน้องปราบในนิวซีแลนด์  และพบกับ “ปีเตอร์แพน- ทัศน์พล วิวิธวรรธ์”  องค์ชายแห่งละคร หมอหลวง ดาราดาวรุ่ง ที่จะมารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนิวซีแลนด์ในงาน

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงาน (ฟรีตลอดงาน) พร้อมลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับนิวซีแลนด์ ฟรี จากสายการบิน Air New Zealand และรับฟรีถุง I AM NEW เพียงลงทะเบียนและมาร่วมงาน 300 คนแรก วันเสาร์ที่ 26 ส.ค. นี้ 11.00-17.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์2 ชั้น 5

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี ที่นี่ https://bit.ly/nzeducationfair2023

ปิดความเห็น บน มาแล้ว!! งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เสาร์ที่ 26 ส.ค. 66 นี้ พบ 50 สถาบัน พร้อมทุนกว่า 2 ล้านบาท

โครงการนวัตกรรมความร่วมมือแบบคู่ขนานสู่การต่อยอดเยาวชนไทย

โครงการนวัตกรรมความร่วมมือแบบคู่ขนานสู่การต่อยอดเยาวชนไทย

Posted on 09 สิงหาคม 2023 by writer

ENZ DSC_1665-1_resize

          ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ (H.E. Mr. Jonathan Kings) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน “โครงการนวัตกรรมความร่วมมือแบบคู่ขนานสู่การต่อยอดเยาวชนไทย” ร่วมด้วย นายเบน มอร์ลี่ย์ (Mr.Ben Morley)  ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ NCUK by BAC เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถเรียนควบคู่ระหว่างหลักสูตรมัธยมปลายไทยและหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์หรือต่างประเทศ (“1.5+” เรียน ม.ปลายควบ Foundation) หลังเรียนจบสามารถนำไปยื่นเรียนต่อที่ประเทศไทย หรือที่ นิวซีแลนด์ ได้ โดยมี ผู้บริหารจาก สพฐ. BAC และหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมงานด้วย ณ RSU Study Abroad Center ชั้น 15 อาคาร RSU Tower สุขุมวิท 31 เมื่อเร็วๆ นี้

ปิดความเห็น บน โครงการนวัตกรรมความร่วมมือแบบคู่ขนานสู่การต่อยอดเยาวชนไทย

สิงหาคม 2023
พฤ อา
« ก.ค.   ก.ย. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

RELATED SITES