Archive | ธันวาคม, 2021

ทูตอังกฤษ – ทูตนิวซีแลนด์ร่วมเปิดงานแนะแนววางแผนศึกษาต่อต่างประเทศ

ทูตอังกฤษ – ทูตนิวซีแลนด์ร่วมเปิดงานแนะแนววางแผนศึกษาต่อต่างประเทศ

Posted on 28 ธันวาคม 2021 by writer

ENZ Photo-1_resize

         นางแมรี่ เทอร์สตัน รักษาการเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ นายเบน มอร์ลี่ย์ ฑูตพาณิชย์สถานฑูตอังกฤษ และผู้อำนวยการกรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ประเทศอังกฤษ เป็นประธานเปิดงาน NCUK/BAC Open House 2021 โดยความร่วมมือของ University Consortium (NCUK)   ศูนย์การศึกษา บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ และหน่วยการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนอนาคตการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนไทย ณ ศูนย์การศึกษา บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์

ปิดความเห็น บน ทูตอังกฤษ – ทูตนิวซีแลนด์ร่วมเปิดงานแนะแนววางแผนศึกษาต่อต่างประเทศ

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน ซีดีจี

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน ซีดีจี

Posted on 25 ธันวาคม 2021 by writer

CEO #4 .CDG_resize

          นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท CDG  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน อาทิ นางสาวอรนุช ศรีนนท์, นายภุชพงค์ โนดไธสง,  นายชยันต์ ศิริมาศ นพ.มานัส โพธาภรณ์, นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์,  นางสาวแพร พันธุมวนิช,  นางสาวกรรธิมา สาลิกา, ดร.ศุภกร สิทธิไชย,  นายวิน วิริยประไพกิจ, นายระวี พัวพรพงษ์ ณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ, นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู, รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ,  สพ.ญ.หทัยรัตน์ พรรณาปยุกต์ เป็นต้น เพื่อศึกษาดูงาน บริษัท ซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร ออกแบบรองรับการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับระบบการทำงานเดิม ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “Digital Twins Enable your Business Innovation”, “Future of Digital Citizen Services”และ “Gaining Competitive Edge with Data Intelligence” ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรฯ ณ อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ เมื่อเร็วๆนี้

IMG_5635

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน ซีดีจี

BCC ครบ 169 ปีร่วมใจช่วย รพ.จุฬาฯ ต้านภัยโควิด

BCC ครบ 169 ปีร่วมใจช่วย รพ.จุฬาฯ ต้านภัยโควิด

Posted on 22 ธันวาคม 2021 by writer

Screenshot 2021-12-08 at 23.18.55_resize

          เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (B.C.C.) โรงเรียนเอกชนชายแห่งแรกของประเทศไทย ครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 169 ปีในปีนี้ นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อม พลตรี นพ.วานิช ปิยนิรันดร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายสุเมธ สุรบถโสภณ, นางอรวรรณ พยุหนาวีชัย, นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ, นายอภิชาติ พริ้งพวงแก้ว และคณะผู้แทน โครงการ B.C.C. ครบรอบ 169 ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด ไปร่วมบริจาคเงิน อาหารกล่อง น้ำดื่มตราสิงห์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยมี นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ นพ.วสันต์ อัครธนวัฒน์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล รพ.จุฬาลงกรณ์ เมื่อเร็วๆนี้

15180612765918_resize

          โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวมทั้งคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดโครงการ B.C.C. ครบรอบ 169 ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด” ในช่วง 30 กย. – 4 ธค.นี้ เพื่อมอบเงิน อาหาร น้ำดื่มและสิ่งของทางการแพทย์ต่างๆให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 ในโรงพยาบาลต่างๆได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รวมทั้งการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล อีกด้วย

          โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ 169 ปี เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในปัจจุบันโรงเรียนอยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) สาหรับที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ตั้งอยู่ เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Screenshot 2021-12-08 at 23.17.23_resize

          โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและสังคมไทยจำนวนมาก ทางสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ทำการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ สามารถชมได้ที่ https://fb.watch/8VONeu0U2m/

          นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สมฐานะของโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดการศึกษาตามระบบนานาอารยประเทศ มุ่งรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพทางวิชาการชั้นแนวหน้า ส่งเสริมคุณภาพทางกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี และได้สร้างทัศนคติที่ดีและสภาพแวดล้อมที่มีความสุขตลอดมา

ปิดความเห็น บน BCC ครบ 169 ปีร่วมใจช่วย รพ.จุฬาฯ ต้านภัยโควิด

“ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” รวมพลัง Blood Hero ฝ่าวิกฤติโรคระบาด ส่งต่อโลหิตให้ผู้ป่วย “ชลิต อินดัสทรี” สานต่อโครงการ “รวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิต” ปี2

“ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” รวมพลัง Blood Hero ฝ่าวิกฤติโรคระบาด ส่งต่อโลหิตให้ผู้ป่วย “ชลิต อินดัสทรี” สานต่อโครงการ “รวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิต” ปี2

Posted on 15 ธันวาคม 2021 by writer

          ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่อีกไม่มีวันข้างหน้า หลายคนเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเกิด หรือเดินทางท่องเที่ยวกันไว้แล้ว เพราะสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วและประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนกันมากขึ้น พี่น้องประชาชนจึงพร้อมที่จะเดินทางในช่วงปีใหม่กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็มากตามไปด้วย รวมทั้งการเจ็บป่วย การรักษา การผ่าตัด โรงพยาบาลทุกแห่งก็ยังคงทำงานกันตามปกติ แต่ขณะที่ “โลหิต” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการรักษาผู้ป่วยนั้นกลับขาดแคลนอย่างหนัก…

“ชลิต อินดัสทรี รวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิต” ปี 2_resize

          ที่ผ่านมา…ผู้บริจาคโลหิตลดลงเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต้องเจอวิกฤติขาดแคลน “โลหิต” อย่างหนัก ด้วยเหตุนี้ ชลิต อินดัสทรี จึงร่วมสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยการสานต่อโครงการ “ชลิต อินดัสทรี รวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิต” ปี 2 ขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาบริจาคโลหิต ร่วมแสดงพลัง Blood Hero ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้ผ่าตัด และใช้เป็นโลหิตลำรองในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อสานต่อนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ที่ใส่ใจให้ความช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องและปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการเป็น “ผู้ให้” และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

          นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า  ในทุกๆปี เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำเป็นต้องสำรองโลหิตไว้เพื่อใช้ในเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะในเรื่องของอุบัติเหตุในการเดินทางของพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 การบริจาคโลหิตทั่วประเทศลดลงอย่างมาก วิกฤติในครั้งนี้รุนแรงกว่าในรอบปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด ส่งผลให้จำนวนคนมาบริจาคโลหิตลดน้อยลงอย่างชัดเจน แต่ว่าการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวัน จนเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ ในภาวะปกติจะเห็นว่าต้องมีโลหิตรักษาผู้ป่วยเดือนละ 200,000 ยูนิต โดยเฉพาะกลางปีที่ผ่านมา (2564) ได้รับโลหิตจากการบริจาคเพียง 149,384 ยูนิต ซึ่งมีการขาดแคลนสะสมยาวนานมากกว่า 5 เดือน จึงมีผู้ป่วยที่ต้องเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลออกไปอีกเป็นจำนวนมาก

DSC_5423_resize_resize

          ทั้งนี้ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 340 แห่ง มีการเบิกโลหิตเฉลี่ยวันละ 8,000 ยูนิต แต่สามารถจ่ายโลหิตให้ได้เฉลี่ย 2,300 ยูนิต ต่อวัน (28%) ซึ่งสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตนี้จะส่งผลอันตรายแก่ชีวิตได้ ถึงเวลาแล้วที่จะคนไทยต้องช่วยกัน จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ที่ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือนแล้ว บริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้เป็นโลหิตลำรองในช่วงปีใหม่นี้ อีกทั้งยังเป็นโลหิตลำรองในการช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ  ท่านสามารถบริจาคเลือดได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ โทร. 02- 2564300 หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศที่เปิดรับบริจาคโลหิต ใกล้ที่ไหน บริจาคที่นั่นในพื้นที่ของตนเองเพื่อความสะดวกปลอดภัยของท่านผู้บริจาค

DSC_5476_resize_resize

          “เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงกำหมดมาตรการชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของสถานที่-เครื่องมือฯ ที่ปลอดภัยจากโควิด-19  ดังนั้นจึงขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 17-70 ปี มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป ร่วมบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่จะไปบริจาคโลหิตให้เตรียมร่างกายให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ”

          ทางด้าน นายชวิศ ยงเห็นเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี  จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP” กล่าวว่า ในปีใหม่นี้เชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวกลับภูมิลำเนาฯ การพักผ่อนท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทชลิต อินดัสทรีฯ ก็ตระหนักดีถึงสถานการณ์การบริจาคโลหิตที่ลดลง โดยทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ ต้องเจอวิกฤติขาดแคลน “โลหิต” อย่างหนัก ดังนั้น บริษัท ชลิต อินดัสทรีฯ จึงนำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตรับปีใหม่ขึ้น ภายใต้กิจกรรม “ชลิต อินดัสทรี รวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิต” ซึ่งเราจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เพื่อร่วมแสดงพลัง Blood Hero ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้ผ่าตัด สานต่อโนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ใส่ใจให้ความช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องและปลุกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการเป็น “ผู้ให้” และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มอบโลหิตคุณภาพที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาค ให้กับสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค ซึ่งมีนางสาวจุฑารัตน์  แก้วจันทร์เพชร รักษาการหัวหน้างานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ

DSC_5541_resize_resize

          “ในครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด เดินทางมาร่วมบริจาคฯโลหิต ซึ่งเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศมาร่วมบริจาคกันมากขึ้น โดยทาง บริษัท ชลิต อินดัสทรีฯ จึงหวังว่า เลือดของพวกเราชาว “ชลิต อินดัสทรีฯ” จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ได้มีชีวิตต่อไป และปีใหม่นี้อยากชวนให้คนไทยทุกคนออกมาบริจาคโลหิตกันเยอะๆ เพราะนอกจากจะเป็นการทำบุญที่ไม่ได้ลงทุนอะไรแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ให้อีกด้วย”

ปิดความเห็น บน “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” รวมพลัง Blood Hero ฝ่าวิกฤติโรคระบาด ส่งต่อโลหิตให้ผู้ป่วย “ชลิต อินดัสทรี” สานต่อโครงการ “รวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิต” ปี2

กลุ่มรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ จับมือ การศึกษานิวซีแลนด์ จัด “New Zealand STEM Webinar Series” ปั้นเด็กวิทย์สู่นักวิจัย-นวัตกร

กลุ่มรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ จับมือ การศึกษานิวซีแลนด์ จัด “New Zealand STEM Webinar Series” ปั้นเด็กวิทย์สู่นักวิจัย-นวัตกร

Posted on 14 ธันวาคม 2021 by writer

           สะเต็มศึกษา หรือ STEM Education (Science, Technology, Engineering and Mathematics Education)  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ซึ่งผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านสะเต็ม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้าง สนับสนุน และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคต

2021-11-19_8-12-10_resize

           หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ จึงได้ริเริ่มจัดโครงการ “New Zealand STEM Webinar Series” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง และสำนักงานบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

           นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า “นิวซีแลนด์” เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการสร้างบุคลากรคุณภาพเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตที่แข็งแกร่ง ซึ่งโครงการ “New Zealand STEM Webinar Series” นี้ถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและอาชีพในการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทิศทางของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของนิวซีแลนด์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างและเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเป็นนักคิดวิเคราะห์ นวัตกร และนักแก้ปัญหา อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่พวกเขาได้สร้างและทำจริง มีบทบาท และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสังคมและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกในอนาคต

2021-11-26_8-04-39_resize

           โครงการ “New Zealand STEM Webinar Series” เป็นสัมมนาออนไลน์จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก “นางลิซ่า ฟุทเชค (Ms.Lisa Futchek)” ผู้จัดการทั่วไปสาขาต่างประเทศ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ (General Manager – International) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

           “หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ เป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2016 เริ่มจากศูนย์ส่งเสริมภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาโก จัดโปรแกรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และนักเรียนไทย การมอบทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยโอทาโกให้กับนักเรียนไทย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานสัมมนาออนไลน์ “New Zealand STEM Webinar Series” โดยนักเรียนไทยจะได้ทดลองเรียนรายวิชาสะเต็มจำนวน 6 เรื่อง ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอทาโก เพื่อค้นหาตัวเองว่า การเรียนการสอนวิชาไหนที่ใช่ตัวเองมากที่สุด ก่อนตัดสินใจเดินทางมาเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์” นางลิซ่า ฟุทเชค กล่าว

ดร. กัลยา โสภณพนิช_resize

           การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวขอบคุณทางประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะคณาจารย์จากหลากหลายแขนงของมหาวิทยาลัยโอทาโกที่ได้สละเวลามาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัยและล่าสุดในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนักเรียนไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กยุคใหม่ควรรู้ โลกของเรากำลังมุ่งหน้าและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ดังนั้น เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นิวซีแลนด์และไทยได้ร่วมมือกันและแบ่งปันความรู้ในเรื่องนี้

           ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยในการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาในการไปศึกษาต่อในหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักเรียน การสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยของประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยโอทาโกในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและให้ครูมีศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษ

2021-11-26_9-24-46_resize

           สำหรับการสัมมนาออนไลน์ในโครงการ “New Zealand STEM Webinar Series” นักเรียนไทยจาก กลุุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งหมด 12 โรงเรียนจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, พิษณุโลก, ลพบุรี, เลย, มุกดาหาร, บุรีรัมย์, ชลบุรี, เพชรบุรี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล และปทุมธานี จะได้สัมมนาออนไลน์วิชาสะเต็มทั้งหมด 6 เรื่อง ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ อาทิ การสัมมนาออนไลน์เรื่อง “วิทยาศาสตร์จะนำพาเราไปสู่อะไร?”, เรื่อง “ประเด็นที่น่าสนใจในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย”, เรื่อง “เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)”  เป็นต้น ซึ่งนักเรียนไทยจะได้ทั้งนั่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การฟังบรรยายธรรมดา การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ชาวนิวซีแลนด์ รวมทั้งลงมือเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์จริง ๆ เช่น บอร์ดอาร์ดูนิโอ (Ardunio)โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน กลุ่มรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ จับมือ การศึกษานิวซีแลนด์ จัด “New Zealand STEM Webinar Series” ปั้นเด็กวิทย์สู่นักวิจัย-นวัตกร

ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการฯ รับติวเข้มอบรม-พัฒนาฝีมือแรงงานผู้พิการด่วน! เพื่อรองรับตลาดแรงงานหลังเปิดประเทศ ให้พร้อมทำงานได้ทันที!!!

ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการฯ รับติวเข้มอบรม-พัฒนาฝีมือแรงงานผู้พิการด่วน! เพื่อรองรับตลาดแรงงานหลังเปิดประเทศ ให้พร้อมทำงานได้ทันที!!!

Posted on 10 ธันวาคม 2021 by writer

          ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ ประกาศรับลูกหลังรัฐบาลสั่งเปิดประเทศ เผย! เป็นเรื่องดีเพราะนั่นหมายถึงเศรษฐกิจที่จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง การจ้างงาน สร้างอาชีพ สั่งติวเข้มอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผู้พิการ ทั้ง 5 กลุ่ม คือ (1) ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (2) ผู้พิการทางด้านการสายตาและการมองเห็น (3) ผู้พิการทางด้านสติปัญญา  (4) ผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย และ (5) ผู้พิการที่เป็นออทิสติก โดยผ่านการเรียนรู้และอบรมวิชาชีพที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ และอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมมือกันครั้งนี้ เพื่อรองรับตลาดแรงงาน เผยผู้พิการเหล่านี้ล้วนมีทักษะและความชำนาญ ประกอบอาชีพและทำงานได้เกือบทุกประเภทเหมือนคนปกติ โดยนายจ้างที่รับคนพิการเข้าทำงานจะได้รับสิทธิพิเศษตาม ม.33 ทุกประการ ให้งาน ให้ชีวิต ผู้พิการติดต่อที่ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ เพื่อหาบุคลากรคุณภาพเหมาะกับงานของนายจ้าง

อจ สัมฤทธิ์_resize

          อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการ ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ กล่าวถึง การประกาศของรัฐบาลในการเปิดประเทศ เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะนั่นหมายถึงเศรษฐกิจน่าจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับตลาดแรงงาน การจ้างงาน สร้างอาชีพ ที่จะกลับมาตื่นตัวอีกครั้ง ทางศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการฯ จึงได้มีนโยบายในการจัดให้มีการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ ให้มีทักษะและฝีมือเทียบเท่าคนปกติ ซึ่งผู้พิการปัจจุบันแบ่งได้ 5 กลุ่มคือ (1) ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (2) ผู้พิการทางด้านการสายตาและการมองเห็น (3) ผู้พิการทางด้านสติปัญญา  (4) ผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย และ (5) ผู้พิการที่เป็นออทิสติก

          ทั้งนี้ ผู้พิการที่ผ่านการเรียนรู้และอบรมวิชาชีพที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ และอีก3หน่วยงานคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ที่ร่วมมือกันครั้งนี้ เพื่อรองรับตลาดแรงงาน การจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างทันท่วงที  ซึ่งผู้พิการเหล่านี้ล้วนมีทักษะและความชำนาญ ประกอบอาชีพและทำงานได้เกือบทุกประเภทเหมือนคนปกติทั่วไป ถือว่าองค์กรการกุศล ที่จัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนฝึกอาชีพให้ผู้พิการเหล่านี้ให้มีความชำนาญ จนประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ อาชีพที่เหมาะสำหรับผู้พิการมีหลากหลาย อาทิ พนักงาน call center นักกฎหมาย ศิลปิน นักบัญชี เลขานุการ พนักงานบริการลูกค้า พนักงานในโรงงาน นักวิเคราะห์ทางการเงิน ที่ปรึกษา ครู พ่อครัว พนักงานขาย พนักงานธุรการ คนเขียนแบบ วิศวกร เกษตรกร ชาวสวน บรรณารักษ์ นักสถิติ นักเขียน เป็นต้น รวมถึงคนพิการที่เป็นบุคคลออทิสติกส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จในลักษณะงานทางศิลปะ เช่น การทำเครื่องประดับ ทำงานด้วยดอกไม้และพืช เป็นต้น

IMG_2113_resize

          พร้อมกันนี้ ในส่วนของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ  ที่รับผู้พิการเข้าทำงานในบริษัทของท่าน ตามมาตรา 33 สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการ (เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) ลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ 2 เท่า แต่กรณีที่รับคนพิการเข้าทำงาน หรือนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ จะได้รับยกเว้นภาษี เป็นร้อยละของจำนวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการหรือเงินที่ส่งเข้ากองทุนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นไปตามการจ้างงานผู้พิการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ถูกกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ดังนั้นหลังจากที่มีการเปิดประเทศมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฯ จึงขอเชิญชวน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับผู้พิการเข้าทำงานในบริษัทของท่านด้วย เพราะไม่ใช่แค่การจ้างผู้พิการให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเองนั้น แต่ยังช่วยให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกด้วย เป็นการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นที่พึ่งพิงให้กับครอบครัว มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี สำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจ้างงานคนพิการที่เหมาะสมกับกิจการสามารถติดต่อได้ที่โทร 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ซึ่งจะประสานหาบุคลากรคุณภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของนายจ้างต่อไป ผู้จัดการ ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการฯ กล่าวในท้ายสุด

M-33_3 ok_resize

ปิดความเห็น บน ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการฯ รับติวเข้มอบรม-พัฒนาฝีมือแรงงานผู้พิการด่วน! เพื่อรองรับตลาดแรงงานหลังเปิดประเทศ ให้พร้อมทำงานได้ทันที!!!

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับศพท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับศพท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

Posted on 09 ธันวาคม 2021 by writer

2021-12-09_17-37-22

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.30 น. ณ ศาลาสิทธิสยามการ (ศาลา 4) วัดธาตุทอง และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. ณ เมรุหน้า วัดธาตุทอง

ประวัติโดยสังเขปของท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ

         ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2469 เป็นบุตรคนที่ 2 ใน 7 คนของคุณหลวงชาญภูเบศ และนางนาฏยา สถาปิตานนท์

จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมรสกับ พลตรีประถม บุรณศิริ อดีตรองเลขาธิการพระราชวัง และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

การทำงาน

         – สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย

         – กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

         – ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

         – ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

         – ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

         – เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 4

ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบด้วยโรคชราที่บ้าน เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น

ปิดความเห็น บน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับศพท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 4 เยี่ยมชม SCG Home experience CDC

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 4 เยี่ยมชม SCG Home experience CDC

Posted on 08 ธันวาคม 2021 by writer

SCG - ภาพสังคมฯ_resize

          นายอำพล อังคะพิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน อาทิ นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร นายกรธัช  พิรัญเจริญ นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร  นายวีระศักดิ์  กุลชัยพานิช  นายธนพงษ์  ณ ระนอง  นายอุดร คงคาเขตร  เป็นต้น พร้อมได้เยี่ยมชม SCG Home Experience CDC ศึกษาดูงาน Smart Living นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของเอสซีจีและการประยุกต์ใช้  ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์ เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา เมื่อเร็วๆนี้

S__135250328_resize

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 4 เยี่ยมชม SCG Home experience CDC

คณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่4 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

คณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่4 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

Posted on 02 ธันวาคม 2021 by writer

           เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. พร้อมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) คลองห้า จ.ปทุมธานี

CEO#4 อพวช._resize

           โดยมีนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ  รักษาการ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือดิจิทัลในการศึกษา พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  (อพวช.)  เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ

DSC_3667_resize
           ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรมณ อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติใหม่ (Smart Organizations for New Normal)” อีกด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชนกว่า 80 คน คือ นายกนิษฐ์ สัญชาตวิรุฬห์  นายกรธัช พิรัญเจริญ  นางสาวกรรธิมา สาริกา นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ นายกัมปนาท วิมลโนท  นายกัลย์ แสงเรือง นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร นายชยันต์ ศิริมาศ นายชวการ ศิริบัญชาวรรณ  นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ นายชาตรี เวทสรณสุธี   พล.อ.ชูชาติ บัวขาว พลตรี นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต  ดร.ฐัช หัชลีฬหา  นายณชพล สองทิศ นายณรงค์ฤทธิ์  กาละพุฒ นางสาวณัฐฐินี บุญธรรม  รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ  ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์  พลตรีเทวมิตร พลภักดี  นพ.เทิดศักดิ์  เชิดชู  ดร.ธนธรรศ สนธีระ นายธนพงษ์ ณ ระนอง นายธนาศักดิ์ ทรัพย์หิรัญกุล นายธฤต ศรีอรุโณทัย  นายธีรวุฒิ เจริญสุข นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ นายนภัทร นภิณธากร นายนิมิต สุขประเสริฐ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายปกรณ์ ลี้สกุล นางสาวปวิตรา ทัศวิชัย นางสาวปาจรีย์  บุณยัษฐิติ นางสาวปิติพร พนาภัทร์ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ นางสาวปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์  นางพรทิพย์ ถาวงค์  นางพรพนิต รัตนกุล นางอารุณี ไทยบัณฑิตย์ คาร์บอน นายพัฒนา วงศ์นิรันดร์ นายพิพัฒน์ พัฒนานุสรณ์ นายพิษณุ มิลินทานุช นายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา นางพุทธวรรณ สุภัทรนันท์ นางสาวแพร พันธุมวนิช นายภัทรพร โพธิสุวรรณ์ นายภุชพงค์ โนดไธสง นายมานัส โพธาภรณ์ นายรณน ตันธุวนิตย์ นายระวี พัวพรพงษ์  นางรังสิมา ประดิษฐพงษ์  นางสาววรนัดดา อนาวิล ดร.วิชัย ดีเจริญกุล นายวิฑิต อาภาพาส นายวิน วิริยประไพกิจ ดร.วิโรจน์ บัวคลี่ นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร นายวีระศักดิ์ กุลชัยพานิช นายศัจธร วัฒนะมงคล นางสาวศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายศุธี  เตรียมวิริยะกุล  ดร.ศุภกร สิทธิไชย  นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม  นายนพชัย ถิรทิตสกุล นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ  นายสุพร โสฬศ นางสาวสุวิตา จรัญวงศ์ สพ.ญ.หทัยรัตน์ พรรณาปยุกต์ นางสาวอโณทัย ดลพิทักษ์  น.พ.อนุแสง จิตสมเกษม นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร นางสาวอรนุช ศรีนนท์ นางสาวอัญชลี จรัสยศวุฒิชัย  ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ดร.อายุศรี คำบรรลือ นายอดิศร อนันอนุสิทธิ์ นายอุดร คงคาเขตร ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย  นับเป็นการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาธุรกิจ และการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมร่วมกันต่อไป…..

CE3EE492-AFCC-4BAC-936F-5FB1B1886708_resize

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่4 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

ธันวาคม 2021
พฤ อา
« พ.ย.   ม.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

RELATED SITES