Archive | มีนาคม, 2023

ชาวหนองคายร่วมใจงานเทศน์มหาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อการศึกษาผู้พิการ ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายในพระราชูปถัมภ์ฯ

ชาวหนองคายร่วมใจงานเทศน์มหาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อการศึกษาผู้พิการ ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายในพระราชูปถัมภ์ฯ

Posted on 31 มีนาคม 2023 by writer

10 พิธีเจริญพระพุทธมนต์_resize

               เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดกิจกรรม “เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไตร และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือให้เยาวชนคนพิการยากไร้มาโดยตลอด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย

               ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระครูโกศล กิจจานุกิจ วัดกุศลนารี แสดงเทศน์มหาชาติ  ซึ่งกิจกรรมเทศน์มหาชาติฯครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือให้เยาวชนคนพิการยากไร้มาโดยตลอด  และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนพิการ ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงาน เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และเป็นทุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาพิการ ระหว่างเรียนและจบการศึกษามีงานทำเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

30 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม_resize

               นอกจากนี้ สำหรับท่านที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการสามารถร่วมบริจาคได้ตามจิตกำลังศรัทธาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯได้ที่บัญชี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่ 295 6 00370 4  สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้จัดการฯ โทร 0845998542  คุณเมตตา ทรงทันตรักษ์ โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือนักศึกษาพิการให้มีโอกาสทางการศึกษา และมีงานทำมากขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการบริหารงาน ค่าสาธารณูปโภค การจัดการศึกษาฝึกอาชีพ  พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการให้มี Independent life อย่างยั่งยืนต่อไป

ปิดความเห็น บน ชาวหนองคายร่วมใจงานเทศน์มหาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อการศึกษาผู้พิการ ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายในพระราชูปถัมภ์ฯ

DSC_9998

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน

Posted on 30 มีนาคม 2023 by writer

DSC_0146_resize

      นายเผด็จ เจริญศิวกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ บจ ข้อมูลเครดิต และ แห่งชาติ  นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัดให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ  ให้กับ คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ 6 กว่า 100 คน อาทิ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ นางมรกต ยิบอินซอย นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา เป็นต้น  พร้อมทั้งศึกษาดูงาน Data Center บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติอีกด้วย เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ อาคาร MS Siam Tower  ถนนพระราม3  กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้

DSC_9998

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน

แรงบันดาลใจ “อธิศ สุขสิงห์” จากเด็กไม่เก่งภาษาอังกฤษ สู่ตัวแทนนักเรียนไทย ร่วมแคมเปญระดับโลกการศึกษานิวซีแลนด์

แรงบันดาลใจ “อธิศ สุขสิงห์” จากเด็กไม่เก่งภาษาอังกฤษ สู่ตัวแทนนักเรียนไทย ร่วมแคมเปญระดับโลกการศึกษานิวซีแลนด์

Posted on 27 มีนาคม 2023 by writer

นายอาธิศ สุขสิงห์ ตัวแทนนักเรียนไทย 1 ใน 8 ตัวแทนนักเรียนต่างชาตืใน NZ_resize

           ในอดีตวัยเด็กเรามักจะเจอคำถามบ่อยครั้งว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร และคำตอบส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น แพทย์ วิศวกร ครู พยาบาล ตำรวจ ทหาร นักบิน หรือแอร์โอสเตส พ่อแม่ก็มักจะให้เดินตามเส้นทางนั้น แต่ในปัจจุบันเด็กยุคใหม่มักจะค้นหาศักยภาพในตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเลือกสิ่งที่ชอบและอาชีพที่ใช่สำหรับตนเองในอนาคต

           เช่นเดียวกับ “น้องเชน-อธิศ สุขสิงห์” ตัวแทนนักเรียนไทยในนิวซีแลนด์ ที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 8 นักเรียนต่างชาติให้ร่วมแคมเปญระดับโลกของการศึกษานิวซีแลนด์ ถือเป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่มีอิสระทางความคิดและการเรียนที่พยายามค้นหาความถนัดและความชอบของตนเองเพื่อเดินตามฝัน วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเส้นทางการเรียนของน้องเชน เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

DSC_7326_resize

จุดเริ่มต้นจากเด็กไม่เก่งภาษาอังกฤษ

           น้องเชน เล่าว่า เรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์มา 7 ปีแล้ว เส้นทางการเรียนในนิวซีแลนด์ เริ่มต้นจากการไปเรียนภาษาอังกฤษในช่วงซัมเมอร์ตอนเรียนมัธยมต้น (ม.1) เมื่อได้ไปใช้ชีวิตและเรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษานิวซีแลนด์ ทำให้ได้สัมผัสการเรียนการสอนที่เน้นความต้องการ หรือเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก บรรยากาศการเรียนอบอุ่น การแข่งขันต่ำ นักเรียนให้ความช่วยเหลือกัน จึงตัดสินใจกลับไปเรียนต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่นิวซีแลนด์

           “จุดเริ่มต้นมาจากผมอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ เพราะผมมีปัญหามาแต่เด็ก ทั้งแกรมม่า การสื่อสาร และการออกเสียง ทำให้ขาดความมั่นใจ จริงๆแล้วผมเรียนโรงเรียนสองภาษา (Bilingual) มาตั้งแต่อนุบาล และเมื่อย้ายไปโรงเรียนอินเตอร์ฯตอนม.1 พบว่าภาษาอังกฤษผมไม่ทันเพื่อน คุณพ่อคุณแม่จึงแนะนำให้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ในช่วงซัมเมอร์ เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้พัฒนาได้ดีกว่าและได้เปิดประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆด้วย พอได้ไปเรียนทำให้มั่นใจขึ้น นักเรียนที่โน่นเขาจะให้ความช่วยเหลือกัน ไม่ค่อยมีการแข่งขันกันเหมือนบ้านเรา ทุกคนเป็นมิตรเฟรนด์ลี่มาก อบอุ่น ไม่กดดัน เรียนภาษาอยู่ประมาณเดือนครึ่ง ก็กลับมาเรียนอินเตอร์ฯต่อที่ไทยอีก 2 ปี จนจบม.3 และเมื่อสอบ ESL ผ่าน ก็เลยตัดสินใจไปต่อไฮสคูลที่นิวซีแลนด์จนจบมัธยมปลายครับ”

จุดเปลี่ยนค้นหาสิ่งที่ใช่สำหรับตนเอง

           น้องเชน ยังบอกอีกว่า ช่วงเรียน High school (มัธยมปลาย) ตอนแรกอยากเป็นหมอ อยากเรียนทางด้าน Bio Chemistry แต่พอได้เรียน Bio Chemistry ในคอร์สของ High school แล้วพบว่าไม่เหมาะกับความถนัดของตนเองเพราะไม่ชอบการเรียนวิชาแบบท่องจำ แต่ชอบการเรียนแบบเอาความรู้มาประยุกต์ใช้มากกว่า หลังเรียนจบ High school น้องเชนเลยปรับทิศทางใหม่ ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ลองอะไรใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวเอง ก็ได้มีโอกาสไปช่วยทำธุรกิจโรงแรมของเพื่อนคุณพ่อที่ภูเก็ต นั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนเบนสู่สายธุรกิจ และเลือกเรียนตามความชอบของตัวเอง คือสาขา “การบริหารจัดการโรงแรม” (Hospitality Management) ที่ควีนส์ทาวน์ รีสอร์ต คอลเลจ เป็นเวลา 2 ปี และจึงมาศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอทาโกจนถึงปัจจุบัน

           “ผมโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ให้อิสระในการตัดสินใจและคอยส่งเสริมให้ได้เรียนในสิ่งที่ชอบและใช่สำหรับตัวเรา และการที่ผมได้มีโอกาสเรียนใน College ทางด้านการโรงแรม แล้วค่อยมาเข้ามหาวิทยาลัย ถือเป็นช่วงเวลาในการค้นหาตัวเอง ซึ่งการเรียนที่นิวซีแลนด์ ทำให้เราได้มีโอกาสลองผิดลองถูก เพื่อค้นหาตัวเอง ได้มีโอกาสลองเรียนดีกรีย่อยไปก่อน เพื่อจะดูว่าเราชอบทางด้านไหนจริงๆ ถ้าจะไปต่อ ก็ไปสายมหาวิทยาลัย หรือบางคนก็จะไปสายอาชีพเลย ซึ่งจะสามารถโอนเครดิตได้ด้วย ทำให้ไม่เสียเวลา และเกิดความต่อเนื่องในการเรียนได้”

QTN card 3 5374_resize

1 ใน 8 ตัวแทนนักเรียนต่างชาติในนิวซีแลนด์

           ปัจจุบัน “น้องเชน”  กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เรียนอยู่ปี 3 คณะพานิชยศาสตร์ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ. 2565) น้องเชนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เป็น 1 ใน 8 ตัวแทนนักเรียนต่างชาติในนิวซีแลนด์ เพื่อร่วมแคมเปญระดับโลก      I AM NEW 2022 ของ Education New Zealand (ENZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์  ร่วมกับตัวแทนนักเรียนต่างชาติจากอีก 7 ประเทศ ได้แก่ จีน, สหรัฐฯ, โคลอมเบีย, เยอรมนี, อินเดีย, ญี่ปุ่น และเวียดนาม เพื่อร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์การศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ และผสมผสานวัฒนธรรมบ้านเกิดกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของนิวซีแลนด์

           “น้องเชน” บอกว่า ด้วยระบบการศึกษานิวซีแลนด์ที่มีตัวเลือกมากมายให้กับนักเรียนต่างชาติได้เลือกเรียนตามชอบความถนัด ทำให้เขาได้มีโอกาสเลือกเรียนสิ่งที่เหมาะสมกับเขาจริงๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตัวเองได้ โดยไม่ต้องไปเสียเวลากับวิชาที่ไม่มีความจำเป็นกับเส้นทางของเขาในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studywithnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน แรงบันดาลใจ “อธิศ สุขสิงห์” จากเด็กไม่เก่งภาษาอังกฤษ สู่ตัวแทนนักเรียนไทย ร่วมแคมเปญระดับโลกการศึกษานิวซีแลนด์

เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดจำหน่าย “ถุงสุขยกกำลังสาม” รายได้เลี้ยงผู้พิการ โครงการ “สุขยกกำลัง 3 สุขทำ สุขให้ สุขรับ” ด้วยสินค้าคุณภาพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดจำหน่าย “ถุงสุขยกกำลังสาม” รายได้เลี้ยงผู้พิการ โครงการ “สุขยกกำลัง 3 สุขทำ สุขให้ สุขรับ” ด้วยสินค้าคุณภาพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

Posted on 24 มีนาคม 2023 by writer

12_resize

          เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม  เปิดโครงการ “สุขยกกำลังสาม”  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แทนการขอหรือการรอรับเงินบริจาค กับชุดผลิตภัณฑ์จากคนพิการและคนในชุมชนกว่า10 เครือข่าย จำนวน  500,000 ถุง ราคาถุงละ 199 บาท  ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสินค้าจะหมด เผย  3 สุข ที่จะเกิดขึ้น คือ1. สุขทำ 2.สุขให้ 3.สุขรับ  เพื่อสร้างรายได้แทนการรอรับเงินบริจาค  และสนับสนุนได้ให้โอกาสคนพิการ แะคนในชุมชน ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน ส่วนผู้ซื้อหากไม่ประสงค์จะรับสินค้า “ถุงสุขยกกำลังสาม” จะถูกส่งมอบไปยังกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศต่อไป  วอนคนไทยใจบุญช่วยสนับสนุนสร้าง “สุขยกกำลังสาม”  MADE BY DISABLED  ด้วยการซื้อ “ถุงสุขยกกำลังสาม” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ด้วยการแอด Line ที่ @mahataicharity หรือโทร 093 992 6959, 086 414 7584

อาจารย์มานพ_4_resize

          นายมานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวถึงโครงการสุขยกกำลัง 3 ว่าการจัดโครงการฯขึ้นเพื่อต้องการเปลี่ยนจากผู้ขอ ผู้รอรับเงินบริจาค เป็นผู้ลงมือทำสร้างผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานเพื่อจำหน่าย และช่วยเหลือเครือข่ายที่มีสินค้าอยู่แล้วให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคทั่วไป  โดยสามารถกระจายรายได้สู่เครือข่ายผู้พิการ ผู้ปกครอง และคนในชุมชมให้ได้หลากหลายกลุ่ม  ขณะเดียวกันก็ยังนำรายได้จากการจำหน่ายมาบริหารองค์กรได้อีกทางหนึ่ง เราต้องการเปลี่ยน  Mindset คนพิการ กลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างกำลังใจ รู้คุณค่าของตัวเอง และให้มีทางเลือกในการทำอาชีพ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ

สำหรับรายละเอียดโครงการ “สุขยกกำลังสาม”  คือ….

          1.สุขทำ มูลนิธิฯ และเครือข่ายผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แทนการรอรับเงินบริจาค

          2.สุขให้ ผู้สนับสนุนได้ให้โอกาสคนพิการ และคนในชุมชน ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน

          3.สุขรับ  หากผู้ซื้อไม่ประสงค์จะรับสินค้า “ถุงสุขยกกำลังสาม” จะถูกส่งมอบไปยังกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

เช่น โรงเรียน พื้นที่ทุรกันดาร สถานสงเคราะห์ ชุมชนแออัด ฯลฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

14_resize

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ  คือผู้ประกอบการเอกชน พนักงาน ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว โดยการออกบูธในงานแสดงสินค้าหรือตามอาคารสำนักงาน ตลาดนัด ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ บุคลากร ในหน่วยงานราชการ ซึ่งทางมูลนิธิได้ทำหนังสือเชิญชวนร่วมโครงการฯ เป็นต้น ทั้งนี้โครงการฯ จะจัดผลิต “ถุงสุขยกกำลังสาม” ออกจำหน่ายทั้งสิ้นจำนวน  500,000 ถุง โดยจำหน่ายราคาถุงละ 199 บาท  จึงขอเชิญชวนทุกท่านสนับสนุนร่วมสร้าง “สุขยกกำลังสาม”  MADE BY DISABLED  ด้วยการซื้อ “ถุงสุขยกกำลังสาม” ได้เพียงแอด Line ที่ @mahataicharity หรือโทร 093 992 6959, 086 414 7584 เพื่อสั่งซื้อสินค้า

          โดยรายได้ในครั้งนี้เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคมฯ จะนำมาบริหารภายในองค์กร สร้างเครือข่ายให้มีรายได้ มีกำลังใจที่จะสู้ต่อเห็นคุณค่าในตัวเอง พร้อมพัฒนาอยู่เสมอ  คนพิการต้องเลิกตีกรอบความสามารถตัวเอง ขอโอกาสจากคนส่วนมากในสังคม ยอมรับและให้ความสำคัญเรื่องการหยิบยื่น “ความยั่งยืน” แทนการบริจาค หรือการส่งเสริมอาชีพ แค่ไม่กี่เดือนแล้วหายไปเพราะความสำเร็จของโครงการคือ มีอาชีพจริง มีรายได้จริง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ไม่ขีดเส้นหรือตีกรอบความสามารถของคนพิการ สร้างศูนย์ฝึกอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกลุ่มเปราะบางที่ขาดโอกาสอีกจำนวนมาก

          “เราได้พยายามบอกสังคมว่า เราอยากทำงานแลกเงิน ให้โอกาสเราเถอะ อย่าดูแคลน หรืออย่าเข้าใจเราผิด เพราะเราก็คนๆ หนึ่งที่มีศักดิ์ศรี อย่าตัดสินพวกเราจากประสบการณ์ที่ท่านเคยเห็น  เราทำขนมขายมันอาจจะไม่ได้รสชาติดีมาก หรือ อร่อยมากเหมือนที่ท่านเคยทาน แต่ท่านเชื่อเรา เราจะนำไปพัฒนา ขอให้ท่านเปิดใจ ท่านอยากช่วยแต่ท่านไม่อยากทานเราเข้าใจ เราจึงส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางนอกเครือข่าย ที่เขาขาดแคลนต่อไป” รองประธานบริหาร บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดจำหน่าย “ถุงสุขยกกำลังสาม” รายได้เลี้ยงผู้พิการ โครงการ “สุขยกกำลัง 3 สุขทำ สุขให้ สุขรับ” ด้วยสินค้าคุณภาพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ มทร. และ 13 โรงเรียนของไทย ขยายหลักสูตร ป.ตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ทางลัดเด็กไทยสู่ ม.ท็อปของโลก

การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ มทร. และ 13 โรงเรียนของไทย ขยายหลักสูตร ป.ตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ทางลัดเด็กไทยสู่ ม.ท็อปของโลก

Posted on 22 มีนาคม 2023 by writer

          หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ทั่วประเทศ และ 13 โรงเรียนของไทย ขยายหลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เส้นทางลัดเพิ่มโอกาสเด็กไทยเข้ามหาวิทยาลัยติดท็อปของโลก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ไปจนถึง 30 เม.ย.2566

DSC_8868-1_resize

          ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญญบุรี หรือ RMUTT) เปิดเผยว่า การลงนามในความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนไทยสามารถเข้าไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยติดอันท็อปของโลกทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ (Business Foundation Studies Programme) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีที่ Education New Zealand ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก และ RMUTT ร่วมกันพัฒนาเพื่อเด็กไทยโดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ.2564 เป็นรุ่นแรก สำหรับในปีพ.ศ. 2566 ถือเป็นรุ่นที่ 3 ได้ขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ทั่วประเทศ ได้แก่ มทร.ธัญญบุรี (RMUTT), มทร.อีสาน (RMUTI), มทร.พระนคร (RMUTP), มทร.สุวรรณภูมิ(RMUTS),มทร.กรุงเทพ (RMUTK), มทร.ตะวันออก(RMUTTO), มทร..ล้านนา (RMUTL) และมทร.รัตนโกสินทร์ (RMUTR)

          นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก 13 โรงเรียนของไทยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง(ชลบุรี), โรงเรียนชลกันยานุกูล(ชลบุรี), โรงเรียนพนัสพิทยาคาร (ชลบุรี), โรงเรียนปทุมวิไล (ปทุมธานี) , โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา(ชลบุรี),โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย(เชียงใหม่),โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่,โรงเรียนระยองวิทยาคม,โรงเรียนวัดป่าประดู่(ระยอง),โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง, โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

2023-02-04_9-53-53 (9 RMMUT-2)_resize

          ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรี ที่จะช่วยให้น้องๆปรับพื้นฐานและปรับตัวก่อนเดินทางไปใช้ศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ เรียน 8 เดือน โดยทาง มหาวิทยาลัยโอทาโก และ RMUTT จัดหลักสูตรการสอนปรับพื้นฐานด้านธุรกิจเป็นระยะเวลา 2 เทอม เทอมละ 13 สัปดาห์  โดยเทอม 1 (26 มิถุนายน – 6 ตุลาคม 2566) เรียนที่ไทย โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยโอทาโก ที่ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZC) กรุงเทพฯ ส่วนเทอม 2 (16 ตุลาคม 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567) จะบินไปเรียนในห้องเรียนจริงที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์

          หลังเรียนจบ 8 เดือน ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานด้านธุรกิจ (เทียบเท่าจบป.ตรีปี1) สามารถนำไปยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ได้ทันทีและเรียนอีกเพียง 3 ปีก็สามารถจบปริญญาตรีนิวซีแลนด์ โดยสามารถยื่นได้ในมหาวิทยาลัยโอทาโก และมหาวิทยาลัยทุกแห่งของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้หลังเรียนจบยังสามารถทำงานต่อในนิวซีแลนด์ได้สูงสุดอีก 3 ปี

Ms.Lisa Futchek_resize

           คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์  รับสมัครนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม. 5 (อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นและมีเกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.5) และ ม.6 (เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.0) และผู้สมัครต้องมีผล IELTS อย่างน้อย 5.0 สำหรับน้องๆ ที่ภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0 ทางมหาวิทยาลัยโอทาโกมีทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ 8 สัปดาห์ก่อนเริ่มเรียน พร้อมเปิดโอกาสรับทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์สำหรับทุนปริญญาตรี ม.โอทาโก (สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2566

          รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.learnenglishnewzealand.com/ หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรและสมัครเรียนได้ที่ Line Official @nzenglish  http://line.me/ti/p/%40nzenglish

ปิดความเห็น บน การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ มทร. และ 13 โรงเรียนของไทย ขยายหลักสูตร ป.ตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ทางลัดเด็กไทยสู่ ม.ท็อปของโลก

ดีป้า เปิด “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 4 นำเทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงเข้ายุค BCG เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

ดีป้า เปิด “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 4 นำเทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงเข้ายุค BCG เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

Posted on 22 มีนาคม 2023 by writer

Print

            ดีป้า ประกาศเปิด “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 หลัง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา เพื่อเสริมทักษะ องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก่ผู้บริหารระดับสูงในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำไปปรับใช้กับองค์กร สังคม ประเทศชาติ หลังโควิด19 เปลี่ยนโลก ชี้จุดแข็งของหลักสูตรเน้นเนื้อหาเข้มข้น ทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเปลี่ยนแปลงเข้ายุคเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG) โมเดลใหม่มาแรงขณะนี้ที่เน้นเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ คลิกเลย www.depa.or.th/th/cda  หรือส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ cda.depa@gmail.com

            ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular-Green Economyหรือ BCG) คือโมเดลใหม่ของเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้นซึ่งการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิต การเตรียมองค์กรและ กำลังคนให้มีความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับองค์กรซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้ร่วมกับ บริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด จึงจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมรุ่นที่ 4 (Chief of Digital Agro Business: CDA#4) ขึ้น ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ  เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ที่จะพาธุรกิจเกษตรไทยให้ก้าวไกล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์_03_resize

            สำหรับ หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 4 มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแถวหน้าของเมืองไทยกว่า 70 ท่าน ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรในทุกมิติ อาทิ (Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  Climate Action and Carbon Credit Digital Technologies IoT (Internet of Things), การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Big Data Management)  เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)  การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) , Cloud,  AR & VR , Block chain,  Digital Marketing การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรแบบครบวงจร ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงาน พร้อมถอดบทเรียนจากองค์กรต่าง ๆทั้งในประเทศและประเทศอิสราเอลกว่า 10 แห่ง

            ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 4 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ที่ www.depa.or.th/th/cda  โดยจะเปิดให้มีการอบรม วันที่ 9 มิถุนายน 2566  – 16 กันยายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ 089-203-0183 , 083-116-6581 095 665 5162 และ cda.depa@gmail.com

Poster 4P CDA4_resize

            โดยหลักสูตรนี้ได้เปิดอบรมมาแล้ว 3 รุ่นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ลองมาฟังทัศนะจากผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ที่เคยเข้ารับการอบรมฯ อาทิ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ได้ความรู้จากวิทยากรหลากหลายที่เกี่ยวกับ การเกษตร และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่ เข้าร่วมอบรมด้วยกัน พอใจมากที่ได้มาเรียนหลักสูตรนี้” นายนราพัฒน์ แก้วทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “วันนี้เกษตรต้องเปลี่ยนไป เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรจะเข้ามาช่วยให้มีผลผลิตมากขึ้นดีขึ้น ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมดิจิทัลการเกษตรหลักสูตรนี้”  ส่วนนายชยันต์  ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า “การเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ ผลักดันและส่งเสริมให้จังหวัดนี้ ก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ขอบคุณ ดีป้า และคณาจารย์ทุกท่านครับ” นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กล่าวว่า  “เครือข่ายผู้นำและความรู้ประสบประการณ์ที่ได้รับ นำไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กร”

            ส่วน นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า “หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดโลกทรรศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่ ในรูปแบบการอบรมที่ให้เห็นของจริง มีประโยชน์มากๆ ครับ” ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า “วิทยากรล้วนแต่เป็นกูรูระดับประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ใครสนใจเกษตรมีโอกาสต้องมาเรียน” นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ดีมาก เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง ที่สำคัญได้รู้จักเพื่อนใหม่สร้างเครือข่ายกันและกันอยากให้หลักสูตรดีๆ แบบนี้มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆคะ” นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์  รองประธานกรรมการ บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด “เป็นหลักสูตรที่ดีมากสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง วิทยากรตัวจริงมาส่งต่อความรู้ให้และทำให้ผู้เรียนเกิดเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วย” กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน ดีป้า เปิด “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 4 นำเทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงเข้ายุค BCG เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ประเทศออสเตรีย

ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ประเทศออสเตรีย

Posted on 22 มีนาคม 2023 by writer

12270_resize

     เวียนนา, ออสเตรีย – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับ, ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa และนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ depa นำทีม Digital CEO รุ่นที่ 6 ศึกษาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากหน่วยงานชั้นนำระดับโลก ทั้งเมืองอัจฉริยะ Aspern Seestadt และ หอการค้าเศรษฐกิจออสเตรีย เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้กับองค์กร รวมถึงการพัฒนาประเทศ อาทิ

12273_resize
     กรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะ Aspern Seestadt ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้พลังงาน เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ การใช้พลังงานลม และพลังงานไฟฟ้าจากขยะชีวมวล รวมถึงการจัดการพื้นที่ระบบคมนาคม ด้วยแนวคิด Transit-Orientated Development หรือการพัฒนาพื้นที่ด้วยระบบคมนาคม และ เช่น จัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อไปยังกรุงเวียนนา

12274
     และร่วมแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศออสเตรีย ณ หอการค้าเศรษฐกิจออสเตรีย นำโดย Mag. Mariana Kühnel, M.A. – Deputy Secretary General, Innovation, European Union and Foreign Trade, AUSTRIAN FEDERAL ECONOMIC CHAMBER, Mag. Wolfgang Ebner, Chief of Staff of State Secretary for Digitalization, MINISTRY OF FINANCE, Mag. Florian Frauscher, Director General, Economic Affairs, Innovation and International Policy, MINISTRY OF LABOUR & ECONOMY และ Mag. Michael Otter, Chief Executive Officer, ADVANTAGE AUSTRIA ร่วมแบ่งปัน 5 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ-ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านการจ้างงาน และการสนับสนุนให้เกิด Startup, 2. ภาครัฐ-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการของภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายให้กับภาคประชาชน, 3. การศึกษา-ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล, 4. สาธารณสุข-ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี ผ่านแพลตฟอร์ม Digital Healthcare, 5. ความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน-ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลและการดำเนินชีวิตของพลเมืองออสเตรีย

ปิดความเห็น บน ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ประเทศออสเตรีย

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน อพวช.

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน อพวช.

Posted on 20 มีนาคม 2023 by writer

IMG_9857_resize

           เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่6  กว่า 109 คน เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. พร้อมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คลองห้า จ.ปทุมธานี

           โดยมี ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  และ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือดิจิทัลในการศึกษา พร้อมเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ

S__5742607_resize

           ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรมณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)  และอดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติใหม่ (Smart Organizations for New Normal)” ด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชนกว่า 100 คน เช่น นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,   นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, นายเชษฐา ศุภวราสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล หัวหน้าส่วนงานกลยุทธ์และการลงทุนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), นางสาวณัฐฐินี แก้วสอาด  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ, นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายปริสุทธิ์ ชินอมรพงษ์  ผู้อำนวยการ สำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน), นางสาวภัทรา สุวรรณเดช  ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง, นางมรกต ยิบอินซอย  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, นางมาลินี ภาวิไล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ดร.ฤทธิกร ภูมิมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไปรษณีย์ลาว จำกัด,  ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), นายแพทย์วริศ วิมลเฉลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โรงพยาบาลศรีสวรรค์, รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา, นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย,  นายอรรถวิทย์  เฉลิมทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), นายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด เป็นต้น ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย นับเป็นการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาองค์กร และการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมร่วมกันต่อไป…

S__5742818

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน อพวช.

การศึกษานิวซีแลนด์ เชิญน้องๆม.ปลายร่วมงาน open house รับสิทธิ์ทุนการศึกษาป.ตรี และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

การศึกษานิวซีแลนด์ เชิญน้องๆม.ปลายร่วมงาน open house รับสิทธิ์ทุนการศึกษาป.ตรี และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

Posted on 17 มีนาคม 2023 by writer

11JAN23_resize

          โอกาสเรียนและทำงานที่นิวซีแลนด์มาแล้ว หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ขอเชิญน้องๆมัธยมปลาย (จบม.5 หรือ ม.6) และคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองร่วมงาน open house ฟรี  ฟังคำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อและรับคำปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรเตรียมปริญญาตรีไฮบริด หลักสูตรทางลัดเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์  ซึ่งเป็นหลักสูตรโดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ทั่วประเทศ และ 13 โรงเรียนของไทย

          งานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00  น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ TNZC ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ ชั้น 7 (ตึกแดง) จตุจักร

          พบกับตัวแทนการศึกษาที่จะมาตอบคำถามว่าหลังจบเตรียมปริญญาตรีไฮบริด นักเรียนสามารถเรียนต่อปริญญาตรีด้านไหนได้บ้างในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ วิชาเรียนและจุดแข็งของปริญญาตรีธุรกิจนิวซีแลนด์ ไปจนถึงเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา

  • รายละเอียดหลักสูตรเตรียมปริญญาตรีไฮบริด หลักสูตรปูพื้นฐานทางลัดเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ที่ติดท็อปโลก เรียนปูพื้นฐาน 8 เดือน เทียบเท่าปริญญาตรีปี1ในนิวซีแลนด์
  • รายละเอียดคณะที่สามารถเข้าเรียนได้หลังจบหลักสูตร
  • รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่าย การทำงาน part-time ระหว่างเรียน และ ไลฟ์สไตล์ของเด็กนักเรียนในนิวซีแลนด์

          ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี ! พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโอทาโก มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในนิวซีแลนด์ มูลค่า 10,000 NZD และรับฟรีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 8 สัปดาห์  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก  https://bit.ly/3lKZcCA

หรือข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/3nWMRJ7

ปิดความเห็น บน การศึกษานิวซีแลนด์ เชิญน้องๆม.ปลายร่วมงาน open house รับสิทธิ์ทุนการศึกษาป.ตรี และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) มอบผลิตภัณฑ์ให้น้องๆรร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) มอบผลิตภัณฑ์ให้น้องๆรร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

Posted on 15 มีนาคม 2023 by writer

IMG_2137_resize ok_resize

          นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ดั๊บเบิ้ล เอ อาทิ กระดาษ AA จำนวน 100 รีม และหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 กล่อง ช่วยน้องๆห่างไกลโควิด รวมมูลค่ากว่า 137,500 บาท พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนน้องๆโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ โดยมี บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้การต้อนรับ  ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ บางละมุง ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ปิดความเห็น บน ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) มอบผลิตภัณฑ์ให้น้องๆรร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

มีนาคม 2023
พฤ อา
« ก.พ.   เม.ย. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

RELATED SITES