Archive | กันยายน, 2023

เปิ้ล ชัชชฎา -6-1_resize

3 สาวเซเลบสายบุญ ร่วมรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์.. ผู้สร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน

Posted on 20 กันยายน 2023 by writer

              แม้การจากไป… แต่คุณงามความดียังอยู่  คุณพ่อเรย์ พ่อพระของผู้พิการ ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านอาชีพคนพิการ สานฝันสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา สู่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ องค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการระดับสากล ช่วยเหลือคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โอกาสดีที่ปีนี้ครบรอบ 20 ปีที่คุณพ่อจากไป พวกเราจึงขอร่วม “รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่จิตตารมณ์และสืบสานพันธกิจและสานพลังเครือข่ายคุณพ่อเรย์ รวมถึงเพื่อสร้างกองทุนคุณพ่อเพื่อคนพิการ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อเด็กและคนพิการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น…

ดร.สุภรธรรม_resize

              ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์  เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่ามูลนิธิฯ ขอน้อมรำลึกบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือ คุณพ่อเรย์ ครบรอบ 20 ปี ผู้ก่อตั้งและอุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและคนพิการ โดยพ่อเรย์ใช้เวลากว่า 52 ปี ในเมืองไทยจวบจนชีวิตของท่าน ทำงานอย่างเสียสละและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยความรัก ทั้งผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และคนพิการ รวมกว่า 900 คนให้อยู่ร่วมกับสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหลายโครงการที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มยังคงดำเนินงานอยู่ และได้รับการสานต่อโดยบาทหลวงจากคณะพระมหาไถ่ และลูก ๆ ของท่านทุกคน

              ในโอกาสครบรอบ 20 ปีนี้เราจะขอสืบสานปณิธานพ่อเรย์ พร้อมดูแลสนับสนุนสถานศึกษาสำหรับคนพิการ 4 แห่ง และขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ และเดินหน้าช่วยเหลือคนพิการที่ยากลำบากตามจิตตารมณ์คุณพ่อเรย์ และคณะพระมหาไถ่ เผยตั้งแต่ พ.ศ.2515 -ปัจจุบัน ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ กว่า 5,000 คน และช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 คน….คุณพ่อเรย์…เปรียบเสมือนพ่อพระของผู้พิการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องคนพิการตลอดมา

              งานนี้… ได้รับเกียรติจาก 3 สาวสวยเซเลบคนดังของเมืองไทย ร่วมใจออกมาเชิญชวนให้ผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้ใช้ชีวิตในสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ในโอกาส รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” ในครั้งนี้ด้วย

โมนา วิภาวี -3_resize

              @ โมนา-วิภาวี คอมันตร์ ไฮโซสาวสวยที่ได้ทำบุญช่วยเหลือน้องผู้พิการผ่านทางมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เป็นประจำทุกปี ได้กล่าวถึงการรำลึก 20ปีคุณพ่อเรย์ ว่า “คุณพ่อเรย์นับเป็นแบบอย่างที่ดี ท่านมีความเสียสละเป็นอย่างมากและต้องการช่วยเหลือคนพิการทั้งโลก ให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โมนาขอเป็นตัวแทนผู้พิการทุกท่านขอบคุณมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ที่สร้างความมั่นคงในงานด้านคนพิการของคณะพระมหาไถ่ รวมไปถึงสืบสานปณิธานจิตตารมณ์ของคุณพ่อเรย์ ทั้ง 4 แห่งที่ช่วยดูแลน้อง ๆ คนพิการ อาทิ 1.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 2.)โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 3.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  4.) โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ รวมไปถึงศูนย์จัดหางานคนพิการ และสายด่วนคนพิการ 1479  เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ เราสามารถช่วยและสนับสนุนผู้พิการเหล่านี้ได้นะคะ โดยบริจาคเงินสมทบกองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กและคนพิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการกันคะ”

อุ๊–เจนนิส -5_resize

              @ คุณอุ๊-เจนนิส ยังพิชิต สาวสวยใจบุญอีกคน   “แม้คุณพ่อเรย์จะจากพวกเราไปนานถึง 20 ปีแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังปรากฏอย่างเด่นชัด ผ่านทางมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลงานด้านคนพิการของคณะพระมหาไถ่และสืบสานปณิธานคุณพ่อเรย์ ในการช่วยเหลือเด็ก เด็กด้อยโอกาส และคนพิการ ที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี  อุ๊ขอเป็นตัวแทนผู้พิการทุกท่าน กราบขอบพระคุณและรำลึกถึงความเมตาของคุณพ่อเรย์ ที่ช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ อุ๊จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการกันได้จะมากจะน้อย ตามจิตศรัทราและกำลังทรัพย์ของท่านคะ”

เปิ้ล ชัชชฎา -6-1_resize

              @ คุณเปิ้ล-ชัชชฎา ก้องธรนินทร์  เซเลบสายบุญกล่าว   “เปิ้ลรู้จักมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นอย่างดี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการระดับสากล ที่ให้ความช่วยเหลือเยาวชนคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นจำนวนมากทั้งด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ รวมถึงจัดหางานให้ด้วย ปีนี้เป็นปีที่ดีที่พวกเราทุกคนได้ร่วมรำลึกคุณพ่อเรย์ ครบรอบ 20 ปีที่พ่อเรย์จากพวกเราไป  ดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้มีทุนในการศึกษา  ดูแลตนเองด้วยการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิฯ เพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้พิการกันนะคะ”

              ทั้งนี้ ร่วมรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยโอนเงินผ่านกองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กและคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร พัทยา เลขที่บัญชี 983-0-12089-6  ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ที่ และสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8301 หรือLine : @mahatai  

ปิดความเห็น บน 3 สาวเซเลบสายบุญ ร่วมรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์.. ผู้สร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน

โชค-สู่ขวัญ บูลกุล รับรางวัล Friend of New Zealand

โชค-สู่ขวัญ บูลกุล รับรางวัล Friend of New Zealand

Posted on 19 กันยายน 2023 by writer

DSC_5589-1_resize

          ขอแสดงความยินดีกับ คุณโชคและคุณสู่ขวัญ บูลกุล ในโอกาสได้รับรางวัล Friend of New Zealand  จาก ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์  เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย รางวัลสำหรับผู้อุทิศตนเพื่อสนับสนุนการศึกษานิวซีแลนด์และส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ภายในงาน “การศึกษานิวซีแลนด์ 2023” (New Zealand Education Fair 2023) ซึ่งจัดโดย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมกับ 50 สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์  ณ  สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

          ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน โชค-สู่ขวัญ บูลกุล รับรางวัล Friend of New Zealand

การศึกษานิวซีแลนด์ เปิดกว้างให้เด็กค้นพบศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กยุคโลกเปลี่ยนแปลง

การศึกษานิวซีแลนด์ เปิดกว้างให้เด็กค้นพบศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กยุคโลกเปลี่ยนแปลง

Posted on 16 กันยายน 2023 by writer

มอบรางวัลศิษย์เก่านิวซีแลนด์ดีเด่น (Alumni Hall of Fame)_resize

          ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามสำหรับงาน “การศึกษานิวซีแลนด์ 2023” (New Zealand Education Fair 2023) งานใหญ่ด้านการศึกษาที่หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับกว่า 50 สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักมากกว่า 1,600 คน โดยมี ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 เมื่อเร็วๆ นี้

          ภายในงานได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่านิวซีแลนด์ดีเด่น (Alumni Hall of Fame) ให้แก่ นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม, ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง จํากัด   และนายทัศน์พล วิวิธวรรธ์) ดารานักแสดงดาวรุ่งจากช่อง 3 นอกจากนี้ ยังมอบรางวัล Friend of New Zealand ให้กับ คุณโชคและคุณสู่ขวัญ บูลกุล โดยมี นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล  ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ และ นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย_resize

          ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดงานว่า การจัดงาน New Zealand Education Fair 2023  แสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ สร้างเวทีและเปิดเส้นทางสู่อนาคตให้นักเรียนไทยคว้าโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายของนิวซีแลนด์ โดยในปี พ.ศ. 2566 มีนักเรียนไทยไปเรียนที่นิวซีแลนด์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในสถาบันภาษาอังกฤษ โรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหัวใจสำคัญของการศึกษาในนิวซีแลนด์ คือการพยายามที่จะพัฒนาบุคคลให้มีความรอบรู้ ไม่เพียงแต่ให้มีความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังพยายามพัฒนาให้มีทักษะและค่านิยมที่ช่วยให้พวกเขา สามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นถึงการเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้ตระหนักถึงแรงบันดาลใจของตนเอง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในอนาคต เป็นระบบการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจาร ณญาณ และมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 “Why stay in New Zealand; ทำไมถึงต้องไปเรียนนิวซีแลนด์”

          ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ “Why stay in New Zealand; ทำไมถึงต้องไปเรียนนิวซีแลนด์” พูดคุยกับ “คุณโชคและคุณสู่ขวัญ บูลกุล” ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ทำไมถึงเลือกให้ “น้องปราบ” ลูกชายเพียงคนเดียวไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยคุณสู่ขวัญ เล่าว่า วันที่เราตัดสินใจว่าจะส่งน้องปราบไปเรียนที่นิวซีแลนด์ เราตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีและไตร่ตรองที่ดีที่สุด ซึ่ง ณ วันนั้นเรายังไม่รู้ว่าเมื่อลูกเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศคนเดียวจริงๆแล้ว ผลออกมาจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อมาถึง ณ วันนี้ คำตอบออกมาแล้วว่า เป็นการคิดและตัดสินใจที่ดีที่สุด เพราะตลอดระยะเวลา 1 ปีที่น้องปราบได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์ เขามีชีวิตที่มีความสุขมาก ซึ่งไม่ใช่ความสุขแบบเล่นทั้งวัน แต่เป็นสุขแบบเด็กมัธยมที่ต้องมีความรับผิดชอบ เหมือนเด็กในวัยนี้ควรที่จะต้องทั้งเรียนและใช้ชีวิต ขวัญรู้สึกว่า สิ่งแวดล้อมที่น้องปราบเข้าไปอยู่ มันเอื้ออำนวยให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเรียนด้วยตัวเขาเอง ทำให้ไม่ต้องพยายามมาก และเป็นความรู้ที่เขาสนใจจริงๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปตลอด

คุณโชคและคุณสู่ขวัญ บูลกุล รับรางวัล Friend of New Zealand _resize

ระบบการศึกษาเปิดกว้าง ตอบโจทย์ความต้องการของเด็ก

          คุณสู่ขวัญ กล่าวเสริมว่า ด้วยระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเด็ก เพราะการเปิดกว้างทางการศึกษาของนิวซีแลนด์ รวมถึงระบบการเรียนของนิวซีแลนด์ที่ช่วยเปิดกว้างให้เด็กแต่ละคนสามารถที่จะค้นพบความสามารถ ความสนใจ และตัวตนจริงๆ โดยจะเปิดกว้างให้เด็กได้เรียนรู้ ได้ลอง อยากเลือกวิชาเลือกอะไรเลือกเลย ความต้องการหรือความสนใจของเด็กไม่ถูกจำกัดอยู่แค่สายวิทย์-คณิตย์ หรือสายศิลป์เท่านั้น ตรงนี้ขวัญรู้สึกว่าช่วยตอบโจทย์มาก การศึกษานิวซีแลนด์มีความหลากหลายให้เลือก พอลูกเราได้เลือกเรียนในสิ่งที่เขาสนใจจริงๆ เราไม่ต้องบังคับ ทุกสิ่งมันเกิดจากแรงจูงใจของเขาเอง มันเกิดขึ้นจากความชอบจากสิ่งที่เขาเลือกเอง ฉะนั้นการที่เราจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนนั้น ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความเป็นตัวตนและความพร้อมของลูกเรา เราต้องเอาลูกเราเป็นที่ตั้ง อย่าเอาความกลัวและความต้องการของพ่อแม่เป็นตัวตั้งและไปใส่ตัวลูก เพราะถ้าสิ่งที่เราใส่ตัวลูกนั้นไม่เหมาะกับตัวเด็ก จะทำให้เด็กไม่มีความสุข

S__27213901_resize

          ด้านคุณโชค กล่าวเสริมว่า การที่คุณพ่อคุณแม่จะเลือกอะไรให้ลูก ต้องสอดคล้องกับจริตและนิสัยของลูกเราด้วย อย่าสะท้อนเอาความกลัวของเราและค่านิยมที่ได้ยินมาไปตัดสินที่ลูก สำหรับในมุมมองของตนอยากให้ลูกเติบโตในประเทศที่มีความเจริญมีความก้าวหน้า มีคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือ Think Global Act Local  ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ยังเคารพ (Respect) ต่อวัฒนธรรม และสังคมที่ดี ซึ่งจากการที่เราไปเห็นที่นิวซีแลนด์ เขาเป็นประเทศที่ทันสมัยมาก แต่เขายังเคารพ (Respect) ต่อวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง ผู้คนของเขามีความเป็นมิตร ให้ความเคารพตนเองและผู้อื่น เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่า เป็นจุดที่เราอยากให้ลูกเราเติบโตมาในสังคมแบบนี้ หากลูกได้ไปอยู่ในประเทศที่เขาให้ความเคารพคนอื่น เขาก็จะเชื่อมั่นในตนเองและเคารพคนอื่นด้วย ผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ปกครองคือ อยากให้ลูกเราเติบโตมาเป็นคนมีคุณภาพ เป็นพื้นฐานให้ชีวิตของลูกมั่นคง มีชีวิตที่ดี นี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนอยากได้

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studywithnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน การศึกษานิวซีแลนด์ เปิดกว้างให้เด็กค้นพบศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กยุคโลกเปลี่ยนแปลง

“Beyond Training” จัดกิจกรรมทำบุญฯ ครบรอบ 9ปี

“Beyond Training” จัดกิจกรรมทำบุญฯ ครบรอบ 9ปี

Posted on 14 กันยายน 2023 by writer

POG02813_resize

           การทำบุญบริษัท  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆ บริษัทนิยมจัดขึ้น เพราะกิจกรรมฯ นอกจากจะเป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ ยังเป็นสร้างขวัญ สร้างความสุขและกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มของบุคลากรอีกด้วย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ  และไม่ควรมองข้าม…

POG03177_resize

           และเมื่อเร็วๆนี้ บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training)  ผู้นำด้านการจัดอบรมพัฒนาคนระดับประเทศ ที่ให้บริการด้านการพัฒนาทักษะของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 นำโดย ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9ปีในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและความมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสร้างสรรค์ทักษะของคนทำงานกับหลักสูตรฯที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ทุกองค์กร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและไว้วางใจบริษัทฯ ในการให้บริการ และตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา Beyond Training ไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และทุกความสำเร็จของ Beyond Training มาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนที่มีส่วนทำให้บริษัทฯเติบโตมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทุกความความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้าด้วย

POG02884_resize

           โดยกิจกรรมทำบุญครบรอบ9 ปี ได้จัดทำบุญไหว้พระ  3 วัด อาทิ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น   ให้ทุกคนในบริษัทฯได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป…

ปิดความเห็น บน “Beyond Training” จัดกิจกรรมทำบุญฯ ครบรอบ 9ปี

เปิดงาน “บ้านมหาไถ่ ธารน้ำใจเพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ฯ

เปิดงาน “บ้านมหาไถ่ ธารน้ำใจเพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ฯ

Posted on 12 กันยายน 2023 by writer

 นายก อบจ ชลบุรี เปิดงาน_resize

        เมื่อเร็วๆนี้ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานพิธี “เปิดบ้านมหาไถ่ ธารน้ำใจเพื่อชุมชน”  ภายใต้โครงการ “รำลึก ๒๐ ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” โดยมีนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาอบจ.ชลบุรี  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ฯลฯร่วมด้วย รวมทั้งพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี  บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R.  อธิการคณะพระมหาไถ่ พัทยา  ฯลฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรีอบจ เยี่ยมชมฯ1_resize

          เป็นที่ทราบกันดีว่า… คุณพ่อเรย์ ได้มีความเมตตาในการช่วยเด็กและคนพิการมาอย่างยาวนาน จวบจนท่านเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2546  ทราบถึงงานต่างๆที่ลูกพ่อเรย์ได้สืบสานจิตตารมณ์และขยายงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและคนพิการ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ทำงานและมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในงานช่วยเหลือเด็กและคนพิการของคุณพ่อเรย์ เช่น สนับสนุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ สร้างสนามกีฬาและเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อสำหรับสายด่วนคนพิการ 1479 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนพิการในชุมชน การแจกกายอุปกรณ์ สนับสนุนงบประมาณทางด้านการกีฬาคนพิการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอาชีพเด็กพิเศษ เป็นต้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและคนพิการ ทั้งในชลบุรีและทั่วประเทศกว่านับหมื่นคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมสนับสนุนเพื่อสืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการสืบต่อไป

อบจ เยี่ยมชม 2_resize

          โดยกิจกรรม “เปิดบ้านมหาไถ่ ธารน้ำใจสู่ชุมชน” นี้เป็นการเปิดบ้านเพื่อบริการชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ศิษย์เก่าลูกพ่อเรย์  เมืองพัทยา โรงพยาบาลบางละมุง สหกรณ์เดินรถพัทยา หน่วยงานห้างร้านและบริษัทต่าง ๆ สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ เพื่อให้บริการชุมชนมากมาย เช่น บริการตรวจสุขภาพ บริจาคโลหิต นวดแผนไทย ทำนายโชคชะตา ตรวจสายตาประกอบแว่น เป็นต้น เพื่อคนในชุมชน คนพิการและครอบครัว และลูกพ่อเรย์ นับพันได้ร่วมงาน รับบริการและร่วมรำลึก ๒๐ ปี คุณพ่อเรย์จนเมืองพัทยาประกาศยกย่องให้คุณพ่อเรย์เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของเมืองพัทยา…

          ขอรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการโดยโอนเงินผ่าน กองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กและคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร พัทยา  เลขที่บัญชี 983-0-12089-6 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ หรือบริจาคผ่านระบบ e-donation ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8301 หรือLine : @mahatai

ปิดความเห็น บน เปิดงาน “บ้านมหาไถ่ ธารน้ำใจเพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ฯ

มอบวีลแชร์_resize

สภากาชาดไทย มอบรถเข็นวีลแชร์เพื่อผู้พิการ

Posted on 06 กันยายน 2023 by writer

มอบวีลแชร์_resize

          นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 30 คัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปโดยมีนายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้  Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”  ถนนพระราม4   กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ปิดความเห็น บน สภากาชาดไทย มอบรถเข็นวีลแชร์เพื่อผู้พิการ

โลกยุคใหม่เปลี่ยน… องค์กรภาครัฐปรับ เร่ง! สร้าง “ศักยภาพผู้นำ” “Beyond Training” ส่งโปรแกรมพัฒนาฯ เน้นสร้างผลลัพธ์ได้จริง

โลกยุคใหม่เปลี่ยน… องค์กรภาครัฐปรับ เร่ง! สร้าง “ศักยภาพผู้นำ” “Beyond Training” ส่งโปรแกรมพัฒนาฯ เน้นสร้างผลลัพธ์ได้จริง

Posted on 06 กันยายน 2023 by writer

          โลกยุคใหม่เข้ามาปฏิวัติองค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะคลื่นของความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมอย่างรวดเร็วและรุนแรง การพัฒนาศักยภาพ “ผู้นำยุคใหม่” กลายเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่คนภาครัฐต้องทำ เผยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นตัวบ่งชี้ให้คนภาครัฐ “ล้มแล้วต้องลุกให้ไว” เพื่อรับสิ่งใหม่ได้อย่างทันเวลา แนะคนภาครัฐต้องเร่งพัฒนา ศักยภาพผู้นำ เพื่อผลักดันตนเองสู่การเป็น คนภาครัฐยุคใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นเกราะป้องกันสุดสำคัญในโลกการทำงานยุคนี้ บียอนด์ เทรนนิ่ง สบช่องส่งโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกับหลักสูตร Adaptive Leadership ยกระดับคนภาครัฐ สู่การพัฒนารูปแบบ Training Program จับกลุ่มผู้นำยุคใหม่ในระดับหัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการฝ่าย ไปจนถึงระดับผู้ว่าการ
ชูจุดแข็งที่โดดเด่น “สะดวก ครบวงจร ทุกทักษะ สร้างผลลัพธ์ได้จริง”

DSC08725_resize

          ภก. คงเกียรติ  ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training) ผู้นำด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำของไทย กล่าวว่า คลื่นความเปลี่ยนแปลงลูกใหญ่ได้ถาโถมเข้ามาถึงองค์กรภาครัฐอย่างรวดเร็วและรุนแรง นวัตกรรมที่เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ บังคับให้คนภาครัฐ  “ล้มแล้วต้องลุกให้ไว” ไม่มีเวลามากกับการปรับตัวรับสิ่งใหม่ ถึงเวลาแล้วที่คนภาครัฐต้องเร่งพัฒนา ศักยภาพผู้นำ เพื่อผลักดันตนเองสู่การเป็น คนภาครัฐยุคใหม่ ที่ภาวะผู้นำ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลายเป็นเกราะป้องกันสุดสำคัญในโลกการทำงานยุคนี้

          “แต่จะให้ทำอย่างไร  เมื่อปัญหาหรือความท้าทายการพัฒนาผู้นำในกลุ่มภาครัฐ (Pain point) ส่วนใหญ่กำลังเผชิญอยู่ คือ คนภาครัฐมีศักยภาพสูง และพร้อมที่จะพัฒนาสู่ผู้นำที่แข็งแกร่งได้ แต่อาจติดอยู่ใน Comfort Zone ความมั่นคงพื้นฐานทางอาชีพ หรือรอเลื่อนขั้นตามอายุงาน และความท้าทายใหญ่อีกเรื่องของการพัฒนาผู้นำ คือ  การเลือกแค่บางทักษะที่มองว่าจำเป็นต่อการทำงาน แต่ยังขาดการเติมเต็มชุดทักษะด้าน Soft Skill ที่สำคัญ  ซึ่งมีผลต่อการสร้างภาวะผู้นำโดยตรง รวมทั้งอาจยังไม่ได้รับแผนการฝึกอบรมที่พัฒนาผู้นำแบบเป็นระบบครบวงจร ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทำให้การพัฒนาผู้นำบางครั้งต้องหยุดชะงัก ฉะนั้น  สำคัญอย่างยิ่งที่คนภาครัฐยุคใหม่ต้อง”เก่งงาน เก่งคน และ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง” ของโลกยุคใหม่สามารถบริหารลูกทีม เพื่อพาองค์กรรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือ ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับโลกการทำงานในปัจจุบันนี้ได้”

DSC_0619-1_resize

          สำหรับแผนและนโยบายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ภาครัฐนั้น จำเป็นต้องสอดรับกับแผนการเลื่อนขั้นของบุคลากรภาครัฐด้วย โดยการพัฒนาผู้นำภาครัฐยุคใหม่ จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ทำให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาคน  ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นผู้นำของภาครัฐนั้นจะถูกประเมินตาม KPI ของแต่ละองค์กร และการสอบเลื่อนระดับ ซึ่งแน่นอนว่า ทักษะผู้นำยุคใหม่ ควรจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อเป็นเกณฑ์สำคัญในเลื่อนขั้นอย่างแน่นอน และจะไม่ใช่การเป็นผู้นำแค่ตำแหน่งหรืออายุงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องบริหารคนให้มีประสิทธิภาพได้จริง ซึ่งการสร้างแนวทางบริหารคน บริหารงาน จำเป็นต้องผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการ การโค้ชชิ่ง และเรียนรู้จากการลงมือทดลองทำโปรเจกต์ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ทั้งหมดนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมจากหลักสูตรโปรแกรมระยะยาวที่มีมาตรฐาน เพื่อช่วยขัดเกลาผู้นำภาครัฐไปสู่ยุคผู้นำดิจิทัล ที่เก่งทั้งบริหารงานและคนอย่างแท้จริง

          ทั้งนี้ ทักษะสำคัญของผู้นำยุคใหม่ หรือตัวตนคนภาครัฐยุคใหม่คือ คุณต้องมีความเป็นผู้นำ (ยุคใหม่) ที่ปรับตัวไว เข้าใจการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลจาก Global Research ทั่วโลก  ได้สรุปถึง Skill Set ที่สำคัญ และยังคงเป็นจุดอ่อนของคนภาครัฐส่วนใหญ่ คือ ความสามารถด้าน Coaching Skill ทักษะการสอนงานและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ,Constructive Feedback Skill การให้ฟีดแบค หรือวิจารณ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา , Change Management การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจทุกระดับ , Innovation Development Skill เก่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่  และสุดท้าย คือ Communication & Pitching Skill ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งชุดทักษะเหล่านี้ คือส่วนสำคัญของคำว่า Leadership ในองค์กรภาครัฐยุคใหม่

DSC_0514-1_resize

          ดังนั้น ด้วยปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว บียอนด์ เทรนนิ่ง ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ส่งหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ (Adaptive Leadership Program) เป็นการพัฒนาทักษะผู้นำ รูปแบบ Training Program  ระยะยาว เหมาะกับองค์กรภาครัฐ ที่อยู่ในช่วงพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในระดับหัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการฝ่าย ไปจนถึงระดับผู้ว่าการ (ระดับ 6-10) โดยจุดเด่นหลักสูตรนี้ คือ ความสะดวก ครบวงจร และสร้างผลลัพธ์จริง เป็นแผนฝึกอบรมที่จบในโปรแกรมเดียว ตั้งแต่การทำงาน Assessment ประเมินศักยภาพก่อนเริ่มโปรแกรม การเรียน E-Learning ทักษะสำคัญเพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าสู่ Workshop กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

          “และช่วงโค้งสุดท้ายของโปรแกรมจะได้ทำ Project Pitching เพื่อนำเสนอผลงานผู้บริหารระดับสูง พร้อมสรุปความรู้และแผนกลยุทธ์การทำงานในอนาคตผ่าน Business Acumen Canvas  นับเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการพัฒนาคนภาครัฐในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ และเป็นครั้งแรกที่องค์กรภาครัฐจะได้พัฒนาครบทุกทักษะที่ผู้นำภาครัฐยุคใหม่ต้องมี จากแผนการฝึกอบรมเพียงแค่โปรแกรมเดียว ” ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน โลกยุคใหม่เปลี่ยน… องค์กรภาครัฐปรับ เร่ง! สร้าง “ศักยภาพผู้นำ” “Beyond Training” ส่งโปรแกรมพัฒนาฯ เน้นสร้างผลลัพธ์ได้จริง

กันยายน 2023
พฤ อา
« ส.ค.   ต.ค. »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

RELATED SITES