Archive | กันยายน 6th, 2023

มอบวีลแชร์_resize

สภากาชาดไทย มอบรถเข็นวีลแชร์เพื่อผู้พิการ

Posted on 06 กันยายน 2023 by writer

มอบวีลแชร์_resize

          นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 30 คัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปโดยมีนายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้  Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”  ถนนพระราม4   กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ปิดความเห็น บน สภากาชาดไทย มอบรถเข็นวีลแชร์เพื่อผู้พิการ

โลกยุคใหม่เปลี่ยน… องค์กรภาครัฐปรับ เร่ง! สร้าง “ศักยภาพผู้นำ” “Beyond Training” ส่งโปรแกรมพัฒนาฯ เน้นสร้างผลลัพธ์ได้จริง

โลกยุคใหม่เปลี่ยน… องค์กรภาครัฐปรับ เร่ง! สร้าง “ศักยภาพผู้นำ” “Beyond Training” ส่งโปรแกรมพัฒนาฯ เน้นสร้างผลลัพธ์ได้จริง

Posted on 06 กันยายน 2023 by writer

          โลกยุคใหม่เข้ามาปฏิวัติองค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะคลื่นของความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมอย่างรวดเร็วและรุนแรง การพัฒนาศักยภาพ “ผู้นำยุคใหม่” กลายเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่คนภาครัฐต้องทำ เผยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นตัวบ่งชี้ให้คนภาครัฐ “ล้มแล้วต้องลุกให้ไว” เพื่อรับสิ่งใหม่ได้อย่างทันเวลา แนะคนภาครัฐต้องเร่งพัฒนา ศักยภาพผู้นำ เพื่อผลักดันตนเองสู่การเป็น คนภาครัฐยุคใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นเกราะป้องกันสุดสำคัญในโลกการทำงานยุคนี้ บียอนด์ เทรนนิ่ง สบช่องส่งโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกับหลักสูตร Adaptive Leadership ยกระดับคนภาครัฐ สู่การพัฒนารูปแบบ Training Program จับกลุ่มผู้นำยุคใหม่ในระดับหัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการฝ่าย ไปจนถึงระดับผู้ว่าการ
ชูจุดแข็งที่โดดเด่น “สะดวก ครบวงจร ทุกทักษะ สร้างผลลัพธ์ได้จริง”

DSC08725_resize

          ภก. คงเกียรติ  ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training) ผู้นำด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำของไทย กล่าวว่า คลื่นความเปลี่ยนแปลงลูกใหญ่ได้ถาโถมเข้ามาถึงองค์กรภาครัฐอย่างรวดเร็วและรุนแรง นวัตกรรมที่เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ บังคับให้คนภาครัฐ  “ล้มแล้วต้องลุกให้ไว” ไม่มีเวลามากกับการปรับตัวรับสิ่งใหม่ ถึงเวลาแล้วที่คนภาครัฐต้องเร่งพัฒนา ศักยภาพผู้นำ เพื่อผลักดันตนเองสู่การเป็น คนภาครัฐยุคใหม่ ที่ภาวะผู้นำ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลายเป็นเกราะป้องกันสุดสำคัญในโลกการทำงานยุคนี้

          “แต่จะให้ทำอย่างไร  เมื่อปัญหาหรือความท้าทายการพัฒนาผู้นำในกลุ่มภาครัฐ (Pain point) ส่วนใหญ่กำลังเผชิญอยู่ คือ คนภาครัฐมีศักยภาพสูง และพร้อมที่จะพัฒนาสู่ผู้นำที่แข็งแกร่งได้ แต่อาจติดอยู่ใน Comfort Zone ความมั่นคงพื้นฐานทางอาชีพ หรือรอเลื่อนขั้นตามอายุงาน และความท้าทายใหญ่อีกเรื่องของการพัฒนาผู้นำ คือ  การเลือกแค่บางทักษะที่มองว่าจำเป็นต่อการทำงาน แต่ยังขาดการเติมเต็มชุดทักษะด้าน Soft Skill ที่สำคัญ  ซึ่งมีผลต่อการสร้างภาวะผู้นำโดยตรง รวมทั้งอาจยังไม่ได้รับแผนการฝึกอบรมที่พัฒนาผู้นำแบบเป็นระบบครบวงจร ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทำให้การพัฒนาผู้นำบางครั้งต้องหยุดชะงัก ฉะนั้น  สำคัญอย่างยิ่งที่คนภาครัฐยุคใหม่ต้อง”เก่งงาน เก่งคน และ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง” ของโลกยุคใหม่สามารถบริหารลูกทีม เพื่อพาองค์กรรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือ ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับโลกการทำงานในปัจจุบันนี้ได้”

DSC_0619-1_resize

          สำหรับแผนและนโยบายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ภาครัฐนั้น จำเป็นต้องสอดรับกับแผนการเลื่อนขั้นของบุคลากรภาครัฐด้วย โดยการพัฒนาผู้นำภาครัฐยุคใหม่ จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ทำให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาคน  ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นผู้นำของภาครัฐนั้นจะถูกประเมินตาม KPI ของแต่ละองค์กร และการสอบเลื่อนระดับ ซึ่งแน่นอนว่า ทักษะผู้นำยุคใหม่ ควรจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อเป็นเกณฑ์สำคัญในเลื่อนขั้นอย่างแน่นอน และจะไม่ใช่การเป็นผู้นำแค่ตำแหน่งหรืออายุงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องบริหารคนให้มีประสิทธิภาพได้จริง ซึ่งการสร้างแนวทางบริหารคน บริหารงาน จำเป็นต้องผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการ การโค้ชชิ่ง และเรียนรู้จากการลงมือทดลองทำโปรเจกต์ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ทั้งหมดนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมจากหลักสูตรโปรแกรมระยะยาวที่มีมาตรฐาน เพื่อช่วยขัดเกลาผู้นำภาครัฐไปสู่ยุคผู้นำดิจิทัล ที่เก่งทั้งบริหารงานและคนอย่างแท้จริง

          ทั้งนี้ ทักษะสำคัญของผู้นำยุคใหม่ หรือตัวตนคนภาครัฐยุคใหม่คือ คุณต้องมีความเป็นผู้นำ (ยุคใหม่) ที่ปรับตัวไว เข้าใจการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลจาก Global Research ทั่วโลก  ได้สรุปถึง Skill Set ที่สำคัญ และยังคงเป็นจุดอ่อนของคนภาครัฐส่วนใหญ่ คือ ความสามารถด้าน Coaching Skill ทักษะการสอนงานและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ,Constructive Feedback Skill การให้ฟีดแบค หรือวิจารณ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา , Change Management การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจทุกระดับ , Innovation Development Skill เก่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่  และสุดท้าย คือ Communication & Pitching Skill ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งชุดทักษะเหล่านี้ คือส่วนสำคัญของคำว่า Leadership ในองค์กรภาครัฐยุคใหม่

DSC_0514-1_resize

          ดังนั้น ด้วยปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว บียอนด์ เทรนนิ่ง ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ส่งหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ (Adaptive Leadership Program) เป็นการพัฒนาทักษะผู้นำ รูปแบบ Training Program  ระยะยาว เหมาะกับองค์กรภาครัฐ ที่อยู่ในช่วงพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในระดับหัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการฝ่าย ไปจนถึงระดับผู้ว่าการ (ระดับ 6-10) โดยจุดเด่นหลักสูตรนี้ คือ ความสะดวก ครบวงจร และสร้างผลลัพธ์จริง เป็นแผนฝึกอบรมที่จบในโปรแกรมเดียว ตั้งแต่การทำงาน Assessment ประเมินศักยภาพก่อนเริ่มโปรแกรม การเรียน E-Learning ทักษะสำคัญเพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าสู่ Workshop กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

          “และช่วงโค้งสุดท้ายของโปรแกรมจะได้ทำ Project Pitching เพื่อนำเสนอผลงานผู้บริหารระดับสูง พร้อมสรุปความรู้และแผนกลยุทธ์การทำงานในอนาคตผ่าน Business Acumen Canvas  นับเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการพัฒนาคนภาครัฐในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ และเป็นครั้งแรกที่องค์กรภาครัฐจะได้พัฒนาครบทุกทักษะที่ผู้นำภาครัฐยุคใหม่ต้องมี จากแผนการฝึกอบรมเพียงแค่โปรแกรมเดียว ” ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน โลกยุคใหม่เปลี่ยน… องค์กรภาครัฐปรับ เร่ง! สร้าง “ศักยภาพผู้นำ” “Beyond Training” ส่งโปรแกรมพัฒนาฯ เน้นสร้างผลลัพธ์ได้จริง

กันยายน 2023
พฤ อา
« ส.ค.   ต.ค. »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

RELATED SITES