Archive | ข่าว

depa เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์การเป็นผู้นำ หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4”

depa เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์การเป็นผู้นำ หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4”

Posted on 24 พฤษภาคม 2024 by writer

SCL#4 01 Part 1 (16)_resize

         เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานเปิดหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (The Smart City Leadership Program #4 – SCL#4) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในทุกมิติ อันมีผลต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคตได้ พร้อมทั้งพัฒนาวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform) แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 49 คน จากทั่วประเทศ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

SCL#4 02

         พร้อมกันนี้ ดร.ภาสกร ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand’s Smart City and Digital Ecosystem” เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจถึงแนวทางและกลไกการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จากนั้นได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแชร์ประสบการณ์จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

         1.) คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “Smart City Strategy under Uncertainty for Future City”

         2.) คุณยศพล บุญสม Co-Founder, Sh ma & we!park ภายใต้หัวข้อ “Architectural Aspects of Smart Cities”

         3.) รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมนักผังเมืองไทย ภายใต้หัวข้อ “Smart City Planning: Building the Future”

         4.) ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ “Design Thinking and Smart City Ecosystem and Workshop” เป็นการปิดท้ายการบรรยายเพื่อยกระดับการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะได้ต่อไป

ปิดความเห็น บน depa เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์การเป็นผู้นำ หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4”

006_resize

ราชมงคลพระนคร – ENZ จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย สานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์

Posted on 23 พฤษภาคม 2024 by writer

002_resize

          เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์  (Education New Zealand : ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและต้อนรับ นายเปาโล การ์เซีย (Paulo Garcia) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์  ผู้บริหารองค์การรัฐบาลและเอกชนจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 24 ท่าน เพื่อสานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์

          ในโอกาสนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี ราชมงคลพระนคร และผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย สาธิตการทำเครื่องหอมไทย โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวมถึงการทำกิจกรรมรดน้ำดำหัว มอบพวงมาลัยและผ้าขาวม้า ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำประเทศไทยให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมวัดเทวราชกุญชร และพิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง ณ ศูนย์โชติเวช ราชมงคลพระนคร โดยความร่วมมือของ นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล  ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ และ นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้แทนจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างยิ่ง

003_resize

          ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จะเห็นได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญด้านการศึกษากับเยาวชนไทยเป็นอันดับแรกๆ ซึ่งมีโครงการแลกเปลี่ยนภาษา มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนจำนวนมากที่ให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้นจึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และมุมมองด้านการศึกษาระหว่างราชมงคลพระนครกับสถาบันศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ในอนาคต

006_resize

ปิดความเห็น บน ราชมงคลพระนคร – ENZ จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย สานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์

การศึกษานิวซีแลนด์เชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) แนะแนวเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำนิวซีแลนด์

การศึกษานิวซีแลนด์เชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) แนะแนวเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำนิวซีแลนด์

Posted on 20 พฤษภาคม 2024 by writer

270424_set3_1200x628

          หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ เอเจ้นท์ตัวแทนที่ปรึกษาการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ และบัตรเครดิต KTC ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง คนในวัยทำงานที่สนใจอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway นิวซีแลนด์ (ฟรี) แนะแนวเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ ผ่านระบบ Zoom ในวันเสาร์ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:00 – 12:00 น. ลงทะเบียนและเข้าร่วมฟังสัมมนา (รับฟรีทดสอบภาษาอังกฤษทันที!!) ที่นี่ https://www.learnenglishnewzealand.com/

          ภายในงานสัมมนาออนไลน์ พบกับสถาบันชั้นนำจากประเทศนิวซีแลนด์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรียนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์  ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตอบโจทย์ทุกกลุ่ม ไม่ว่าเป็น การไปเรียนพัฒนาภาษาเพื่อการเรียนต่อ หรือ การเรียนเสริมทักษะเพื่อความก้าวหน้าของคนวัยทำงาน พัฒนาตนเองให้เป็นคนใหม่ที่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนในสถาบันการศึกษาระดับโลก พร้อมกับประสบการณ์การเรียนและภาษาอังกฤษอันน่าประทับใจในประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศที่มีผู้คนเป็นมิตรและธรรมชาติสวยงาม ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย และไม่กลัวการใช้ภาษาอังกฤษอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังจะได้พบกับเรื่องราวของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษา พร้อมฟังประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในนิวซีแลนด์  และเคล็ดลับในการไปเรียนนิวซีแลนด์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

270424_set1_1200x628_resize_0

          ทั้งนี้ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก และได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในการพัฒนาเด็กนักเรียนสู่อนาคตที่ดีที่สุดในโลก และเป็นจุดหมายปลายทางของนักเรียนต่างชาติไปเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับ 3 ของโลก โดยนิวซีแลนด์มีหลักสูตรการเรียนภาษาให้เลือกหลากหลาย ทั้งการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสำหรับการศึกษาเชิงวิชาการ และเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป อาทิ

          การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทำงาน และการเดินทาง  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการเตรียมสอบ  IELTS, TOEFL, Cambridge และการสอบอื่นๆ รวมทั้ง หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่สามารถเรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ได้จากทุกที่ในโลก

          นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรพื้นฐานระดับปริญญาตรี การเรียนในโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเชิงวิชาการ เส้นทางไปสู่การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี  รวมถึง หลักสูตรภาษาอังกฤษ+การทำงาน ที่ผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษกับประสบการณ์การทำงานจริง รวมทั้งการเรียนภาษาอังกฤษเต็มเวลา และการฝึกงาน  และหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในธุรกิจด้านการบริการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ (ฟรี)  ในวันเสาร์ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:00 – 12:00 น. คลิ๊ก  https://www.learnenglishnewzealand.com/

ลงทะเบียนและเข้าร่วมฟังสัมมนา รับฟรีทดสอบภาษาอังกฤษทันที!! และพิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาและสมัครเรียนโดยใช้บัตรเครดิต KTC รับฟรี กระเป๋าเดินทาง

ปิดความเห็น บน การศึกษานิวซีแลนด์เชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) แนะแนวเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำนิวซีแลนด์

NGG JEWELLERY ส่ง “จี้กังหันหยกจักรพรรดิ” ชูการตลาดสายมู พร้อมปลดล็อคพลังแห่งหยกสู่ยุค 9 ธาตุไฟ

NGG JEWELLERY ส่ง “จี้กังหันหยกจักรพรรดิ” ชูการตลาดสายมู พร้อมปลดล็อคพลังแห่งหยกสู่ยุค 9 ธาตุไฟ

Posted on 19 พฤษภาคม 2024 by writer

          NGG JEWELLERY  อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติ ตอกย้ำการเป็นผู้นำ ดีเดย์ ส่ง“จี้กังหันหยกจักรพรรดิ” ชุด The Empire’s IMPERIAL JADE THE WHEEL  ชูการตลาดสายมู พร้อมปลดล็อคพลังแห่งหยกเข้ายุค 9 ธาตุไฟ  เปลี่ยนดวงครึ่งปีหลังดึงดูดความมั่นคั่ง เสริมพลังด้านดี เพิ่มบารมีผู้สวมใส่ จับกลุ่มลูกค้ามีสไตล์  ผ่านการตรวจสอบว่าเป็นหยกหายาก เผยพร้อมจัดโปรพิเศษเฉพาะลูกค้า 300 ท่านแรกเมื่อซื้อจี้กังหันหยก บินฟรี ทริปฮ่องกง 1 ที่นั่ง เพื่อทำพิธีเปลี่ยนดวงเปิดทรัพย์รับโชคครึ่งปีหลังกับชินแสชื่อดัง ระดับประเทศ สนใจซื้อได้ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือออนไลน์ www.nggjewellery.com

นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล_resize

          นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือNGG JEWELLERY” (NGG : natural glamour gift) เปิดเผยว่า บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี มีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล ดีเดย์ปลดล็อคพลังแห่งหยกเข้ายุค9 ธาตุไฟ เปิดตัว จี้กังหันหยกจักรพรรดิ Collection พิเศษกับชุด The Empire’s IMPERIAL JADE THE WHEEL ผ่านการตรวจสอบว่า เป็นหยกหายากมีปริมาณไม่ถึง 1% ของหยกธรรมชาติที่ค้นพบ เผยตัวเรือนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ผลิตจากทองคำ18K Yellow Gold ล้อมเพชรแท้จากธรรมชาติ จี้กังหันหยก จำหน่ายในราคา 109,999 บาทเท่านั้น

          “สำหรับจี้กังหันหยกจักรพรรดิ ทางNGG ได้ให้ซินแสชื่อดังช่วยดูเรื่องหยกจักรพรรดิที่มีพลังในการดึงดูดทรัพย์ ดูดความมั่งคั่งและความร่ำรวย พร้อมกับการออกแบบและตำแหน่งการวางเพชรและ design จี้กังหัน โดยรวมยังช่วยปรับสมดุลของชีวิตให้มีความมั่งคงด้วย โดยหยกจักรพรรดิที่คัดเลือกมายังช่วยป้องกันและปกป้องสิ่งไม่ดีต่างๆได้อีกด้วย   จี้กังหันหยกจักรพรรดิที่ทาง NGG ทำขึ้นมีทั้งความสวย เก๋ และมีมูลค่า ทั้งในด้าน Design และในด้านพลังความเชื่อ ที่สำคัญจี้กังหันหยกจักพรรดิไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ใด นอกจากNGG เท่านั้นโดยจะมอบความ exclusiveให้กับลูกค้าที่ได้ซื้อจี้กังหันหยกจักรพรรดิ ด้วยการไปเปิดพลังกังหันหยกที่วัดแชกงหมิว ที่ฮ่องกง โดยมีซินแสชื่อดังระดับประเทศ ร่วมประกอบพิธีให้กับลูกค้า NGG เท่านั้น”

หยก2_resize

          ทั้งนี้  บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อตอบแทนลูกค้า พิเศษ เฉพาะ 300 ท่านแรกที่ซื้อจี้กังหันหยกจักรพรรดิเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้  – 27 พฤษภาคม 2567 จะได้รับฟรี ทริป ฮ่องกง 1 ที่นั่ง 3 วัน 2 คืน พร้อมซินแสชื่อดังระดับประเทศ เพื่อร่วมทำพิธีเปลี่ยนดวง เปิดทรัพย์รับโชค ครึ่งปีหลัง ที่วัดแชกงหมิวเก่า 600ปี ที่เป็นวัดเก่าแก่ที่สุด วัดแชกงหมิว (ใหม่) ไหว้พระใหญ่เกาะลันตา  ฯลฯ พร้อมพักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ย่านใจกลางเมือง รับประทานอาหารร้านดังมิชลินอีกด้วย ซึ่งจะมีให้เลือกถึง 3 ทริปด้วยกันคือ 13 – 15 มิย. 67,  15 – 17 มิย. 67  และ17-19 มิย. 67

          “สำหรับช่องทางในการจำหน่าย  ท่านที่สนใจซื้อจี้กังหันหยกจักรพรรดิ Collection พิเศษชุด The Empire’s IMPERIAL JADE THE WHEEL  ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นสิริมงคล ดึงดูดความมั่งคั่ง เสริมพลังด้านดี ดึงดูดโชคลาภ  เงินทอง ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลาย เพิ่มบารมีแก่ผู้สวมใส่   เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ความสำเร็จนี้ได้โดย สามารถจองซื้อสินค้าได้ที่  NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศไทย คือ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลอยุธยา, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลนครสวรรค์, เซ็นทรัลนครปฐม, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลระยอง, เซ็นทรัลศรีราชา, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ , ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, จังซีลอนภูเก็ต และ เทอมินอลพัทยา หรือซื้อผ่านออนไลน์ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร061 097 5355 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com หรือ Facebook: NGG  Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery”ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน NGG JEWELLERY ส่ง “จี้กังหันหยกจักรพรรดิ” ชูการตลาดสายมู พร้อมปลดล็อคพลังแห่งหยกสู่ยุค 9 ธาตุไฟ

Digital CEO7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่องครอบคลุม Digital Transformation – Digital Manpower – Digital Laws

Digital CEO7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่องครอบคลุม Digital Transformation – Digital Manpower – Digital Laws

Posted on 18 พฤษภาคม 2024 by writer

DSC_8140-1_resize

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล นำคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่7 กว่า 90 คน เยี่ยมสำนักงาน PWC Thailand ถนนสาทรใต้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิสิฐ ทางธนกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ PWC’s Vision for the vision ก่อนนำเข้าสู่การบรรยายของผู้บริหาร บริษัท PwC  คือ  คุณวิไลพร ทวีภาคพันทอง Consulting Leader บรรยาย PWC’s Gen AI Transformation และ ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บรรยายหัวข้อกลยุทธ์การพัฒนาคนในองค์กรรองรับยุคดิจิทัล

DSC_8314

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมีการแชร์ประสบการณ์จากสตาร์ทอัพ  เช่น คุณชนกานต์ ชินชัชวาล Founder and CEO บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด (ZWIZ.AI) บรรยายการนำ AI CHATBOT ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร และ ดร.ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูอาย จำกัด บรรยาย AI และการประยุกต์ใช้ ทางการแพทย์ จากนั้น ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ นำเข้าสู่การบรรยาย “กำลังคน กำลังสำคัญของประเทศไทยยุคดิจิทัล” และต่อด้วยเสวนาพิเศษจากคุณโอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหารด้านนโยบายรัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด , คุณพิชญ ศรีฟ้า ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Getlinks, ดร.ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูอาย จำกัด และ นพ.พลลภัตม์ เสถียร ร่วมแชร์แนวคิดและประสบการณ์ด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก…

DSC_8205_resize

ปิดความเห็น บน Digital CEO7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่องครอบคลุม Digital Transformation – Digital Manpower – Digital Laws

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน CDG

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน CDG

Posted on 16 พฤษภาคม 2024 by writer

DSC_0531_resize

      นายทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี (ที่5จากซ้าย) ประธานบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประทศไทย) จำกัด  ให้การต้อนรับ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ (ที่4จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลฯ (depa)  พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่7  จำนวนกว่า 90 คน  อาทิ นายกริช วิโรจน์สายลี  นายธีระทัศน์ เกิดช่วย  นางเพลินพิศ ศรีภพ เป็นต้น  เพื่อศึกษาดูงาน บริษัท ซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรออกแบบรองรับการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับระบบการทำงานเดิม ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษา การนำเทคโนโลยี Geographic Information System (GIS) ไปประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา Future of Digital Citizen Services รวมถึงหัวข้อ Gaining Competitive Edge with Data Intelligence”  ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรฯ ณ อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ เมื่อเร็วๆนี้

DSC_0640

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน CDG

กูรู แนะ ดูหยกอัญมณีด้วยหลักวิทยาศาสตร์ 3 ขั้นตอน

กูรู แนะ ดูหยกอัญมณีด้วยหลักวิทยาศาสตร์ 3 ขั้นตอน

Posted on 01 พฤษภาคม 2024 by writer

         “หยก” อัญมณีที่ล้ำค่า เป็นที่นิยมมาอย่างช้านานนอกเหนือจากสีที่สวยงามหยกยังมีคุณค่าในเรื่องความเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศจีนและความเชื่อเหล่านั้นได้สืบทอดไปยังภูมิภาคต่างๆโดยชาวจีนโพ้นทะเล ผู้ใดได้ครอบครองหยก ผู้นั้นจะมีสิ่งดีๆมากมายหลั่งไหลเข้ามา ความสง่างาม ความมั่งคั่ง ความสำเร็จ ความสุข และโชคลาภ จึงทำให้หลายคนพยายามไขว่คว้าหามาครอบครอง โดยเฉพาะหยกสีเขียวจักรพรรดิ ที่ถือว่าเป็น เจ้าแห่งหยกสีเขียว  และปัจจุบันตลาดอัญมณีมีการชื้อขายกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางชิ้นน้ำงาม สีสวย ก็ส่งผลให้ราคาสูง แต่ยังเห็นว่ามีหยกปลอมหรือคุณภาพต่ำมาขายกันทั่วไป การเลือกซื้อเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้หยกแท้คุณภาพดีสมตามราคาที่เราจ่ายไป วันนี้กูรูมาแนะนำทริคง่ายๆในการดูหยกและวิธีการตรวจสอบหยกง่ายๆ ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เพียง 3ขั้นตอน…

นายชเนนทร์กันต์ 01_resize

         นายชเนนทร์กันต์  จักรวาลวิบูลย์  Head of gems laboratory บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  “NGG JEWELLERY” อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับทั้ง เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี  ได้ให้ความรู้เรื่องหยกว่าอย่างน่าสนใจ คือ  หยก หรือภาษาจีนกลางเรียกว่า เฝ่ยฉุ้ย (Fei cui) 翡翠 ซี่งเป็นอัญมณีอันดับต้นๆ ที่หลายคนนึกถึงเมื่อต้องการ ความสวยงาม และการนำโชคลาภต่างๆมาให้แก่ผู้สวมใส่หยก (เฝ่ยฉุ้ย) เป็นตัวแทนของความเมตตา กรุณา ความสงบสุข นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมากมาย เช่น ช่วยส่งเสริมโชคลาภและความร่ำรวย ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุต่างๆ  ความสวยที่น่าหลงใหล กับโชคลาภต่างๆจะนำมาให้แก่ผู้สวมใส่ จึงทำให้ความนิยมตลอด

         การตรวจสอบภายในห้องปฏิบัติการอัญมณี (LAP)ของ NGGได้ใช้การตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากลโดยนำเครื่องมือมาใช้ในการช่วยวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง 100% ถึง  3 ขึ้นตอน คือ…

  1. ) กล้องไมโครสโคป นักอัญมณีศาสตร์ที่มีความชำนาญของ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีของ NGG ใช้กล้องไมโครสโคปตรวจสอบความเป็นธรรมชาติของสี
  2. ) Laser Raman Spectroscope นำหยก (เฝ่ยฉุ้ย) มาตรวจสอบด้วยเครื่อง Laser Raman Spectroscope เพื่อดูว่ามีแร่ชนิดไหนเป็นแร่อะไรบ้างเพราะแร่บางชนิดมีลักษณะทางกายภาพคล้ายหยกมาก เช่น Hydrogrossular Garnet
  3. ) เครื่อง FTIR เป็นเครื่องมือที่ใช้แสงอินฟาเรดในตรวจวิเคราะห์โดยไม่ทำอันตรายใดๆกับหยก(เฝ่ยฉุ้ย) เพื่อจะตรวจสอบว่าหยกชิ้นนี้มีการใส่สารโพลิเมอร์หรือไม่

         ทั้งนี้ NGG JEWELLERY จะคัดหยกที่เป็น A jade เท่านั้น  การจะได้หยกธรรมชาติที่มีสีสวย เนื้อดีต้องอาศัย จังหวะและดวง ถึงจะได้พบกับหยกที่เรียกว่า สี Imperial ไม่ได้มีดีที่สีเขียวสวยงามคล้ายมรกต เนื้อต้องละเอียด แสงสามารถส่องผ่านได้ จึงจะเป็น Imperial jade หรือจักรพรรดิแห่งหยกเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์วางขายในร้าน NGG JEWELLERY เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เมื่อซื้อหยก(เฝ่ยฉุ้ย)

Set1

เผยตรวจสอบหยกว่ามีมากมายหลายวิธี  คือ…

  1. การนำเส้นผมพันหยก (เฝ่ยฉุ้ย) แล้วลนไฟ ถ้าเป็นเฝ่ยฉุ้ยแท้ผมจะไม่ขาด วิธีนี้เป็นความเชื่อแบบผิดๆ ความจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นแร่ชนิดไหน ก็ทำให้ผมไม่ขาดเพราะการลนไฟ ไม่ได้จ่อไปที่ผมโดยตรง ส่วนมากจะแค่ลนๆแกว่งไปมา และไม่ว่าจะเป็นอัญมณีชนิดไหน ก็ทำให้ผมไม่ขาดเหมือนกัน
  2. หยกเย็น การตรวจสอบอัญมณี เรียกว่า “worm in touch, cold in touch” ช่วยแยกแยะได้ว่าอัญมณีชิ้นนี้เป็นแร่ แก้ว หรือพลาสติก ซึ่งวิธีนี้ไม่สามารถใช้ตรวจสอบหยกได้ เนื่องจากมีอัญมณีหลายชนิดที่นิยมนำมาหลอกขายว่าเป็นหยก แต่ราคาต่างกันมาก เช่น ควอทซ์ย้อมสี

         ปัจจุบันวงการหยก โดยเฉพาะในประเทศจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกงและไทย  เปลี่ยนการเรียกชื่อกันเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากการตรวจสอบอัญมณีที่มีเครื่องมือทันสมัยมากขึ้น เช่นเครื่อง Laser Raman Spectroscope เป็นเครื่องที่ใช้เลเซอร์ในการวิเคราะห์ว่าเป็นพลอย แร่ชนิดใดอย่างละเอียด ซึ่งเครื่องนี้ทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีของ NGG ก็ใช้เช่นกัน พบว่า หยก Jadeite ในอดีตที่ใช้กันมา ไม่ได้มีแร่ Jadeite อยู่เพียงชนิดเดียว พบว่ามีแร่ตัวอื่นอีกสองชนิดปนอยู่ด้วยกัน นั้นคือ Omphacite และ Kosmochlor โดยทั้งสามชนิดนี้เมื่อดูด้วยตาเปล่า หรือใช้กล้องไมโครสโคปที่มีกำลังขยาย 60 เท่าส่อง ก็ไม่พบความแตกต่าง มีเพียงเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้น ที่จะแยกแยะได้  จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อเรียกกันใหม่ จากหยกพม่า หยก Jadeite เป็นหยกเฝ่ยฉุ้ย เพื่อป้องกันการสับสนในการซื้อขาย

Set 2

         ทั้งนี้ หยก (เฝ่ยฉุ้ย) ที่มีคุณภาพดี สีสวย ไม่ได้เป็นที่พบได้ตามปกติ เพราะมีการนำเฝ่ยฉุ้ยที่เนื้อและสีที่ไม่สวยมาปรับปรุงคุณภาพ เช่น ย้อมสี ใส่โพลิเมอร์เข้าไปทำให้สีสวย เนื้อดีขึ้นมาได้ หรือที่เรียกกันว่า หยกอาบน้ำ หรือ B+C jade ซึ่ง B jade หมายถึง (หยก)เฝ่ยฉุ้ยที่ใส่โพลิเมอร์เข้าไปให้เนื้อใสขึ้น C jade หมายถึง เฝ่ยฉุ้ยที่ย้อมสี ส่วนเฝ่ยฉุ้ยธรรมชาติที่ไม่ผ่านการปรับปรุงใดๆเรียกว่า A jade

         พร้อมกันนี้ NGG JEWELLERY มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีมีครบทั้ง 3 ขั้นตอนพร้อมในการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยวิเคราะห์ พร้อมนักอัญมณีศาสตร์ที่มีความชำนาญ ตรวจสอบอีกขั้นหนึ่งเพื่อผลสัมฤทธิ์ถูกต้อง 100 % ให้ลูกค้ามั่นใจ…..

ปิดความเห็น บน กูรู แนะ ดูหยกอัญมณีด้วยหลักวิทยาศาสตร์ 3 ขั้นตอน

ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นประธานมอบรางวัลงาน “New Zealand Alumni Networking”- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย” ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นประธานมอบรางวัลงาน “New Zealand Alumni Networking”- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย” ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

Posted on 29 เมษายน 2024 by writer

ENZ-1

         ในโอกาสที่ฯพณฯ นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน (The Right Honourable Christopher Luxon) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบรางวัลงาน “New Zealand Alumni Networking”- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย” จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) ประจำสถานทูตนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์และส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับศิษย์เก่านิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ อันมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ และตัวแทนศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

ENZ-2

ในการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ 2 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลเชิดชูเกียรติยศสมาคมศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย (The Distinguished Service Award) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ของศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย โดยมี นางนพมาศ ไวยรัชพานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่านิวซีแลนด์ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล
  • รางวัลเกียรติยศศิษย์เก่านิวซีแลนด์ผู้ทรงคุณวุฒิ (The Eminent Alumni Award) ที่มีผลงานดีเด่นต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

         นอกจากนี้ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ยังเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ New Zealand Alumni Hall of Fame  เชิดชูประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018) – ปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ.2023) จำนวนทั้งสิ้น 18 คน  ซึ่งเป็นศิษย์เก่านิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม, นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์, ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์, นายปฐมภพ สุวรรณศิริ เป็นต้น

ENZ-4

         ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มุ่งเน้นสอนนักเรียนให้คิดเชิงวิเคราะห์ เน้นฝึกการแก้ปัญหาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในการพัฒนาเด็กนักเรียนสู่อนาคตที่ดีที่สุดในโลก   เนื่องจากระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อนักเรียนที่จบการศึกษาที่นิวซีแลนด์มีทักษะที่เหมาะสมกับโลกในอนาคต

         นิวซีแลนด์ ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมของนักศึกษาจากนานาชาติกว่า 125 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีรายงานว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี ค.ศ.2023 (มกราคม-สิงหาคม 2023) มีนักศึกษาต่างชาติลงทะเบียนไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวนทั้งสิ้น  59,306 ราย  ซึ่งคิดเป็นอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 43% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี 2022 ในจำนวนนี้พบว่า จำนวนนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศไทยติดอันดับอยู่ใน 5 อันดับแรก (รองจากจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)   เติบโตจากก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไทยจัดอยู่ในอันดับ 7

ENZ-5

         ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมายาวนานกว่า 68 ปี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านการศึกษา โดยการศึกษานิวซีแลนด์ได้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโอทาโก้และโรงเรียนจากเมืองดันนิดิน โครงการความร่วมมือระหว่างเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์  โครงการ New Zealand – Thailand Digital Classroom ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในนิวซีแลนด์และโรงเรียนไทยผ่านการทำงานและกิจกรรมออนไลน์ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นประธานมอบรางวัลงาน “New Zealand Alumni Networking”- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย” ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

Digital CEO รุ่นที่ 7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่อง จากวิทยากรชั้นนำของวงการ

Digital CEO รุ่นที่ 7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่อง จากวิทยากรชั้นนำของวงการ

Posted on 23 เมษายน 2024 by writer

          เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.จักกนิตติ์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล depa นำคณะหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 เยี่ยมชมสำนักงาน อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  (AWS) รวมทั้งยังมี วิทยากรชั้นนำร่วมมอบความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม อีกด้วย

DSC_7897_resize_resize

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดิศร์ หะริณสุต Country Manager, Thailand, Worldwide Public Sector, AWS ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ “Power of Innovation by Amazon’s way”  ให้กับคณะผู้บริหารหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 จากนั้น คุณฐิติมา รุ่งผาติ Principal Account Manager, Government Lead นำเข้าสู่ Amazon’s Culture of Innovation  พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน AWS Office นอกจากนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายวงการ อาทิ ดร.นที เทพโภชน์ นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทย บรรยายหัวข้อ “Bridging the Gap : Using Technology to Connect the Physical and Digital World”  คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้ง RECULT บรรยาย “กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Big Data เพื่อเกษตรอัจฉริยะ” และ คุณกุลนันท์ พันธุ์อนุกูล CEO & COO บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด ในหัวข้อ “Digital  Transformation for Talent acquisition and Recruitment”

DSC_7872_resize_resize

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 ได้มาศึกษาดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ของอะเมซอน ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง…

ปิดความเห็น บน Digital CEO รุ่นที่ 7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่อง จากวิทยากรชั้นนำของวงการ

NGG JEWELLERY เผยธุรกิจจิวเวลรี่ปีมังกรแข่งดุ กางแผนปี 67 เน้นขยายฐานลูกค้า – บริการครบวงจรตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศ

NGG JEWELLERY เผยธุรกิจจิวเวลรี่ปีมังกรแข่งดุ กางแผนปี 67 เน้นขยายฐานลูกค้า – บริการครบวงจรตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศ

Posted on 22 เมษายน 2024 by writer

          NGG JEWELLERY    อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจ และอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ประกาศรุกตลาดทั่วประเทศล่าสุด เผยธุรกิจจิวเวลรี่ปีมังกรแข่งสูง พร้อมกางแผนปี ’67 เน้นขยายฐานลูกค้าล่าสุดเปิดสาขาใหม่ เซ็นทรัล นครสวรรค์ ด้วยสินค้าคุณภาพ ตอบสนองผู้บริโภค ชูจุดแข็งบริการครบวงจร และความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิต และจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพ เผยตั้งเป้าปี 2567    พร้อมทุ่มงบกว่า 300 ลบ. เพื่อขยายสาขาเพิ่มอีก 5สาขา  ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เดินหน้ารุกตลาดทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล -02_resize

          นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือNGG JEWELLERY” (NGG : natural glamour gift) อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าครบวงจรทั้ง 3 อุตสาหกรรม  ทองคำ  เครื่องประดับ และนาฬิกา แบรนด์ชั้นนำของโลก  เปิดเผยถึงนโยบายแผนการตลาดในปี 2567 มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าการขยายสาขา “NGG JEWELLERY” ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้บุกทำเลทองภาคกลางเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัล นครสวรรค์ ตั้งบริเวณชั้นG   พร้อมเผยกลยุทธ์การทำตลาด ขยายฐานลูกค้า –  ตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศบริการอย่างครบวงจร

          สำหรับกลยุทธ์การตลาดของ “NGG JEWELLERY” เน้นการสร้างแบรนด์มาตลอด โดยผ่านเรื่อง Jewellery  Destination อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติฯ ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี โดยมีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล จึงทำให้จำหน่ายสินค้าคุณภาพระดับเวิลด์คลาสในทุกมิติ บริษัทฯมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ผ่านการสื่อสารทั้ง offline และonline  ควบคู่ไปกับการทำการตลาดในการจัดโปรโมชั่น และแคมเปญต่างๆ ทุกเดือนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสาขาของNGG ที่มากกว่า 20 สาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ในช่องทางการขายออนไลน์ NGG ก็มีการทำการตลาด ผ่านช่องทาง E-commerce เกือบทุกแพลตฟอร์ม ของ marketplace ที่มีในตลาด และรวมถึงการขายผ่านเวปไซต์ NGG เองด้วย”

S__14745632_0_resize

          “สำหรับในปีนี้ 2567 บริษัทมีแผนการตลาดด้วยการขยายฐานลูกค้า ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้ พร้อมทุ่มงบกว่า 300 ลบ. เพื่อขยายสาขาเพิ่มอีก 5สาขา  ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีการทำกิจกรรม CRM เพื่อตอบแทนสังคมและดูแลฐานลูกค้าสมาชิกได้อย่างทั่วถึงอยู่กับเรา ซื้อสินค้าเราตลอดไป รวมทั้งการจัดโปรโมชั่นตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยังมีแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดด้วยการจับมือร่วมกับ partner ทางธุรกิจ เพื่อจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของNGG ให้เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าทุกคน ในทุกๆ กลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับ NGG ที่เราสามารถส่งเสริมและสร้างยอดขายให้เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิตและจำหน่าย ภายใต้คอนเซปต์ design the happiness to represent your success ทั้งด้านดีไซน์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ULTIMATE MASTER PIECES ด้วยการรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับอันงดงาม ด้านคุณภาพการผลิต  ได้รับการยกย่องให้เป็น Expert มีความเชี่ยวชาญอันเหนือชั้นที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้จัดจำหน่าย ด้านการรับประกัน สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันระดับเวิลด์คลาส (E – Certificate) พร้อมทั้งยังเป็น  LUXURY EXPERIENCE ศูนย์บริการการซื้อ ขายและการแลกเปลี่ยน พร้อมบริการหลังการขายอีกด้วย

S__14745628_0_resize

          พร้อมกันนี้ NGG JEWELLERY ยังมีสินค้ามากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ NGG Jewellery, อาทิ  CHARMMY, TARIZ, 24K Jewelry, GEMALYN, ZOULLINK, GEMRARITY, DIAMOND TODAY เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่สาขาต่างๆ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล เชียงใหม่ , เซ็นทรัล นครสวรรค์ ,  เซ็นทรัล อยุธยา,  เซ็นทรัล ศรีราชา,  เทอมินอล 21 พัทยา ,  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, จังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (Westville)  และ เซ็นทรัล พระราม2   เป็นต้น รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีหน้าสาขาทั้งหมด  อีกทั้งยังมีด้าน Online เช่น ทาง website NGG ,  Shopee ,  Lazada และ Allonline เป็นต้น ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจำหน่ายและบริการแบบครบวงจรทั่วประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์  สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com  Facebook: NGG Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน NGG JEWELLERY เผยธุรกิจจิวเวลรี่ปีมังกรแข่งดุ กางแผนปี 67 เน้นขยายฐานลูกค้า – บริการครบวงจรตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศ

มิถุนายน 2024
พฤ อา
« พ.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

RELATED SITES