Categorized | ข่าว

ว.เทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา เปิด โครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”

Posted on 11 พฤษภาคม 2023 by writer

Print

           วิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา สถานศึกษาเพื่อคนพิการ เดือดร้อนหนักได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของโลกและของประเทศที่ตกต่ำในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เผยยอดบริจาคลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง กระทบหนักถึงคนพิการ ดังนั้นวิทยาลัยฯพระมหาไถ่ พัทยา จึงเปิดโครงการ “365 วันทำความดี เพี่อคนพิการสู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”  เพื่อเชิญชวนสถานประกอบการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  เพื่อต่อลมหายใจให้คนพิการ ด้วยการมอบสิ่งของ ทุนอาหาร ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาคนพิการ ให้อิ่มท้อง 3 มื้อ ได้เรียนหนังสือ ฝึกทักษะชีวิต มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศเยี่ยมชมให้กำลังใจกับน้องๆ ผู้พิการที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา และบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 3424736274ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์

           นายคำพันธุ์ ราชดา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยคโยีพระมหาไถ่ พัทยา  เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การฝึกอาชีพและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ นอกจากนั้น ยังรณรงค์และผลักดัน  เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการ การปรับสภาพแวดล้อม และบริการสารธารณะที่มีต่อคนคนพิการ  รวมไปถึงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคม ที่มีต่อคนพิการผ่านสื่อทุกรูปแบบ    โดยตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีของการดำเนินงาน สามารถช่วยเหลือคนพิการโดยตรงมาแล้วมากกว่า  5,000 คน  ซึ่งการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องดูแลทั้งในเรื่องที่พัก อาหาร การจัดการศึกษา  และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากคนพิการ

คุณคำพันธุ์ ราชดา_001_resize

           จากการดำเนินงานที่ผ่านมา  วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประมาณ20% และมากกว่า80%เป็นการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ และนำไปสู่การมีงานทำแต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกและของประเทศตกต่ำในระยะ10ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในภาพรวมเป็นอย่างมาก

           “ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและฝึกอาชีพสำหรับคนพิการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยฯจึงได้ดำเนินโครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการสู่การเป็นผู้ให้ที่มีมสุขเพื่อเชิญชวนสถาน ประกอบการมาทำกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มอบสิ่งของบริจาค มอบทุนเลี้ยงอาหาร มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนละนักศึกษาคนพิการรายบุคคล ซึ่งจะทำให้วิทยาลัยฯ มีงบประมาณทั้งในด้านการจัดการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค ด้านบริหารจัดการและบริการอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาพิการ มีอาหารอิ่มท้องครบ3มื้อ ได้เรียนหนังสือจนมีทักษะความรู้ทางวิชาการและทักษะชีวิตจนสามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและสังคม”

1682-1_resize

           ทั้งนี้ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเป็นอาสาสมัครทำบุญ เพื่อการกุศล และสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยามีงบประมาณในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาผู้พิการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนำไปสู่การมีงานทำที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม และมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ นักศึกษาพิการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมาหาไถ่จำนวน 165 คน

           “สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการมาทำกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สามารถให้การสนับสนุนด้วยการมอบทุนเลี้ยงอาหารมื้อละ 5,000 บาท หรือ มอบทุนการศึกษาให้ทุนละ 1,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน อาทิ ทำกิจกรรมจัดห้องสมุด ทำความสะอาดโรงเรียน เล่นดนตรี และอื่นๆ   ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ เรามั่นใจว่าสถานประกอบการที่ร่วมกิจกรรมกับ โครงการ  “365 วันทำความดีเพี่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข” ทำให้มีภาพลักษณ์ ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมพนักงานมีจิตอาสาและมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ขณะเดียวกัน วิทยาลัยฯ ก็จะมีงบประมาณในการจัดอาหาร และการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  สถานประกอบการจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้กับภาคีเครือข่าย และมีสถานประกอบการใหม่ มาร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์ หรือ โทร 089 403 5950” ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยากล่าวในท้ายสุด

Comments are closed.

พฤษภาคม 2023
พฤ อา
« เม.ย.   มิ.ย. »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

RELATED SITES