Categorized | ข่าว

มหาวิทยาลัยดังนิวซีแลนด์โชว์เคสพัฒนายั่งยืน GSDC 2024 รั้งอันดับ 1 เป็นผู้นำของโลกด้านการจัดการความยั่งยืนจาก THE

Posted on 24 มิถุนายน 2024 by writer

5 Sustainability Stewardship

          มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน Global Sustainable Development Congress 2024 (GSDC 2024)” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนที่ภาคการศึกษาและมหาวิทยาลัย จะสามารถมีส่วนช่วยผลักดันและสนับสนุนความยั่งยืนระดับโลก  จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) โดยมีผู้นำมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้

1 ENZ_ Dawn Freshwater (UOA)_resize

          นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นอันดับต้นๆของโลก ทั้งภาคการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ก้าวขึ้นมาสู่อันดับต้นๆของโลกในด้านจัดการดูแลความยั่งยืน จากการจัดอันดับผลกระทบด้านการศึกษาของ Times Higher Education ปีล่าสุด (2024)

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับ 1 เป็นผู้นำของโลกด้านการจัดการความยั่งยืน

          มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกด้านการจัดการความยั่งยืนใน Times Higher Education Impact Rankings 2024 โดยสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) ได้ประกาศว่า แนวทางการจัดการความยั่งยืนและความเท่าเทียมของมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์นั้นเป็นผู้นำระดับโลกในการจัดอันดับ Impact Rankings (ปี 2024) ล่าสุด โดยนิวซีแลนด์มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดถึง 85.3 รองลงมาคือออสเตรเลีย (84.4) และฮ่องกง (81.9) ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 แห่งในนิวซีแลนด์เข้าร่วมในการจัดอันดับนี้

          ทั้งนี้ การจัดอันดับ Impact Rankings ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว เป็นระบบการจัดอันดับเพียงระบบเดียวในโลกที่วัดผลการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) การจัดอันดับนี้ประเมินความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยต่อความยั่งยืนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การวิจัย การดูแลทรัพยากร การเผยแพร่ และการสอน ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัย 2,152 แห่งจาก 125 ประเทศ/ภูมิภาค ได้รับการประเมิน โดยมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ได้รับคะแนนสูงในการติดตามขยะอาหารและการมีอาหารที่ยั่งยืนในมหาวิทยาลัย (SDG 2) สัดส่วนของนักวิชาการหญิงอาวุโส (SDG 5) การมีนโยบายและการวัดการใช้น้ำซ้ำ (SDG 6) การรับประกันการประหยัดพลังงานด้วยการปรับปรุงอาคาร (SDG 7) และการรับประกันค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ (SDG 8)

2 ENZ-Neil Quigley (Waikato)_resize

ผู้นำจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมเวทีโลก  GSDC 2024 ที่ประเทศไทย

          ภายในงาน Global Sustainable Development Congress 2024  ทางมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ นำโดย มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์  (University of Auckland; UOA), มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี (University of Canterbury)  และมหาวิทยาลัยไวกาโต( University of Waikato)ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันที่จะส่งต่อแนวคิด ความรู้ และ วิธีการต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

          ศาสตราจารย์ ดอน เฟรชวอเตอร์ (Dawn Freshwater, Vice-chancellor and professor, University of Auckland) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (University of Auckland; UOA) เปิดเผยว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งทางความคิดของชุมชนและสังคม จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของนักเรียน นักวิชาการ พนักงาน ผู้สนับสนุน และผู้คนในชุมชน ซึ่งสถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการสนทนาสาธารณะในประเด็นที่หลากหลาย โดยเรามุ่งเน้นที่ความสำคัญของการพัฒนาสังคมที่ยุติธรรมและมีวัฒนธรรมเพื่อที่จะสามารถส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนได้ เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะติดกับดักทางเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่เรายังคงมีอีกหลายหนทางที่จะโน้มน้าวให้ทุกคนเข้าใจ คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยังคงต้องเคารพความแตกต่างในแต่ละวัฒนธรรมเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในอนาคตที่ยั่งยืนอีกด้วย

          “ไม่เพียงแค่การให้การศึกษาที่มีคุณภาพเท่านั้น เรายังทำงานกับโรงเรียนและการศึกษาภาคบังคับและให้ผู้คนเข้าถึงออนไลน์สำหรับการฝึกอบรม STEM ดังนั้นนโยบายของเราจริงๆแล้วคือ การเริ่มก่อนที่เด็กๆและเยาวชนก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัย โดยจะช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดในเรื่องของความยั่งยืน และหลักสูตรใหม่ของเราจะมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืน และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในนิวซีแลนด์” ศาสตราจารย์ ดอน เฟรชวอเตอร์ กล่าวและเสริมว่า

3 ENZ-Brett Berquist and Professor Simon Kingham (UC)_resize

          “หนึ่งในสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง นั่นก็คือ เทคโนโลยีในอนาคตและแม้แต่เทคโนโลยีที่เรากำลังใช้อยู่ในวันนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เราต้องคำนึงถึงวิธีการที่เราจะสามารถสนับสนุนนักศึกษาของเรา ที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคต และเป็นพลเมืองที่สำคัญนิวซีแลนด์และของโลก ที่จะเตรียมพร้อมในการรับเทคโนโลยี AI และอื่นๆที่เกิดขึ้นจาก AI รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในแบบผสมผสานให้เข้ากับชีวิตของพวกเขาได้”

          หนึ่งในการแสดงถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นได้สะท้อนในรูปแบบการจัดบูทของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ในงาน GSDC ที่มีทั้งจอ LED โชว์ภาพเคลื่อนไหว และ VR reality ให้ผู้เยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศเสมือนจริงของนิวซีแลนด์ได้ภายในงาน GSDC 2024

          มร. นีล ควิกลีย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยไวกาโต (Neil Quigley, Vice-chancellor and ญPresident, University of Waikato) เปิดเผยว่า รู้สึกโชคดีที่มหาวิทยาลัยไวกาโตตั้งอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงและพื้นฐานที่ดีด้านความยั่งยืนอยู่แล้ว แต่เราก็ยังคงส่งเสริมความคิดริเริ่มในหลากหลายด้านทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยไวกาโตจะมุ่งเน้นทางด้านการวิจัย แต่ก็ยังมุ่งเน้นในด้านของความยั่งยืนและความเป็นสากลในหลักสูตรอีกด้วย

          “สำหรับอนาคตเรากำลังดำเนินการโปรแกรมใหม่ๆในด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการพยาบาล และการผดุงครรภ์ เภสัชศาสตร์ และเราหวังว่าจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสำหรับแพทยศาสตร์ โปรแกรมใหม่จะสามารถทำให้เราก้าวข้ามปัญหาและเทคโนโลยีเก่าเพื่อที่เราจะมุ่งไปสู่อนาคตได้” มร. นีล ควิกลีย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยไวกาโต กล่าว

4 ENZ- UOA Booth_resize

          ทางด้านของ มร. เบร็ต เบอร์ควิสต์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านความร่วมมือ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (Mr.Brett Berquist, Assistant vice-chancellor for engagement, University of Canterbury) ได้ให้ความเห็นร่วมกับ ศาสตราจารย์ ไซมอน คิงแฮม ศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี (Professor Simon Kingham, Geography Professor, UC) ว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นสำคัญมากสำหรับโลกโดยรวม นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีผู้คนเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนในงานที่ใหญ่ที่สุดที่ Times Higher Education เคยจัดขึ้น นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นผู้คนมากมายจากหลากหลายประเทศในงานประชุม GSDC 2024 ที่กรุงเทพฯ ทุกคนต่างมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนในระดับโลกสำหรับประเทศและสถาบันของตนเอง ดังนั้น สิ่งที่เรากำลังพูดถึงในเวทีสนทนาคือ ตัวอย่างจากนิวซีแลนด์ เราพูดถึงบริบทของสถาบันของเรา ประเทศของเราและรัฐบาลของเรา แต่เรายังเปรียบเทียบกับตัวอย่างจากประเทศไทยและอินเดียกับผู้ร่วมอภิปรายคนอื่นๆ  ถึงการที่มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือปัญหาต่างๆในชุมชน ที่เป็นอะไรที่นอกเหนือจากงานวิจัยเพราะนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

          มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ มีเครื่องหมายด้านคุณภาพการศึกษาที่แข็งแกร่งมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ยังได้ประกาศเป้าหมายสาธารณะในด้านความยั่งยืนและการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศร่วมกับรัฐบาล ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคน

31 ส.ค. นี้ เชิญร่วมงานงานสำหรับการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ 2024 

          สำหรับน้องๆที่สนใจอยากเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ โอกาสมาแล้วกับงานใหญ่ประจำปีการศึกษานิวซีแลนด์ หนึ่งปีมีหนเดียว พบกันในงานสำหรับการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ 2024  (New Zealand Education Fair 2024) ขอรับคำปรึกษาได้โดยตรงจากกว่า 50 สถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ ทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา พร้อมทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท  ทดลองเรียนในคลาสเรียนจำลองจากครูนิวซีแลนด์ และลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปนิวซีแลนด์ เสาร์ที่ 31 ส.ค. นี้ 11.00-17.00 น. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรีตลอดงาน) คลิ๊ก https://www.learnenglishnewzealand.com/nzeducationfair

Comments are closed.

มิถุนายน 2024
พฤ อา
« พ.ค.   ก.ค. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

RELATED SITES