Categorized | ข่าว

ควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

Posted on 21 มีนาคม 2024 by writer

First Friend In Class_resize

          การเรียนต่อในต่างประเทศถือเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและคุ้มค่าอย่างมาก แต่การที่จะเรียนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น ผู้เรียนต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท ความคาดหวังและข้อกำหนดของระบบการศึกษาในประเทศนั้นๆด้วย

          นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมการศึกษาโลก เพราะด้วยระบบการศึกษาพื้นฐานที่แข็งแกร่งได้รับการยอมรับในระดับสากล สภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย ธรรมชาติสวยงาม มีความเป็นพหุวัฒนธรรมโอบรับความหลากหลายในประเทศ และอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานต่อได้สูงสุดถึง 3 ปีหลังเรียนจบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหมุดหมายสำคัญทางด้านการศึกษาของนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก

          นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล  ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษาและต้อนรับนักเรียน นักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีมีนักเรียนต่างชาติเดินทางไปเรียนต่อนิวซีแลนด์เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงนักเรียนไทยกว่า 1,800 คน ซึ่งมีทั้งระดับมัธยมศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ  และการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

          “ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ มุ่งเน้นสอนนักเรียนให้คิดเชิงวิเคราะห์ เน้นฝึกการแก้ปัญหาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต โดยการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท็อป 1% ของโลก ทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการความทุ่มเทในการเรียนการสอนเพื่อผลลัพธ์อันเยี่ยมยอด” นางสาวช่อทิพย์ กล่าวและเสริมว่า

Library Image-classroom_resize

          อย่างไรก็ตาม การเรียนในมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นักเรียนต่างชาติควรมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ให้ดีก่อน  โดยมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (University of Canterbury) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์ ที่มี UC Business School ติดอันดับท็อป 1% ของโลก ได้ให้คำแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสู่ความสำเร็จดังนี้

 • ทำความเข้าใจวัฒนธรรมและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ พร้อมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวัง วิธีการทำงาน และข้อกำหนดเงื่อนไขของระบบมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ถือเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์
 • เตรียมพร้อม ปรับตัว และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และด้านการศึกษา เปิดมุมมองใหม่และยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆ อย่าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์
 • กำหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อสร้างแรงจูงใจ เพราะการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความท้าทาย ต้องใช้เวลานานและอาจเผชิญกับความเครียดและกดดันในการทำงานและปฏิบัติตามกำหนดเวลา ดังนั้น การมีเป้าหมายจะช่วยให้เรามีแรงผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
 • เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนแบบอิสระ การศึกษาในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์อาจมีความอิสระมากกว่าที่เราคิด ผู้เรียนต้องทำเองตั้งแต่การเลือกคอร์สเองจนถึงการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ผู้เรียนต้องรู้จักศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการเรียนรู้อิสระ เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียนที่จะส่งงานตรงตามเวลา ไม่มีใครช่วยตรวจสอบถ้าไม่ทำตามกำหนด หากต้องการขยายเวลาผู้เรียนต้องหารือเรื่องนี้กับครูก่อนวันกำหนดเอง
 • ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ:การลอกเลียนและการอ้างอิง มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มีความเข้มงวดเรื่องการลอกเลียนแบบไอเดีย การอ้างอิงแหล่งข้อมูล ต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นกล่าวอ้างหรือเขียนเป็นผลงานของตนเอง
 • เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และต้องมีการพัฒนาภาษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเทคนิค ดังนี้

AKL card 10 1119_resize

 1. หาพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อหาความหมาย การสะกดและออกเสียง อย่างถูกต้อง
 2. ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้มากที่สุด พูดคุยกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในการสนทนาในชั้นเรียนเพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. ฝึกเขียนภาษาอังกฤษทุกวัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการเขียนทางวิชาการ แต่อาจเป็นการเขียนไดอารีเกี่ยวกับสิ่งที่ทำในวันนั้นๆ หรือข้อความส่งถึงเพื่อน หรือเขียนบันทึกข้อความบางสิ่งเพื่อเตือนตัวเอง
 4. ฝึกอ่านภาษาอังกฤษและสังเกตว่าภาษาอังกฤษถูกใช้อย่างไรในหนังสือและบทความทางวิชาการ โดยอ่านครั้งแรกเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา และอ่านอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจกับโครงสร้างภาษาที่เฉพาะเจาะจง
 5. บันทึกสมุดคำศัพท์ใหม่ๆ จดคำศัพท์ใหม่ที่พบขณะอ่านพร้อมกับความหมาย (จากพจนานุกรม) ส่วนที่เป็นประธาน (นาม กริยา ฯลฯ) และวิธีการใช้คำนั้นในประโยค
 • นอกจากนี้ เนื่องจากนิวซีแลนด์มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีนักศึกษาและบุคลากรที่มาจากทั่วโลก นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมี ภาษาท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ที่เรียกว่า Te Reo Māori  เป็นภาษาทางการอีกหนึ่งภาษา ซึ่งบางครั้งนักศึกษาอาจพบเจอการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาท้องถิ่นในการกล่าวต้อนรับ บนป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ รอบรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติควรทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับภาษาท้องถิ่นเบื้องต้นด้วย
 • รู้จักพัฒนาเครือข่ายทางสังคม เพราะการเรียนต่อในต่างประเทศทำให้เราอยู่ห่างจากครอบครัว เพื่อนและวัฒนธรรมบ้านเกิด การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมจะช่วยสนับสนุนให้เรามีตัวช่วยมากขึ้น
 • รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น รวมถึงการจัดสรรสมดุลเรื่องสุขภาพ  จัดการเวลา ให้สามารถออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ดี สนุกสนานกับทิวทัศน์ที่สวยงามของนิวซีแลนด์ และใช้เวลากับเพื่อนใหม่นอกเหนือจากการทำงานที่มีต่อการศึกษาของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

Comments are closed.

มีนาคม 2024
พฤ อา
« ก.พ.   เม.ย. »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

RELATED SITES