Archive | กันยายน 9th, 2020

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษ

Posted on 09 กันยายน 2020 by writer

001_resize

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล”  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่เข้าอบรมหลักสูตร  “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 2 โดยมี  ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ให้การต้อนรับในวันเสาร์ที่12 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย
วินแดม เจ้าพระยาปาร์ค

ปิดความเห็น บน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษ

ร.ม.ว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 2 ดีป้า

ร.ม.ว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 2 ดีป้า

Posted on 09 กันยายน 2020 by writer

DSC_1862-1_resize_resize

          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่2  จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)  พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ Thailand Digital Society after COVID-19 pandemic เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารรับมือหลังวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งได้เปิดมุมมองถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G  ที่มีผลต่อภาคการเกษตรสมัยใหม่ โดยมี  ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ

DSC_1892_resize_resize

          ซึ่งผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 50 คน  อาทิ  ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล นายกิติกร ลิมปนพงศ์เทพ   นายเกรียงไกร  วัฒนาสว่าง   นางจงกลนี แก้วสด ดร.จิราพร ศิริคำ  นายชวิศ ยงเห็นเจริญ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร  นายชิษณุชา บุดดาบุญ  นางณฐอร อินทร์ดีศรี นางสาวณพีรา เตชาชาญ  นายณรัณ รติพาณิชย์วงศ์  นายณัฐสรณ์  ดำเนินชาญวนิชย์ นางสาวดวงพร อุดมทิพย์   นางทัศนีย์ ทองมี  นายธนบดี สวัสดิ์ศรี  นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ นายธนา ใยบัวทอง  ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์   นายธำรงเกียรติ  อุทัยสาง  นายนคินทร์  ปิยารมย์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง นางสาวนันทวรรณ สุริย์  นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล  นายเบญจพล พาลี  นายปณิธาน มีไชยโย  นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล  นางพรพนิต รัตนกุล นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ  นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย นายภานิต ภัทรสาริน  นายภานุ  เนื่องจำนง  ดร.มลวิภา เตชาวัฒนากูล  นายมิตรดนัย สถาวรมณี ดร.เมธี พะยอมยงค์  นายยุทธพงศ์  มีแก้ว  นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ นายรัสชัย เหรียญพาณิชย์  นางลักขณา ตั้งจิตนบ  ดร.วัฒนา พุฒิชาติ นายวิทวัส  ปัญญาแหลม นายวิเธียรณ์ จันทะเรือง นายวีรวัฒน์ กำจรวงศ์ไพศาล นางสาวศลิษา หาญพานิช  นายศุภชัย สามเสน ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  นายสมัย ลี้สกุล  นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย  นายสิทธิพร ก้อนแก้ว  นายสุภกิจ ลักษณะศิริ ดร.สุรจิต  ลักษณะสุต  นายสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง  นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง นางสาวอโณทัย ดลพิทักษ์ นางสาวอรวรรณ ติลกเรืองชัย  ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์  นางอัญชนา ตราโช นายอาณัติ กลิ่นส่ง  นางสาวอินทิรา ฟุ้งมงคลเสถียร เป็นต้น ร่วมในครั้งนี้ฯ  ห้องประชุมชั้น 5 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ถ.ลาดพร้าว  เมื่อเร็วๆนี้

DSC_2103-1_resize

ปิดความเห็น บน ร.ม.ว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 2 ดีป้า

กันยายน 2020
พฤ อา
« ส.ค.   ต.ค. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

RELATED SITES