Archive | เมษายน, 2024

ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นประธานมอบรางวัลงาน “New Zealand Alumni Networking”- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย” ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นประธานมอบรางวัลงาน “New Zealand Alumni Networking”- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย” ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

Posted on 29 เมษายน 2024 by writer

ENZ-1

         ในโอกาสที่ฯพณฯ นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน (The Right Honourable Christopher Luxon) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบรางวัลงาน “New Zealand Alumni Networking”- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย” จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) ประจำสถานทูตนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์และส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับศิษย์เก่านิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ อันมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ และตัวแทนศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

ENZ-2

ในการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ 2 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลเชิดชูเกียรติยศสมาคมศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย (The Distinguished Service Award) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ของศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย โดยมี นางนพมาศ ไวยรัชพานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่านิวซีแลนด์ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล
  • รางวัลเกียรติยศศิษย์เก่านิวซีแลนด์ผู้ทรงคุณวุฒิ (The Eminent Alumni Award) ที่มีผลงานดีเด่นต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

         นอกจากนี้ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ยังเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ New Zealand Alumni Hall of Fame  เชิดชูประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018) – ปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ.2023) จำนวนทั้งสิ้น 18 คน  ซึ่งเป็นศิษย์เก่านิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม, นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์, ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์, นายปฐมภพ สุวรรณศิริ เป็นต้น

ENZ-4

         ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มุ่งเน้นสอนนักเรียนให้คิดเชิงวิเคราะห์ เน้นฝึกการแก้ปัญหาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในการพัฒนาเด็กนักเรียนสู่อนาคตที่ดีที่สุดในโลก   เนื่องจากระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อนักเรียนที่จบการศึกษาที่นิวซีแลนด์มีทักษะที่เหมาะสมกับโลกในอนาคต

         นิวซีแลนด์ ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมของนักศึกษาจากนานาชาติกว่า 125 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีรายงานว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี ค.ศ.2023 (มกราคม-สิงหาคม 2023) มีนักศึกษาต่างชาติลงทะเบียนไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวนทั้งสิ้น  59,306 ราย  ซึ่งคิดเป็นอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 43% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี 2022 ในจำนวนนี้พบว่า จำนวนนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศไทยติดอันดับอยู่ใน 5 อันดับแรก (รองจากจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)   เติบโตจากก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไทยจัดอยู่ในอันดับ 7

ENZ-5

         ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมายาวนานกว่า 68 ปี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านการศึกษา โดยการศึกษานิวซีแลนด์ได้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโอทาโก้และโรงเรียนจากเมืองดันนิดิน โครงการความร่วมมือระหว่างเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์  โครงการ New Zealand – Thailand Digital Classroom ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในนิวซีแลนด์และโรงเรียนไทยผ่านการทำงานและกิจกรรมออนไลน์ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นประธานมอบรางวัลงาน “New Zealand Alumni Networking”- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย” ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

Digital CEO รุ่นที่ 7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่อง จากวิทยากรชั้นนำของวงการ

Digital CEO รุ่นที่ 7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่อง จากวิทยากรชั้นนำของวงการ

Posted on 23 เมษายน 2024 by writer

          เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.จักกนิตติ์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล depa นำคณะหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 เยี่ยมชมสำนักงาน อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  (AWS) รวมทั้งยังมี วิทยากรชั้นนำร่วมมอบความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม อีกด้วย

DSC_7897_resize_resize

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดิศร์ หะริณสุต Country Manager, Thailand, Worldwide Public Sector, AWS ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ “Power of Innovation by Amazon’s way”  ให้กับคณะผู้บริหารหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 จากนั้น คุณฐิติมา รุ่งผาติ Principal Account Manager, Government Lead นำเข้าสู่ Amazon’s Culture of Innovation  พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน AWS Office นอกจากนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายวงการ อาทิ ดร.นที เทพโภชน์ นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทย บรรยายหัวข้อ “Bridging the Gap : Using Technology to Connect the Physical and Digital World”  คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้ง RECULT บรรยาย “กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Big Data เพื่อเกษตรอัจฉริยะ” และ คุณกุลนันท์ พันธุ์อนุกูล CEO & COO บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด ในหัวข้อ “Digital  Transformation for Talent acquisition and Recruitment”

DSC_7872_resize_resize

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 ได้มาศึกษาดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ของอะเมซอน ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง…

ปิดความเห็น บน Digital CEO รุ่นที่ 7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่อง จากวิทยากรชั้นนำของวงการ

NGG JEWELLERY เผยธุรกิจจิวเวลรี่ปีมังกรแข่งดุ กางแผนปี 67 เน้นขยายฐานลูกค้า – บริการครบวงจรตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศ

NGG JEWELLERY เผยธุรกิจจิวเวลรี่ปีมังกรแข่งดุ กางแผนปี 67 เน้นขยายฐานลูกค้า – บริการครบวงจรตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศ

Posted on 22 เมษายน 2024 by writer

          NGG JEWELLERY    อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจ และอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ประกาศรุกตลาดทั่วประเทศล่าสุด เผยธุรกิจจิวเวลรี่ปีมังกรแข่งสูง พร้อมกางแผนปี ’67 เน้นขยายฐานลูกค้าล่าสุดเปิดสาขาใหม่ เซ็นทรัล นครสวรรค์ ด้วยสินค้าคุณภาพ ตอบสนองผู้บริโภค ชูจุดแข็งบริการครบวงจร และความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิต และจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพ เผยตั้งเป้าปี 2567    พร้อมทุ่มงบกว่า 300 ลบ. เพื่อขยายสาขาเพิ่มอีก 5สาขา  ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เดินหน้ารุกตลาดทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล -02_resize

          นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือNGG JEWELLERY” (NGG : natural glamour gift) อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าครบวงจรทั้ง 3 อุตสาหกรรม  ทองคำ  เครื่องประดับ และนาฬิกา แบรนด์ชั้นนำของโลก  เปิดเผยถึงนโยบายแผนการตลาดในปี 2567 มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าการขยายสาขา “NGG JEWELLERY” ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้บุกทำเลทองภาคกลางเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัล นครสวรรค์ ตั้งบริเวณชั้นG   พร้อมเผยกลยุทธ์การทำตลาด ขยายฐานลูกค้า –  ตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศบริการอย่างครบวงจร

          สำหรับกลยุทธ์การตลาดของ “NGG JEWELLERY” เน้นการสร้างแบรนด์มาตลอด โดยผ่านเรื่อง Jewellery  Destination อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติฯ ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี โดยมีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล จึงทำให้จำหน่ายสินค้าคุณภาพระดับเวิลด์คลาสในทุกมิติ บริษัทฯมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ผ่านการสื่อสารทั้ง offline และonline  ควบคู่ไปกับการทำการตลาดในการจัดโปรโมชั่น และแคมเปญต่างๆ ทุกเดือนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสาขาของNGG ที่มากกว่า 20 สาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ในช่องทางการขายออนไลน์ NGG ก็มีการทำการตลาด ผ่านช่องทาง E-commerce เกือบทุกแพลตฟอร์ม ของ marketplace ที่มีในตลาด และรวมถึงการขายผ่านเวปไซต์ NGG เองด้วย”

S__14745632_0_resize

          “สำหรับในปีนี้ 2567 บริษัทมีแผนการตลาดด้วยการขยายฐานลูกค้า ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้ พร้อมทุ่มงบกว่า 300 ลบ. เพื่อขยายสาขาเพิ่มอีก 5สาขา  ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีการทำกิจกรรม CRM เพื่อตอบแทนสังคมและดูแลฐานลูกค้าสมาชิกได้อย่างทั่วถึงอยู่กับเรา ซื้อสินค้าเราตลอดไป รวมทั้งการจัดโปรโมชั่นตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยังมีแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดด้วยการจับมือร่วมกับ partner ทางธุรกิจ เพื่อจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของNGG ให้เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าทุกคน ในทุกๆ กลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับ NGG ที่เราสามารถส่งเสริมและสร้างยอดขายให้เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิตและจำหน่าย ภายใต้คอนเซปต์ design the happiness to represent your success ทั้งด้านดีไซน์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ULTIMATE MASTER PIECES ด้วยการรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับอันงดงาม ด้านคุณภาพการผลิต  ได้รับการยกย่องให้เป็น Expert มีความเชี่ยวชาญอันเหนือชั้นที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้จัดจำหน่าย ด้านการรับประกัน สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันระดับเวิลด์คลาส (E – Certificate) พร้อมทั้งยังเป็น  LUXURY EXPERIENCE ศูนย์บริการการซื้อ ขายและการแลกเปลี่ยน พร้อมบริการหลังการขายอีกด้วย

S__14745628_0_resize

          พร้อมกันนี้ NGG JEWELLERY ยังมีสินค้ามากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ NGG Jewellery, อาทิ  CHARMMY, TARIZ, 24K Jewelry, GEMALYN, ZOULLINK, GEMRARITY, DIAMOND TODAY เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่สาขาต่างๆ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล เชียงใหม่ , เซ็นทรัล นครสวรรค์ ,  เซ็นทรัล อยุธยา,  เซ็นทรัล ศรีราชา,  เทอมินอล 21 พัทยา ,  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, จังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (Westville)  และ เซ็นทรัล พระราม2   เป็นต้น รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีหน้าสาขาทั้งหมด  อีกทั้งยังมีด้าน Online เช่น ทาง website NGG ,  Shopee ,  Lazada และ Allonline เป็นต้น ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจำหน่ายและบริการแบบครบวงจรทั่วประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์  สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com  Facebook: NGG Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน NGG JEWELLERY เผยธุรกิจจิวเวลรี่ปีมังกรแข่งดุ กางแผนปี 67 เน้นขยายฐานลูกค้า – บริการครบวงจรตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศ

เด็กไทยเรียนซัมเมอร์ภาษาที่นิวซีแลนด์คึกคัก มุ่งเสริมสร้างทักษะผ่านประสบการณ์ชีวิตจริง

เด็กไทยเรียนซัมเมอร์ภาษาที่นิวซีแลนด์คึกคัก มุ่งเสริมสร้างทักษะผ่านประสบการณ์ชีวิตจริง

Posted on 09 เมษายน 2024 by writer

          เมื่อเร็วๆ นี้ ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิด “โครงการเรียนภาษาระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ 2024” ปฐมนิเทศ (Orientation) เตรียมความพร้อมให้กับน้องๆนักเรียนไทยที่ไปเรียนซัมเมอร์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จัดโดย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ เอเจ้นท์ตัวแทนที่ปรึกษาการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีน้องๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน โดยมี นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา จากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ TNZC ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ ชั้น 7 (ตึกแดง) จตุจักร

ENZ-1 พิธีเปิด_resize

          ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เปิดเผยว่า โครงการเรียนภาษาระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ เป็นจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมกีวี ความหลากหลายทางวัฒนธรรมพร้อมเปิดรับไลฟ์สไตล์และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ส่งเสริมด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และมีความปลอดภัย โดยนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในโลกที่ใช้กฎหมายดูแลปกป้องนักเรียนต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติสวยงาม นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสได้สัมผัสกับกิจกรรมนอกห้องเรียนและชีวิตประจำวันในนิวซีแลนด์ เช่น การเล่นกีฬา และแคมป์ปิ้ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและความรับผิดชอบให้กับนักเรียนและเยาวชนในอนาคต

          โครงการเรียนภาษาระยะสั้นที่นิวซีแลนด์มีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นักเรียนไทยจะได้เรียนภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐานกับนักเรียนนิวซีแลนด์ในระบบการเรียนการสอนจริง รวมทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียนไทยจะรู้สึกได้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมทั้งจากเพื่อนและครูชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ และนำไปสู่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ช่วยให้น้องๆพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ น้องๆยังจะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับครอบครัว Host ชาวนิวซีแลนด์ ที่ดูแลนักเรียนเสมือนคนในครอบครัว ทำให้นักเรียนมีพื้นฐานและพัฒนาการภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นๆ

ENZ-4 น้องๆที่ให้สัมภาษณ์_resize

          น.ส.ฐิติรัตน์ จันทร์จรุง(ปอแก้ว) อายุ 15 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นม.3 โรงเรียนราชินีบน บอกว่า “ไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ค่ะ เหตุผลที่เลือกไปซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์เพราะว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ธรรมชาติเยอะมากๆ ซึ่งหนูชอบธรรมชาติ แล้วก็เห็นการเรียนที่นิวซีแลนด์ค่อนข้างน่าสนใจเลยทำให้เลือกที่จะไปซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ค่ะ”

          คุณแม่กฤติกร จงพนิต คุณแม่น้องไพลิน จงพนิต (ไพลิน)  อายุ 11 ปี โรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า “ก่อนตัดสินใจให้น้องไพลินไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดี ประกอบกับจากที่คุณแม่เคยไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์มาก่อน พบว่าเป็นประเทศที่สวยงาม สภาพแวดล้อมดี บรรยากาศดี ผู้คนจิตใจดี จึงอยากให้ลูกของเราได้ไปสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆและเรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมความรู้ ชอบระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตัวเองมากกว่าการเรียนจากหนังสือ มีกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตแบบจริงๆ ที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้มากมายอย่างเต็มที่ค่ะ”

ENZ-6 เอเจ้นท์ให้คำแนะนำกับน้องๆ_resize

          คุณแม่วราพร จิระพันธุ์ทอง คุณแม่น้องคุณานนท์  บำรุงกิตติกุล  (ไบรท์ ) อายุ 13 ปี  โรงเรียนสาธิตประจำวัน  บอกว่า “เมื่อปีที่แล้วได้ส่งลูกชายคนโต (น้องบอส) ไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ 4 สัปดาห์ และน้องได้กลับมาเล่าถึงประสบการณ์และความประทับใจ ทั้งสถานที่บรรยากาศและระบบการศึกษาที่ดีของนิวซีแลนด์ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ทำให้เขาสนุก ไม่เครียด และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ระบบการเรียนมีทางเลือก นอกจากนี้ เขายังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของชาวนิวซีแลนด์  ทำให้เขามีมุมมองกว้างขึ้นเกี่ยวกับโลกภายนอก จากประสบการณ์ครั้งนี้ความคิดของน้องโตขึ้น กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในปีนี้พอมาถึงน้องไบรท์จึงตัดสินใจให้น้องไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ด้วยเช่นกัน เพราะอยากให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ๆกับโลกภายนอกเหมือนกัน  เพื่อให้เขาได้เติบโตไปพร้อมกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าจดจำค่ะ”

          คุณแม่วราภรณ์ ตั้งจิตรวัฒนสุข คุณแม่น้องวิชญะ มาเสถียร (น้องไอริว) อายุ 11 ขวบ โรงเรียน โรงเรียนเตชะวิทย์ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า “เรื่องการศึกษาของลูก อยากให้น้องไอริวมีพัฒนาการเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งพบว่าประเทศนิวซีแลนด์ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องการศึกษา การเรียน และความปลอดภัย และพอดีมีรุ่นพี่ของน้องไอริวที่โรงเรียน เขาไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ ก็เลยอยากให้น้องไปด้วยค่ะ”

ENZ-5 เอเจ้นท์ให้คำแนะนำกับน้องๆก่อนเดินทาง_resize

          ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในการพัฒนาเด็กนักเรียนสู่อนาคตที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อนักเรียนที่จบการศึกษาที่นิวซีแลนด์มีทักษะที่เหมาะสมกับโลกในอนาคตอีกด้วย ส่งผลให้มีนักเรียนไปเรียนที่นิวซีแลนด์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า  ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีนักเรียนต่างชาติไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์อยู่ในอันดับ 3 ของโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน เด็กไทยเรียนซัมเมอร์ภาษาที่นิวซีแลนด์คึกคัก มุ่งเสริมสร้างทักษะผ่านประสบการณ์ชีวิตจริง

Digital CEO รุ่นที่ 7 อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรและสังคมยุคดิจิทัล ณ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

Digital CEO รุ่นที่ 7 อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรและสังคมยุคดิจิทัล ณ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

Posted on 08 เมษายน 2024 by writer

DSC_7488_resize

         สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล นำคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ไมโครซอฟท์เรียนรู้ AI สำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล พร้อมวิทยากรที่หลากหลายมาร่วมอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและสังคมยุคดิจิทัล ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร ออลซีซันส์เพลส  ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆ นี้

         โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดออฟฟิศไมโครซอฟท์ต้อนรับ Digital CEO รุ่นที่7 พร้อมบรรยายพิเศษ Driving Pragmatic Innovation in the Era of AI โดยมี คุณนัทพล จงจรูญเกียรติ Head of Digital Transformation บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) แชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริง “Generative AI กับ โครงการ Ask Me GC” นอกจากนี้ คุณบวรวุฒิ ไชยากุล Senior Manager , Modern Work & Security ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) บรรยายหัวข้อ Human – AI Collaboration in the age of Copilot และคุณศุภกิจ ยงวิทิตสถิต  Chief Technology Officer – Fusion Solution แชร์ความรู้ “Get your enterprise ready for AI Copilot” จากนั้นช่วงบ่าย ยังเข้มข้นด้วยเวิร์คช็อปพิเศษ “Prompt Engineering Challenge” จากทีมไมโครซอฟท์ อาทิ คุณวรรณทิพา วงษ์สมุทร , คุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ และ คุณโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer บรรยาย Innovate Responsibly with Responsible AI  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ เป็นอย่างมาก

DSC_7596_resize

พร้อมกันนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 7 เป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 90 คน อาทิ นายกริช วิโรจน์สายลี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด  นายกสิณ ตันสุภสวัสดิกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจอาวุโส  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร.ท.กิตติคุณ จารุวัฒนายนต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นายกุลจักก์  พานิชพัฒน์ ผู้ช่วยรองประธานเน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด นางสาวกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายจนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล  รองประธานอาวุโส บริษัท จีไอเอส จำกัด พ.อ.ฉลวย อ่อนคำ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก  นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  นายชนะพล อินทร์แสงทอง  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด  บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด นพ.ชวลิต วิมลเฉลา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ประเทศไทย  นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร กรรมการบริษัทและหุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด  นายชานนท โตวิกกัย กรรมการบริหาร บริษัท ลอนดรี้บาร์ไทย จำกัด  นางชุลีรัตน์ วิมลเฉลา  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร นายไชยรัตน์ ถนอมวงษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล  บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด นางสาวญาดาภา ประเสริฐ  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด  นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  นายฐานนท์ เรืองวิวัฒนพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์ดรีม สปิริต จำกัด  พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รมย์รวินท์ คลินิก จำกัด  นายณภัทร ภาณุพิชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  นายณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด  นางณาตยา สุขุม  รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  นางสาวดลิน โสภณพนิช ยังพิชิต   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวัสดีโสภณพิชิต จำกัด นายเดช ฐิติวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย นายทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คีย์โซลูชั่นเทรนนิ่ง จำกัด  นายทองคำ เกตุโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายทินกร นาทองลาย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  นายธนนริศร์ พิสิทธิ์ธนโชติ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินดิเคท โซลูชั่น จำกัด นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ไทย  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีบร้า ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  นายธีระทัศน์ เกิดช่วย ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอวกาศ  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  ดร.นภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  นางสาวนรี บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการบริหาร และ หัวหน้าเชฟ บริษัท ไดน์ จำกัด  นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด  นายนิพนธ์ นาชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟาเซค จำกัด  นางสาวบุษยา บุญมี  รองประธานอาวุโส – Digital Identity Business  บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและกรรมการบริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  รศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.ปริญญา นาคปฐม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  นายปวริศร์ เอี่ยมอ่ำ  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (มหาชน) จำกัด  นายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด  นางปิยวดี อนันตประกร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด นางสาวพรรณพิลัย พิมพา หัวหน้าศูนย์ทรานส์ฟอร์เมชั่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  นายพลภัทร เตชกนกรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเน่เครนส์ แมททีเรียล แฮนด์ลิง (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวพอพิชญ์ พงษ์พานิช Digital Advisor  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  นางสาวพิชาวีร์ วรพัทธ์โภคิน  ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท แมนเดียนท์ ประเทศไทย  นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม  ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่นายไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

DSC_7517_resize

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  นายมานิตย์ จันสุทธิรางกูร กรรมการบริหาร บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์  ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ภญ.ยุวพร ศรีน้อย  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ องค์การเภสัชกรรม นายรณชัย กองบุญมา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด  ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ ประธานสายงานเทคโนโลยี บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด  นายโรจน์ปิติ ธรรมชูเวท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ลอจิคอล เรสโซลูชั่น จำกัด  นางสาวฤดินันท์ พยนต์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลิช ฟู้ดส์ จำกัด  ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  นางวิลาวัณย์ อติวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอนิแมกซ์ จำกัด ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย  นางสาวศนิสา พลังตระกูล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ดร.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  นายษณกร กี่สิ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง นางสาวสมิตา ธนะโสภณ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทรู อาย จำกัด  นายสรัญ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท จำกัด  นายสร้างรัฐ  หัตถวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  นายสันทวัฒน์ สินาเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอนีเพย์ จำกัด  นายสุเทพ ไชยรังศรี  ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวสุภาพร นิภานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสื่อสารหลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  นางสาวสุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน)  นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายเสฏฐพัตณ์ ลักษณะศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไอคอนเน็กท์ จำกัด นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จำกัด นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลยุทธ์และการลงทุน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) นายอรรถสิทธิ์ วิทยกิจพิพัฒน์ ผู้จัดการทัั่วไปฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและความยั่งยืน บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นางสาวอรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด นายอรุณเดช บานจิตร General Director & CEO,Lao Mobile Money Sole Co., Ltd.  สพ.ญ.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวอัญทิกา เจริญชัยกรณ์  กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินเทลชั่น จำกัด นายอำนวย นิรนาทกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นไอโอ แอคชีฟเวอร์ส จำกัด  นางสาวอุรภา สุทธิพงษ์ชัย  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ  ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เคเอฟยู จำกัด

ปิดความเห็น บน Digital CEO รุ่นที่ 7 อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรและสังคมยุคดิจิทัล ณ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

NGG JEWELLERY จับมือ Disney ส่งคอลเลคชั่นใหม่ “Mickey และ Minnie” แผ่นทองคำแท้ 96.5%  รับเทศกาลแห่งความสดชื่นวันสงกรานต์

NGG JEWELLERY จับมือ Disney ส่งคอลเลคชั่นใหม่ “Mickey และ Minnie” แผ่นทองคำแท้ 96.5% รับเทศกาลแห่งความสดชื่นวันสงกรานต์

Posted on 05 เมษายน 2024 by writer

NGG_MICKEY SONGKRAN 2024_ok_resize

            “NGG JEWELLERY” จับมือ Disney ส่งคอลเลคชั่นใหม่ SAWASDEE SONGKRAN COLLECTION ด้วยการ์ดทอง Mickey Mouse และ Minnie Mouse คาแรกเตอร์สุดน่ารักจาก Disney collection เป็น “Gold Ingot แผ่นทองคำแท้ 96.5%” เผยดีไซน์ด้วยเทคนิค Security Card เอกลักษณะเฉพาะของ NGG Jewellery เท่านั้น เหมาะเลือกซื้อเป็นของขวัญในเทศกาลแห่งความสนุกรับวันสงกรานต์ มีให้เลือก 2 ลาย Mickey Sawasdee  Songkran และ Minnie Sawasdee  Songkran พร้อมจัดสิทธิพิเศษ! มากมายสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก NGG ผ่าน LINE NGG อีกด้วย

NGG_MICKEY_ok_resize

            บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี มีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล ล่าสุด จับมือกับ Disney ส่งความสุขสดชื่นกับเทศกาลแห่งความสนุกรับวันสงกรานต์ ด้วยการส่งคอลเลคชั่นใหม่ การ์ดทอง Mickey Mouse และ Minnie Mouse คาแรกเตอร์สุดน่ารักจาก Disney collection ซึ่งเป็น “Gold Ingot แผ่นทองคำแท้ 96.5%”  แผ่นทองดีไซน์เฉพาะโดยการใช้เทคนิค Security Card ที่เป็นลักษณะพิเศษมีเพียง NGG Jewellery เท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกตามความต้องการ เหมาะที่จะเลือกซื้อเป็นของขวัญ  เพื่อมอบให้กับคนที่คุณรัก หรือจะเลือกให้ของขวัญตัวเองก็เก๋ไม่เบา รับรองว่าเป็นของขวัญที่ถูกใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับอย่างแน่นอน

            ทั้งนี้คอลเลคชั่นใหม่  SAWASDEE SONGKRAN COLLECTION” นั้นมีให้เลือก 2 ลายด้วยกัน คือ 1.ลาย Mickey Sawasdee Songkran น้ำหนักทอง 1 กรัม และ  2. ลาย Minnie Sawasdee Songkran น้ำหนักทอง 1 กรัม และเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าผู้มีพระคุณ “NGG JEWELLERY”  พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก NGG ผ่าน LINE จะได้รับทันที 1 Gold Coin มูลค่ากว่า 200 บาทและสิทธิพิเศษอีกมากมายทันที! สำหรับผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  https://lin.ee/0uUp0XM  ทั้งนี้ราคาทองอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยสอบถามและชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  Website : bit.ly/m/nggjewellery  LINE OA : https://lin.ee/0uUp0XM   Instagram: nggjewellery

NGG_MINNIE_ok_resize

            นอกจากนี้  NGG JEWELLERY  ยังมีสินค้าให้เลือกมากมาย คุณภาพระดับเวิลด์คลาสในทุกมิติ โดดเด่น ทั้งด้านดีไซน์และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย  สินค้าผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีห้องปฏิบัติการ (Lab) ระดับมาตรฐานสากล พร้อมนักอัญมณีศาสตร์ควบคุมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการรับประกันสินค้าแท้ 100% อีกด้วย เรียกว่ามาที่ NGG JEWELLERY  ที่เดียวครบจบทุกความต้องการ

ปิดความเห็น บน NGG JEWELLERY จับมือ Disney ส่งคอลเลคชั่นใหม่ “Mickey และ Minnie” แผ่นทองคำแท้ 96.5% รับเทศกาลแห่งความสดชื่นวันสงกรานต์

เมษายน 2024
พฤ อา
« มี.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

RELATED SITES