Archive | มิถุนายน, 2023

การศึกษานิวซีแลนด์ ผสานความแข็งแกร่งการศึกษาไทย ม.ชั้นนำนิวซีแลนด์ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และม.ศิลปากรของไทย

การศึกษานิวซีแลนด์ ผสานความแข็งแกร่งการศึกษาไทย ม.ชั้นนำนิวซีแลนด์ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และม.ศิลปากรของไทย

Posted on 29 มิถุนายน 2023 by writer

          ประเทศไทยกับนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานกว่า 60 ปี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา  ข้อมูลจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษาต่างชาติไปศึกษาต่อยังประเทศนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีมาตรฐานการศึกษาติดอันดับต้นๆของโลก และได้รับการยอมรับด้านระบบการศึกษาที่เหมาะแก่การเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน ระบุว่าในแต่ละปีมีนักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาอยู่ที่นิวซีแลนด์มากกว่า 3,000 คน อีกทั้งยังมีความร่วมมือทางด้านศึกษาระหว่างหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง

1.ลงนาม MOU_resize

          ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย  ได้นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 14 ท่าน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT)ต่างๆทั่วประเทศ และจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) เข้าเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในเกาะเหนือและเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์

          นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ กล่าวว่า  การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT) ของไทย กับ มหาวิทยาลัยโอทาโก  (University of Otago) และ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) และ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี (University of Canterbury) ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ทาง RMUT เคยมีโครงการมากมายทั้งการพัฒนาครูและนักเรียนร่วมกับ University of Otago, สถาบันเทคโนโลยี Wintec, Weltec และ Otago Polytechnic

2.เข้าเยี่ยมชม Wintec, Tepukenga_resize

           “การเยี่ยมชมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาของไทยได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยไวกาโต (Waikato) และ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี (University of Canterbury) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่ง ENZ หวังว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการร่วมมือในอนาคตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาอาจารย์  นักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลากหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์อาหาร Digital Media และการพัฒนาหลักสูตรปูพื้นฐาน (Joint foundation programme)ร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้จะขยายให้ครอบคลุมนักศึกษาที่ต้องการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้ปูทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งในนิวซีแลนด์ได้ในหลากหลายสาขามากขึ้น และสามารถครอบคลุมถึงการเรียนต่อทางด้านสุขภาพและการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์มีชื่อเสียงทางด้านนี้อีกด้วย” นางสาวจารุวรรณ กล่าวและเสริมว่า คณะผู้บริหารยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสเยี่ยมชม Weta Workshops ที่ผลิตหนังอนิเมชั่นระดับโลก เช่น Avatar, Lord of the Ring, Avengers และยังได้รับเชิญร่วมรับประทานอาหารกับ Lisa Futschek, General Manager จาก Education New Zealand ในอาคาร Beehives รัฐสภาของนิวซีแลนด์อีกด้วย

          นอกจากนี้ การเยี่ยมชมครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์พันธมิตรทางการศึกษากับ Te Pūkenga ซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริมทักษะและการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และยังใหญ่เป็นอันดับที่ 35 ของโลก Te Pūkenga ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์เพื่อรวบรวมสถาบันเทคโนโลยีและโปลีเทคนิค และองค์กรฝึกอบรมอุตสาหกรรมทั้ง 16 แห่งของประเทศไว้ด้วยกัน การเยี่ยมชม Te  Pūkenga จะนำไปสู่การทำสัญญาร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ Te Pūkenga ในอนาคตอีกด้วย อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและครูอาจารย์ที่สามารถเลือกการพัฒนาและศึกษาต่อแนวเน้นการปฏิบัติได้หลากหลายสาขา และครอบคลุมทุกพื้นที่ในนิวซีแลนด์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน การศึกษานิวซีแลนด์ ผสานความแข็งแกร่งการศึกษาไทย ม.ชั้นนำนิวซีแลนด์ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และม.ศิลปากรของไทย

เปิดแล้ว! หลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ มั่นใจ! ส่งเสริมอาชีพได้ยั่งยืน

เปิดแล้ว! หลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ มั่นใจ! ส่งเสริมอาชีพได้ยั่งยืน

Posted on 28 มิถุนายน 2023 by writer

          สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดหลักสูตร พัฒนาเพื่อฝึกงานคอมพิวเตอร์ ให้แก่คนพิการฟรี!  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่อาชีพ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน  เน้นฝึกฝนและพัฒนาเต็มศักยภาพ ในวิชาชีพอันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผู้พิการที่เข้าอบรมจะได้รับสิ่งอำนวยสะดวกและเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีการ Re-Skill, Up-skill และ New Skill หวังจัดหางานสำหรับผู้รับการฝึกที่มีทักษะเพียงพอ ให้ได้มีงานทำทุกคน  เผยมีผู้พิการเข้าฝึกงาน ม 35 จำนวน17 คน มาจากภาคเหนือและภาคกลางของไทย วอนสังคมเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้พิการได้ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์  สาถนำไปลดหย่อนภาษีได้

GF8A0042-1_resize

          นายสุเมธ พลคะชา  ผู้อำนวยการ  โครงการสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติคนพิการ ภายใต้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  เปิดเผยว่า จากการที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ริเริ่มงานสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติขึ้นเมื่อปี พศ..2565 โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่อาชีพแก่คนพิการไม่จำกัดประเภทความพิการ ความรู้พื้นฐาน และอายุ  ทั้งคนพิการในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน  โดยปี2566  นี้ ทางสถาบันได้เปิดหลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นต้น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม MS Office การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบและการทำรายงาน ทั้งนี้ได้เปิดอบรม software ต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการฝึก6  เดือน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ในเนื้อวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกและเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โดยมีการ Re-Skill, Up-skill และ New Skill รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก Social Disruption อีกทั้งบริการจัดหางานสำหรับผู้รับการฝึกที่มีทักษะเพียงพอ ให้ได้มีงานทำทุกคน  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้พิการเข้าฝึกงาน ม35 จำนวน 17  คนจากภาคเหนือและภาคกลางของไทย

          “เรามองว่าอาชีพไม่ใช้เพียงแค่หารายได้เพียงพอกับการยังชีพเท่านั้นแต่อาชีพยังหมายถึงการแสดงคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ คนพิการจึงต้องการอาชีพ ต้องการพึ่งพาตนเอง มีคุณค่าต้องตนเอง ต่อครอบครัวและสังคม สถาบันฯ จึงต้องการส่งเสริมคุณค่านี้แก่ผู้พิการ  ได้ฝึกทักษะการทำงาน และเป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. จัดการศึกษาสู่การมีงานจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ (Education to Employment) 2. ฝึกทักษะอาชีพหรือฝึกงาน  (Internship)  3.  เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ บริการสถานที่ ทำงานร่วม
(Co-working space) และพื้นที่จัดตั้งสำนักงาน (Office space) หรือ ดำเนินธุรกิจต่างๆ 4. ส่งเสริมอาชีพคนพิการในพื้นที่และเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างครบวงจร”

เรียน Photoshop โดยอาจารย์ Jeffry (2)_resize

          ทั้งนี้ เราได้ออกแบบหลักสูตรโดยเน้นความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้ง โดยมีเนื้อหาสาระด้าน “ความพิการศึกษา”  (Disability Study) และทักษะการดำรงชีวิตอิสระ โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ และเพศของคนพิการที่สมัครเข้าเรียน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองหลักสูตรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ สถาบันการศึกษาหรือภาคภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งการฝึกทักษะนี้เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้พิการที่มุ่งเน้นเพิ่มทักษะให้สามารถทำงานได้จริง  อย่างมีคุณภาพ โดยรับงานจริง จากสถานประกอบการในเขตพื้นที่  EEC โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ  คนพิการไม่จำกัดประเภทความพิการ ความรู้พื้นฐาน และอายุ  คนพิการไทยและภูมิภาคอาเซียน

          สำหรับหลักสูตรที่สถาบันฯ  เปิดอบรมน่าสนใจ อาทิ หลักสูตรด้านการเกษตร (เศรษฐกิจพอเพียง)   หลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร Social Enterprise ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  โดยมี มูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการโครงการ  ทั้งนี้จึงขอ เชิญชวนธุรกิจภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทราร่วมให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการได้ที่  สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน หรือบริจาคผ่านเลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์ ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้

เรียน Photoshop โดยอาจารย์ Jeffry_resize

          “ด้วยจุดแข็งของสถาบันซึ่งมีประสบการณ์ที่ทำงานด้านคนพิการและการฝึกอาชีพคนพิการ ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่า 30 ปี อีกทั้งยังมีเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรคนพิการ ซึ่งมีผลงานและความน่าเชื่อถือของมูลนิธิพระมหาไถ่ ฯ ซึ่งเราคาดว่าจะเกิดรูปแบบการส่งเสริมอาชีพคนพิการที่สามารถขยายผล ได้ทั่วประเทศ รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน คนพิการและครอบครัวมีอาชีพ คนพิการและครอบครัวมีอาชีพและการทำงานที่ยั่งยืน พร้อมๆกับสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและกินดีอยู่ดีของประชาชน” นายสุเมธ พลคะชา กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน เปิดแล้ว! หลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ มั่นใจ! ส่งเสริมอาชีพได้ยั่งยืน

Beyond Training รุกกิจกรรมต่อเนื่องงาน Thailand HR Tech2023

Beyond Training รุกกิจกรรมต่อเนื่องงาน Thailand HR Tech2023

Posted on 22 มิถุนายน 2023 by writer

DSC_0643-1_resize

          เมื่อเร็วๆนี้  ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรม บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training )  ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศ ในงาน Thailand HR Tech2023  โดยมี ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้เพื่อเจาะลึกถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของ HR Tech ในยุคดิจิทัล  และตอกย้ำความสำคัญของการพัฒนาผู้นำและความสามารถในการปรับตัวเพื่อทำให้การขับเคลื่อนองค์กรสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไปของธุรกิจ  รวมทั้งตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิต พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทัล  ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

753079_resize

          นอกจากนี้ ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ฯ   และ คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์  ที่ปรึกษาอิสระ ได้ร่วมเสวนาให้ความรู้ บนเวที Thailand HR Tech2023 ในหัวข้อ : Adaptive Leadership –  Growing Forefront Leaders in the Hyper Disruptive ERA.  และต่อด้วยเวที Tech Talk  ในหัวข้อ :   How to turn  Data  to People Story  โดยมี นายธนศักดิ์  รัตนหิรัญภรณ์  บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด  ร่วมด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้บริหาร และผู้คนในแวดวง HR  ที่หลากหลายสาขาอาชีพงานนี้ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน

          พร้อมร่วมพัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัลไปกับ Beyond Training  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.Beyondtraining.in.th

ปิดความเห็น บน Beyond Training รุกกิจกรรมต่อเนื่องงาน Thailand HR Tech2023

Beyond Training ขึ้นแท่นธุรกิจเทรนนิ่ง ชั้นนำของประเทศ เผยโตกว่า 100% มั่นใจสยายปีกตลาดภูมิภาคและอาเซียน

Beyond Training ขึ้นแท่นธุรกิจเทรนนิ่ง ชั้นนำของประเทศ เผยโตกว่า 100% มั่นใจสยายปีกตลาดภูมิภาคและอาเซียน

Posted on 14 มิถุนายน 2023 by writer

          บียอนด์ เทรนนิ่ง  เตรียมขึ้นแท่นบริษัทธุรกิจเทรนนิ่ง ชั้นนำของประเทศทั้งรูปแบบ Classroom และ Virtual Training  เน้น 3 สิ่ง ยืดหยุ่นดี ปรับตัวเร็ว พัฒนาต่อเนื่อง เผยบริษัทเติบโตต่อเนื่องกว่า 100 %  แม้เจอวิกฤติโควิด 19 ชี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่องค์กรชั้นนำมีต่อบริษัท พร้อมก้าวสู่ปีที่ 9 อย่างมั่นคง สบโอกาสช่องว่างและ Pain Points ในตลาด พร้อมพัฒนาโปรแกรมผู้บริหารสายงานบุคคลให้เป็น Business Partner กับผู้บริหารในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านบุคคลตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรใน 3 ปีมุ่งพัฒนาสู่การเป็น End to End Corporate Organizational Effectiveness Solution ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลพร้อมขยายตลาดการให้บริการสู่ภูมิภาคของประเทศและระดับอาเซียน

4532142_resize

          ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training)  สถาบันฝึกอบรมชั้นนำของประเทศ  เปิดเผยว่าปัจจุบันโลกการทำธุรกิจมีความผันผวนไม่แน่นอน มุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ บียอนด์ เทรนนิ่ง จึงดำเนินธุรกิจด้วยความไม่ประมาท ตื่นตัวและพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราเน้น 3 สิ่ง ยืดหยุ่นดี ปรับตัวเร็ว และ พัฒนาต่อเนื่อง ทั้งนี้เราสังเกต low signal จากข้อมูลบางอย่าง พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกับธุรกิจตามหลักการ five force model  ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยอมรับการผิดพลาด พร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด สร้าง solution อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองที่คิดว่า “Version one  is better than version none” การมีเวอร์ชั่นที่ 1 ดีกว่าไม่มี เราสร้าง Prototype จาก Idea และ Test ตลาดอย่างรวดเร็วทำและปรับจนเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ สุดท้ายคือการไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต และมั่นใจว่าเราทำได้ดีกว่านี้

          “ในปีนี้ Beyond Training ได้ดำเนินธุรกิจสู่ปีที่ 9  ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) รูปแบบ Classroom และ Virtual Training ผ่าน Communication Tools ต่างๆ ในฐานะผู้นำองค์กรรู้สึกดีใจและภูมิใจกับ 9 ปีที่ผ่านมาซึ่งเติบโตมาถึงวันนี้ได้ด้วยทีมงานคุณภาพ ผู้บริหารที่ปรึกษา และลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่น ให้ความไว้ใจใช้บริการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 300 องค์กรทั้งบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  SET 100 SET 50  รวมถึงการพัฒนาบุคคลกรในภาครัฐที่ไว้วางใจให้เราดูแล ที่ผ่านมาแม้จะต้องเผชิญกับช่วงวิกฤติโควิด-19 แต่บริษัทก็ยังเติบโต 100% ใน 3 ปีที่ผ่านมา  นับเป็นเครื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือที่องค์กรชั้นนำให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลจาก ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS พบว่า ปัจจุบันตลาดฝึกอบรมมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท และมีโอกาสเติบโตสูงถึง 60,800 ล้านบาทในปี 2570”

          ทั้งนี้ Beyond Training มีจุดแข็งที่โดดเด่น ในด้านการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาดำเนินธุรกิจทั้งภายในองค์กรและการให้บริการลูกค้า เพื่อยกระดับคุณภาพให้โดดเด่น สร้างความแตกต่าง และความประทับใจ (Operation Excellence) มีความหลากหลายและหลักสูตรที่ทันสมัยในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร (End to end Learning solution ) ทั้งบริการ Online Training และ Class Room ที่เป็น  INH-Training รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ คือเรื่องความโปร่งใส ประกอบกับธรรมภิบาลในการทำธุรกิจ จนได้รับรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในปี 2022 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความไว้ใจมากขึ้น

4245351_resize

          นอกจากนี้ ยังมีแผนและกลยุทธ์การตลาด คือการยืดหยุ่น ปรับตัวอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โฟกัสไปที่การแก้ปัญหาและให้บริการกับกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) โดยเฉพาะบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  SET 100 & SET 50  รวมถึงการพัฒนาบุคคลกรในภาครัฐ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ เข้าใจปัญหาและความต้องการ เพื่อออกแบบ Solution ในการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ เพื่อให้ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงในผู้นำแต่ละระดับทั้งหัวหน้างานมือใหม่  ที่ต้องปรับทำความเข้าใจวิธีคิด และ ทักษะในการดูแลทีมงาน ผู้นำระดับกลาง ที่เข้าใจ Business Acumen แต่อาจเข้าไม่ถึงทักษะในโลกดิจิทัล และ ผู้นำระดับกลางที่มีแผนจะปรับตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ดูเรื่องกลยุทธ์องค์กร

          อีกทั้งบริษัทฯ มองว่าตลาดเทรนนิ่งมีการเติบโตและยังมีช่องว่างในตลาดที่ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารต้องการมุมมองความคิดและทักษะใหม่ๆ เพื่อ up skill re Skill ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นช่วงขาขึ้นของตลาดฝึกอบรมภายในองค์กรโดยเฉพาะหลักสูตรทักษะในกลุ่มดิจิทัลทั้งเรื่อง อาทิ  Digital Transformation, Data Analytic, Cyber Security, Climate Change ทั้งในด้าน ESG ที่จะส่งผลต่อหลากหลายอุตสาหกรรม และ ในเรื่องของ Generative AI ที่มีผลต่อการทำงานของคนในองค์กรมากยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรต้องเรียนรู้ รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการอบรมในห้องสัมมนา การเรียนรู้ผ่าน on-demand Learning หรือ e-Learning  เรียนรู้ทางไกลผ่าน Communication tools  เช่น Zoom ,  Microsoft Team,  WebEx เรียกว่า Virtual Learning โดยเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานตามหลัก 10 : 20 : 70 ได้เตรียมความพร้อมเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย

          บริษัทมั่นใจที่จะก้าวสู่ปีที่ 10 อย่างมั่นคง  พร้อมโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารสายงานบุคคลให้เป็น Business Partner กับผู้บริหารในองค์กร เพื่อช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านบุคคลตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร การสร้าง Training Academy เพื่อพัฒนาวิทยากรและที่ปรึกษาให้รองรับความต้องการในการการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรที่เพิ่มขึ้นให้มีมาตรฐานที่ดี  รวมถึงการนำลิขสิทธิ์หลักสูตรจากต่างกับประเทศที่เป็น Global Content เข้ามาพัฒนาบุคลากรภายในประเทศไทยอีกด้วย

          “สำหรับเป้าหมายอีก 3 ปี บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่การเป็น End to End Corporate Organizational Effectiveness Solution เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรด้วยบริการที่ครอบคลุมและหลากหลายจากวิทยากรและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ สร้างยอดขายให้เติบโตและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เตรียมพร้อมก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์ และพร้อมขยายตลาดการให้บริการในทุกภูมิภาคของประเทศและระดับอาเซียน”ภก. คงเกียรติ กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน Beyond Training ขึ้นแท่นธุรกิจเทรนนิ่ง ชั้นนำของประเทศ เผยโตกว่า 100% มั่นใจสยายปีกตลาดภูมิภาคและอาเซียน

คนไทยเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์มากเป็นอันดับ 3 นักเรียนไทยพัฒนาทักษะฟังและพูดได้รวดเร็ว

คนไทยเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์มากเป็นอันดับ 3 นักเรียนไทยพัฒนาทักษะฟังและพูดได้รวดเร็ว

Posted on 12 มิถุนายน 2023 by writer

FBLINE_DS2_1050x1050_resize

           ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเรียนต่อ หรือทำงานในอาชีพอะไร การเก่งภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าใหม่ๆทางการศึกษาและหน้าที่การงาน อีกทั้งยังเป็นภาษากลางของการสื่อสารที่เชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่านักเรียนไทยจำนวนมาก ยังมีข้อจำกัดในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ จึงเป็นความท้าทายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆ

           นิวซีแลนด์ ถือเป็นหนึ่งในประเทศ ที่คนไทยเลือกบินไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์มากเป็นอันดับต้นๆของโลก (อันดับ 1 ใน 3 รองจากจีนและอินเดีย)  เนื่องจาก นิวซีแลนด์ จัดเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลก ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร ค่าครองชีพสมเหตุสมผล และสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ในระหว่างเรียนภาษา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากลงคอร์สระยะยาวมากกว่า 14 สัปดาห์ (ในสถาบันที่ได้รับการรับรอง)

           นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 น้องๆนักเรียนไทยรีบตัดสินใจไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ทั้งเรียนภาษาระยะสั้นและระยะยาวกันมากขึ้น เพราะกลัวจะพลาดโอกาสไปเรียนต่อเหมือนช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา อีกอย่างคือ ในปีนี้โปรแกรมภาษาอังกฤษ Pathway นิวซีแลนด์ยังได้เพิ่มสถาบันสอนภาษาให้หลากหลายและครอบคลุมทุกระดับ สถาบันที่ร่วมรายการได้แก่ University of Auckland, University of Otago, Lincoln University, Auckland English Academy, Auckland Institute of Studies, Bridge International College, Languages International, Rotorua English Language Academy Worldwide School of English และยังมีกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนะทักษะภาษาอีกมากมายที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เช่น เยี่ยมชมโรงงานน้ำตาล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การเล่นกีฬาเป็นทีม และทักษะบาริสต้า เป็นต้น  ที่สำคัญนักเรียนและผู้ปกครองสามารถใช้บัตรเครดิต KTC ในการผ่อนชำระ หรือ สะสมคะแนนเป็น 4 เท่าได้อีกด้วย

           โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway เหมาะสำหรับนักเรียน หรือผู้ใหญ่วัยทำงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่การเรียนต่อ หรือการเพิ่มทักษะในการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น เหมาะกับคนไทยที่ยังไม่ผ่าน IELTS ในระดับที่ต้องการเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ เนื่องจากเมื่อเรียน English Pathway แล้วสามารถสอบวัดระดับภาษากับสถาบันที่เรียนและสมัครเรียนในสถาบันต่างๆ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการในนิวซีแลนด์ได้ รวมทั้งยังสามารถฝึกฝนทักษะในหลายๆ ด้าน ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษอีกต่อไป โดยที่แค่ 1 คนก็สามารถไปเรียนได้ไม่ต้องรอกรุ๊ป

           “มหาวิทยาลัยทั้งหมดของนิวซีแลนด์ติดอันดับท็อป 3% ของโลกทั้งหมด และนิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่ได้รับอันดับ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit ตั้งแต่ปี 2017-2019 อีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษไปอีกระดับหนึ่ง พร้อมทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ ทักษะดิจิตอล เพื่อตอบโจทย์โลกอนาคตได้อย่างดี” นางสาว จารุวรรณ กล่าว

นักเรียนไทยพัฒนาทักษะฟังและพูดได้เร็ว

           นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ครั้งแรกมักจะประสบปัญหาเรื่องการฟังและการพูด ซึ่งเป็นทักษะที่ท้าทายที่สุดในภาษาอังกฤษ และเป็นเรื่องปกติของนักเรียนที่เดินทางจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่น้องๆจะสามารถพัฒนาทั้ง 2 ทักษะ (พูดและฟัง) ได้อย่างรวดเร็ว เพราะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน น้องๆ ต้องมีความกล้าและมั่นใจที่จะพูด ไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิด โดยทั่วไปชาวนิวซีแลนด์เป็นคนที่เป็นมิตรมาก และมักจะชื่นชมคนที่พยายามใช้ภาษาอย่างเต็มที่

สำหรับน้องๆที่บินไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ จะได้เรียนภาษากับสถาบันสอนภาษา และ

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ชั้นนำท็อป 3% ของโลก 4 เดือน เรียนรู้เป็น 4 เท่า

  • 1x ครูนิวซีแลนด์เอาใจใส่ สอนด้วยวิธีใหม่เพื่อพัฒนาการอย่างรวดเร็ว
  • 1x ระบบนิวซีแลนด์ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
  • 1x คนนิวซีแลนด์เป็นมิตร เรียนกลุ่มเล็ก มีเพื่อนเร็ว เป็นเร็ว
  • 1x เรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบเห็นผลจริง พร้อมปรับไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์

ข้อแนะนำสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองจาก University of Otago

  • ยอมรับความเสี่ยงและอย่ากลัวความผิดพลาดที่จะใช้ภาษาอังกฤษ
  • ควรหาเวลาในแต่ละวัน เพื่อใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 นาที เพื่อโฟกัสไปที่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น อ่านข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ ดูคลิปวิดีโอ หรือภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ(พร้อมคำบรรยาย!) ฟังเพลงภาษาอังกฤษ ดูว่าสามารถเข้าใจคำศัพท์ เหล่านั้นหรือไม่
  • ควรพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง อ่าน เขียน พูด ซึ่งปัจจุบันมีแอฟลิเคชั่นดีๆมากมายสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ควรมีความชัดเจนว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดสำหรับตัวเรา (เช่น การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา) และจัดสรรเวลาฝึกฝนเป็นประจำ
  • ไม่ว่าเป้าหมายหลักคืออะไร อย่าลืมให้ความสำคัญของการพัฒนาคำศัพท์อย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ใช้คำศัพท์ใหม่ๆอย่างน้อย 20 คำต่อสัปดาห์ และพยายามใช้คำศัพท์เหล่านั้น
  • การเรียนภาษาและสื่อสารร่วมกับผู้อื่นนั้นสนุกกว่าการเรียนด้วยตนเอง ดังนั้น ควรหาโอกาสในการเรียนและฝึกฝนกับผู้อื่น ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือแบบออนไลน์
  • หากมีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้การสื่อสารภาษาอังกฤษก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว

ผู้สนใจโปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway นิวซีแลนด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.learnenglishnewzealand.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Line @nzenglish

ปิดความเห็น บน คนไทยเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์มากเป็นอันดับ 3 นักเรียนไทยพัฒนาทักษะฟังและพูดได้รวดเร็ว

9 โรงเรียนในจ.นครสวรรค์ ร่วมบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา กับ 13 สถาบันการศึกษาจากเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี นิวซีแลนด์

9 โรงเรียนในจ.นครสวรรค์ ร่วมบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา กับ 13 สถาบันการศึกษาจากเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี นิวซีแลนด์

Posted on 09 มิถุนายน 2023 by writer

4. ENZ_DSC_0143_resize

          9 โรงเรียนจากจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางการศึกษากับ  13 สถาบันการศึกษาจากเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางสเตฟี่ พอร์ตเตอร์ (Stefi Porter) ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตร จากหน่วยงาน Christchurch Educated, นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนผู้อำนวยเขตการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆนี้

          นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เปิดเผยว่า  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์ และสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์จะได้มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ที่เผยแพร่โดยทั่วไปได้อย่างหลากหลายตามความสนใจ เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนเชื่อมไมตรีของทั้งสองประเทศ  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษา สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษากับสถานศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ด้วย

DSC_0154_resize

          ด้าน นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ มีความมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงาน องค์กรและสถาบันการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

DSC_0179_resize

          โดยการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 22 โรงเรียน ประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษาเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 13 โรงเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์,โรงเรียนนครสวรรค์, โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์,โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม,โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์,โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์, โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ และโรงเรียนปรียาโชติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน 9 โรงเรียนในจ.นครสวรรค์ ร่วมบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา กับ 13 สถาบันการศึกษาจากเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี นิวซีแลนด์

“ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3 (SCL#3)” ลงพื้นที่ศึกษาดูงานต่อเนื่อง

“ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3 (SCL#3)” ลงพื้นที่ศึกษาดูงานต่อเนื่อง

Posted on 09 มิถุนายน 2023 by writer

DSC_7956_resize

                สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำเหล่า “ผู้นำเมือง” ศึกษาดูงาน ณ Huawei โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ CSIC ด้านนวัตกรรม 5G และโซลูชั่น ณ อาคาร G-Tower โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณเอดิสันสวี คณะกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ “The Road to Smart City & innovation trend” โดยคุณประยุทธ์ ตั้งสงบ Chief Technology Officer (CTO) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และในช่วงบ่ายได้เข้าชม บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด IDEA Hub touch technologies โดยเป็นการดูงานเทคโนโลยีล้ำสมัยจากรุ่นพี่ SCL#1 และ SCL#2 พร้อมรับฟังหัวข้อ “New Technology for Smart City และกรณีศึกษา Smart City: Phuket Sandbox case study” โดยคุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคใต้ และหัวข้อ “Trends in Health Technologies” โดยรศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ต่อด้วยหัวข้อ “Sharing Experience Healthcare Technologies เพื่อการป้องกันสุขภาพในระดับชุมชน” โดย นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และคุณชัชฏา  อภิซาสุทธากุล ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออกซอฟต์แวร์ไทย CEO & Founder touch group

DSC_8154

                ทั้งนี้ หลักสูตร SCL#3 ยังคงศึกษาดูงานอย่างเข้มข้น และเน้นย้ำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยหลักคิดการเข้าใจปัญหาของคนในพื้นที่ (Citizen-Centric) การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล (Data-Driven) และกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Collaboration & Co-Creation) โดยมีการจัด workshop ระดมสมองให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของตนเองให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ปิดความเห็น บน “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3 (SCL#3)” ลงพื้นที่ศึกษาดูงานต่อเนื่อง

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน Google Thailand

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน Google Thailand

Posted on 09 มิถุนายน 2023 by writer

1079367-1_resize

          นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลฯ (depa) นำคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 6 จำนวน 109 คน อาทิ นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม น.ส.นวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ นายยศกร ฟอลเล็ต เป็นต้น โดยมี คุณเอพริล ศรีวิกรม์  Country Manager, Google Cloud Thailand ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงานและฟังบรรยายหัวข้อต่างๆ อาทิ “Google’s Cutting Edge Technologies เพื่อกระบวนการ Digital Transformation” เป็นต้น เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ กูเกิล ไทยแลนด์  ถนนเพลินจิต เมื่อเร็วๆนี้

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน Google Thailand

บียอนด์ฯ บรรยายพิเศษ

บียอนด์ฯ บรรยายพิเศษ

Posted on 08 มิถุนายน 2023 by writer

ภาพรวม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 2023_resize

          ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training)  ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง  : growth mindset  ให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ – ความสุขในการทำงาน รวมทั้งทำให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร โดยมี นายแพทย์ อดิศร วิตตางกูร  ให้การต้อนรับ  ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆ นี้

พร้อมร่วมพัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัลไปกับ Beyond Training  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.Beyondtraining.in.th

ปิดความเห็น บน บียอนด์ฯ บรรยายพิเศษ

รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ฯ เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติฯ ร่วมทำบุญ เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ

รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ฯ เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติฯ ร่วมทำบุญ เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ

Posted on 08 มิถุนายน 2023 by writer

618005_resize

           โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  และ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทราร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา” เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ  ในโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎาคมนี้ ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่  พัทยา ชลบุรี  ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร ถวายประธานสงฆ์ โครงการฯ อีกด้วย  ซึ่งท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ โทร 081 723 5949   หรือทำบุญบริจาคโดยตรงได้ที่  ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 591-6-00135-5  โดยนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

           นางสาววรรณวนัช  กันพรม ผู้จัดการ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  เปิดเผยว่า โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ ซึ่งได้แก่เด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก  ซึ่งต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิด โรงเรียนฯ ต้องการส่งเสริมศักยภาพเด็กเหล่านี้ได้พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอิสระในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากการเรียนรู้และอบรมวิชาชีพ แล้วทางโรงเรียนยังได้จัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กพิเศษมีความชำนาญยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีเด็กพิเศษฯกว่า 170 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นับว่าเป็นหน่วยงานในการทำหน้าที่จัดการศึกษา อบรมสั่งสอน รวมทั้งส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูต่าย_2_resize

           ทั้งนี้ทางโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  และศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ยังคงมีความต้องการรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆหรือผู้มีจิตศรัทราทั่วไปทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทุนการศึกษา และข้าวสารอาหารแห้งต่างๆให้กับนักเรียนของเรา

           ด้วย ตระหนักถึงความสำคัญประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่สามารถขัดเกลาอุปนิสัย ยกระดับจิตใจของเด็กและเยาวชน ด้วยการขัดเกลากิเลส คือความโลภ ความโกธร ความหลง ของตนเองให้เบาบางลงโดยฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมกิจกรรมทางศาสนาเสียสละและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม โดยศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่  ในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาการคนพิการ ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)  นายกเมืองพัทยา และชุมชนในเขตเมืองพัทยา จัดโครงการ

กิจกรรม1_resize

           “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000พระคาถา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน บุคคลทั่วไป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเวสสันดรชาดก และเพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาสำหรับคนพิการที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่

           โดยจะจัดให้มีงาน “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก” ขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา  8.30 น. – 16.00 น.  ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้รับ
พระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร ถวายประธานสงฆ์
โครงการฯ “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก” เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ”  อีกด้วย

           ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทราร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก” เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการได้แล้วตั้งแต่วันนี้หรือสอบถามได้ที่  นางอัจจิมา  ชวลิตธำรง โทรศัพท์ 081 723 5949 หรือ 038 411 384  หรือบริจาคโดยตรงได้ที่  ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 591-6-00135-5  โดยนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

กิจกรรม2_resize

           “สำหรับประเพณีการเทศน์มหาชาติ หรือการเทศน์มหาเวสสันดรชาดก เป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่สืบสานกันมาต่อเนื่องตั้งแต่โบราณซึ่งปรากฏในสังคมไทยทุกภูมิภาค การเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วว่าเคยเป็นอดีตชาติของ “พระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาประสูติเป็น “พระพุทธเจ้า” ตามความเชื่อที่ได้รับรู้ต่อ ๆ กันมา เป็นการเล่าเรื่องราวทั้งสิ้น “สิบสามตอน “ หรือที่เรียกกันว่า  ”กัณฑ์” คือมีตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์ที่ 13 ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร ซึ่งการนำเรื่องพระเวสสันดรชาดก ถ่ายทอดผ่านพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่น เกิดความตระหนักในหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา โดยนำข้อคิดจากการฟังพระธรรมเทศนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” ผู้จัดการ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ฯ เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติฯ ร่วมทำบุญ เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ

มิถุนายน 2023
พฤ อา
« พ.ค.   ก.ค. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

RELATED SITES