Archive | พฤษภาคม 11th, 2023

ว.เทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา เปิด โครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”

ว.เทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา เปิด โครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”

Posted on 11 พฤษภาคม 2023 by writer

Print

           วิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา สถานศึกษาเพื่อคนพิการ เดือดร้อนหนักได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของโลกและของประเทศที่ตกต่ำในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เผยยอดบริจาคลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง กระทบหนักถึงคนพิการ ดังนั้นวิทยาลัยฯพระมหาไถ่ พัทยา จึงเปิดโครงการ “365 วันทำความดี เพี่อคนพิการสู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”  เพื่อเชิญชวนสถานประกอบการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  เพื่อต่อลมหายใจให้คนพิการ ด้วยการมอบสิ่งของ ทุนอาหาร ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาคนพิการ ให้อิ่มท้อง 3 มื้อ ได้เรียนหนังสือ ฝึกทักษะชีวิต มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศเยี่ยมชมให้กำลังใจกับน้องๆ ผู้พิการที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา และบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 3424736274ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์

           นายคำพันธุ์ ราชดา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยคโยีพระมหาไถ่ พัทยา  เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การฝึกอาชีพและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ นอกจากนั้น ยังรณรงค์และผลักดัน  เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการ การปรับสภาพแวดล้อม และบริการสารธารณะที่มีต่อคนคนพิการ  รวมไปถึงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคม ที่มีต่อคนพิการผ่านสื่อทุกรูปแบบ    โดยตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีของการดำเนินงาน สามารถช่วยเหลือคนพิการโดยตรงมาแล้วมากกว่า  5,000 คน  ซึ่งการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องดูแลทั้งในเรื่องที่พัก อาหาร การจัดการศึกษา  และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากคนพิการ

คุณคำพันธุ์ ราชดา_001_resize

           จากการดำเนินงานที่ผ่านมา  วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประมาณ20% และมากกว่า80%เป็นการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ และนำไปสู่การมีงานทำแต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกและของประเทศตกต่ำในระยะ10ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในภาพรวมเป็นอย่างมาก

           “ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและฝึกอาชีพสำหรับคนพิการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยฯจึงได้ดำเนินโครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการสู่การเป็นผู้ให้ที่มีมสุขเพื่อเชิญชวนสถาน ประกอบการมาทำกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มอบสิ่งของบริจาค มอบทุนเลี้ยงอาหาร มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนละนักศึกษาคนพิการรายบุคคล ซึ่งจะทำให้วิทยาลัยฯ มีงบประมาณทั้งในด้านการจัดการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค ด้านบริหารจัดการและบริการอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาพิการ มีอาหารอิ่มท้องครบ3มื้อ ได้เรียนหนังสือจนมีทักษะความรู้ทางวิชาการและทักษะชีวิตจนสามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและสังคม”

1682-1_resize

           ทั้งนี้ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเป็นอาสาสมัครทำบุญ เพื่อการกุศล และสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยามีงบประมาณในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาผู้พิการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนำไปสู่การมีงานทำที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม และมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ นักศึกษาพิการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมาหาไถ่จำนวน 165 คน

           “สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการมาทำกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สามารถให้การสนับสนุนด้วยการมอบทุนเลี้ยงอาหารมื้อละ 5,000 บาท หรือ มอบทุนการศึกษาให้ทุนละ 1,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน อาทิ ทำกิจกรรมจัดห้องสมุด ทำความสะอาดโรงเรียน เล่นดนตรี และอื่นๆ   ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ เรามั่นใจว่าสถานประกอบการที่ร่วมกิจกรรมกับ โครงการ  “365 วันทำความดีเพี่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข” ทำให้มีภาพลักษณ์ ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมพนักงานมีจิตอาสาและมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ขณะเดียวกัน วิทยาลัยฯ ก็จะมีงบประมาณในการจัดอาหาร และการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  สถานประกอบการจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้กับภาคีเครือข่าย และมีสถานประกอบการใหม่ มาร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์ หรือ โทร 089 403 5950” ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยากล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน ว.เทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา เปิด โครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”

พฤษภาคม 2023
พฤ อา
« เม.ย.   มิ.ย. »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

RELATED SITES