Archive | ตุลาคม 28th, 2022

เปิดแนวคิดผู้บริหารรุ่นที่ 2 ชลิต อินดัสทรีฯ ชูกลยุทธ์ เน้นคุณภาพ-เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ

เปิดแนวคิดผู้บริหารรุ่นที่ 2 ชลิต อินดัสทรีฯ ชูกลยุทธ์ เน้นคุณภาพ-เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ

Posted on 28 ตุลาคม 2022 by writer

Chavit Photo_resize

          บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางของไทย ภายใต้แบรนด์ “POP อะไหล่ยานยนต์คุณภาพสูงมาตรฐานสากลจากฝีมือคนไทย ได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30  ปี  มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายอะไหล่ทดแทนและอะไหล่ยางสำหรับใช้ในรถยนต์ทุกชนิดแบบครบวงจร ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ประเภททดแทน หรือ REM (Replacement Equipment Manufacturers) ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการทดแทนชิ้นส่วนที่เสียหรือสึกหรอ รวมถึงตลาด OEM (Original Equipment Manufacturers) รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเพื่อป้อนโรงงานรถยนต์โดยตรง มีผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของผู้ใช้งานมากกว่า 4,000 รายการ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถเพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถญี่ปุ่น รถยุโรป อาทิ ยางแท่นเครื่อง, ยางแท่นเกียร์, ยางกันกระแทก, ยางเพลากลาง, บู๊ชปีกนก และบูชโช๊คอัพล่าง เป็นต้น

          ปัจจุบันบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด อยู่ภายใต้การบริหารงานของ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ทายาทรุ่นที่ 2  เปิดเผยว่า ชลิต อินดัสทรีฯ มีแนวทางชัดเจนในการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมสู่ตลาดโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศ การันตีด้วยผลิตภัณฑ์ไทยคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T MARK) ระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF 16949: 2016 Automotive Quality Management System Standard) การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

          “ผมเข้ามาสานต่อและบริหารงานต่อจากครอบครัว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับหลักการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามเวลา ในราคาที่ยุติธรรม ด้วยบริการที่ดีและรวดเร็ว โดยเรามีพันธกิจ (Mission) คือ 1. พัฒนาความสามารถของบุคลากรทั้งความรู้-ทักษะ, เครื่องมือ-เทคนิคการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ 2. ตอบสนอง –ประสานงานกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว” นายชวิศ กล่าว

           นายชวิศ ยงเห็นเจริญ  ยังได้เปิดเผยถึง กลยุทธ์ในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้ โดยมี 3 กลยุทธ์ใหญ่ๆ คือ ด้านคุณภาพ,  ด้านเทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ และด้านเพิ่มยอดขาย นอกจากนี้ ในแต่ละกลยุทธ์หลักก็จะมีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆและกำหนดกลยุทธ์ย่อยต่อไปเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ และจึงทำ KPI เพื่อชี้วัดสำหรับการติดตามผลงานอย่างชัดเจน

          “นอกจากนี้ เรายังได้เตรียมแผนรับมือในระยะยาว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “POP” และสร้างความมั่งคง ยั่งยืนขององค์กรแบบองค์รวม โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามแผนที่วางไว้ 1. ยกระดับบุคลากรและพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. สร้างนวัตกรรมความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติจัดตั้ง Training Centre ร่วมกับพันธมิตร 3. รับงาน OEM มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ขยายการผลิตและผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบขึ้นเอง

          ด้วยกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนนี้ แม้ว่าในช่วง 2-3 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลกได้รับผลกระทบ รวมถึงบริษัทชลิต อินดัสทรีฯ ทำให้ยอดขายโดยรวมของบริษัทหยุดชะงักไปบ้าง แต่ด้วยการวางแผนตั้งรับและมองการณ์ไกลของผู้บริหาร รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ทำให้ชลิต อินดัสทรีฯ ผ่านวิกฤติมาได้อย่างดี อีกทั้งการที่บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย จึงยังพอเห็นตัวเลขในการเติบโตในกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มให้ชื่นใจได้  และมียอดขายรวมเติบโตสวนกระแส ถือเป็นอีกบริษัทฯที่น่าจับตามอง ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.chalitindustry.com

ปิดความเห็น บน เปิดแนวคิดผู้บริหารรุ่นที่ 2 ชลิต อินดัสทรีฯ ชูกลยุทธ์ เน้นคุณภาพ-เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

Posted on 28 ตุลาคม 2022 by writer

DSC_8931_resize

           ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร ผู้จบการศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน เพื่อร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  ณ รร.โนโวเทล สุขุมวิท 20

DSC_8917_resize

           การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 นี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น มีรูปแบบการอบรม Hybrid ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ  NEXT Creator Space (KMITL), Future Tales Lab , โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายกว่า 20 คน

DSC_8638_resize

           โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน เช่น นายกฤษณะ  วิสุทธิ์เศรษฐ์ นายกันตพัฒน์  เหลืองเจริญวัฒนา  นายกำธร  สร้อยพรรณนา นายกิตติ  พรหมประพันธ์  นายกิตติพงศ์  สอนสะอาด นายคเชนทร์  วงศ์ทิพย์ไพบูลย์ นายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง นายชัยยนต์  ศรีสมุทร นายณพล  ชยานนท์ภักดี จ่าเอกดิเรก เรียงทอง นางสาวทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ นายธาริน ตันติมูรธา นางสาวนภาพร  พันธ์ศรีมังกร นายนิอันนุวา  สุไลมาน นายบวร  เหลืองคงทอง นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายปรีชา  เดชพันธุ์ นายปัญจะ  คล้ายโพธิ์ทอง นายปิยะพันธ์ คงเศรษฐ  นายพรชัย  หอมชื่น นายพัชรกร  กุลเจริญ นายพิชัย ยิ้มละมัย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นางสาวภิญญาพัชญ์  ท้าวเวชสุวรรณ์ นายภูริทัต รัตนพาหุ  นายรุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ นายวริศ  มาลินี นายวศิน จุลละโพธิ นายวิศาล จิรภาพงพันธ์ นายวีรชาติ  พุทธรักษา นายวีรวัฒน์  รัตนวราหะ นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ นายสร้างรัฐ  หัตถวงษ์ นายสาธิต สารทพันธุ์ นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา นางสาวสุพิชญ์ชญา ไชโย นางสาวสุภิญญา  ศรีทองกุล นายสุรินทร์  คำสิน  นายสุริยะ  ปาลาเร่ นางสาวแสงจันทร์  แก้วประทุมรัสมี นายหนึ่ง ตรีบุตร นายอริย  คำยา นายอัมรินทร์ กุลจารุสิริ นายอำพล  พงศ์สุวรรณ เป็นต้น

ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

ตุลาคม 2022
พฤ อา
« ก.ย.   พ.ย. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

RELATED SITES