Archive | ตุลาคม, 2022

เปิดแนวคิดผู้บริหารรุ่นที่ 2 ชลิต อินดัสทรีฯ ชูกลยุทธ์ เน้นคุณภาพ-เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ

เปิดแนวคิดผู้บริหารรุ่นที่ 2 ชลิต อินดัสทรีฯ ชูกลยุทธ์ เน้นคุณภาพ-เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ

Posted on 28 ตุลาคม 2022 by writer

Chavit Photo_resize

          บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางของไทย ภายใต้แบรนด์ “POP อะไหล่ยานยนต์คุณภาพสูงมาตรฐานสากลจากฝีมือคนไทย ได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30  ปี  มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายอะไหล่ทดแทนและอะไหล่ยางสำหรับใช้ในรถยนต์ทุกชนิดแบบครบวงจร ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ประเภททดแทน หรือ REM (Replacement Equipment Manufacturers) ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการทดแทนชิ้นส่วนที่เสียหรือสึกหรอ รวมถึงตลาด OEM (Original Equipment Manufacturers) รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเพื่อป้อนโรงงานรถยนต์โดยตรง มีผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของผู้ใช้งานมากกว่า 4,000 รายการ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถเพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถญี่ปุ่น รถยุโรป อาทิ ยางแท่นเครื่อง, ยางแท่นเกียร์, ยางกันกระแทก, ยางเพลากลาง, บู๊ชปีกนก และบูชโช๊คอัพล่าง เป็นต้น

          ปัจจุบันบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด อยู่ภายใต้การบริหารงานของ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ทายาทรุ่นที่ 2  เปิดเผยว่า ชลิต อินดัสทรีฯ มีแนวทางชัดเจนในการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมสู่ตลาดโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศ การันตีด้วยผลิตภัณฑ์ไทยคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T MARK) ระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF 16949: 2016 Automotive Quality Management System Standard) การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

          “ผมเข้ามาสานต่อและบริหารงานต่อจากครอบครัว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับหลักการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามเวลา ในราคาที่ยุติธรรม ด้วยบริการที่ดีและรวดเร็ว โดยเรามีพันธกิจ (Mission) คือ 1. พัฒนาความสามารถของบุคลากรทั้งความรู้-ทักษะ, เครื่องมือ-เทคนิคการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ 2. ตอบสนอง –ประสานงานกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว” นายชวิศ กล่าว

           นายชวิศ ยงเห็นเจริญ  ยังได้เปิดเผยถึง กลยุทธ์ในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้ โดยมี 3 กลยุทธ์ใหญ่ๆ คือ ด้านคุณภาพ,  ด้านเทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ และด้านเพิ่มยอดขาย นอกจากนี้ ในแต่ละกลยุทธ์หลักก็จะมีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆและกำหนดกลยุทธ์ย่อยต่อไปเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ และจึงทำ KPI เพื่อชี้วัดสำหรับการติดตามผลงานอย่างชัดเจน

          “นอกจากนี้ เรายังได้เตรียมแผนรับมือในระยะยาว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “POP” และสร้างความมั่งคง ยั่งยืนขององค์กรแบบองค์รวม โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามแผนที่วางไว้ 1. ยกระดับบุคลากรและพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. สร้างนวัตกรรมความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติจัดตั้ง Training Centre ร่วมกับพันธมิตร 3. รับงาน OEM มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ขยายการผลิตและผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบขึ้นเอง

          ด้วยกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนนี้ แม้ว่าในช่วง 2-3 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลกได้รับผลกระทบ รวมถึงบริษัทชลิต อินดัสทรีฯ ทำให้ยอดขายโดยรวมของบริษัทหยุดชะงักไปบ้าง แต่ด้วยการวางแผนตั้งรับและมองการณ์ไกลของผู้บริหาร รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ทำให้ชลิต อินดัสทรีฯ ผ่านวิกฤติมาได้อย่างดี อีกทั้งการที่บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย จึงยังพอเห็นตัวเลขในการเติบโตในกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มให้ชื่นใจได้  และมียอดขายรวมเติบโตสวนกระแส ถือเป็นอีกบริษัทฯที่น่าจับตามอง ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.chalitindustry.com

ปิดความเห็น บน เปิดแนวคิดผู้บริหารรุ่นที่ 2 ชลิต อินดัสทรีฯ ชูกลยุทธ์ เน้นคุณภาพ-เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพ

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

Posted on 28 ตุลาคม 2022 by writer

DSC_8931_resize

           ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร ผู้จบการศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน เพื่อร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  ณ รร.โนโวเทล สุขุมวิท 20

DSC_8917_resize

           การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 นี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น มีรูปแบบการอบรม Hybrid ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ  NEXT Creator Space (KMITL), Future Tales Lab , โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายกว่า 20 คน

DSC_8638_resize

           โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน เช่น นายกฤษณะ  วิสุทธิ์เศรษฐ์ นายกันตพัฒน์  เหลืองเจริญวัฒนา  นายกำธร  สร้อยพรรณนา นายกิตติ  พรหมประพันธ์  นายกิตติพงศ์  สอนสะอาด นายคเชนทร์  วงศ์ทิพย์ไพบูลย์ นายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง นายชัยยนต์  ศรีสมุทร นายณพล  ชยานนท์ภักดี จ่าเอกดิเรก เรียงทอง นางสาวทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ นายธาริน ตันติมูรธา นางสาวนภาพร  พันธ์ศรีมังกร นายนิอันนุวา  สุไลมาน นายบวร  เหลืองคงทอง นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายปรีชา  เดชพันธุ์ นายปัญจะ  คล้ายโพธิ์ทอง นายปิยะพันธ์ คงเศรษฐ  นายพรชัย  หอมชื่น นายพัชรกร  กุลเจริญ นายพิชัย ยิ้มละมัย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นางสาวภิญญาพัชญ์  ท้าวเวชสุวรรณ์ นายภูริทัต รัตนพาหุ  นายรุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ นายวริศ  มาลินี นายวศิน จุลละโพธิ นายวิศาล จิรภาพงพันธ์ นายวีรชาติ  พุทธรักษา นายวีรวัฒน์  รัตนวราหะ นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ นายสร้างรัฐ  หัตถวงษ์ นายสาธิต สารทพันธุ์ นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา นางสาวสุพิชญ์ชญา ไชโย นางสาวสุภิญญา  ศรีทองกุล นายสุรินทร์  คำสิน  นายสุริยะ  ปาลาเร่ นางสาวแสงจันทร์  แก้วประทุมรัสมี นายหนึ่ง ตรีบุตร นายอริย  คำยา นายอัมรินทร์ กุลจารุสิริ นายอำพล  พงศ์สุวรรณ เป็นต้น

ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

แนวทางวางรากฐานการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ แนะรู้จัก “ผู้เรียน” คือหลักการสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ

แนวทางวางรากฐานการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ แนะรู้จัก “ผู้เรียน” คือหลักการสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ

Posted on 27 ตุลาคม 2022 by writer

2022-06-14_9-38-14

         รวมถึงการศึกษาต่อต่างประเทศ การเรียนในสถาบันนานาชาติในประเทศไทย การศึกษาทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การวางรากฐานการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จถือเป็นหัวใจต่อการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของเด็กไทย

         หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ Hybrid ให้เข้าใจง่ายและได้ผล”ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของไทยจากทั่วประเทศมากกว่า 300 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และแบ่งปันเทคนิคการสร้างแรงจูงใจและความต้องการตอบสนองการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเมื่อเร็วๆนี้

Dr Karen Ashton_resize

          “ดร.คาเรน แอชตัน” (Dr. Karen Ashton) วิทยากรอาวุโสด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์และภาษาเพื่อการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแมสซีย์ ของนิวซีแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอนและมีประสบการณ์มากมายในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และนำเสนอเทคนิคต่างๆในหัวข้อบรรยาย: “แนวทางการวางรากฐานการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ” (Sowing the seeds for success in English language teaching and learning) โดยได้แนะนำเคล็ดลับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

         – สิ่งสำคัญที่สุดในการจะประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปัจจัยสำคัญ คือ“นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนและสนุกไปกับมัน”โดยผู้สอนจะต้องรู้จักนักเรียนให้มากขึ้นว่า พวกเขากำลังสนใจเรื่องอะไร เพื่อช่วยให้เด็กๆ รู้สึกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

         – ประเภทกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษและรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ (เช่น ครู นักเรียนงานคู่, งานกลุ่ม ฯลฯ) ที่หลากหลาย รวมทั้งการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษต่างๆ ได้แก่ การฟัง, พูด, อ่าน และเขียน ก็สำคัญเช่นกัน โดยการให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษทีละนิดทีละน้อย แต่อย่างรวดเร็ว โดยท้า

         ทายให้เด็กทำให้ได้ตามเวลา ช่วยให้เด็กจดจ่อและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะรู้สึกสนุกโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียนหนังสืออยู่ และขณะเดียวกันก็ไม่ควรลืมสอนทักษะภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักภาษาและไม่ลืมหัวใจของการเรียนภาษาคือ ให้นักเรียนเกิดการใช้ภาษาอังกฤษซ้ำๆบ่อยๆ

ช่อทิพย์ ประมูลผล

         – การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนด้วยความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความจำและการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริง การพูดคำศัพท์เดิมๆ เสียงดังฟังชัดซ้ำๆ หรือการจับคู่ภาพกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นทำได้ง่ายกว่าครูผู้สอนลงไปนั่งทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการทำกิจกรรมเช่นนั้นต้องเตรียมสื่อการเรียนการสอนอย่างระมัดระวังและมั่นใจว่าจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน

         – ครูสอนภาษาอังกฤษต้องมี “ความเชี่ยวชาญ” การใช้ภาษาอังกฤษ และต้องรู้จักทดลองทำการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพูดคุยภาษาอังกฤษกัน และต้องไม่ลืมว่า การเรียนภาษาอังกฤษนั้นใช้ระยะเวลา ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องทำให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสนุก ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษด้วย และที่ลืมไม่ได้ คือ คณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องแบ่งปันความรู้กันและกัน รวมทั้งร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการสอนภาษาอังกฤษ

         – เทคนิคการสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญคือ การรู้จักผู้เรียน (นักเรียน) ถือเป็นหลักการสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้สอนใช้เทคนิคและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนและมั่นใจได้ว่า พวกเขาจะสามารถนำไปใช้นอกห้องเรียนได้ และอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งโจทย์ให้นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่น ฝึกพูดกับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และต้องแน่ใจว่า นักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษที่เรียน แล้วสามารถนำไปใช้จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริง หากพวกเขาทำได้ก็จะเกิดกำลังใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และบรรลุสิ่งที่ยากมากขึ้นทีละระดับ จนประสบความสำเร็จด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

         “นักเรียนจะประสบความสำเร็จด้านการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด ถ้ารู้จักใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะพูดคุยตอบโต้หรือทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ภาษาอังกฤษไปด้วย และการที่ผู้สอนจะทำให้นักเรียนมาถึงจุด ๆ นี้ได้ ก็ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และทำให้พวกเขาสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนจดจำบริบทการใช้ภาษา อังกฤษได้ดีอีกด้วย ซึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา” ดร.คาเรน แอชตัน กล่าวสรุป

ปิดความเห็น บน แนวทางวางรากฐานการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ แนะรู้จัก “ผู้เรียน” คือหลักการสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ชวนซื้อกระเช้าของขวัญ “จากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับ” หนุนผู้พิการและคนในชุมชนสร้างงาน – สร้างอาชีพ

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ชวนซื้อกระเช้าของขวัญ “จากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับ” หนุนผู้พิการและคนในชุมชนสร้างงาน – สร้างอาชีพ

Posted on 26 ตุลาคม 2022 by writer

           ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เชิญชวนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญจากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับเพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้พิการและคนในชุมชน ในช่วงเวลาพิเศษแทนคำขอบคุณสำหรับคนพิเศษ ในแคมเปญ “You like Farm For Mahatai Charity” สนับสนุนการซื้อกระเช้าเท่ากับมอบโอกาส แก่ผู้พิการและคนในชุมชน  เผยขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งต่อความรู้สึกดีๆ ผ่าน “กระเช้าของขวัญ”  จัดทำโดยผู้พิการและคนในชุมชน มีให้เลือก 6 แบบ 6 สไตล์  เพื่อมอบให้แก่คนพิเศษในช่วงเวลาสำคัญ สนใจสั่งซื้อและสอบถามได้ที่ โทร 093 992 6959 , 086 414 7584 อีเมล์ mahataicharity@gmail.com  โดยสั่งจองล่วงหน้า 45 วัน เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

GF8A9221-1_resize

           นายมานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดเผยว่า ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่เราคนไทยให้ความสำคัญ และเป็นเทศกาลส่งความสุขที่เรานิยมมอบของขวัญที่มีคุณค่าให้กับคนสำคัญแทนคำขอบคุณสำหรับคนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ คนในครอบครัว เจ้านาย ลูกค้า เพื่อน และคนสำคัญรอบๆตัว ในปีนี้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ขอเชิญชวนทุกท่านเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ จากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ผู้พิการและคนในชุมชน ในแคมเปญ “You like Farm  For Mahatai Charity” สนับสนุนกระเช้าเท่ากับ “มอบโอกาสแก่ผู้พิการและคนในชุมชน ”  พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรู้สึกดีๆ ผ่าน “กระเช้าของขวัญ”  6 แบบ 6 สไตล์  ให้ท่านเลือกอย่างหลากหลายเพื่อมอบให้แก่คนพิเศษในช่วงเวลาสำคัญนี้

           “นับเป็นความภูมิใจของผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พวกเขามีความภูมิใจ มีความตั้งใจจริง ในความพยามยามที่จะสร้างสรรค์ออกมาเป็นกระเช้าของขวัญเพื่อจัดจำหน่ายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน นับเป็นโอกาสสำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเขาตั้งใจ ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากผู้ขอ ผู้รอรับ สู่การร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อลงมือทำ จึงอยากขอโอกาสจากทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนก้าวแรกในการเริ่มต้นของพวกเขาเพื่อนำไปสู่ก้าวต่อไป ที่มั่นคง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ทุกการสนับสนุนของท่านคือกำลังใจที่ส่งตรงสู่หัวใจของผู้พิการ เสมือนเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาศักยภาพ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป เพื่อตอบแทนการสนับสนุนของทุกท่าน แทนคำขอบคุณ ที่เห็นคุณค่าและความพยายามของผู้พิการ ที่ทุกท่านเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ จากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ผู้พิการและคนในชุมชน  “ขอบคุณจากใจ” ผู้จัดการ บริษัทฯ กล่าว

Charity For Mahatai_220922_compressed ver4

           สำหรับกระเช้าไม้มีให้เลือก 6 แบบ 6 สไตล์  คือ  (1) กระเช้า A ขนาด  8x12x6″ ราคา 1,479  บาท ประกอบด้วย ต้นโคโลคาเซีย (สุ่มสายพันธุ์) คุกกี้ คอร์นเฟลกส์ธัญพืช ทองม้วน ขนุนทอดกรอบ  พวงกุญแจลูกปัด  น้ำพริกตาแดง  น้ำพริกสวรรค์  (2) กระเช้า B  ขนาด 8x12x6″  ราคา 1,479 บาท ประกอบด้วย คุกกี้คอร์นเฟลกส์ธัญพืช ขนุนทอดกรอบทองม้วน พวงกุญแจลูกปัด น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค์  และชาลูกฟิก  (3) กระเช้า C ขนาด  8x8x6″  ราคา 899  บาท ประกอบด้วย  คุกกี้ คอร์นเฟลกส์ธัญพืช ขนุนทอดกรอบ ชาลูกฟิก  พวงกุญแจลูกปัด  (4) กระเช้า d ขนาด8x12x6″ ราคา 1,799 บาท ประกอบด้วย  ต้นกล้วยแดงสยาม (สุ่มลาย) คุกกี้ คอร์นเฟลกส์ธัญพืช ทองม้วน ขนุนทอดกรอบ พวงกุญแจลูกปัด น้ำ พริกตาแดงน้ำ พริกสวรรค์  (5) กระเช้า E ราคา  499 ประกอบด้วย ต้นโคโลคาเซีย (สุ่มสายพันธุ์)ห่อด้วยป่านอะบาค่าผูกริบบิ้นป่าน  และ (6) กระเช้า F ขนาด 8x8x6″ ราคา  899 ประกอบด้วย ต้นโคโลคาเซีย (สุ่มสายพันธุ์)  เลือกสีดอกไม้ประดับได้ เป็นต้น

           สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดกระเช้าของขวัญได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโทร 093 992 6959 , 086 414 7584 , 0882291111 , 092 929 1404  อีเมล์ mahataicharity@gmail.com  โดยสั่งจองล่วงหน้า 45 วัน สั่งซื้อง่ายๆเพียง เลือกแบบ ระบุจำนวนและวันที่ต้องการใช้ แจ้งเพื่อขอใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล หรือหนังสือแสดงความขอบคุณจากมูลนิธิฯ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้…

ปิดความเห็น บน มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ชวนซื้อกระเช้าของขวัญ “จากใจผู้ให้ ถึงใจผู้รับ” หนุนผู้พิการและคนในชุมชนสร้างงาน – สร้างอาชีพ

THB2 million in scholarships on offer at  the New Zealand Education Fair on Saturday, November 5, 2022.

THB2 million in scholarships on offer at the New Zealand Education Fair on Saturday, November 5, 2022.

Posted on 25 ตุลาคม 2022 by writer

220922_New Study 1050x1050_resize_resize

THB2 million in scholarships to study in New Zealand will be offered exclusively to students who attend the annual New Zealand Education Fair on Saturday, 5 November 2022.

Education New Zealand in collaboration with nearly 50 of New Zealand’s leading educational institutions, including schools, universities, vocational education providers, and private training establishments as well as English language providers, will be showcasing the country and the programmes offered to prospective students. They will also provide advice and information on how to apply for scholarships.

The Fair which will be held from 11:00 am-5:00 pm at Samyan Mitrtown Hall 2, 5thfloor. Registration is free, here https://bit.ly/NZEducationFair2022

A highlight of the Fair will be the personal reflections of “Suquan Bulakul”, a famous celebrity and influencer, who will speak and share why she decided to send her only son to study in New Zealand.

ENZ fair 2022-PR_resize

The event also gives Thai students the opportunity to experience first-hand the New Zealand simulated classrooms conducted by an experienced New Zealand teacher who flies from New Zealand to facilitate the session. The simulated classrooms are offered free of charge and scheduled three rounds at 11:45 am, 2:00 pm, and 3:00 pm. To register, go to  https://bit.ly/Simulatedclassreg.

New Zealand has been recognised by the Economist Intelligence Unit as the world’s best English-speaking country in educating our students for the future. Its education system focuses on helping prepare younger generations to become global citizens, innovators and new thinkers. New Zealand education providers lead the way through academic excellence, and by providing an education experience that helps build innovation, individual thought and global connections.

Students attending the fair can explore unique courses being offered that are appropriate to the global trend and skill shortages such as courses in AI development, game development, health sciences in digital health, data science, etc.

In addition, Te Pūkenga – New Zealand Institute of Skills and Technology, which is New Zealand’s largest national institute for vocational education, will also introduce itself to the Thai education community at this event.

Those interested in attending the event can register for free, explore scholarships from a variety of institutions, and win free air ticket to and from New Zealand from Air New Zealand. Register here  https://bit.ly/NZEducationFair2022

ปิดความเห็น บน THB2 million in scholarships on offer at the New Zealand Education Fair on Saturday, November 5, 2022.

หัวใจนักสู้…พิการแค่ร่างกาย แต่ใจเกิน100 เปิดวาร์ป 2 นักกีฬาทีมชาติไทยน้องๆรร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ

หัวใจนักสู้…พิการแค่ร่างกาย แต่ใจเกิน100 เปิดวาร์ป 2 นักกีฬาทีมชาติไทยน้องๆรร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ

Posted on 20 ตุลาคม 2022 by writer

           การเล่นกีฬาให้อะไรมากกว่าคำว่า ร่างกายแข็งแรง  ช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บางคนใช้กีฬาเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจเสริมสร้างวินัย ที่สำคัญผู้เล่นได้ฝึกความเป็นน้ำใจนักกีฬาที่ดี ไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตาม กีฬาช่วยให้ผู้เล่นรู้จักทุ่มเทไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ใช่แล้ววันนี้เราพูดถึง 2 นักกีฬาทีมชาติไทย จาก รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ ที่พิการเพียงร่างกาย แต่หัวใจนักสู้เป็นอย่างยิ่ง ทั้ง 2 ใช้ความรักในกีฬามาพัฒนาทักษะสู่การเป็นกีฬาทีมชาติ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เป็นแรงกระตุ้นชั้นเยี่ยมที่ผลักดันตนเองสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติที่พิชิตทั้งรางวัลและหัวใจคนไทย…

36254

           ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นเป็นองค์กรการกุศล ซึ่งจัดการศึกษาและฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้อน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดการศึกษานอกระบบและมีโครงการเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนอยู่ประจำในหอพักของโรงเรียน และโรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กตาบอดและเด็กตาบอดพิการซ้อนด้วยกระบวนการต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคงทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนตาบอด เช่น การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหวและการเดินทาง การอ่าน การเขียนอักษรเบรลล์ นันทนาการ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นสมาชิกของสังคม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม การสร้างความเป็นเลิศด้านการกีฬา ดนตรี งานนวดและงานฝีมือ เพื่อเป็นการสร้างความก้าวหน้าในอนาคต โดยนักเรียนผู้เข้ารับบริการไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

           แน่นอนวันนี้เรามี 2 นักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประสบความสำเร็จในด้านกีฬามาเล่าประการณ์และความสำคัญของอาชีพนักกีฬามาฝากกัน…

87330

           นายสุกฤษฎิ์ เหมือนปอง  หนึ่งในผู้พิการซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย  โดยเป็นตัวแทนรุ่นเยาวชนครั้งแรกไปแข่งในรายการ เอเชียน ยูธ พาราเกมส์  2019 ณ ประเทศบรูไน โดยสุกฤษฎิ์ ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนฯ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (กศน.)  จากจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนั้นสุกฤษฎิ์เล่าว่า “เริ่มจากการลงว่ายน้ำเล่นๆเพื่อความสนุกสนานกับเพื่อนๆ คลายร้อน ในสระน้ำโรงเรียน จุดนี้ทำให้ชอบว่ายน้ำเพราะสนุกดี เลยเริ่มศึกษาและเรียนว่ายน้ำอย่างจริงจังจากครูสอนว่ายน้ำเพื่อช่วยแนะนำการว่ายน้ำที่ถูกต้องและทักษะขั้นต้นต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น

           ท่าฟรีสไตล์ เป็นท่าที่ผมชอบมากที่สุด การว่ายน้ำสำหรับผมมันคือความท้าทายกับการได้พัฒนา เวลาที่ลดลงจากการว่ายในท่าต่างๆ ในแต่ละระยะทางเป็นสถิติที่หายเหนื่อย ในปี 2559 ผมเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการครั้งแรกและได้เหรียญเงิน ในท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร  ดีใจมาก ภูมิใจที่ตนเองทำได้ ผมผ่านการแข่งขันระดับกีฬานักเรียน กีฬาคนพิการแห่งชาติ และติดทีมชาติรุ่นเยาวชนครั้งแรก เอเชียน ยูธ พาราเกมส์ 2019 ณ ประเทศบรูไน ซึ่งผมจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมระดับ พาราลิมปิค ต่อไปครับ ขอบคุณโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ฯ ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ พ่อแม่ ผู้ฝึกสอน รวมทั้งกำลังใจจากทุกคนที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผมได้มีโอกาสได้เล่นกีฬานี้ครับ”

36245_resize

นายธนโชติ จะเมรัมย์ นักกีฬาโกลบอล ผมเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากจุดเล็กๆ สู่การเป็นนักกีฬาโกลบอล ทีมชาติ ธนโชติเล่าว่า ชอบกีฬาโกลบอลครับ ก่อนอื่นมารู้จักกีฬาโกลบอลกันก่อนครับ คนทั่วๆไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไรนัก เพราะเป็นกีฬาสำหรับนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตา  แข่งขันระหว่างทีม 2 ทีม ทีมละ 3 คน ในพื้นที่สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตูอยู่ท้ายสนามทั้งสองฝั่ง คล้ายๆกีฬาฟุตบอล  แต่นักกีฬาทุกคนในสนามจะต้องปิดตาโดยอุปกรณ์บังตา เพื่อกลิ้งลูกบอลที่มีกระดิ่งอยู่ภายใน ให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้าม สนุกดีครับ

           ผมเห็นรุ่นพี่ที่ได้เล่นแล้วติดทีมชาติ จึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากเล่นบ้าง  เป็นกีฬาที่เล่นแล้วน่าตื่นเต้นดีครับ ผมเริ่มลงสนามแข่งขันจากการเล่นกีฬาสี กีฬานักเรียน และใน ปี 2560ทีมผมก็ได้เหรียญทองกีฬานักเรียนด้วยครับ หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นกีฬาคนพิการแห่งชาติ แม็ตพิเศษ ทีมชาติเยาวชน และทีมชาติชุดใหญ่ ดีใจและภูมิใจมากๆ อยากพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปให้ก้าวสู่ระดับโลกให้ได้ครับ อยากขอบคุณโรงเรียน คณะครู ครูผู้ฝึกสอน ครอบครัวและทุกท่านมีส่วนทำให้ผมประสบความสำเร็จไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม ผมจะไม่หยุดแค่นี้ จะพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ โกลบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ผมรักมาก ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่น ได้อยู่กับเพื่อนๆ ในทีมทำให้มีมิตรภาพระหว่างเพื่อนกับโค้ช พร้อมทั้งให้เรามีความรัก ความสามัคคีในทีม ผมพิการแค่ร่างกายแต่หัวใจผมสู้เต็ม100 ครับ

ท่านสามารถดูรายละเอียด รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ เพิ่มเติมได้ที่  auapattayablind@gmail.com หรือเว็บไซต์  www.prsb.ac.th

ปิดความเห็น บน หัวใจนักสู้…พิการแค่ร่างกาย แต่ใจเกิน100 เปิดวาร์ป 2 นักกีฬาทีมชาติไทยน้องๆรร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ

แม็คกรุ๊ป มอบผ้ายีนส์ให้น้องผู้พิการฯ

แม็คกรุ๊ป มอบผ้ายีนส์ให้น้องผู้พิการฯ

Posted on 18 ตุลาคม 2022 by writer

209935_resize

          นายวิรัช  เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฯ ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมอบผ้ายีนส์ให้กับน้องๆซึ่งเป็นนักเรียนประจำและเจ้าหน้าที่ผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพต่อไป โดยมี นายณรงค์ รัตนโสภา ผู้แทนมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบฯ ณ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด สุขาภิบาล2 เมื่อเร็วๆนี้

ปิดความเห็น บน แม็คกรุ๊ป มอบผ้ายีนส์ให้น้องผู้พิการฯ

อัพเดทเทรนด์การศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรพัฒนา AI – สร้างเกมส์ – ดิจิทัลเฮลท์

อัพเดทเทรนด์การศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรพัฒนา AI – สร้างเกมส์ – ดิจิทัลเฮลท์

Posted on 17 ตุลาคม 2022 by writer

          หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ)  สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand Education Fair 2022 งานการศึกษาที่รวบรวมสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์เอาไว้เกือบ 50 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และกิจกรรมห้องเรียนจำลองที่ยกคลาสเรียนจากคุณครูนิวซีแลนด์มาให้นักเรียนไทยได้สัมผัส วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 65 นี้  เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ลงทะเบียน ร่วมงาน ฟรี  https://bit.ly/NZFairTH22

1.220922_QR otherFB 1050x1050 px

          งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2022) กลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 2 ปี หลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจที่กำลังวางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศ ได้สัมผัสการเรียนรูปแบบใหม่ในแบบนิวซีแลนด์ ประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษา และได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมเด็กสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก อีกทั้งการศึกษาของนิวซีแลนด์ยังมีความโดดเด่นทางด้านหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล ทำงานได้ระหว่างเรียนและสามารถต่อวีซ่าทำงานได้สูงสุดถึง 3 ปีภายหลังจบการศึกษา มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม ปลอดภัย  ผู้คนเป็นมิตร มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นประทศแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองนักเรียนต่างชาติ และค่าครองชีพไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่นักเรียนไทยให้ความสนใจไปเรียนต่อมากที่สุด

          ภายในงาน New Zealand Education Fair 2022 ได้รวบรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์เกือบ 50 สถาบัน ทั้งโรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย (ครบทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์)  สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา โดยน้องๆสามารถร่วมค้นหารายละเอียดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมอัพเดทเทรนด์การศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตอาชีพอนาคตของคนรุ่นใหม่ อาทิ หลักสูตรการพัฒนา AI,  หลักสูตรการสร้างเกมส์, วิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสุขภาพดิจิทัลหรือดิจิทัลเฮลท์  (Health Sciences in Digital Health), นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist),  เทคโนโลยีแฟชั่นดิจิทัล (Digital Fashion Technology), การตลาดดิจิทัล (Digital Ubiquitous Marketing) และ การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital and Design) เป็นต้น

          พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ The University of Auckland มอบทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดถึง $10,000 หรือมากกว่า 200,000 บาท สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรืออนุปริญญาโท และทุนการศึกษา $5000 หรือกว่า 100,000 บาท จาก  AUT International Excellence  และทุนการศึกษาอื่นๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับตัวแทนสถาบันการศึกษาได้ภายในงาน

220922_Number1 1050x1050_resize

          สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้น (คอร์สสั้นเชิงวิชาชีพ) ไม่ว่าจะเป็น ช่างอุตสาหกรรม เชฟ ไอที  และทางด้านวิชาชีพอื่นๆ องค์กรสถาบันเทคโนโลยี Te Pukenga ที่รวมสถาบันเทคโนโลยีทั้งหมดของนิวซีแลนด์เข้าด้วยกัน จะมีการเปิดตัวในงานนี้

          นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆเปิดประสบการณ์ห้องเรียนจำลองแบบนิวซีแลนด์ กับกิจกรรมห้องเรียนจำลองที่ทาง Education New Zealand ได้ยกคลาสเรียนจากคุณครูนิวซีแลนด์มาให้นักเรียนไทยได้สัมผัสประสบการณ์จริง 3 รอบ  เวลา 11.45 น. , 14.00 น. และ 15.00 น.   ผู้สนใจลงทะเบียนด่วน รับจำนวนจำกัดได้ที่.คลิก https://bit.ly/3rgfeE0  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

           พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณสู่ขวัญ บูลกุล  ที่จะมาร่วมพูดคุยและเปิดใจว่าทำไมถึงเลือกให้ น้องปราบ ลูกชายเพียงคนเดียวไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์

          ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันในงานนี้งานเดียว  และ ลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับนิวซีแลนด์ ฟรี จากสายการบิน Air New Zealand

          คลิก  https://bit.ly/NZFairTH22

ปิดความเห็น บน อัพเดทเทรนด์การศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรพัฒนา AI – สร้างเกมส์ – ดิจิทัลเฮลท์

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่5 ศึกษาดูงาน ไทยคม

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่5 ศึกษาดูงาน ไทยคม

Posted on 15 ตุลาคม 2022 by writer

DSC_7117-1

          นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ไทยคมกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” ให้กับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 คน กว่า 80 คน อาทิ ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ นายกรกฎ เตติรานนท์ ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์  นายกวิน โตวงศ์ศรีเจริญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ดร.คณพศ นิจสิริภัช แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์  นางสาวฆฤณี ศรีวรรณ ดร.จรวยพรภัทร ลีสมสิริ  นายจารุนพ รุจิรกาโมทย์  นายเฉลิม อังกาทิพย์ นางสาวชโลธร บุญเหลือ นายชัชพล ประสพโชค นายชาญ กุลถาวรากร ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม นายชินภัทร จาดเจริญ เป็นต้น  ศึกษาดูงาน ไทยคม  ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเอง ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ  บ. ไทยคม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี  เมื่อเร็วๆนี้

DSC_7118

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่5 ศึกษาดูงาน ไทยคม

คณะผู้บริหารหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะรุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน Future Tales Lab

คณะผู้บริหารหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะรุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน Future Tales Lab

Posted on 15 ตุลาคม 2022 by writer

DSC_6239_resize

          คุณสุณัฏฐา  พงษ์เจริญ  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะรุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน อาทิ นายกฤษณะ  วิสุทธิ์เศรษฐ์  นายกันตพัฒน์  เหลืองเจริญวัฒนา นายกำธร  สร้อยพรรณา นายกิตติ  พรหมประพันธ์  นายกิตติพงศ์  สอนสะอาด  นายคเชนทร์  วงศ์ทิพย์ไพบูลย์ นายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง นายชัยยนต์  ศรีสมุทร  นายณพล  ชยานนท์ภักดี จ่าเอกดิเรก เรียงทอง นางสาวทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ นายธาริน ตันติมูรธา นางสาวนภาพร  พันธ์ศรีมังกร นายนิอันนุวา  สุไลมาน นายบวร  เหลืองคงทอง นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล เป็นต้น  ศึกษาดูงานถอดบทเรียน Future Tales Lab (ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา)  ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเอง ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ True Digital Park ถนนสุขุมวิท 101 เมื่อเร็วๆนี้

DSC_6299_resize

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหารหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะรุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน Future Tales Lab

ตุลาคม 2022
พฤ อา
« ก.ย.   พ.ย. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

RELATED SITES