Archive | มิถุนายน, 2022

“ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด” ปี 3 มอบรางวัลวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการดีเด่น ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาใช้งานได้จริง โดยความร่วมมือกับ มจธ.

“ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด” ปี 3 มอบรางวัลวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการดีเด่น ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาใช้งานได้จริง โดยความร่วมมือกับ มจธ.

Posted on 28 มิถุนายน 2022 by writer

DSC_7463-2_resize_resize

          งานวิจัย เป็นรากฐานของการพัฒนาสู่การพัฒนาใช้งานได้จริง ด้วยเหตุนี้ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ยักษ์ใหญ่ในวงการอุสาหกรรมผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” จึงได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มอบรางวัลวิจัยดีเด่นโครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2022”  (Chalit Industry Award 2022)” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาใช้งานได้จริง และส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษา ให้มีขวัญและกำลังใจในการค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป…  

DSC_7150_resize_resize

          ทั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบมอบรางวัลวิจัยดีเด่นและใบประกาศเกียรติคุณฯ โครงการ  “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2022” ให้กับน้องๆนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ไปเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งน้องๆที่ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจากโครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2022”  (Chalit Industry Award 2022)” ปี 3 ซึ่งเป็นโครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565  ล้วนมีผลงานที่โดดเด่น โดยมี นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ร่วมด้วย รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์  รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมด้วย ดร.ฐิตินันท์ มีทอง, ผศ.ดร.พร้อมพงษ์ ปานดี อาจารย์ประจำภาควิชา และคุณอัจฉรา จันทร์เจริญ ศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

DSC_7107_resize_resize

          รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์  รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)เปิดเผยว่า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับความร่วมมือกับ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด มอบรางวัลวิจัยดีเด่นโครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2022”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว และในปีนี้ทางโครงการฯได้ก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ด้วยการเปิดกว้างให้มีการนำเสนอผลงานที่หลากหลาย จากเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในปีนี้มี  4  โครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นทางด้านต่างๆ ที่ได้รับรางวัล Chalit Industry Award 2022  ได้แก่

          1.) ระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบรอยเชื่อมรางด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Automatic system for ultrasonic testing of rail weld) โดย นายศิวัช แดงโกเมน นายศุภกานต์ สาระเกษตริน นางสาวณัชชา ธีระชาติ และ นายวรพล ศุภหัตถานุกุล

          2.) การจำแนกโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะอะลูมิเนียมผสมซิลิคอนหล่อด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึก (Classification of eutectic structure in hypoeutectic Al-Si alloys by deep learning methods) โดย นายสุกัลย์ มนัสถาวร และนายนุติ ท้าย

          3.) การพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบรอยแตกบนรางรถไฟโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยนายภาสกร สุขศรี นายวริทธิ์ ธีรวรุตม์ และนางสาวณัฐกานต์ คงโต

          4.) การประเมินผลกระทบของการหยุดชะงักโซ่อุปทานภายใต้สถานการณ์COVID-19 โดย นายวิศรุต อุบลพูลผล และนางสาวกานต์พิชชา ปพนพัฒน์ศิริ

น้องๆที่ได้รับรางวัล Chalit Industry Award 2022  ได้แบ่งปันประสบการณ์และเล่าความรู้สึก

DSC_7514_resize_resize

          นายวิศรุต อุบลพูลผล กลุ่มการประเมินผลกระทบของการหยุดชะงักโซ่อุปทานภายใต้สถานการณ์COVID-19 เผยถึงความรู้สึกว่าเป็นงานวิจัยที่มีความท้าทาย เนื่องด้วยเป็นการประเมินโซ่อุปทานในระดับประเทศและได้ปรับใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาอย่างเต็มที่ และรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทำมีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัล รวมถึงการที่ได้รับรู้ว่างานวิจัยที่ทำเป็นที่ยอมรับจากคณาจารย์ในภาควิชา และบุคคลภายนอก

          นางสาวณัฐกานต์ คงโต  กลุ่มการพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบรอยแตกบนรางรถไฟโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวว่า ขอบคุณสำหรับรางวัลที่มีขึ้นสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์สำหรับเด็กภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการบางมดนะคะ การมีรางวัลแบบนี้เป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานวิจัยมากเลยค่ะ

DSC_7500_resize_resize

          นางสาวณัชชา ธีระชาติ กลุ่มระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบรอยเชื่อมรางด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Automatic system for ultrasonic testing of rail weld) กล่าวถึงรู้สึกว่า “ต้องขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ ไปจนถึงให้โอกาสในการเข้าร่วมชิงรางวัลชลิต อินดัสทรี อวอร์ด และขอบคุณอาจารย์ท่านอื่นๆรวมไปถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและครอบครัวที่คอยให้กำลังใจในการทำโครงงานนี้อยู่เสมอค่ะ

          โครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2022” ปี3 นับเป็นแรงผลักดันให้กับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลได้พัฒนาผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ผลงานชิ้นโบว์แดงต่อไป อีกทั้งยังเป็นเสมือนรางวัลและกำลังใจให้กับน้องๆที่กำลังศึกษา ได้พัฒนางานของตนเอง ในการค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต… 

ปิดความเห็น บน “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด” ปี 3 มอบรางวัลวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการดีเด่น ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาใช้งานได้จริง โดยความร่วมมือกับ มจธ.

เปิดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

เปิดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

Posted on 28 มิถุนายน 2022 by writer

DSC_2428_resize_resize

          ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Smart City Leadership #1 มีผู้บริหารภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 63 คน เพื่อร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ผู้นำควรรู้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน  ซึ่งการอบรมมีทั้งแบบ Hybrid ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศด้วย  ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

DSC_2182_resize_resize

ปิดความเห็น บน เปิดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

รางวัลวิจัยวิศวกรรมดีเด่น “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด” ปี3

รางวัลวิจัยวิศวกรรมดีเด่น “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด” ปี3

Posted on 28 มิถุนายน 2022 by writer

DSC_7468-1_resize_resize

          นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP”  มอบรางวัลวิจัยดีเด่น โครงการ  “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2022” ปี3 สำหรับโครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นด้าน ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  โดยมี รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อมฯ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มจธ.เมื่อเร็วๆ นี้

ปิดความเห็น บน รางวัลวิจัยวิศวกรรมดีเด่น “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด” ปี3

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

Posted on 27 มิถุนายน 2022 by writer

DSC_3086-1_resize

           ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร ผู้จบการศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คน เพื่อร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  ณ รร.โนโวเทล สุขุมวิท 20

DSC_2924_resize

           การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 นี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น มีรูปแบบการอบรม Hybrid ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Microsoft, Creator Space (NEXT), Future Tales Lab , The Forestias , อมตะซิตี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายกว่า 20 คน

สำหรับรายชื่อผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คน ดังนี้

1. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. นายกฤศ โกษานันตชัย   ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. นายกฤษฎา ปานบำรุง   เลขานุการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษรฎร์ธานี

4. นายกวิน โตวงศ์ศรีเจริญ   กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ศรีชลธร จำกัด

5. นางเกษศิรินทร์ แปงเสน   หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ

6. นายไกรพุฒิ อินทรโยธา   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นิวไดซ์ จำกัด

7. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ   รองนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

8. ดร.จารุพงษ์ บรรเทา      อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

9. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์      รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย

10. ดร.ฉัตรชัย พิศพล      รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

DSC_2745_resize

11. นางสาวชณกช ชสิธภนญ์   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

12. นายชัชชนม์ เกษศรี      ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

13. นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด

14. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์   รองหัวหน้าสายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

15. นายชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ   ปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลสามโคก

16. นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน   รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

17. นางสาวชุติพร เสชัง      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงมหาดไทย

18. นายฐิติน บัวทอง      ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด

19. นายฐิติพันธุ์ ธาดาสีห์      ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

20. นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท   รองนายกเทศมนตรีนคร สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

21. ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22. นายณัฐพงษ์ ประสารศิวมัย   อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

23. ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง   นายกเทศมนตรีนครรังสิต สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

24. นายธนวัฒน์ ยอดใจ      นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ

25. นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์   นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน

26. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์   นายกเทศมนตรีนคร สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

27. นายนคินทร์ ปิยารมย์      ผู้อำนวยการ Global Business บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

28. นายประจวบ คำหงษา   ผู้จัดการทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด

29. นายประภัสร์ ภู่เจริญ      นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

DSC_2778_resize

30. นายปราชญา รัตตมงคล   หัวหน้าบริหารการเงิน บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด

31. นางสาวพลอยไพลิน ธนกิจวรบูลย์   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท ดิจิตอล ซิตี้ โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

32. นายพรชัย เอี่ยมสุกใส   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินโนซิตี้ จำกัด

33. ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์   ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพันกิจสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

34. นายพีรชัย อัศดาชาตรีกุล   ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

35. นายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

36. นายภาวิต บุญชละ      รองนายกเทศมนตรีตำบล สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

37. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท      รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

38. นายยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา   เลขานุการ รองประธานกรรมการฝ่ายขายสายงานช่องทางธุรกิจ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

39. แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

40. นายรณชัย จิตรวิเศษ      ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

41. นายรังสิต บุญญเศรษฐกุล   ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

42. นางสาวรัศมี สืบชมภู      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด

43. นางรุ่งนภา ทับหนองฮี   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

44. นางวนิดา ทาร์ดิเวล      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลักซูรี กรุ๊ป จำกัด

45. ดร.วรางคณา อดิศรประเสริฐ   ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

46. นางสาววิชชุดา มณีณัฏฐกิตติ์   ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สมาร์ท ดิจิทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

47. รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีนคร สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

48. ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

49. นายวิศิษฏ์ เตชาวัฒนากูล   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

50. นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

DSC_3121_resize

51. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

52. นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี   นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง

53. นายสราวุธ วงศ์ศุภลักษณ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบล็ค ฟินิกซ์ จำกัด

54. นายสุประวัติ อยู่พัฒน์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

55. นายสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

56. นายสุเมธ รอดรัตน์      นายกเทศมนตรีตำบล สำนักงานเทศบาลตำบลสิเกา

57. นางสาวสุวภัทร คำกวน   เลขานุการ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด

58. นางสาวแสงเดือน อัศวธีระนันท์   ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

59. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต       รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย

60. นายอัญชิกา อุทัย          เลขานุการ นายกเทศมนตรีนครยะลา สำนักงานเทศบาลนครยะลา

61. นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

62. นายเอกกร รัตนเอกกวิน       หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรกิจ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

63. ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก       รองอธิการบดี สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

2-3_resize

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิฯ

Posted on 27 มิถุนายน 2022 by writer

2-1_resize

          นางวนิดา วินิจจะกูล ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมคณะ มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม – การดำเนินงานของมูลนิธิฯ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อีกด้วย โดยมี นายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จ. ชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

ท่านสามารถดูรายละเอียดมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.mahatai.org

2-3_resize

ปิดความเห็น บน กองทุนพัฒนาสื่อฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิฯ

ดีป้าเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 5

ดีป้าเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 5

Posted on 23 มิถุนายน 2022 by writer

001_resize

       นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานเปิดหลักสูตรคณะผู้บริหาร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 5 พร้อมบรรยายหัวข้อ “Thailand  Digital Society after COVID-19 pandemic” ให้แก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 97 คน เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร (ที่ 7 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5  โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้

ปิดความเห็น บน ดีป้าเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 5

ปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มิ.ย.65

ปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มิ.ย.65

Posted on 21 มิถุนายน 2022 by writer

DSC_8932_resize_resize

          นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมด้วย ผศ.ดร.นาถรพี  ตันโช คณบดี คณะบริหารธุรกิจ, ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) และตัวแทนที่ปรึกษาการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ จัดงาน Open House ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ (Business Foundation Studies Programme) เปิดรับสมัครถึง 30 มิ.ย.65   ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZC) (ชั้น 7 ศูนย์การค้า DD Mall เขตจตุจักร กรุงเทพฯ)

DSC_8942_resize

          หลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ เกิดจากความร่วมมือของ RMUTT และมหาวิทยาลัย OTAGO ของนิวซีแลนด์  เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆม.5-ม.6 เรียนปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนบินไปเรียนต่อป.ตรีที่นิวซีแลนด์ โดยเรียนที่ไทย 1 เทอม และไปต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์เพียง   3 ปีกว่า  สามารถเลือกเรียนต่อได้ทุกมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรธุรกิจ การท่องเที่ยว และศิลปะศาสตร์ในหลากหลายสาขา เช่น  Communication Studies,  Economics, Film and Media Studies, Psychology,  Sport Development and Management , Statistics และอื่นๆ  เมื่อเรียนจบป.ตรีแล้ว ยังสมารถทำงานที่นิวซีแลนด์ได้สูงสุด 3 ปี น้องๆที่สนใจ (ต้องจบ ม5. หรือ ม.6 และผลสอบ IELTS 5.5) สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เมื่อเลือกเรียนปริญญาตรีกับม.โอทาโก สมัครด่วน หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่ http://line.me/ti/p/%40nzenglish

ปิดความเห็น บน ปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มิ.ย.65

2 สาวเซเลป ชวนคนไทยช่วยน้องพิการได้อิ่มท้อง ช่วยชาวนามีรายได้ ในโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ… ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ”

2 สาวเซเลป ชวนคนไทยช่วยน้องพิการได้อิ่มท้อง ช่วยชาวนามีรายได้ ในโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ… ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ”

Posted on 15 มิถุนายน 2022 by writer

280643821_5771418266206182_90817_resize

           ด้วยความเมตาของผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าของทุกท่านร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยจำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเดินข้ามฝ่าวิกฤติมาได้  และวันนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญหลังวิกฤติเริ่มจะคลี่คลาย พวกเราจะได้รวมพลังกันอีกครั้งเพื่อเดินจูงมือน้องๆ ผู้พิการ ได้เดินต่อไปอย่างมีศักยภาพให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างสง่างาม สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและไม่เป็นภาระต่อสังคม ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเสมอมา แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทรายื่นมือเข้ามาช่วย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะผู้พิการเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้…

            “ข้าว” นับว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.)  จัดโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ… ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ” ขึ้นเพื่อรณรงค์จัดหาข้าวสารให้เพียงพอกับการบริโภคของน้องๆ ผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ซึ่งแต่ละวันจำเป็นต้องใช้อาหารและสิ่งของจำเป็นจำนวนมากเพื่อให้น้องได้อิ่มท้อง มีพลังในการทำกิจกรรม เรียนหนังสือ และฝึกอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีสมาธิ  ขณะเดียวกันโครงการฯ ยังช่วยเหลือชาวนาที่ขายข้าวสารโดยตรงถึงผู้บริโภคในราคายุติธรรม จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทั่วประเทศร่วมบริจาคเงิน 300 บาท เพื่อซื้อข้าวสาร 10 กก. ธกส.จะร่วมสมทบอีก 10 กก. ทันที โดยผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จจากมูลนิธิฯ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

คุณแคท -วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ 1_resize

           คุณแคท – วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนสวย “แคท มีลูกชายวัยเรียนรู้ เลยรู้ดีว่าอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาของเด็กๆ หากเขาได้อิ่มท้อง พักผ่อนให้เพียงพอ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมจะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แคทมองว่าน้องผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่ ถือว่าโชคดี แคททราบดีว่ามูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือให้คนพิการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี ได้ให้การพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และฝึกอาชีพต่างๆที่หลากหลาย เช่น ครู เจ้าหน้าที่สำนักงาน โปรแกรมเมอร์ ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบแม่พิมพ์ คอลเซ็นเตอร์และอีกหลากหลายอาชีพ ให้เขาเหล่านี้ได้มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการนี้ถือว่าดีมาก เราช่วยให้น้องได้อิ่มท้องในระหว่างที่เรียนฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มูลนิธิฯ  ขณะเดียวกันยังช่วยชาวนาให้มีรายได้จากการขายผลิตผลและมีทุนในการทำนาต่อไป เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายข้าวสารของชาวนา สร้างวิถีสังคมแห่งการแบ่งปันและเห็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวนาไทย เรียกว่าโครงการนี้ ทำให้เกิดสังคมการแบ่งปัน เพราะมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันคะ”

คุณชะเอม - ม.ล_resize

           คุณชะเอม – ม.ล.เอวิตา ยุคล สาวไฮโซคุณแม่มือใหม่วงการสังคมที่เรารู้จักกันดี  “อาหารนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆในการดำรงชีวิต หากเราขาดอาหารหรือได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเราได้ ตอนที่ทราบว่ามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการซึ่งเป็น

           องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นั้น ได้จัดโครงการรณรงค์ให้บริจาคข้าวสารให้กับผู้พิการในโครงการฯนี้ ดีใจกับน้องๆคะที่มีมูลนิธิฯดีๆ ได้จัดโรงเรียนประจำที่ต้องดูแลผู้พิการที่อยู่ในความดูแลในหลายๆ อย่าง เช่น ที่พัก อาหาร อุปกรณ์การศึกษา การจัดการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆมากมาย

S__137691669_resize

           “ชะเอม ยังทราบอีกว่าปัจจุบันยอดผู้บริจาคลดน้อยลงด้วยเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักเรียนพิการอย่างยากลำบาก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้สนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวสารที่แต่ละปีใช้มากถึง 70 ตัน หากผู้พิการได้กินข้าวอิ่มท้อง ก็จะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และยังได้ช่วยชาวนาให้มีรายได้อีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำบุญเพียงครั้งเดียวแต่ได้บุญถึงสองต่อทีเดียวคะ หรือใครจะบริจาคสิ่งของอื่นๆที่จำเป็น นอกจากเป็นข้าวสาร ไม่ว่าจะเป็นพวกของแห้งต่างๆ ของใช้อื่นๆ ยาสีฟัน สบู่ เสื้อผ้า แชมพู หรือจะเป็นเงินก็ได้ ล้วนจำเป็นต้องการใช้ชีวิตของผู้พิการทั้งสิ้นคะ”

            สำหรับผู้มีจิตการกุศลที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการ และช่วยเหลือชาวนา สามารถบริจาคข้าวสารโดยตรงที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี  หรือจะร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสารได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชีมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 342-3-04066-0  ซึ่งท่านบริจาคเงิน 300 บาท สามารถซื้อข้าวสารได้ 10 กก. และทาง ธกส. จะบริจาคข้าวสารสมทบให้อีก 10 กก. ทันที ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสาร หรือบริจาคข้าวสารจะได้รับใบเสร็จการซื้อข้าวสารจากมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  ส่วนผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมสนับสนุนโครงการในด้านอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 572 4042  ต่อ 8300 หรือ 089 936 7598 สนใจรายละเอียดผ่านช่องทางเวปไซด์ www.mahatai.org

ปิดความเห็น บน 2 สาวเซเลป ชวนคนไทยช่วยน้องพิการได้อิ่มท้อง ช่วยชาวนามีรายได้ ในโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ… ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ”

ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง ปี 3 ร่วมต่อยอดให้น้องๆโรงเรียนพระดาบส

ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง ปี 3 ร่วมต่อยอดให้น้องๆโรงเรียนพระดาบส

Posted on 08 มิถุนายน 2022 by writer

             “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่สอนให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเอง ยืนอยู่บนขาของตนเองให้ได้ แล้วช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

DSC_1047-1_resize_resize

             โรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ด้วยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระประสงค์จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้พวกเขาได้มีวิชาชีพติดตัว และทำมาหารายได้เลี้ยงตนเองได้ มุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานประกอบอาชีพได้จริงและฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงตนได้

             เพื่อร่วมสานต่อโครงการพระราชดำริ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ ภายใต้แบรนด์  “POP” ต่อยอดโครงการ “ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง ปี 3” ร่วมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพให้กับน้องๆโรงเรียนพระดาบส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเมื่อๆ นี้ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ และ นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการบริษัทฯ มอบเงินบริจาค พร้อมอะไหล่รถยนต์และอะไหล่ยาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส โดยมี พลอากาศโท ศ.นพพล  หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย นาวาอากาศเอก ปภัณศัก  สายแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ นายอัครเดช  ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ สำนักงานมูลนิธิพระดาบส

DSC_1191_resize_resize

             พลอากาศโท ศ.นพพล  หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กล่าวว่า ศิษย์พระดาบสที่เรียนจบหลักสูตร “ประกาศนียบัตรพระดาบส” จะมีวิชาชีพอาชีพติดตัว มีงานทำ ประกอบอาชีพได้จริง โรงเรียนพระดาบส มีแนวทางการเรียนการสอนที่แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป โดยมุ่งเน้นสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี พร้อมกับการเรียนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงได้ทำงานจริงเพื่อให้กลายเป็นมืออาชีพมากกว่าการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี โดยเปิดสอนหลักสูตรช่าง 7 หลักสูตร สำหรับศิษย์พระดาบส (ชาย) ให้มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาที่ตนมีความสนใจและความถนัดภายหลังจากจบการฝึกพื้นฐานช่างเรียบร้อยแล้ว  ได้แก่ 1. หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์ 2. หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า 3. หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4. หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง 5. หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง 6. หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน และ 7. หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม

             นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรเคหบริบาล สำหรับศิษย์พระดาบส (หญิง) เรียนรู้การดูแลสุขภาพพื้นฐานเพื่อดูแลผู้สูงอายุและเด็กหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  นอกจากหลักสูตรประจำเหล่านี้แล้วโรงเรียนพระดาบส ยังร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดการสอนระยะสั้นแก่บุคคลทั่วไปในหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพและหลักสูตรต่อยอดผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

DSC_0967_resize_resize

             โรงเรียนพระดาบส เปิดสอนในรูปแบบโรงเรียนประจำหลักสูตร 1 ปี  ไม่เสียค่าเล่าเรียน มีที่พักและอาหารให้ โดยผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนต้องเป็นผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ อายุ 18-35 ปี (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบส ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา รับศิษย์พระดาบสจาก ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา, สะบ้าย้อย, จะนะ และอำเภอนาทวี)

             การให้อาชีพ การสร้างโอกาสให้คนๆหนึ่งมีอาชีพให้เขาสามารถสร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้ นับเป็นพลังแห่งการให้ที่ยั่งยืน ผู้สนใจ อยากมีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับน้องๆ สามารถติดต่อมูลนิธิพระดาบสโทรศัพท์ 02-282-7000 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.phradabos.or.th

ปิดความเห็น บน ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง ปี 3 ร่วมต่อยอดให้น้องๆโรงเรียนพระดาบส

รมว.เอ็มดีอีเอส มอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร CDA#3 มุ่งเพิ่มทักษะให้กับผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรทุกมิติ

รมว.เอ็มดีอีเอส มอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร CDA#3 มุ่งเพิ่มทักษะให้กับผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรทุกมิติ

Posted on 02 มิถุนายน 2022 by writer

DSC_4976_resize

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในภาพใหญ่ระดับประเทศ ได้จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3 (Chief of Digital AGRO Business:  CDA#3) พร้อมนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด “การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในธุรกิจเกษตร” มุ่งเพิ่มทักษะให้กับผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรในทุกมิติ  โดยมี นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( Ministry of Digital Economy and Society; MDES)  เป็นประธานมอบใบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร และมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ให้การต้อนรับ ณ รร. เอส 31 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้   

          หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร(Chief of Digital AGRO Business: CDA) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร ซึ่งเป็นภาคธุรกิจรากฐานสำคัญของประเทศ  มีผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนด้านธุรกิจเกษตรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยดีป้ามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรภาคธุรกิจเกษตรในทุกมิติ เน้นต่อยอดองค์ความรู้ การบริการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายอันเข้มแข็งในการพัฒนาภาคธุรกิจเกษตรของประเทศไทย โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรแล้ว 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น  144 คน

DSC_4737_resize

          สำหรับผู้สำเร็จ หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3 (CDA#3) มีจำนวนทั้งสิ้น 33 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน  เช่น จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ, สมชาย คมพงษ์ปภา, ดร.ชวลิต นิ่มละออ, ดร.จรวยพรภัทร ลีสมสิริ, ชวลิต หวังธำรง, ดุสิต เต็งไตรรัตน์, เกศนรี จองโชติศิริกุล, ประภาพรรณ เวลเซอร์, ทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์, กรณ์พงษ์ เจริญฐิติวงศธร, ถาวร เผด็จสุวันนุกูล, รภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์, ศศิญา ปานตั้น, นันทภรณ์ อังศุกุลธร, ดร.นภาพร มณฑานพรัตน์, เอกชัย ตั้งรัตนาวลี, สาโรช กิจประเสริฐ, นงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์, กษิญา จรัญวงศ์, กรินทร์ นนทปัทมะดุลย์, ศิวโรจน์ เสาวมล, วิวรรธน์ เทียนศิริ, ศิวโรจน์ เสาวมล เป็นต้น

          ภายในงานมอบใบสัมฤทธิบัตร เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จหลักสูตรนำเสนอผลงานกลุ่ม ภายใต้แนวคิด “การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในธุรกิจเกษตร” ในหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร เพื่อนำแนวคิดไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ อาทิ

          1.Digital Upstream Agro Business (DU): การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเกษตรต้นน้ำ ได้นำเสนอโครงการ “พืชทางเลือกแห่งอนาคต (VALUABLE FUTURE PLANT)” ยกกรณีพืชตัวอย่าง หญ้าเนเปียร์ ที่มีจุดเด่น โตง่าย เก็บเกี่ยวได้หลายรอบ/ปี ให้โปรตีนและกากใยสูง เหมาะสำหรับเป็นอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง สามารถทดแทนข้าวโพดที่นำเข้า ขาดแคลน และราคาสูงในขณะนี้

DSC_4738_resize

          2.Digital Midstream Agro Business (D Mid): การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเกษตรกลางน้ำ ได้นำเสนอโครงการ Thailand Sustainable Food Hub โดยยกกรณีตัวอย่าง THAILANDPLANT BASED FOOD HUB ผลผลิตจากถั่วเขียวคุณภาพดี รับเทรนด์ PROTEIN PLANT BASED

          3.Digital for Downstream Agro Business (DD) : การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเกษตรปลายน้ำ ได้นำเสนอโครงการ “การส่งเสริมความยั่งยืนในภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล (Incentivizing Sustainable Agriculture by Digital Technology)” ได้นำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลช่วยด้านการขาย หรือการตลาดในภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายแก่เกษตรกร อาทิ  Solution Provider ช่วยเกษตรกร นำ Carbon Credit มาเป็น incentive สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินการกักเก็บ Carbon และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำ International Platform เชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ขาย Carbon Credit  ต่อยอดการหาตลาดและประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีการนำเสนอเกษตรกรสวนยางเป็นกรณีตัวอย่าง

          4.Digital Manpower (DM) : การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Manpower นำเสนอโครงการ “เราจะนำเทคโนโลยดิจิทัลมาช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร” มีการนำเสนอโครงการมันแก้จนที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็น Pilot Model มีการนำเทคโนโลยี แพลตฟอร์มเกษตรอัจฉริยะ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร รวมถึงผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ และการใช้ Value Chain โดยการใช้กระบวนการด้านการตลาดเป็นตัวนำการผลิต

DSC_4736_resize_resize

          นอกจากนี้ ภายในงานผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชน เกือบ 30 ท่าน อาทิ อาทิ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม, หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล, สมัย ลี้สกุล, อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย, ชยันต์ ศิริมาศ, ดาเรศร์ กิตติโยภาส, ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์,  คมสัน จำรูญพงษ์, ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์, สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ , ดร.บังอร เกียรติธนากร, ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์, เลิศรัตน์ รตะนานุกูล, ศลิษา หาญพานิช, วิทวัส ปัญญาแหลม, ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์, ดร.ปรีสาร รักวาทิน ทั้งนี้เพื่อนำแนวคิดไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจด้านเกษตรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป..

ปิดความเห็น บน รมว.เอ็มดีอีเอส มอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร CDA#3 มุ่งเพิ่มทักษะให้กับผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรทุกมิติ

มิถุนายน 2022
พฤ อา
« พ.ค.   ก.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

RELATED SITES