Archive | มกราคม 14th, 2022

การศึกษานิวซีแลนด์มอบทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ IELTS สร้างโอกาสนักเรียนไทยเข้าคณะที่ชอบเดินตามฝันได้ง่ายขึ้น

การศึกษานิวซีแลนด์มอบทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ IELTS สร้างโอกาสนักเรียนไทยเข้าคณะที่ชอบเดินตามฝันได้ง่ายขึ้น

Posted on 14 มกราคม 2022 by writer

2022-01-08_10-10-29-Ok_resize

          การศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) เตรียมพร้อมเปิดประเทศต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือ มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ จัดหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ IELTS สำหรับนักเรียนไทย เรียนระยะสั้นแบบผสมผสาน 16 สัปดาห์ ให้แก่นักเรียนทุนโครงการทุนกพ. ทุนกระทรวงวิทย์ (NSTDA) และนักเรียนทุนในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 ทุน เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้นักเรียนทุนเหล่านี้สามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ในคณะที่ต้องการและเดินตามฝันได้ง่ายขึ้น

          เป็นที่ทราบกันดีว่า การที่นักเรียนไทยจะเข้าศึกษาต่อในคณะดังของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆในต่างประเทศนั้น ต้องผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ หรือ การสอบ IELTS ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ไอเอลส์ (IELTS; International English Language Testing System) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือภาษาประจำชาติ เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยการสอบไอเอลส์ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ซึ่งจะมีคะแนนขั้นต่ำกำหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการรับเข้า ดังนั้น การสอบไอเอลส์จึงถือเป็นบันไดสำคัญของการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศ

นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์_resize

          นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ระบุว่า หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มอบทุนพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และทุนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลกให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เป็นต้น และล่าสุดได้ริเริ่มจัดโครงการทุนเรียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อเตรียมสอบ IELTS เชิงวิชาการ ของมหาวิทยาลัยโอทาโก เพื่อเป็นทุนสนับสนุนทุนการศึกษาของโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุนก.พ.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ. หรือ OCSC) และทุนนักวิชาการ NSTDA ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังได้มอบทุนให้กับนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยัลส์วิทยาลัย ที่เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจที่จะสมัครในวิชาที่น่าสนใจและมีประโยชน์มาก เช่น นาโนเทคโนโลยีจนถึงเทคโนโลยีอาหาร

          “หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ หวังว่าหลังจากเรียนจบหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ซึ่งเป็นการเรียนแบบผสมผสาน 16 สัปดาห์ ทุกคนจะสามารถเดินตามความฝันและอนาคตของพวกเขาได้สำเร็จ เพราะศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาโก มีชื่อเสียงมากในการพัฒนานักเรียนไทยจำนวนมากให้ประสบความสำเร็จ โดยที่ผ่านมาศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาไทยได้สอนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์มาหลายปี และสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทำให้ผล IELTS ของนักเรียนดีขี้นมากหลังจากจบหลักสูตร” นางสาวจารุวรรณ กล่าวและเสริมว่า

          มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ทั้ง 8 แห่งติด Top 3% ของโลก และนิวซีแลนด์ยังถูกจัดเป็นอันดับ 1 จากประเทศที่พูดอังกฤษเป็นหลักในการสอนนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลก จาก The Economist Intelligence Unit ในปี 2019 มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์มีหลักสูตรที่เหมาะต่อการศึกษาในยุคดิจิทัล เช่น ธุรกิจดิจิทัล ไปจนถึงหลักสูตรสุขภาพการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในหลากหลายสาขา ตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ธุรกิจอวกาศหรือการสร้างจรวดอวกาศจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ  (3D Printing) และเทคโนโลยีสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เป็นต้น

นางสาววิสา แซ่เตีย_resize

          ด้าน นางสาววิสา แซ่เตีย ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ขอบคุณหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย  และมหาวิทยาลัยโอทาโก ที่ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนกพ. และทุนนักวิชาการ NSTDA ในครั้งนี้

          ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือนักเรียนของเราให้เข้าสู่การศึกษาระดับนานาชาติและได้รับความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษในหลาย ๆ ด้าน และจะช่วยให้นักเรียนของเราพร้อมเรียนในมหาวิทยาลัยระดับโลกในนิวซีแลนด์ต่อไป

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอทาโก_resize

          นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง และได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการเสริมสร้างนักเรียนสู่ทักษะในอนาคต โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในด้านการจัดการศึกษาได้ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากการจัดอันดับของ Worldwide Educating for the Future Index 2019 โดย The Economist Intelligence Unit

          สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน การศึกษานิวซีแลนด์มอบทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ IELTS สร้างโอกาสนักเรียนไทยเข้าคณะที่ชอบเดินตามฝันได้ง่ายขึ้น

มกราคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.   ก.พ. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

RELATED SITES