Archive | พฤศจิกายน, 2020

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่3 เยี่ยมชม SCG experience CDC

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่3 เยี่ยมชม SCG experience CDC

Posted on 27 พฤศจิกายน 2020 by writer

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของเอสซีจี ณ SCG experience CDC เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา เมื่อเร็วๆนี้

          นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด  และ นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business SCG  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของเอสซีจีและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ ซึ่งคณะผู้บริหารฯกว่า 80 คน อาทิ นายรัชพล วงศ์สถิตพร ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา  นายเสกสรร เสริมพงศ์ นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล นพ.ณรงค์ ธาดาเดช นางสาวบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ นายกษาปณ์ เงินรวง นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ นายคมสัน จำรูญพงษ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ นายณรงค์ แผ้วพลสง นางศิริรุ่ง สุขศรี นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย นายมงคล วัลยะเสวี พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล นายศักรินทร์ ร่วมรังสี นายสุรพล เธียรสูตร นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ นายรัชพล วงศ์สถิตพร นายศักดา เด่นแดนโดม นายพิศุทธิ์ อารีมิตร นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ นายสมชาย หัชลีฬหา นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ นายสุชัย เจนพจนารถ นายสิริวิชญ์ มฤคพิทักษ์ นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม นายดาลิปกุมาร ปาวา นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นายวสันต์ ติรางกูร เป็นต้น ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย  นับเป็นการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาธุรกิจ และการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมร่วมกันต่อไป…..

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่3 เยี่ยมชม SCG experience CDC

1441 ENZ A2 Landscape Posters-update_master2em.indd

New Zealand Virtual Education Showcase

Posted on 27 พฤศจิกายน 2020 by writer

1441 ENZ A2 Landscape Posters-update_master2em.indd

Grab a chance to learn about New Zealand scholarships and our world-class education system at the New Zealand Education Showcase.

Only on Saturday,28 November 2020 from 10:00-13:30 hrs.

Education New Zealand (ENZ) would like to invite students, parents, and interested visitors to join us at the New Zealand Virtual Education Showcase 2020. An online New Zealand education fair for Thai parents and students to plan for future studies in a country that is safe and recognised for the world-class education system suitable for a rapid changing world.

Learn how a New Zealand education prepares students for the future

         – Talk with representatives from more than 40 New Zealand schools and tertiary institutions. Thai language assistants will be available to help on the day.

         – Find out more information regarding New Zealand Government Scholarships and other scholarships available for Thai citizens.

         – Join the simulated classrooms with excellent teachers and lecturers of New Zealand where you’ll get to experience New Zealand’s high-quality teaching and learning environment

         – Learn about the experiences of an outstanding alumnus, Mr. Todstham Piumsomboon and how New Zealand education has shaped his life.

         – Join the live Master Class from top-notched New Zealand university entitled, “Skills for the Future”.

Register for free at: https://www.studyinnewzealand.govt.nz/en/nzfair/

ปิดความเห็น บน New Zealand Virtual Education Showcase

งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563  ผู้สนใจลงทะเบียน ฟรี

งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563 ผู้สนใจลงทะเบียน ฟรี

Posted on 26 พฤศจิกายน 2020 by writer

DSC_6693-1_resize_resize

           ทศธรรม เปี่ยมสมบูรณ์ ศิษย์เก่าดีเด่นนิวซีแลนด์ จะมาแชร์ประสบการณ์และข้อคิดดีๆจากการเรียนและการใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่เรียนไฮสคูลจนจบมหาวิทยาลัย ที่สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตจริง  ได้ความรู้ ได้แนวคิด และการศึกษาที่ดี  ในงานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ (New Zealand Virtual Education Showcase) ใครสนใจเรียนต่อประเทศที่ปลอดภัยและเหมาะแก่การเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน ห้ามพลาด พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ ปรึกษาพูดคุยออนไลน์กับตัวแทนสถาบันการศึกษากว่า 40 แห่งของนิวซีแลนด์ ทดลองเรียนในห้องเรียนจำลองกับครูนิวซีแลนด์ วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563  เวลา 10.30-13.30 น ผู้สนใจลงทะเบียน  ฟรี   www.studyinnewzealand.govt.nz/th/nzfair

ปิดความเห็น บน งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563 ผู้สนใจลงทะเบียน ฟรี

การศึกษานิวซีแลนด์ ประกวดคลิปวิดีโอ ขยายเวลาถึง 27 ธ.ค.นี้ ชวนน้องๆ ม.1-ม.6 ออกแบบอนาคต ค้นพบตัวตนใหม่

การศึกษานิวซีแลนด์ ประกวดคลิปวิดีโอ ขยายเวลาถึง 27 ธ.ค.นี้ ชวนน้องๆ ม.1-ม.6 ออกแบบอนาคต ค้นพบตัวตนใหม่

Posted on 25 พฤศจิกายน 2020 by writer

          หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมการศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “New Zealand: Build Your New Future 2020: ออกแบบอนาคต ค้นพบตัวตนใหม่” ร่วมออกแบบรูปแบบการเรียนของตัวเองในอนาคตผ่านระบบการศึกษานิวซีแลนด์ ชิงทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท พร้อมของที่ระลึกและใบประกาศนียบัตรจากสถานทูตนิวซีแลนด์ เพียงส่งคลิปวิดีโอสั้นแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 90 วินาที (1 คน ต่อ 1 คลิปวิดีโอ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ภายใต้แนวคิด “ถ้าฉันสามารถออกแบบการเรียนของตัวเองในอนาคตได้ ฉันอยากให้การเรียนของฉันเป็นอย่างไร และการศึกษานิวซีแลนด์ช่วยให้เป็นจริงได้อย่างไร”

กำหนดส่งคลิปได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ทุกคลิปที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะได้รับ E-Toolkits ที่ทำขึ้นสำหรับน้อง ๆ มัธยมโดยเฉพาะ

สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดโครงการและสมัครส่งคลิปได้ที่ http://nzbuildyournewfuture2020.com/

ปิดความเห็น บน การศึกษานิวซีแลนด์ ประกวดคลิปวิดีโอ ขยายเวลาถึง 27 ธ.ค.นี้ ชวนน้องๆ ม.1-ม.6 ออกแบบอนาคต ค้นพบตัวตนใหม่

งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563 ผู้สนใจลงทะเบียน ฟรี

งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563 ผู้สนใจลงทะเบียน ฟรี

Posted on 17 พฤศจิกายน 2020 by writer

ENZ fair_resize

          ใครแพลนเรียนต่อต่างประเทศ ห้ามพลาด งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563  เวลา 10.30-13.30 น. ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี

          หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ และผู้สนใจร่วมงาน New Zealand Virtual Education Showcase 2020 งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนไทย เพื่อการวางแผนในการเรียนต่อในอนาคต ในประเทศที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับด้านระบบการศึกษาที่เหมาะแก่การเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1  ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

          – เปิดโอกาสรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ และฟังข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์

          – ร่วมพูดคุยออนไลน์และรับคำปรึกษาเพื่อการเรียนต่อนิวซีแลนด์กับตัวแทนจากโรงเรียน สถาบัน และมหาวิทยาลัยกว่า 40 แห่งของนิวซีแลนด์ (มีผู้ช่วยพูดภาษาไทย)

          – สัมผัสและทดลองเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนจำลองนิวซีแลนด์กับครูนิวซีแลนด์ เพื่อเข้าใจในคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนแบบนิวซีแลนด์แบบเรียลไทม์

          – ฟังข้อคิดดีๆ จากศิษย์เก่าดีเด่นนิวซีแลนด์ที่เป็นคนไทย “คุณทศธรรม เปี่ยมสมบูรณ์” ที่จะมาเปิดประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

          – ฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Skills for the future” โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี  https://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/nzfair/

ปิดความเห็น บน งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563 ผู้สนใจลงทะเบียน ฟรี

“ชลิต อินดัสทรีฯ” จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยห่วงใยบุคลากร ทั้งให้ความรู้ด้านการดับเพลิง – CPR … พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

“ชลิต อินดัสทรีฯ” จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยห่วงใยบุคลากร ทั้งให้ความรู้ด้านการดับเพลิง – CPR … พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

Posted on 12 พฤศจิกายน 2020 by writer

            “อัคคีภัย” นับเป็นภัยร้ายแรงที่สร้างความเสียหายไม่มากก็น้อยตามแต่ความรุนแรงและขนาดของการเกิดเพลิงไหม้ เมื่อไฟไหม้เป็นเหตุให้พนักงานต้องเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟ ดังนั้น “การซ้อมหนีไฟ” หรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรมทุกชนิด พนักงานภายในบริษัทฯจำเป็นต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้วันไหน?  แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตพนักงานเหล่านั้นเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR อีกด้วย…

            ดังนั้น นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP” ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมอบรมด้านความปลอดภัยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน – บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน ระงับเหตุอัคคีภัย ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยมีวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย นายประเสริฐ  ชูไสว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ชำนาญงาน)เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ วิทยากรและครูฝึก… มากด้วยประสบการณ์จากหน่วยอบรมมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

            ทั้งนี้ ได้มีการจำลองเหตุอัคคีภัยในอาคาร การควบคุมและระงับเหตุเบื้องต้นตลอดจนฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและช่วยเหลือพนักงาน – บุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ และจัดฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ณ บริษัท ชลิต อินดัสทรี บางแค กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้

            นายชวิศ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา บ.ชลิตฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทั้งด้าน CPR และการดับเพลิง การอพยพหนีไฟในบริษัทฯอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงาน – บุคลากรเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้มีความระมัดระวังและสามารถป้องกันตัวในเบื้องต้น ทั้งในที่พักอาศัยของตัวเอง ในสถานประกอบการ” ด้วย

ปิดความเห็น บน “ชลิต อินดัสทรีฯ” จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยห่วงใยบุคลากร ทั้งให้ความรู้ด้านการดับเพลิง – CPR … พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

“ชลิต อินดัสทรี” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนฯ

“ชลิต อินดัสทรี” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนฯ

Posted on 09 พฤศจิกายน 2020 by writer

          พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ นายอธิวัฒน์ เปรมพุฒิพันธ์ และนางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” นับเป็นการส่งเสริมให้น้องๆ ได้เข้าถึงกีฬาและการออกกำลังกาย พร้อมทั้งยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนด้วยการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันน้องๆ อาทิ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก โรงเรียนบ้านหุบกะพง โรงเรียนบ้านด่านโง และโรงเรียนบ้านป่าเด็ง ณ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

ปิดความเห็น บน “ชลิต อินดัสทรี” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนฯ

พฤศจิกายน 2020
พฤ อา
« ต.ค.   ธ.ค. »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

RELATED SITES