Categorized | ข่าว

แบ็กซ์เตอร์ฯ ฉลอง 80 ปี แนะอาชีพในฝันของหนู…ตามรอยพ่อ เพื่อชีวิตพอเพียง

Posted on 20 ธันวาคม 2011 by admin

แบ็กซ์เตอร์ฯ ฉลอง 80 ปี
แนะ “อาชีพในฝันของหนู…ตามรอยพ่อ เพื่อชีวิตพอเพียง”
พาน้อง ชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชั้นนำ ฉลองครบรอบ 80 ปี จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความแตกต่างอย่างมีความหมาย” โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนไทยอย่าง ยั่งยืน อาทิ นำทีมพนักงานไปเลี้ยงช้างและให้อาหารช้าง พร้อมปลูกกล้วยเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของช้างในอนาคต ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ช้าง “ช.ช้างชรา” จังหวัดกาญจนบุรี

อีกทั้งยังได้สานต่อโครงการพัฒนาหมู่บ้าน “ชีวิตสดใส สังคมไทยยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 โดยมอบเงินบริจาคให้กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) จำนวน 350,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้กับตัวแทนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยมี ภญ.ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานการมอบทุนการศึกษา พร้อมนำทีมพี่ๆ พนักงานบริษัทฯ จากสาขาวิชาชีพต่างๆ มาร่วมให้ความรู้กับกิจกรรมแนะแนว “อาชีพในฝันของหนู” เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการเลือกอาชีพในอนาคตให้กับน้องๆ ไม่ว่าจะเป็น เภสัชกร พยาบาล นักบัญชีวิเคราะห์ และวิศวกรเครื่องมือแพทย์ พร้อมเล่นเกม และรับของรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งขนมและตุ๊กตา สร้างสีสันและความสนุกนสนานให้กับน้องๆ เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ยังได้พา น้องๆ ไปร่วมทัศนศึกษา “ตามรอยพ่อ เพื่อชีวิตพอเพียง” นำโดย ภญ.วไลพร พรวิรุฬห์ พี่ใจดีจากแบ็กซ์เตอร์ฯ พาน้องๆ เข้าชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในด้านการพัฒนาอาชีพในอนาคต เนื่องจากที่สวนจิตรลดานั้น เป็นโครงการที่สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆ ได้ศึกษา และนำกลับไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียนได้
อาทิ วิธีการผลิตกระดาษสา ที่ทำจากกระดาษเหลือใช้ การผลิตน้ำผึ้งจิตรลดา แล้วเดินต่อไปโรงเพาะเห็ดหลินจือ ซึ่งเมื่อโตเต็มที่จะนำไปสกัดเป็นยารักษาโรคต่างๆ ก่อนจะไปต่อที่กรรมวิธีผลิตน้ำผลไม้ และอาหารกระป๋อง ที่ทางโครงการผลิตขึ้นเพื่อบริจาคให้กับผู้ประสบภัย ตามด้วยโครงการค้นคว้าน้ำมันเชื้อเพลิง ดูความแตกต่างของน้ำมันไบโอดีเซล และแก๊สโซฮอล์ รวมไปถึงน้ำมันที่ใช้ในการทำอาหาร ซึ่งระหว่างที่เดินไปตามโครงการต่างๆ น้องแคท-จันทาทิพย์ ดวงกำเนิด บอกกับทีมงานว่า “กระดาษสาทำง่ายเนอะพี่ น่าเอาไปทำโครงการที่โรงเรียน จะได้ไม่ต้องซื้อกระดาษใหม่มาทำงานประดิษฐ์ แล้วก็จัดบอร์ดในวันสำคัญต่างๆ ไม่เปลืองดี”
จากนั้นจึงไปชมห้องนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งเก็บอุปกรณ์ที่เคยใช้ในงานพระราชพิธีฯ มาจัดแสดงไว้ และฝั่งตรงข้ามของห้องเป็นแปลงนาข้าวทดลอง ซึ่งผลผลิตส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปีถัดไป แล้วไปดูวิธีการหล่อเทียนที่ทางโรงหล่อเทียนหลวงผลิตเทียนแบบต่างๆ ไว้ใช้ในการพระราชพิธี และนำไปถวายวัด ก่อนจะแวะชอปปิ้ง ให้หายเหนื่อยที่ร้านสวัสดิการ กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา ต่อจากนั้นก็ไปชมโรงบดแกลบ โรงสีข้าว โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงนมยูเอชทีสวนจิตรลดา และไปจบที่โรงโคนมสวนจิตรลดา
เมื่อรับประทาน อาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้ว ภญ.วไลพร ได้นำน้องๆ ไปเรียนรู้หลักธรรมกันที่ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย ถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก โดยยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวม 37 ยอด อันหมายถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ที่เป็นปัจจัยให้ดำเนินไปสู่ความหลุดพ้น เข้าสู่ดินแดนพระนิพพาน  ที่เรียกว่า “โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ”
แม้ว่าแดดจะร้อน แต่เมื่อเข้ามาในปราสาทอากาศก็เย็นขึ้นในทันที โดยน้องๆ ได้ขึ้นไปชมทัศนียภาพ 360 องศา และบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่ยอดปราสาท โดยระหว่างทางขึ้น มีบอร์ดแสดงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าติดอยู่เป็นระยะ ก่อนจะลงมาสัมผัสห้องนิทรรศการ ที่จัดไว้เป็นเขาวงกต ที่ได้แสดงวิวัฒนาการของของการสร้างโลหะปราสาท ที่น้องๆ สามารถหมุนนาฬิกาย้อนไปดูภาพในอดีตของโลหะปราสาทได้ รวมไปถึงภาพต่างๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต พร้อมสอดแทรกหลักธรรมคำสอนไปตามจุดต่างๆ ตามทางเดิน
ก่อนกลับบ้าน น้องเต้-อภิสิทธิ์ ประสมทรัพย์ ทิ้งท้ายไว้แบบเขินๆ ว่า “สนุกดีครับ มาเที่ยวครั้งนี้มีอะไรไปเล่าให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียนฟังเยอะ ทั้งเรื่องอาชีพและเรื่องเที่ยว แถมยังได้ทุนการศึกษากลับไปช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านด้วย ปีหน้ามีโอกาสก็อยากมาอีกครับ”
สรุปแล้วงานนี้ นอกจากพี่ๆ จากแบ็กซ์เตอร์ฯ จะได้บุญกันถ้วนหน้าแล้ว น้องๆ ยังได้ยินดีปรีดากับทุนการศึกษา แถมยังมีเรื่องสนุกๆ จากกิจกรรมทัศนศึกษา และประสบการณ์ใหม่ๆ ไปอัพเดทกับเพื่อนที่โรงเรียนอีกด้วย…สาธุ!

********************************************
สื่อมวลชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณบุษบา (บุษ) / คุณชลียา (กิ๊ฟ) โทร.0 2718 3800 ต่อ 141 / 144 หรือ 085 803 6222

Comments are closed.

ธันวาคม 2011
พฤ อา
    ม.ค. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

RELATED SITES